• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of az sözlə ifadə edilən (287 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
yazılı ifadə affidavit noun general
köhnəlmiş söz və ifadə archaism noun general
əldə edilən booty noun general
ifadə brief noun general
boş ifadə claptrap noun general
mənasız ifadə claptrap noun general
adi ifadə commonplace noun general
bayağı ifadə commonplace noun general
çeynənmiş ifadə commonplace noun general
köhnə ifadə commonplace noun general
samit səsi ifadə edən hərf consonant noun general
ifadə tərzi diction noun general
incəlik ifadə etmə endearment noun general
təfsilatı ilə ifadə etmə expansion noun general
nalayiq ifadə expletive noun general
ifadə etmə expression noun general
birdən edilən hərəkət flounce noun general
müalicə üçün istifadə edilən maddə medicine noun general
ifadə vasitəsi medium noun general
ifadə tərzi parlance noun general
ifadə üsulu parlance noun general
ifadə recital noun general
ifadə etmə recital noun general
dam örtüyü üçün istifadə edilən material roofing noun general
ifadə etmə statement noun general
ifadə üsulu style noun general
ifadə etmə utterance noun general
sözlə demə utterance noun general
qadın şlyapasına bənd edilən kiçik tor veil noun general
ifadə forması wording noun general
məsafədən kontrol edilən rele distantly controlled relays noun general
işlək ifadə everyday expression noun general
ixrac edilən mazut export black oil noun general
ifadə expression noun general
mübaliğəli ifadə flourish noun general
ifadə üsulu manner of expressing oneself noun general
tərzi-ifadə manner of expression noun general
sərf edilən nominal güc rated input noun general
çeynənmiş ifadə tag noun general
şablon ifadə trite expression noun general
qısaca və dürüst ifadə etmə wording noun general
yerində edilən irad wisecrack noun spoken language
yerində edilən məzəmmət wisecrack noun spoken language
ifadə deposition noun law
ifadə vermə deposition noun law
özünün eşitdiyi haqqında ifadə verən şahid earwitness noun law
ifadə phrase noun grammatical
kitablarda təsadüf edilən əlifba göstəricisi concordance noun general
qısaca və dürüst ifadə etmə drafting noun general
fitnəkar edilən irad draw noun general
provokasiya məqsədilə edilən irad draw noun general
ifadə expression noun general
gözlə edilən işarə eyewink noun general
ifadə flash noun general
gələcəkdə üstünlük qazanmaq məqsədilə edilən güzəşt gambit noun general
ifadə vasitəsi matter noun general
vəd edilən şey promise noun general
qələm kimi istifadə edilən lələk quill noun general
korrelyat söz və ya ifadə correlative noun linguistic
təsbehlə edilən ibadət chaplet noun general
ifadə expression noun general
ifadə qüvvəti expression noun general
gündəlik istifadə edilən kiçik qadın mücrüsü housewife noun general
ifadə etmə negative noun general
təqib edilən ov quarry noun general
ifadə etmə recitation noun general
ifadə tone noun general
ifadə etmə vent noun general
yem kimi istifadə edilən, toxumundan yağ çıxardılan ot bitkisi rape noun botanical
dəqiq ifadə articulation noun general
istehsal edilən məhsulun miqdarı cast noun general
yeni söz və ya ifadə yaratma coinage noun general
arzu edilən miqdar quantum noun Latin
şablon ifadə cant noun general
riyakar ifadə cant noun general
qısa ifadə etmək brief verb general
ifadə etmək evidence verb general
ifadə etmək expound verb general
ifadə etmək express verb general
düstur şəklində qısaca ifadə etmək formularise verb general
qısaca və dürüst ifadə etmək formulate verb general
ifadə etmək impersonate verb general
ifadə etmək imply verb general
ifadə etmək incarnate verb general
sevincini ifadə eləmək jubilate verb general
ifadə etmək mean verb general
pantomima vasitəsilə ifadə etmək mime verb general
ifadə etmək objectify verb general
fikrini jestlər vasitəsilə ifadə etmək pantomime verb general
başqa sözlə ifadə etmək periphrase verb general
ifadə etmək personalise verb general
sözlərlə ifadə etmək phrase verb general
başqa sözlərlə ifadə etmək rephrase verb general
başqa sözlərlə ifadə eləmək reword verb general
ifadə etmək signify verb general
ifadə etmək state verb general
ifadə etmək term verb general
ifadə vermək testify verb general
fikrini şeirlə ifadə etmək verse verb general
ifadə etmək voice verb general
sözlərlə ifadə etmək word verb general
ifadə etmək express verb general
düstur vasitəsilə ifadə etmək express by a formula verb general
loru dildə ifadə etmək express in vulgar verb general
düstur vasitəsilə ifadə etmək formulate verb general
sözlə ifadə etmək put into words verb general
ifadə eləmək signify verb general
aydın ifadə etmək articulate verb general
dəqiq ifadə etmək articulate verb general
qısa şəkildə ifadə etmək condense verb general
yığcam şəkildə ifadə etmək condense verb general
ifadə etmək connote verb general
ifadə etmək denote verb general
ifadə etmək embody verb general
ifadə etmək indicate verb general
ifadə etmək represent verb general
ifadə etmək utter verb general
ifadə vermək witness verb general
yeni ifadə uydurmaq coin verb general
ifadə etmək write verb general
ifadə etmək convey verb general
ifadə etmək extend verb general
müəyyən miqyasda ifadə etmək scale verb general
tənzim edilən adjustable adjective general
bayaq qeyd edilən aforesaid adjective general
yalvarış ifadə edən appealing adjective general
razılıq ifadə edən approbatory adjective general
istinad edilən assignable adjective general
hamı tərəfindən etiraf edilən avowed adjective general
asan əldə edilən cheap adjective general
güman edilən conjectural adjective general
təxmin edilən conjectural adjective general
nifrət ifadə edən contemptuous adjective general
tənzim edilən controlled adjective general
qərəzlə edilən deliberate adjective general
qəsdən edilən deliberate adjective general
idarə edilən dirigible adjective general
ictimaiyyət tərəfindən qəbul edilən done adjective general
seçki ilə təyin edilən elective adjective general
ifadə edilmiş embodied adjective general
güman edilən estimated adjective general
təxmin edilən estimated adjective general
güman edilən expectant adjective general
xərc edilən expendable adjective general
dəqiq ifadə edilmiş express adjective general
ifadə oluna bilən expressible adjective general
ifadə olunan expressible adjective general
təsəvvür edilən fictitious adjective general
güman edilən implied adjective general
təxmin edilən implied adjective general
yalvarış ifadə edən imploring adjective general
əlavə edilən incoming adjective general
ifadə edilə bilməyən incommunicable adjective general
sözlə deyilə bilməyən incommunicable adjective general
inamsızlıq ifadə edən incredulous adjective general
çətin həzm edilən indigestible adjective general
dillə ifadə edilə bilməyən ineffable adjective general
sözlə deyilə bilməyən ineffable adjective general
dillə ifadə edilə bilməyən inexpressible adjective general
sözlə deyilə bilməyən inexpressible adjective general
ifadə baxımından zəif inexpressive adjective general
az təsadüf edilən infrequent adjective general
alət kimi istifadə edilən instrumental adjective general
qərəzlə edilən intentional adjective general
qəsdən edilən intentional adjective general
zəhmətsiz əldə edilən labourless adjective general
az sözlə ifadə edilən laconic adjective general
idarə edilən manageable adjective general
əl ilə edilən manual adjective general
öz-özünə ehtimal edilən matter-of-course adjective general
abstrakt mühakimə edilən metaphysical adjective general
parça-parça edilən multipartite adjective general
rəqəmlə ifadə edilmiş numeral adjective general
rəqəmlə ifadə olunmuş numerical adjective general
idarə edilən operated adjective general
istehsal edilən output adjective general
ifadə photogenic adjective general
yalvarış ifadə edən pleading adjective general
ehtimal edilən presumed adjective general
fərz edilən presumed adjective general
güman edilən presumed adjective general
təxmin edilən presumed adjective general
ehtimal edilən presumptive adjective general
fərz edilən presumptive adjective general
güman edilən presumptive adjective general
təxmin edilən presumptive adjective general
ehtimal edilən probable adjective general
qadağan edilən prohibited adjective general
yasaq edilən prohibited adjective general
açıq ifadə olunmuş pronounced adjective general
ehtimal edilən putative adjective general
fərz edilən putative adjective general
güman edilən putative adjective general
təxmin edilən putative adjective general
etibar edilən reliable adjective general
nifrət ifadə edən scornful adjective general
hiss edilən sensual adjective general
ehtimal edilən supposed adjective general
fərz edilən supposed adjective general
güman edilən supposed adjective general
təxmin edilən supposed adjective general
sözlə ifadə edilməyən tacit adjective general
tövsiyə edilən testimonial adjective general
vergiyə cəlb edilən tollable adjective general
ifadə cəhətdən zəif toneless adjective general
başqa cür ifadə edilmiş twice-born adjective general
tənqidsiz qəbul edilən uncritical adjective general
çətin nəzarət edilən unmanageble adjective general
sözlə deyilə bilməyən unspeakable adjective general
sözlə ifadə edilə bilməyən unspeakable adjective general
sözlə ifadə edilə bilməyən unutterable adjective general
sözlə ifadə edilə bilməyən unwordable adjective general
yuxarıda qeyd edilən above-mentioned adjective general
geniş tətbiq edilən far-reaching adjective general
ifadə olunmaz unutterable adjective general
bilə-bilə edilən willful adjective general
çətin tələffüz edilən crackjaw adjective spoken language
bilə-bilə edilən calculated adjective general
dərk edilən cognizable adjective general
usandırıcı bir şəkildə təkrar edilən ding-dong adjective general
sənədlə sübut edilən documentary adjective general
xülasə edilən epitomic adjective general
sınaq üçün edilən experimental adjective general
nümunə üçün edilən experimental adjective general
tez-tez təsadüf edilən frequent adjective general
təsəvvür edilən ideal adjective general
arzu edilən lion adjective general
müalicə edilən medical adjective general
təsəvvür edilən notional adjective general
ixrac edilən outbound adjective general
geniş tətbiq edilən practicable adjective general
tez-tez təsadüf edilən prevalent adjective general
ehtimal edilən reputed adjective general
fərz edilən reputed adjective general
güman edilən reputed adjective general
nadir halda təsadüd edilən scarce adjective general
nalayiq məqsədlə edilən suggestive adjective general
sözlə deyilə bilməyən utterless adjective general
güman edilən virtual adjective general
bilə-bilə edilən wilful adjective general
bilərək edilən wilful adjective general
qərəzlə edilən wilful adjective general
qəsdən edilən wilful adjective general
avtomatik idarə edilən unmanned adjective technical
ifadə edən expressive adjective general
çətinliklə əldə edilən near adjective general
az təsadüf edilən singular adjective general
tək-tək təsadüf edilən solitary adjective general
məhv edilən undone adjective general
ehtimal edilən assumed adjective general
fərz edilən assumed adjective general
güman edilən assumed adjective general
təxmin edilən assumed adjective general
danışmadan ifa edilən dumb adjective general
qərəzlə edilən set adjective general
qəsdlə edilən set adjective general
az güman edilən off adjective general
xüsusi ifadə ilə emphatically adverb general
sözlə orally adverb general
sözlə verbally adverb general
bir sözlə in short adverb general
bir sözlə in brief adverb general
bir sözlə shortly adverb general
ayrı sözlə in other words adverb general
digər sözlə in other words adverb general
özgə sözlə in other words adverb general
bir neçə sözlə shortly adverb general
aydın hiss edilən broad adverb general
ziddiyyət ifadə edir and conjunction general
təəccüb ifadə edir and conjunction general
ifadə vermək bear witness phrases general
sözlə deyilə bilməyən beyond expression phrases general
balıq tutmaq üçün istifadə edilən ip fishing line phrases general
ehtimal edilən namizəd front runner phrases general
ifadə vermək give expression phrases general
ifadə vermək give testimony phrases general
bir neçə sözlə in few phrases general
başqa sözlə in other words phrases general
digər sözlə in other words phrases general
bütün xalq tərəfindən qəbul edilən popularly accepted phrases general
geniş tətbiq edilən alət practicable tool phrases general
ehtimal edilən səbəb probable cause phrases general
uzaqdan idarə edilən remotely operated phrases general
sağ əllə edilən right handed phrases general
güman edilən vərəsə expectant heir phrases law
lap yerində deyilmiş ifadə home thrust phrases general
ifadə term plural general
vero