• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of angle (23 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
angle bucaq noun general
acute angle itibucaq noun general
advance angle qabaqlama bucağı noun general
angle gauge bucaqölçən noun general
angle piece əymə noun general
high-angle gun təyyarəvuran top noun general
obtuse angle kor bucaq noun general
obtuse angle korbucaq noun general
angle baxış noun general
angle nöqteyi-nəzər noun general
angle yanaşma noun general
angle balıq qarmağı noun general
angle tilov noun general
angle bucaq altında hərəkət etmək verb general
angle qarmaqla balıq tutmaq verb general
angle tilovla balıq tutmaq verb general
angle əldə etmək verb general
angle müvəffəq olmaq verb general
angle nail olmaq verb general
turn one's angle topuğunu burxutmaq phrases general
angle of reflection sınma bucağı phrases physics
exterior angle xarici bucaq phrases mathematics
obtuse angle kor bucaq phrases geometrical
vero