• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of at great cost of life (299 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
dəyər cost noun general
qiymət cost noun general
aləm life noun general
həyat life noun general
xilasedici life-saver noun general
xilaskar life-saver noun general
həyat qayəsi aim in life noun general
diriltmə bringing to life noun general
yeni həyat qurucuları builders of a new life noun general
dirilmə coming to life noun general
birgəyaşayış communal life noun general
zəmanə contemporary life noun general
maliyyət cost noun general
kalkulyator cost-clerk noun general
itin günü dog's life noun general
həyat iksiri elixir of life noun general
əbədiyyət eternal life noun general
ailə həyatı family life noun general
məişət family life noun general
həyatın həqiqiliyi fidelity of life noun general
açıq-saçıq həyat free and easy life noun general
axirət future life noun general
gələcək həyat future life noun general
nəvə-nəticə grandchild and great-grandchild noun general
ülkər Great Bear noun general
Böyük ayı bürcü Great Bear noun general
təntənəli gün great day noun general
qiyamət great disaster noun general
köklü fərq great disparity noun general
başıalovluyluq great emotion noun general
soltanlıq great happiness noun general
çoxluq great number noun general
nəticə great-granddaughter noun general
ulu baba great-grandfather noun general
nəticə great-grandson noun general
kötücə great-great-grandchild noun general
kötükcə great-great-grandchild noun general
ulu babanın babası great-great-grandfather noun general
ulu nənənin anası great-great-grandmother noun general
bahaçılıq high cost of living noun general
daxili aləm inner life noun general
həyatın sevinci joy of life noun general
can life noun general
dolanacaq life noun general
dolanışıq life noun general
gün-güzaran life noun general
güzəran life noun general
ömür-gün life noun general
Sağlıq life noun general
yaşayış life noun general
həyati təcrübə life experience noun general
axirət life hereafter noun general
firavan həyat life of luxury noun general
firavan yaşayış life of luxury noun general
işrətli həyat life with feast noun general
xilasedici qayıq life-boat noun general
nicat life-saving noun general
həyat cığırı line of life noun general
nəsib lot in life noun general
firavanlıq luxurious life noun general
fövqəlbəşər man of great ability noun general
böyük istedad sahibi man of great talent noun general
köçərilik migrational life noun general
həyat tərzi mode of life noun general
təbiət nature life noun general
bədəvilik nomadic life noun general
köçərilik nomadic life noun general
ictimaiyyətçı person actively engaged in public life noun general
dünyagörüşü philosophy of life noun general
dünyabaxışı philosophy of life noun general
müasir gerçəklik present-day life noun general
məhsuldar dövr productive life noun general
ictimai həyat public life noun general
dirilmə returning to life noun general
oturaqlıq settled way of life noun general
həyat əlaməti sign of life noun general
həyat qığılcımı spark of the life noun general
həyat səviyyəsi standard of life noun general
natürmort still life noun general
həyat cığırı walk of life noun general
məişət way of life noun general
çıxar cost noun general
məxaric cost noun general
məsarif cost noun general
xərc cost noun general
ömür life noun general
başa gəlmək cost verb general
dəyəri olmaq cost verb general
oturmaq cost verb general
qiyməti olmaq cost verb general
bir kəsin həyatına sui-qəsd hazırlamaq attempt on smb.'s life verb general
üzü bərk olmaq be a great stayer verb general
doğulub-törənmək be born in great number verb general
həyatdan küsmək be disappointed in life verb general
uyğun olmaq be in life verb general
diriltmək bring life verb general
dağlamaq cause smb. a great grief verb general
canlanmaq come to life verb general
dirçəlmək come to life verb general
dəymək cost verb general
ucuz başa gəlmək cost cheaply verb general
baha başa gəlmək cost dear verb general
baha oturmaq cost dear verb general
baha oturmaq cost much verb general
sındırmaq dance with great pleasure verb general
kasıblıq etmək earn for one's life verb general
səfa çəkmək enjoy one's life verb general
həyatdan geri qalmaq fail to keep pace with life verb general
haram etmək give great trouble verb general
canlandırmaq give life to verb general
bir kəsi ayağa qaldırmaq give smb. a start in life verb general
iştahalanmaq have a great desire to eat verb general
qırxı çıxmaq have lived first forty days of life verb general
həyatı kasadlaşdırmaq impoverish life verb general
bahalatmaq increase the cost verb general
həyatı sığorta etmək insure life verb general
həyatdan geri qalmaq lag behind life verb general
dilənçi həyat sürmək lead a beggary life verb general
dilənçilik etmək lead a beggary life verb general
sapqınlıq etmək lead a depraved life verb general
eyş-işrətli həyat keçirmək lead a rakish life verb general
eyş-işrətli həyat sürmək lead a rakish life verb general
qapalı həyat sürmək lead a secluded life verb general
divanəlik etmək lead the life of a madman verb general
boğaz otarmaq lead the life of a sponger verb general
günündə yaşamaq live a dog's life verb general
it günündə yaşamaq live a dog's life verb general
xoşbəxt güzəran keçirmək live a happy life verb general
köçəri həyat keçirtmək live a nomadic life verb general
səfil həyat sürmək live a vagrant life verb general
yaxşı dolanmaq live a well-to-do life verb general
gen-bol yaşamaq live a well-to-do life verb general
damağı çağ olmaq live an easy life verb general
nəvəli-nəticəli olmaq live as long as see one's grand and great-grandchild verb general
matdım-matdım baxmaq look with great astonishment verb general
mat-mat baxmaq look with great astonishment verb general
həlak olmaq lose one's life verb general
qiyamət qoparmaq make a great fuss verb general
cəhd etmək make great effort verb general
həyatda özünə yol açmaq make one's way in life verb general
yaxından diqqət vermək pay great attention verb general
dirilmək return to life verb general
bahalıq salmaq rise cost of living verb general
həyatı ilə risk etmək risk one's life verb general
ömrünü çürütmək run one's life verb general
bir kəsin həyatını xilas etmək save smb.'s life verb general
ölmək suffer great grief verb general
böyük tələfata məruz qalmaq suffer great losses verb general
həvəslənmək take a great interest verb general
uymaq take a great interest in verb general
sevib-əzizləmək take great care verb general
yaxından maraqlanmaq take great interest verb general
səfa sürmək take pleasure in life verb general
öz həyatının qədrini bilmək value one's own life verb general
Sağlıq arzu etmək wish a happy life verb general
tələb etmək cost verb general
qiymət qoymaq cost verb medical
qiymətləndirmək cost verb medical
azman great adjective general
böyük great adjective general
çox iri great adjective general
əzəmətli great adjective general
nəhəng great adjective general
zorba great adjective general
həyatda olduğu boyda life-size adjective general
may cost adjective general
zərərli dangerous for life adjective general
ömürlük for life adjective general
dəliqanlı full of life adjective general
əkə great adjective general
dahiyanə great adjective general
ulu great adjective general
hədsiz great number adjective general
böyükdövlətçilik great-power adjective general
nəvəli-nəticəli having grandchild and great-grandchild adjective general
həyat life adjective general
ömürlük life adjective general
sosial-məişət life conditions adjective general
ölüm-dirim life-and-death adjective general
yaşadıcı life-asserting adjective general
həyatverici life-giving adjective general
şəfalı life-giving adjective general
dözümlü of great endurance adjective general
davamlı of great endurance adjective general
diapozonlu of great range adjective general
canıbərk of great vitality adjective general
ölçüsüz too great adjective general
gəlirli cost-effective adjective economy
qazanclı cost-effective adjective economy
səmərəli cost-effective adjective economy
qoyulan xərci çıxardan cost-effective adjective economy
çox böyük great adjective general
dərin great adjective general
gur great adjective general
güclü great adjective general
şiddətli great adjective general
ətək-ətək a great deal adverb general
külli a great deal of adverb general
çoxlu miqdarda a great deal of adverb general
neçə-neçə a great deal of adverb general
birdünya a great many adverb general
neçə-neçə a great many adverb general
çoxlu a great number adverb general
külli a great number of adverb general
həyatı qiymətinə at the cost of one's life adverb general
səxavətlə in great amount adverb general
ömründə never in one's life adverb general
min bəla ilə with great difficulty adverb general
ölüm-zülüm with great difficulty adverb general
odlu-alovlu with great passion adverb general
can-başla with great pleasure adverb general
canla-başla with great pleasure adverb general
matdım-matdım with great surprise adverb general
fauna və flora animal and vegetal life phrases general
heyvan və bitki aləmi animal and vegetal life phrases general
ağır zəhmətlə at a heavy cost phrases general
çox çətinliklə at a heavy cost phrases general
nəyin bahasına olur olsun at any cost phrases general
yüksək tərifə layiq olmaq be worthy of great praise phrases general
həyata qaytarmaq bring to life phrases general
maya dəyəri cost price phrases general
nəyin bahasına olur olsun cost what it may be phrases general
ehtimal olunan orta ömür müddəti expectation of life phrases general
ailə həyatı family life phrases general
ölümlə mübarizə etmək gasp for life phrases general
ömürlük həbs cəzası almaq get a life sentence phrases general
böyük xərci öz üzərinə götürmək go to great expense phrases general
milçəkdən fil düzəltmə great cry and little wool phrases general
böyük məbləğdə great deal phrases general
külli miqdarda great deal phrases general
hörmətli zat great gun phrases general
iddialı adam great gun phrases general
yüz iyirmi great hundred phrases general
böyük məbləğdə great many phrases general
külli miqdarda great many phrases general
böyük məbləğdə great number phrases general
külli miqdarda great number phrases general
Böyük İpək Yolu Great Silk Route phrases general
baş barmaq great toe phrases general
böyük imkanlara malik olmaq have great possibilities phrases general
ailə həyatı home life phrases general
ömrün çiçəklənmə dövründə in the prime of life phrases general
həyatın başlanğıcında in the prologue of life phrases general
həyatını həsr etmək lay down one's life phrases general
mühasirəni aradan qaldırmaq life a siege phrases general
həyat sığortası life insurance phrases general
xilasetmə life saving phrases general
təmiz həyat sürmək live a good life phrases general
çox varlı adam man of great possessions phrases general
dövlətli adam man of great possessions phrases general
varlı-hallı adam man of great possessions phrases general
həyat tərzi manner of life phrases general
həyat tərzi mode of life phrases general
vacib olmayan no great shakes phrases general
həyatı olduğu kimi təqdim etmək present life in the raw phrases general
həyatını təhlükə altınaq qoymaq risk one's life phrases general
həyatını təhlükə altınaq salmaq risk one's life phrases general
həyatın ləzzəti sweets of life phrases general
çox ləzzət almaq take great pleasure phrases general
canıbərk tenacious of life phrases general
yaşamağa qabil tenacious of life phrases general
Böyük Hürriyyət Partiyası the Great Charter phrases general
böyük dövlətlər the Great Powers phrases general
Birinci Dünya müharibəsi the Great War phrases general
həyat thread of life phrases general
ömür yolu thread of life phrases general
qəti addım atmaq throw the great cast phrases general
böyük ölçüdə to a great extent phrases general
əhəmiyyətli dərəcədə to a great extent phrases general
ümumi dəyər total cost phrases general
ümumi məbləğ total cost phrases general
həyata uyğun true to life phrases general
həyati true to life phrases general
ictimai vəziyyət walk of life phrases general
məşğuliyyət walk of life phrases general
peşə walk of life phrases general
həyat çəkişmələri wear and tear of life phrases general
həyat uğrunda mübarizə wear and tear of life phrases general
həyat çeşməsi well of life phrases general
böyük məmnuniyyətlə with great pleasure phrases general
ölmək yield up one's life phrases general
ömrünü tapşırmaq yield up one's life phrases general
dünya görüşü outlook on life phrases general
cari xərc mühasibatı current cost accounting phrases general
it kimi yaşamaq lead a dog's life phrases general
it-pişik kimi yaşamaq live a cat-and-dog life phrases general
İnsan ömrü fanidır Man's life is frail phrases general
Ömrün uzun olcun! May your life be long! phrases general
Canım! My life! phrases general
həyatın yazı spring of the life phrases general
dirilik suyu water of life phrases general
yoğun bağırsaq great gut phrases anatomical
Dama-dama göl olar Little streams make great river phrases proverb
məhşər günü great inquest phrases religion
qiyamət günü great inquest phrases religion
maya dəyəri prime cost phrases political-economy
həyatla ölüm arasındakı hədd the Great Divide phrases poetical
orta ömür müddəti average life expectancy phrases medical
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
at great cost of life həyat bahasına phrases general