• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of azersu open type joint stock company (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
baldır oynağı ankle-joint noun general
cəmiyyət company noun general
dostluq company noun general
kampaniya company noun general
yoldaşlıq company noun general
birləşmə joint noun general
birləşmə yeri joint noun general
qovuşuq yeri joint noun general
gülüş mənbəyi laughing stock noun general
deşik open noun general
dəlik open noun general
quyu open noun general
yarıq open noun general
dünyagörüşünün genişliyi open-mindedness noun general
incə parça open-work noun general
zərif parça open-work noun general
merejka open-work noun general
əsas gövdə stock noun general
heyvandar stock-breeder noun general
heyvandarlıq mütəxəssisi stock-breeder noun general
birja dəllalı stock-broker noun general
əmlakın yenidən hesaba alınması stock-taking noun general
inventarın yenidən hesaba alınması stock-taking noun general
tip type noun general
tipik nümunə type noun general
açıq səhmdar cəmiyyət open joint stock company noun general
inventar stock noun general
aktiv söz ehtiyatı active stock of words noun general
əsas lüğət fondu basic word stock noun general
qazıma qıfılı nipeli box of tool joint noun general
rabitə rotası communications company noun general
ansambl company noun general
şəriklik company noun general
köç company of removing migrants noun general
ölü kapital dead stock noun general
istehkamçı rota field-engineer company noun general
universal şarnir gimbal-joint noun general
kursiv italic type noun general
bitişik joint noun general
qovşaq joint noun general
tikilmə joint noun general
köməkkeşlik joint efforts noun general
kollegiallıq joint leadership noun general
birgə polikondensasiya joint polycondensation noun general
aksioner cəmiyyəti joint-stock company noun general
şəriklik joint-stock company noun general
diz oynağı knee joint noun general
oyuncaq laughing-stock noun general
neft şirkəti oil company noun general
montaj dəlikləri open holes noun general
açıq məktub open letter noun general
açıq bazar open market noun general
buterbrod open sandwich noun general
açıq dəniz open sea noun general
açıq heca open syllable noun general
açıq yara open wound noun general
alovlu qızdırıcı open-fire heater noun general
əliaçıqlıq open-handedness noun general
açıqürəklilik open-heartedness noun general
genişqəlblilik open-heartedness noun general
genişürəklilik open-heartedness noun general
riyasızlıq open-heartedness noun general
təmizqəlblilik open-heartedness noun general
təmizürəklilik open-heartedness noun general
ürəyitəmizlilik open-heartedness noun general
safqəlblilik open-heartedness noun general
marten open-hearth furnace noun general
marten open-hearth steel noun general
bosonojka open-toe sandals noun general
tiryəkxana opium joint noun general
pərli qarışdırıcı paddle-type mixer noun general
vaqon parkı rolling stock noun general
düz şrift Roman type noun general
keql size of type noun general
aksiya stock noun general
cins stock noun general
aksiya ilə al-ver stock jobbing noun general
qızıl fondu stock of gold noun general
taxıl ehtiyatı stock of grain noun general
şan-şövkət stock of wealth noun general
ştamp stock phrase noun general
maldar stock-breeder noun general
heyvandarlıq ferması stock-farm noun general
birjaçı stock-jobber noun general
heyvandarlıq ferması stock-raising farm noun general
inventarizasiya stock-taking noun general
möhkəmləndirilməsi olan birləşmə strapped joint noun general
artım surplus stock noun general
kilim tapestry-woven type of rug noun general
cins type noun general
format type face noun general
zod welded joint noun general
ənginlik wide open space noun general
qələm planting-stock noun agricultural
şitil planting-stock noun agricultural
ting planting-stock noun agricultural
şirkət company noun general
çayın deltası open noun general
çayın mənsəbi open noun general
fərasət open-mindedness noun general
istedad open-mindedness noun general
qabiliyyət open-mindedness noun general
cür type noun general
növ type noun general
qrup type noun general
sinif type noun general
gic stock noun figurative meaning
küt stock noun figurative meaning
kütbeyin stock noun figurative meaning
qanmaz stock noun figurative meaning
səfeh stock noun figurative meaning
bənd joint noun anatomical
buğum joint noun anatomical
oynaq joint noun anatomical
qonaq company noun general
qonaqlar company noun general
cəmdəyin bir hissəsi joint noun general
doğranmış joint noun general
açıq dəniz open noun general
açıq quru sahə open noun general
əcdad stock noun general
əmələgəlmə mənbəyi stock noun general
kök stock noun general
ulu babalar stock noun general
rəmz type noun general
simvol type noun general
daimi truppa company noun general
açıq turnir open noun general
açıq yarış open noun general
ailə stock noun general
nəsil stock noun general
model type noun general
nümunə type noun general
içkixana joint noun American
meyxana joint noun American
aşkarlıq open noun general
aydınlıq open noun general
ehtiyat stock noun general
fond stock noun general
rota company noun military
bölük company noun military
şrift type noun polygraph
ekipaj company noun nautical
dəniz piyadasının sahil qoşunu company noun nautical
komanda company noun nautical
qruppa company noun general
dəstə company noun general
maygülü stock noun botanical
əlaqə saxlamaq company verb general
oturub durmaq company verb general
tanışlıq etmək company verb general
ünsiyyət saxlamaq company verb general
açılmaq open verb general
açmaq open verb general
aralamaq open verb general
aralanmaq open verb general
aşkara çıxarmaq open up verb general
məşhurlaşdırmaq open up verb general
təchiz etmək stock verb general
təmin etmək stock verb general
makinada yazmaq type verb general
qolaclanmaq be measured with open arms verb general
açılmaq be open verb general
heyrətdən ağzı açıq qalmaq be open-mouthed with surprise verb general
açdırmaq cause smb. to open verb general
açıq elan etmək declare open verb general
qapını açıq qoymaq leave the door open verb general
qolaclamaq measure with open arms verb general
ağzını açmaq open verb general
dəlinmək open verb general
mübahisə açmaq open a debate verb general
fayl açmaq open a file verb general
atəş açmaq open a fire verb general
yeni dövr açmaq open a new era verb general
iclas açmaq open a sitting verb general
hesab açmaq open an account verb general
içəri açılmaq open inwards verb general
gözlərini geniş açmaq open one's eyes wide verb general
bir kəsin gözünü açmaq open smb.'s eyes verb general
bağırsaqları təmizləmək open the bowels verb general
şlüzü açmaq open the lock verb general
suvacağı açmaq open the locks verb general
iclası açmaq open the meeting verb general
yığıncağı açmaq open the meeting verb general
hesab açmaq open the score verb general
cığır açmaq open the way verb general
geniş açmaq open wide verb general
taybatay açmaq open wide verb general
açıqürəkli olmaq open-hearted: be open-hearted verb general
ürəyi açıq olmaq open-hearted: be open-hearted verb general
çöldə gecələmək spend the night in the open air verb general
inventarizasiya etmək take stock verb general
imkan yaratmaq open verb general
yol açmaq open verb general
aşkar olmaq open up verb general
açılmaq open up verb general
satışda olmaq stock verb general
qan qrupunu müəyyənləşdirmək type verb medical
böyümək open verb general
genişlənmək open verb general
anbarda saxlamaq stock verb general
ehtiyatı olmaz stock verb general
başlamaq open verb general
ehtiyat yaratmaq stock verb general
göstərmək open verb general
nümayiş etdirmək open verb general
çap etmək type verb computer
agah etmək open verb general
maarifləndirmək open verb general
kəşf etmək open verb general
təməlini qoymaq open verb general
fikir söyləmək open verb general
yaratmaq open verb general
birgə joint adjective general
birləşmiş joint adjective general
ümumi joint adjective general
vahid joint adjective general
açıq open adjective general
gözləri tam açılmış open-eyed adjective general
əliaçıq open-handed adjective general
səxavətli open-handed adjective general
təmizqəlbli open-hearted adjective general
ürəyiaçıq open-hearted adjective general
geniş dünyagörüşünə malik olan open-minded adjective general
standart stock adjective general
geniş açılmış wide-open adjective general
yarıaçıq half-open adjective general
yarımaçıq half-open adjective general
yarıqapalı half-open adjective general
qundaqlı having stock adjective general
əlbir joint adjective general
ortaqlı joint adjective general
qovuşuq joint adjective general
şərikli joint adjective general
çatmaqaş joint browed adjective general
Səhm joint-stock adjective general
üstüaçıq open adjective general
döşüaçıq open-breasted adjective general
vədəsiz open-ended adjective general
açıqgöz open-eyed adjective general
açıqürək open-hearted adjective general
genişqəlbli open-hearted adjective general
genişürəkli open-hearted adjective general
riyasız open-hearted adjective general
təmizürəkli open-hearted adjective general
türkəsaya open-hearted adjective general
ayağıaçıq open-legged adjective general
şəbəkə open-worked adjective general
aralı slightly open adjective general
heyvandarlıq stock-raising adjective general
aralı open adjective general
obyektiv open-minded adjective general
qərəzsiz open-minded adjective general
səhv mülahizələrə inanmayan open-minded adjective general
vicdanlı open-minded adjective general
yanlış rəylərə əsaslanmayan open-minded adjective general
adi stock adjective general
bayağı stock adjective general
çeynənmiş stock adjective general
şablon stock adjective general
müdafiə edilməyən wide-open adjective spoken language
müdafiə olunmayan wide-open adjective spoken language
qorunmayan wide-open adjective spoken language
ayıq open-eyed adjective figurative meaning
gözüaçıq open-eyed adjective figurative meaning
həssas open adjective general
mail open adjective general
meyilli open adjective general
birja stock adjective general
boş open adjective general
məşğul olmayan open adjective general
heyvandarlıq stock adjective general
maldarlıq stock adjective general
vakant open adjective general
bitməmiş open adjective general
həll edilməmiş open adjective general
tikili olmayan open adjective general
əliaçıq open adjective general
qonaqpərvər open adjective general
səmimi open adjective general
yumşaq open adjective general
açıq havada open-air adverb general
açıq səma altında open-air adverb general
sevinclə open-armed adverb general
nəvazişlə open-armed adverb general
səmimi open-armed adverb general
üzügülər open-armed adverb general
dostcasına open-armed adverb general
geniş open-mindedly adverb general
geniş surətdə open-mindedly adverb general
ağzıaçıq open-mouthed adverb general
hərəkətsiz stock-still adverb general
hərəkətsiz halda stock-still adverb general
tərpənmədən stock-still adverb general
köməkli by joint efforts adverb general
müştərək by joint hands adverb general
açıq havada in the open air adverb general
comərdliklə open-handedly adverb general
genişqəlbliklə open-heartedly adverb general
bu qəbildən this type adverb general
vero