• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri üzrə dövlət agentliyi (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
var-dövlət affluence noun general
alternativ alternative noun general
qüdrətli təsiri olan dövlət ascendancy noun general
muxtar dövlət autonomy noun general
savaşan dövlət belligerent noun general
var-dövlət bequest noun general
böyük dövlət möhürü broadseal noun general
dairə üzrə hərəkət circuity noun general
dövlət commonwealth noun general
nahara dəvət olunan qonaq diner noun general
satış üzrə müvəkkil distributor noun general
gəmi qayrılan və təmir olunan yer dockyard noun general
iki ixtisas üzrə birinci dərəcəli diplom double-first noun general
enerji energy noun general
dövlət xəzinəsi exchequer noun general
qaçış üzrə yarış foot-race noun general
faizli dövlət kağızlarının sahibi fundholder noun general
ovlanmış balığı sudan çıxarmaq üçün istifadə olunan qarmaq gaff noun general
mədə-bağırsaq xəstəliyi üzrə həkim gastrologist noun general
mədə-bağırsaq xəstəliyi üzrə mütəxəssis gastrologist noun general
enerji mənbəyi generator noun general
anbar kimi istifadə olunan gəmi korpusu hulk noun general
dövlət kingdom noun general
var-dövlət luxury noun general
təyinatı üzrə xərcləməmə misappropriation noun general
dövlət idarələrində səriştəsizlik misgovernment noun general
dövlət statusu nationhood noun general
bitərəf dövlət neutral noun general
qadağan olunan şey no-no noun general
yasaq olunan şey no-no noun general
dövlət məmuru office-bearer noun general
alternativ option noun general
var-dövlət opulence noun general
parlamentli dövlət sistemi parliamentarism noun general
kişilər tərəfindən idarə olunan cəmiyyət patriarchy noun general
dənə-dənə istehsal olunan mallar piece-goods noun general
dövlət qulluqçusu place-holder noun general
dövlət profusion noun general
fəaliyyəti bərpa etmə reactivation noun general
dövlət realm noun general
yenidən bərpa rebirth noun general
bərpa reclaiming noun general
bərpa etmə reclaiming noun general
yenidən bərpa edilmə re-establishment noun general
yenidən bərpa etmə re-establishment noun general
gücü bərpa etmə refreshment noun general
qüvvəni bərpa etmə refreshment noun general
bərpa etmə regain noun general
əvvəlki hüquqlarını bərpa etmə reinstatment noun general
əvvəlki vəziyyətini bərpa etmə reinstatment noun general
sığortanı bərpa etmə reinsurance noun general
bərpa etmə renewal noun general
bərpa renovation noun general
bərpa etmə renovation noun general
bərpa resoration noun general
bərpa etmə resoration noun general
bərpa edən restorer noun general
mal-dövlət riches noun general
dövlət richness noun general
dövlət xadimi statesman noun general
güclü dövlət superpower noun general
qüvvətli dövlət superpower noun general
itirilmiş əşyalar üzrə agent tracer noun general
vergi verən dövlət tributary noun general
üç ildən bir təkrar olunan hadisə triennial noun general
idman yerişi üzrə yarış walking-race noun general
var-dövlət wealth noun general
güclü dövlət worldly-power noun general
önəmli dövlət worldly-power noun general
bərpa etmə refurbishment noun general
bərpa refurbishment noun general
bərpa etmə restoration noun general
dəvət olunan invitee noun general
alternativ yanacaqlar alternative fuels noun general
mal-dövlət belongings noun general
dövlət çevrilişi coup d'etat noun general
enerji energy noun general
enerji yağı energy oil noun general
federativ dövlət federal state noun general
dövlət qurumları government bodies noun general
dövlət inhisarı government monopoly noun general
idarə olunan raket guided rocket noun general
dövlət xəyanəti high treason noun general
ginetik enerji kinetic energy noun general
dövlət himni national anthem noun general
dövlət borcu national debt noun general
Dövlət gerbi National Emblem noun general
dövlət quruluşu political system noun general
dövlət polity noun general
enerji tutumu power capacity noun general
mal-dövlət property noun general
bərpa rebuilding noun general
bərpa reconstruction noun general
qüvvənin bərpa olunması recreation noun general
bərpa renewal noun general
bərpa restoration noun general
var-dövlət riches noun general
dövlət katibi Secretary of State noun general
dövlət hakimiyyəti State authority noun general
dövlət bankı State bank noun general
dövlət canisi state criminal noun general
Dövlət gerbi State Emblem noun general
dövlət bayrağı State flag noun general
dövlət sərhədi State frontier noun general
dövlət təsisatı State institution noun general
dövlət istiqrazı state loan noun general
dövlət hakimiyyəti State power noun general
dövlət xəzinəsi state treasury noun general
dövlət cinayəti treason noun general
tələbat üzrə dayanacaq way station noun American
1 mil məsafəyə qaçış üzrə idmançı miller noun sport
sayt üzrə məsul webmaster noun computer
hava hücumuna qarşı istifadə olunan vasitələr anti-aircraft noun military
dövlət nəzarətinin azaldılması deregulation noun political
musiqi əsərində təkrar olunan əsas motiv leitmotif noun music
elektrik işləri üzrə ləvazimat armature noun general
çap olunan kitabların vərəqlərinin yoxlanılması collation noun general
zərəri ödəmək üçün tələb olunan pul damage noun general
ölkənin daxilində istehsal olunan mallar domestic noun general
bir qrup dövlət arasında dostluq sazişi entente noun general
dövlət estate noun general
qılıncbazlıq üzrə məşqçi fencer noun general
feodalizm tarixi üzrə mütəxəssis feudalist noun general
var-dövlət money-bag noun general
eyni zamanda bir neçə dildə çap olunan kitab polyglot noun general
enerji punch noun general
dövlət purse noun general
müzakirə olunan iş question noun general
müzakirə olunan məsələ question noun general
səsvermə zamanı tələb olunan minimum say quota noun general
bərpa etmə reconstruction noun general
sağlamlığı bərpa etmə recruitment noun general
enerji sap noun general
dövlət state noun general
imzanı tutuşdurmaq üçün istifadə olunan sənəd test-paper noun general
imzanı yoxlamaq üçün istifadə olunan sənəd test-paper noun general
itmiş əşyalar üzrə sorğu tracer noun general
dövlət xəzinəsi treasury noun general
hamiliyi icra edən dövlət trustee noun general
qəyyumluğu icra edən dövlət trustee noun general
enerji vitality noun general
təmiz adını bərpa etmə whitewash noun general
təmiz hüququnu bərpa etmə whitewash noun general
mülki işlər üzrə mühəndis civil engineer noun general
dövlət vəsaitinə nəzarət edən adam watchdog noun American
enerji power noun physics
enerji sisteminin birləşməsi interconnection noun electrical engineering
həvəsləndirici dövlət mükafatı bounty noun general
alternativ choice noun general
şərqdə dövlət şurası divan noun general
ədalət məhkəməsi tərəfindən qəbul olunan hüquq equity noun general
dövlət fortune noun general
var-dövlət gold noun general
bərpa etmə reactivation noun general
bərpa etmə rehabilitation noun general
var-dövlət substance noun general
dövlət əmlakı treasury noun general
enerji zip noun general
bərpa etmə retrieval noun general
dövlət tin noun spoken language
var-dövlət worth noun archaism
təyin olunan antecedent noun grammatical
dövlət tərəfindən verilən mükafatlar honour noun general
bərpa resurrection noun general
bərpa olunma resurrection noun general
dövlət maşını apparatus noun general
nəqliyyat agentliyi carrier noun general
həbs olunan charge noun general
enerji nerve noun general
dövlət quruluşu order noun general
dövlət power noun general
bərpa etmə recovery noun general
bərpa restore noun computer
dövlət aparatı apparatus noun general
gözün küncündə ifraz olunan yapışqan çirk gum noun general
var-dövlət pile noun spoken language
arzu olunan qənimət game noun general
boks üzrə görüş go noun general
kateqoriyalar üzrə müəyyənləşdirmək categorise verb general
müəyyən marşrut üzrə üzmək cruise verb general
enerji oyatmaq energise verb general
bərpa etmək give back verb general
var-dövlət içində üzmək luxuriate verb general
dövlət mülkiyyətinə çevirmək nationalise verb general
dövlət mülkiyyətinə çevirmək nationalize verb general
dairə üzrə hərəkət etmək orbit verb general
nümunə üzrə hazırlamaq pattern verb general
gücü bərpa etmək recreate verb general
qüvvəni bərpa etmək recreate verb general
bərpa etmək redress verb general
bərpa etmək re-establish verb general
bərpa etmək regain verb general
əvvəlki hüquqları bərpa etmək reinstate verb general
bərpa etmək renovate verb general
bərpa etmək resurrect verb general
bərpa etmək revest verb general
ədaləti bərpa etmək right verb general
həqiqəti bərpa etmək right verb general
arzu olunan ton vermək tone verb general
bərpa etmək vivify verb general
bərpa etmək refurbish verb general
bərpa olunmaq be rebuilt verb general
bərpa olmaq be restored verb general
bir şeyi adət üzrə etmək do smth. from mere habit verb general
Sakitliyi bərpa etmək establish silence verb general
dövlət təşkil etmək form a government verb general
Sakitliyi bərpa etmək impose silence verb general
var-dövlət qazanmaq make a fortune verb general
dövlət qazanmaq make fortune verb general
əvəzçilik üzrə işləmək pluralize verb general
bərpa etmək rebuild verb general
bərpa etmək reinstate verb general
yenidən bərpa etmək restore verb general
ədaləti bərpa etmək restore justice verb general
asayişi bərpa etmək restore order verb general
qanun-qaydanı bərpa etmək restore order verb general
qaydanı bərpa etmək restore order verb general
bir kəsin sağlamlığını bərpa etmək restore smb.'s health verb general
mətni bərpa etmək restore text verb general
tarazlığı bərpa etmək restore the balance verb general
bərpa eləmək retrieve verb general
ölkədə istifadə olunan pulun miqdarını artırmaq reflate verb finance
çap olunan kitabların vərəqlərini yoxlamaq collate verb general
bərpa etmək furbish verb general
sona çatmaq üzrə olmaq near verb general
bərpa etmək reconstruct verb general
bərpa etmək recuperate verb general
bərpa etmək regenerate verb general
hüququ bərpa etmək reinvest verb general
bərpa etmə repair verb general
bərpa etmək reproduce verb general
bərpa etmək restore verb general
bərpa etmək retrace verb general
bərpa etmək retrieve verb general
konkidə qaçmaq üzrə yarışda iştirak etmək skate verb general
rabitə sahəsi üzrə zabit işləmək liaise verb military
assosiasiya üzrə əlaqə yaratmaq cluster verb general
səhhətini bərpa etmək mend verb general
iddia üzrə etiraz etmək plead verb general
bərpa etmək reactivate verb general
bərpa etmək redeem verb general
bərpa etmək rehabilitate verb general
bərpa etmək renew verb general
bərpa etmək repair verb general
evlənmək yolu ilə var-dövlət əldə etmək marry verb general
bərpa etmək recover verb computer
bərpa etmək undelete verb computer
bərpa etmək revive verb general
sənədlər üzrə pul almaq collect verb finance
qurtarmaq üzrə olmaq waste verb general
alternativ alternative adjective general
əhatə olunan ambient adjective general
qabaqcadan hiss olunan anticipative adjective general
hiss olunan appreciable adjective general
müqayisə olunan comparable adjective general
idarə olunan controllable adjective general
idarə olunan controlled adjective general
arzu olunan desirable adjective general
tez həzm olunan digestible adjective general
idarə olunan dirigible adjective general
seçki üzrə olan elective adjective general
istifadə olunan expendable adjective general
ifadə olunan expressible adjective general
istehsal olunan extractive adjective general
dövlət governmental adjective general
hər yarım saatdan bir təkrar olunan half-hourly adjective general
bərpa olunmaz irreversible adjective general
hiss olunan palpable adjective general
hiss olunan perceptible adjective general
vaxtaşırı təkrar olunan recurrent adjective general
təkrar olunan repeated adjective general
tələb olunan required adjective general
bərpa edilmiş restored adjective general
həll olunan solvent adjective general
dövlət xadimi kimi statesmanlike adjective general
dövlət xadiminə yaraşan statesmanlike adjective general
hiss olunan tangible adjective general
lazımsız təkrar olunan tautological adjective general
vergi ödənişindən azan olunan tax-exempt adjective general
vergilərdən azan olunan tax-exempt adjective general
adəti üzrə traditional adjective general
təsdiq olunan verifiable adjective general
arzu olunan wishful adjective general
bərpa edilə bilən renewable adjective general
tədqiq olunan being tested adjective general
hiss olunan conspicuous adjective general
tədqiq olunan investigated adjective general
dövlət state adjective general
hiss olunan tangible adjective general
tədqiq olunan under investigation adjective general
istifadə olunan dedicated adjective computer
dairə üzrə fırlanan circular adjective general
yeknəsəq bir şəkildə təkrar olunan ding-dong adjective general
smeta üzrə olan estimated adjective general
bərpa edilməyən expendable adjective general
aşağıda qeyd olunan following adjective general
dövlət national adjective general
səkkiz ildən bir təkrar olunan octennial adjective general
bərpa edilmiş renewed adjective general
nadir halda təsadüd olunan scarce adjective general