• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of aradan qaldırıla bilməyən (195 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
aradan qaldırılma annihilation noun general
aradan qaldırılma annulment noun general
aradan qaldırma annulment noun general
maneəni aradan qaldırma antijamming noun general
sirr saxlaya bilməyən babbler noun general
özünü saxlaya bilməyən fly-away noun general
aradan götürmə liquidation noun general
aradan götürülmə liquidation noun general
bütünlüklə aradan qaldırma holocaust noun general
aradan qaldırma elimination noun general
aradan qaldırma exemption noun general
aradan qaldırma extinction noun general
həll edilə bilməyən insoluble noun general
aradan qaldırma avoidance noun law
aradan qaldırma eradication noun figurative meaning
aradan qaldırma extrusion noun figurative meaning
aradan qaldırma negotiation noun general
aradan qaldırma removal noun general
qüsurun aradan qaldırılması clearing noun general
aradan qalxma extinction noun general
sıxışdırıb aradan çıxartma displacement noun general
aradan çıxmaq abscond verb general
aradan qaldırmaq annihilate verb general
aradan qaldırmaq consume verb general
aradan qaldırmaq derestrict verb general
aradan götürmək dislodge verb general
aradan qaldırmaq eliminate verb general
səhvləri aradan qaldırmaq emend verb general
alovlana bilməyən flame verb general
aradan çıxmaq get away verb general
aradan qaldırmaq nullify verb general
aradan götürmək oust verb general
sıxışdırıb aradan çıxartmaq oust verb general
aradan qaldırmaq preclude verb general
sıxışdırıb aradan çıxartmaq supplant verb general
aradan qaldırmaq surmount verb general
aradan qaldırmaq tide verb general
maneəni aradan qaldırmaq unblock verb general
maneəni aradan qaldırmaq unstop verb general
aradan qaldırmaq remove verb general
aradan qaldırmaq abolish verb general
aradan qaldırılmaq be eliminated verb general
aradan qaldırılmaq be removed verb general
geriliyi aradan qaldırmaq catch up with the arrears verb general
geriləməni aradan qaldırmaq catch up with the arrears verb general
baryerləri aradan qaldırmaq eliminate barriers verb general
geriləməni aradan qaldırmaq eliminate the lag verb general
aradan qaldırmaq liquidate verb general
sürüşüb aradan çıxmaq slip away verb general
aradan qaldırmaq bridge verb general
aradan qaldırmaq exclude verb general
aradan qaldırmaq kill verb general
aradan qaldırmaq obviate verb general
xəlvəti aradan çıxmaq skulk verb general
sıxışdırıb aradan çıxartmaq supersede verb general
aradan çıxmaq morris verb spoken language
aradan qaldırmaq eradicate verb figurative meaning
aradan götürmək extrude verb figurative meaning
aradan qaldırmaq castigate verb general
sıxışdırıb aradan çıxartmaq displace verb general
aradan götürmək eliminate verb general
aradan çıxmaq escape verb general
aradan götürmək liquidate verb general
aradan qaldırmaq smooth verb general
aradan qaldırmaq wade verb general
aradan qaldırmaq vacate verb law
maneələri aradan qaldırmaq hurdle verb figurative meaning
aradan götürmək lift verb figurative meaning
maneəni aradan götürmək clear verb general
maneəni aradan qaldırmaq clear verb general
aradan qaldırmaq conquer verb general
aradan qaldırmaq negotiate verb general
aradan qaldırmaq resolve verb general
aradan götürmək remove verb general
aradan çıxmaq blow verb general
aradan qaldırmaq settle verb general
yataqdan qalxa bilməyən bedridden adjective general
tutuşdurula bilməyən disparate adjective general
hisslərini gizlədə bilməyən effusive adjective general
aradan çıxan elusive adjective general
qurtarmaq bilməyən endless adjective general
hisslərini gizlədə bilməyən expansive adjective general
ölçülə bilməyən fathomless adjective general
usanmaq bilməyən fatigueless adjective general
yorulmaq bilməyən fatigueless adjective general
qorxu bilməyən fearless adjective general
fır-fırıldaq bilməyən guileless adjective general
yol verilə bilməyən impermissible adjective general
həyata keçirilə bilməyən impossible adjective general
yerinə yetirilə bilməyən impracticable adjective general
mümkün edilə bilməyən inaccessible adjective general
qəbuledilə bilməyən inadmissible adjective general
tətbiq edilə bilməyən inapplicable adjective general
müqayisə edilə bilməyən incommensurable adjective general
tutuşdurula bilməyən incommensurable adjective general
müqayisə edilə bilməyən incommensurate adjective general
ifadə edilə bilməyən incommunicable adjective general
sözlə deyilə bilməyən incommunicable adjective general
sübut edilə bilməyən inconclusive adjective general
bir araya sığışa bilməyən inconsistent adjective general
düzəldilə bilməyən incorrigible adjective general
yorulmaq bilməyən indefatigable adjective general
alına bilməyən indefeasible adjective general
təyin oluna bilməyən indefianble adjective general
təsvir oluna bilməyən indescribable adjective general
təsviredilə bilməyən indescribable adjective general
müəyyən edilə bilməyən indeterminable adjective general
təyin edilə bilməyən indeterminable adjective general
ayırd edilə bilməyən indiscernible adjective general
özünü saxlaya bilməyən indiscreet adjective general
ayırd edilə bilməyən indistinguishable adjective general
dillə ifadə edilə bilməyən ineffable adjective general
sözlə deyilə bilməyən ineffable adjective general
ortadan qaldırıla bilməyən ineradicable adjective general
qiymətləndirilə bilməyən inestimable adjective general
izah edilə bilməyən inexplicable adjective general
dillə ifadə edilə bilməyən inexpressible adjective general
sözlə deyilə bilməyən inexpressible adjective general
borcunu ödəyə bilməyən insolvent adjective general
borcunu verə bilməyən insolvent adjective general
aradan qaldırıla bilməyən insuperable adjective general
aradan qaldırıla bilməyən insurmountable adjective general
kənar edilə bilməyən insurmountable adjective general
qorxu bilməyən intrepid adjective general
düzəldilə bilməyən irrecoverable adjective general
düzəldilə bilməyən irredeemable adjective general
təkzib edilə bilməyən irrefutable adjective general
həyata keçirilə bilməyən irrelizable adjective general
geri qaytarıla bilməyən irremediable adjective general
düzəldilə bilməyən irremediable adjective general
aradan qaldırıla bilməyən irresistible adjective general
ləğv edilə bilməyən irreversible adjective general
qurtarmaq bilməyən never-ceasing adjective general
bir yerdən başqa yerə aparıla bilməyən non-transportable adjective general
aradan qaldırılması mümkün olan surmountable adjective general
yorulmaq bilməyən tireless adjective general
əlifbanı bilməyən unalphabeted adjective general
düzəldilə bilməyən unamendable adjective general
təhlil oluna bilməyən unanalysable adjective general
cavab verə bilməyən unanswerable adjective general
nəzarət edilə bilməyən uncontrolled adjective general
usanmaq bilməyən unfatiguable adjective general
yorulmaq bilməyən unfatiguable adjective general
təsəvvür edilə bilməyən unimaginable adjective general
xəyala gətirilə bilməyən unimaginable adjective general
tələffüz edilə bilməyən unpronounceable adjective general
sakitlik bilməyən unrestful adjective general
yorulmaq bilməyən unrestful adjective general
nəzarət edilə bilməyən unruled adjective general
sözlə deyilə bilməyən unspeakable adjective general
sözlə ifadə edilə bilməyən unspeakable adjective general
dayandırıla bilməyən unstoppable adjective general
sözlə ifadə edilə bilməyən unutterable adjective general
dillə deyilə bilməyən unwordable adjective general
sözlə ifadə edilə bilməyən unwordable adjective general
bilməyən weariless adjective general
çevrilə bilməyən irreducible adjective general
təxmin edilə bilməyən unpredictable adjective general
kəsilmək bilməyən incessant adjective general
apelyasiya edilə bilməyən unappealable adjective law
sərbəst dəyişdirilə bilməyən inconvertible adjective finance
xırdalana bilməyən inconvertible adjective finance
haqq-hesabını bilməyən bullheaded adjective general
qabaqcadan nəzərə alına bilməyən contingent adjective general
bir araya sığışa bilməyən dissociable adjective general
ayaq üstə dura bilməyən groggy adjective general
bəraət qazandırıla bilməyən indefensible adjective general
haqq qazandırıla bilməyən indefensible adjective general
yorulmaq bilməyən inexhaustible adjective general
bir yerdə dayana bilməyən monkeyish adjective general
aradan qaldırıla bilən removable adjective general
bilməyən unacquainted adjective general
sözlə deyilə bilməyən utterless adjective general
təsvir oluna bilməyən utterless adjective general
heç nə bilməyən witless adjective general
saxlaya bilməyən incontinent adjective medical
gələcəyi görə bilməyən short-sighted adjective figurative meaning
aradan çıxan dying adjective general
özünü saxlaya bilməyən explosive adjective general
özünü saxlaya bilməyən uneven adjective general
həyata keçə bilməyən wildcat adjective general
özünü saxlaya bilməyən flashy adjective spoken language
təsvir edilə bilməyən nameless adjective general
həddini bilməyən hard adjective general
aradan qaldırmaq bear down phrases general
sözlə deyilə bilməyən beyond expression phrases general
mühasirəni aradan qaldırmaq life a siege phrases general
mühasirəni aradan qaldırmaq raise a siege phrases general
aradan çıxmaq slide away phrases general
aradan çıxmaq slip away phrases general
sürüşüb aradan çıxmaq slip from one's grasp phrases general
sürüşüb aradan çıxmaq slip out of one's grasp phrases general
aradan qaldırmaq worry out phrases general
aradan götürmək sweep away phrases general
aradan qaldırmaq sweep away phrases general