• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of anbar kimi istifadə olunan gəmi korpusu (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
özü istədiyi kimi arbitrariness noun general
ordu korpusu army-corps noun general
anbar barn noun general
anbar barnyard noun general
anbar bin noun general
başqalarının əsərlərindən istifadə yolu ilə kitab yazan bookmaker noun general
ikidorlu gəmi brig noun general
gizli anbar cache noun general
yeraltı anbar cache noun general
dəvə kimi inadkar camelish noun general
anbar binaları cellarage noun general
anbar tikililəri cellarage noun general
gəmi ilə dövraləm səyahətinə çıxan circumnavigator noun general
yüksək sürətli hərbi gəmi cruiser noun general
anbar depository noun general
anbar depot noun general
anbar binası depot noun general
nahara dəvət olunan qonaq diner noun general
istifadə edilməmə disuse noun general
istifadə olunmama disuse noun general
gəmi təmirçisi docker noun general
gəmi qayrılan və təmir olunan yer dockyard noun general
imtiyazlardan istifadə edən şəxs exempt noun general
kosmetikadan həddən artıq istifadə etmə face-painting noun general
gəmi səfəri floating noun general
ovlanmış balığı sudan çıxarmaq üçün istifadə olunan qarmaq gaff noun general
qədimdə çox avarlı gəmi galley noun general
anbar granary noun general
anbar kimi istifadə olunan gəmi korpusu hulk noun general
köhnə gəmi gövdəsi hulk noun general
köhnə gəmi korpusu hulk noun general
buzqıran gəmi icebreaker noun general
qatran kimi qara jet-black noun general
vəzifədən şəxsi məqsəd üçün istifadə etmə jobbery noun general
vəzifədən şəxsi mənfəət üçün istifadə etmə jobbery noun general
idarəçilikdə sui-istifadə malversation noun general
müalicə üçün istifadə edilən maddə medicine noun general
düzgün istifadə etməmə misusage noun general
qanundan sui-istifadə edən adam misuser noun general
qadağan olunan şey no-no noun general
yasaq olunan şey no-no noun general
həddən artıq istifadə overuse noun general
sui-istifadə overuse noun general
anbar pantry noun general
kişilər tərəfindən idarə olunan cəmiyyət patriarchy noun general
dənə-dənə istehsal olunan mallar piece-goods noun general
qatran kimi qara pitch-black noun general
qatran kimi qaranlıq pitch-black noun general
anbar receptable noun general
anbar repertory noun general
anbar repository noun general
dam örtüyü üçün istifadə edilən material roofing noun general
uzaq gəmi səfəri seagoing noun general
anbar shed noun general
gəmi inşaatı shibbuilding noun general
gəmi ship noun general
gəmi sahibi shipowner noun general
gəmi qəzası shipwreck noun general
gəmi xəstəxanası sickbaby noun general
gəmi lazareti sickbaby noun general
ümumi istifadə otağı sitting-room noun general
kosmik gəmi spacecraft noun general
kosmik gəmi spaceship noun general
anbar storehouse noun general
anbar müdiri storekeeper noun general
anbar store-room noun general
üçdorlu gəmi three-master noun general
anbar ağzı trapdoor noun general
sui-istifadə trespass noun general
üç ildən bir təkrar olunan hadisə triennial noun general
ikidorlu gəmi two-master noun general
istifadə use noun general
istifadə etmə use noun general
istifadə edən user noun general
istifadə etmək utilisation noun general
anbar warehouse noun general
hərbi gəmi warship noun general
balina ovlayan gəmi whale-boat noun general
kit ovlayan gəmi whale-boat noun general
dəvət olunan invitee noun general
atıcı korpusu army corps noun general
kömür kimi qara coal-black noun general
balıq ovlayan gəmi fishing-boat noun general
piyadalar körpüsü foot-bridge noun general
idarə olunan raket guided rocket noun general
idarəolunan kosmik gəmi guided spaceship noun general
qarğa-quzğun kimi tökülmək hubbub noun general
gəmi korpusu hulk noun general
tank korpusu hull noun general
buzqıran gəmi ice-boat noun general
buzqıran gəmi ice-breaker noun general
qır kimi qara jet-black noun general
gəmi liner noun general
hərbi gəmi man-of-war noun general
neft saxlanan anbar oil tank noun general
birgöyərtəli gəmi one-decked ship noun general
panton körpüsü pontoon bridge noun general
yeraltı sərvətlərdən istifadə etməyə görə icarə haqqı royalty noun general
yelkənli gəmi sailing ship noun general
gəmi şlüzü shipping lock noun general
birtipli gəmi sister-ship noun general
gəmi steamer noun general
neftdaşıyan gəmi tanker noun general
müəyyən həddə kimi to a certain degree noun general
son həddə kimi to the last degree noun general
istifadə edilmə utilization noun general
iki orqanizmin bir-birindən istifadə edərək müştərək yaşaması symbiosis noun biological
kiçicik anbar closet noun American
zəmanətçi kimi məhkəməyə çağırılan şəxs vouchee noun law
gəmi qurdu teredo noun zoological
admiral rütbəsi olmayan gəmi komandiri commodore noun nautical
dənizdə gəmi keçə bilən yer fairway noun nautical
keşikçi gəmi guard-ship noun nautical
növbətçi gəmi guard-ship noun nautical
anbar hold noun nautical
qayıq əleyhinə duzaq gəmi Q-boat noun nautical
qayıq əleyhinə tələ gəmi Q-boat noun nautical
qayıq əleyhinə duzaq gəmi Q-ship noun nautical
qayıq əleyhinə tələ gəmi Q-ship noun nautical
hava hücumuna qarşı istifadə olunan vasitələr anti-aircraft noun military
sualtı qayıqları izləyən gəmi hunter-killer noun military
kəşfiyyatçı gəmi scout noun military
musiqi əsərində təkrar olunan əsas motiv leitmotif noun music
topdan istifadə edən ordu artillery noun general
gəmi boat noun general
anbar cellar noun general
çap olunan kitabların vərəqlərinin yoxlanılması collation noun general
gəmi mətbəxi cookroom noun general
dəniz səyahətinə çıxan gəmi cruiser noun general
balaca anbar cupboard noun general
kiçik anbar cupboard noun general
zərəri ödəmək üçün tələb olunan pul damage noun general
gəmi təmiri zavodu dock noun general
ölkənin daxilində istehsal olunan mallar domestic noun general
istifadə etmək embrace noun general
istifadə etmə enjoyment noun general
istifadə etmə exploitation noun general
keşik çəkən hərbi gəmi frigate noun general
meyvə daşıyan gəmi fruiter noun general
anbar hangar noun general
axıra kimi dinləmə hearing noun general
gəmi korpusu hull noun general
buz kimi daxma ice-house noun general
buz kimi ev ice-house noun general
nizə kimi batan şey lance noun general
zəli kimi adamdan yapışan leech noun general
müşahidəçi kimi iştirak edən observer noun general
müvəqqəti istifadə occupation noun general
eyni zamanda bir neçə dildə çap olunan kitab polyglot noun general
olduğu kimi qalma preservation noun general
müzakirə olunan iş question noun general
müzakirə olunan məsələ question noun general
qələm kimi istifadə edilən lələk quill noun general
səsvermə zamanı tələb olunan minimum say quota noun general
anbar safe noun general
anbar storage noun general
anbar yeri stowage noun general
imzanı tutuşdurmaq üçün istifadə olunan sənəd test-paper noun general
imzanı yoxlamaq üçün istifadə olunan sənəd test-paper noun general
anbar thrashing-floor noun general
gəmi vessel noun general
gəmi işləyə bilən yol water-way noun general
gəmi keçə bilən yer water-way noun general
balina ovlayan gəmi whaler noun general
kit ovlayan gəmi whaler noun general
anbar müdiri yard-man noun general
gəmi kapitanının köməkçisi mate noun spoken language
polk və ya gəmi keşişi padre noun spoken language
dəmiryolu istifadə qiyməti trackage noun American
anbar thesaurus noun figurative meaning
gəmi mətbəxi cookhouse noun nautical
gəmi mətbəxi galley noun nautical
anbar vault noun architecture
sui-istifadə abuse noun general
böyük yelkənli gəmi bark noun general
anbar belfry noun general
kömür daşıyan gəmi collier noun general
birgə istifadə hüququ common noun general
elliklə istifadə hüququ common noun general
gəmi ilə göndərilən yük üçün verilən sənəd consignment noun general
anbar deposit noun general
ədalət məhkəməsi tərəfindən qəbul olunan hüquq equity noun general
istifadə etmə exertion noun general
sərbəst istifadə etmə freedom noun general
gündəlik istifadə edilən kiçik qadın mücrüsü housewife noun general
neftdaşıyan gəmi oiler noun general
dustaq aparan gəmi slaver noun general
əsir aparan gəmi slaver noun general
qul aparan gəmi slaver noun general
anbar store noun general
yem kimi istifadə edilən, toxumundan yağ çıxardılan ot bitkisi rape noun botanical
təyin olunan antecedent noun grammatical
itigedən gəmi racer noun general
sürətli gəmi racer noun general
gəmi heyəti team noun general
həbs olunan charge noun general
gözün küncündə ifraz olunan yapışqan çirk gum noun general
arzu olunan qənimət game noun general
gəmi heyəti hand noun general
yabı kimi işləyən adam hack noun general
analogiyadan istifadə etmək analogize verb general
münsiflər hakimi kimi çıxış etmək arbitrate verb general
eşşək kimi davranmaq ass verb general
eşşək kimi hərəkət etmək ass verb general
yumaq kimi olmaq ball verb general
bumeranq kimi hərəkət etmək boomerang verb general
qədəhi ağzına kimi doldurmaq bumper verb general
şəlalə kimi yuxarıdan aşağı axmaq cascade verb general
şəlalə kimi yuxarıdan aşağı tökülmək cascade verb general
şəlalə kimi axıb tökülmək cataract verb general
pişik kimi hay-küy salmaq caterwaul verb general
pişik kimi qışqırmaq caterwaul verb general
qeyd kimi dəftərə yazmaq commonplace verb general
xərçəng kimi dal-dala getmək crawfish verb general
yumaq kimi olmaq curl up verb general
vəkil kimi çıxış etmək defend verb general
bir kəsin əvəzinə nümayəndə kimi çıxış etmək deputise verb general
tiran kimi idarə etmək domineer verb general
dəli kimi sevmək dote verb general
xidmətindən iştifadə etmək employ verb general
agent kimi çıxış etmək factor verb general
kabus kimi izləmək ghost verb general
kölgə kimi izləmək ghost verb general
pul kimi qızarmaq glow verb general
sel kimi axmaq gush verb general
fışıltılı səslər kimi tələffüz etmək lisp verb general
özünü xəstə kimi göstərmək malinger verb general
istifadə üçün yararlı vəziyyətə gəlib çatmaq maturate verb general
ölçü sistemindən istifadə etmək metricize verb general
güzgü kimi əsk etdirmək mirror verb general
səhv istifadə etmək misappropriate verb general
özünü meymun kimi aparmaq monkey verb general
başqasının sadəlövhlüyündən istifadə etmək mystify verb general
həddən artıq gücə malik silahdan istifadə etmək overkill verb general
kiminsə qonaqpərvərliyindən sui-istifadə etmək overstay verb general
artıq istifadə etmək overuse verb general
çox istifadə etmək overuse verb general
uzun müddət istifadə etmək overuse verb general
filosof kimi düşünmək philosophise verb general
qadın kimi hərəkət etmək ponce verb general
postulat kimi qəbul etmək postulate verb general
yenidən istifadə etmək reuse verb general
müdafiə üçün şırmadan istifadə etmək screen verb general
istifadə üçün yararlı etmək season verb general
... kimi gəlmək seem verb general
... kimi görünmək seem verb general
... kimi qələmə vermək sham verb general
gəmi ilə yük yola göndərmək ship verb general
gəmi ilə yük yola salmaq ship verb general
özünü ... kimi göstərmək simulate verb general
kölə kimi işlətmək slave verb general
qul kimi işlətmək slave verb general
lülə kimi bükülmək slither verb general
sel kimi axmaq spout verb general
sel kimi axıb getmək stream verb general
sel kimi axmaq stream verb general
arzu olunan ton vermək tone verb general
sui-istifadə etmək trespass verb general
istifadə etmək use verb general
istifadə etmək utilise verb general
bir kəsin etibarından sui-istifadə etmək abuse smb.'s confidence verb general
ipək kimi olmaq be as meek as a lamb verb general
mal kimi gözünü döymək be completely flummoxed verb general
ipək kimi olmaq be silken verb general
küpə kimi olmaq be stout and plump verb general
kaman kimi əyilmək bend as a bow verb general
kaman kimi əymək bend down verb general
kimi isə məhkəməyə vermək bring an action against smb. verb general
gəmi qayırmaq build ships verb general
bəhanədən istifadə etmək catch an excuse verb general
sağsağan kimi qırıldamaq chatter like a magpie verb general
kömür kimi qaralmaq coal-black: become coal-black verb general
istifadə eləmək deploy verb general
görməmiş kimi yemək eat greedily verb general
imtiyazdan istifadə etmək enjoy privileges verb general
hüquqdan istifadə etmək enjoy the rights verb general
haqqından istifadə etmək exercise one's right verb general
qarğa-quzğun kimi tökülmək fall on as carrion-crows; qarğabazarı verb general
yeməyin üstünə qarğa-quzğun kimi tökülmək fall upon the food verb general
kölgə kimi izləmək follow like a shadow verb general
kül kimi olmaq get ashen verb general
köz kimi olmaq glow verb general
köz kimi qızarmaq glow verb general
görməmiş kimi yemək gobble verb general
sui-istifadə etmək impose verb general
birevli kimi yaşamaq live as members of one family verb general
ana-bala kimi yaşamaq live in harmony verb general
istifadə etmək make use of verb general
göbələk kimi inkişaf etmək mushroom verb general
tutuquşu kimi təkrar etmək parrot verb general
lal kimi dayanmaq remain dumb verb general
lal kimi durmaq remain dumb verb general
kölgə kimi çəkilib getmək shade away verb general
kölgə kimi izləmək shadow verb general
gəmi batırmaq sink a ship verb general
göbələk kimi inkişaf etmək spring up all over verb general
lal kimi dayanmaq stand silent verb general
lal kimi dayanmaq stand still verb general
kaman kimi əymək stoop down verb general
istifadə etmək take advantage of verb general