• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of bütün günü gərgin surətdə kitabla məşğul olmaq (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
qeyri-qanuni abortla məşğul olan abortionist noun general
qeyri-qanuni abortla məşğul olan həkim abortionist noun general
hər cür ev işi ilə məşğul olan all-work noun general
təntənəli surətdə bəyan etmə asseveration noun general
idmanla məşğul olma athletics noun general
ad günü birthday noun general
doğum günü birthday noun general
uzun ilin artıq günü bissextile noun general
şantajla məşğul olan blackmailer noun general
kompilyasiya ilə məşğul olan bookmaker noun general
sitrus bitkiləriylə məşğul olan mütəxəssis citriculturist noun general
daşınmaz əmlakın verilməsi ilə məşğul olan hüquqşünas conveyancer noun general
istirahət günü day off noun general
məhşər günü doomsday noun general
qiyamət günü doomsday noun general
maslenitsadan qabaq bazar günü egg-Sunday noun general
məşğul olmaq engross noun general
təntənəli surətdə bildirmə enunciation noun general
kənd təsərrüfatı ilə məşğul olma farming noun general
bütün dərslərə gələn şagird full-timer noun general
ov heyvanlarının ovlanması və onların ticarəti ilə məşğul olmaq üçün icazə game-certificate noun general
ov heyvanlarının ovlanması və onların ticarəti ilə məşğul olmaq üçün icazə game-licence noun general
yarım iş günü half-time noun general
istirahət günü holiday noun general
təsərüffat işlərilə məşğul olan qadın housekeeper noun general
latin dilinin təqdiqi ilə məşğul olan latinist noun general
mənası olmaq make sense noun general
ad günü name-day noun general
filateliya ilə məşğul olan adam philantelist noun general
təntənəli surətdə elan etmə protestation noun general
görüşə gələnlərin qəbulu ilə məşğul olan katib receptionist noun general
müqəddəs istirahət günü Sabbath noun general
gərgin vəziyyət tensity noun general
gərgin əmək toil noun general
gərgin zəhmət toil noun general
iş günü weekday noun general
su idmanı ilə məşğul olan şagird wet-bob noun general
bütün whole noun general
iş günü workday noun general
ardıcıl surətdə ikiyə bölünmə dichotomy noun general
qərib olmaq being a stranger noun general
doğulma günü birthday noun general
təvəllüd günü birthday noun general
istiqlaliyyət günü day of independence noun general
istirahət günü day of rest noun general
itin günü dog's life noun general
ölkəyə daxil olmaq üçün viza entry visa noun general
istiqlaliyyət günü Independence day noun general
formal surətdə vəzifəyə gətirməsi investiture noun general
könlü olmaq long for noun general
şaxtaçı günü Miner's Day noun general
günü new wife of a man who has already one noun general
açılış günü opening day noun general
maaş günü pay day noun general
qarnıyekəlik potbelly; qarını tox olmaq noun general
cıdır günü race day noun general
istirahət günü rest-day noun general
qətl günü sacred day of Moslems when the Koran has come noun general
şərik olmaq share noun general
gərgin diqqət strained attention noun general
gərgin sifət strained face noun general
gərgin münasibət strained relation noun general
qələbə günü Victory Day noun general
könlü olmaq want noun general
iş günü working day noun general
dəli olmaq be out of one's sense noun spoken language
zəhmət günü Labour Day noun American
ABŞ-da müharibələrdə ölənlərin xatirə günü Memorial Day noun American
yaxtada su idmanı ilə məşğul olan idmançı yachtsman noun sport
övliyalar günü Hallowmas noun religion
müqəddəs Mikayıl günü Michaelmas noun religion
Milad günü nativity noun religion
Troitsa günü Whitsunday noun religion
bir şeyə arxayın olmaq feel it in one's bones noun idiomatic
nədəsə bərk inamlı olmaq feel it in one's bones noun idiomatic
milad günü christmas noun church
bir-birindən aralı olan bir neçə tonun ahəngdar bir surətdə səslənməsi chord noun music
bir musiqi mövzusunun ardıcıl surətdə müxtəlif səslərlə təkrarından ibarət forması fugue noun music
sekslə məşğul olma fuck noun rude word
qabaqcadan təyin edilmiş yarış günü fixture noun general
bütün iş həftəsi işləyən fəhlə full-timer noun general
əqli işlə məşğul olan operative noun general
axirət günü ordeal noun general
xırda şeylərlə məşğul olma peddling noun general
xırdaçılıqla məşğul olma peddling noun general
qiyamət günündə bütün ölülərin dirilməsi resurrection noun general
nifrət obyekti olmaq scorn noun general
əsaslı surətdə öyrənmə scrutiny noun general
gərgin əmək travail noun general
mehmanxanada paltar ütüləyən və s. işlə məşğul olan xidmətçi valet noun general
həftənin altı iş günü week noun general
təslim olmaq flag noun figurative meaning
məskin surətdə azalma nosedive noun figurative meaning
məskin surətdə düşmə nosedive noun figurative meaning
məskin surətdə enmə nosedive noun figurative meaning
Şabat günü Sabbath noun religion
təntənəli surətdə çıxış entry noun general
elmi fealiyyətlə məşgul olanlara verilən dotasiya fellowship noun general
saxtakarlıqla məşğul olan forger noun general
bütün qüvvəsilə işləyən fiend noun jocular
iş günü hour noun general
məşğul olma persuit noun general
müqəddəs Valentine günü valentine noun general
mühüm olmaq weight noun general
bol olmaq abound verb general
çox olmaq abound verb general
nail olmaq achieve verb general
tanış olmaq acquaint verb general
nail olmaq acquire verb general
aludə olmaq addict verb general
xarab olmaq addle verb general
bitişik olmaq adjoin verb general
qonşu olmaq adjoin verb general
yanaşı olmaq adjoin verb general
heyran olmaq admire verb general
məftun olmaq admire verb general
valeh olmaq admire verb general
məftun olmaq adore verb general
tərəfdar olmaq advocate verb general
imkanı olmaq afford verb general
can üstə olmaq agonise verb general
razı olmaq agree verb general
ittifaqa daxil olmaq alliance verb general
ittifaqa daxil olmaq ally verb general
ibarət olmaq amount verb general
məşğul etmək amuse verb general
peyda olmaq appear verb general
varid olmaq appear verb general
zahir olmaq appear verb general
təxmini bərabər olmaq approximate verb general
təxmini düz olmaq approximate verb general
peyda olmaq arise verb general
olmaq arise verb general
varid olmaq arrive verb general
qane olmaq ascertain verb general
əmin olmaq ascertain verb general
razı olmaq assent verb general
təslim olmaq assent verb general
təntənəli surətdə bəyan etmək asseverate verb general
olmaq attend verb general
həmahəng olmaq attune verb general
faydalı olmaq avail verb general
xeyirli olmaq avail verb general
yararlı olmaq avail verb general
ibarət olmaq average verb general
zamin olmaq avouch verb general
təslim olmaq backdown verb general
qəmiş olmaq badger verb general
taraz olmaq balance verb general
mane olmaq balk verb general
yumaq kimi olmaq ball verb general
ittifaqa daxil olmaq band verb general
bankrot olmaq bankrupt verb general
xristian olmaq baptise verb general
xristian olmaq baptize verb general
işığa qərq olmaq be ablaze verb general
anadan olmaq be born verb general
çox gərgin əhval ruhiyyədə olmaq be overstrung verb general
olmaq become verb general
vaqe olmaq befall verb general
münasib olmaq befit verb general
layiq olmaq befit verb general
uyğun olmaq befit verb general
ata olmaq beget verb general
gərək olmaq behove verb general
lazım olmaq behove verb general
vacib olmaq behove verb general
aid olmaq belong verb general
məxsus olmaq belong verb general
mənsub olmaq belong verb general
məyus olmaq bemoan verb general
layiq olmaq beseem verb general
münasib olmaq beseem verb general
olay olmaq betide verb general
olmaq betide verb general
ehtiyatlı olmaq beware verb general
açıqgözlü olmaq beware verb general
ştreykbrexer olmaq blackleg verb general
boyun olmaq bode verb general
qaynayıb yox olmaq boil away verb general
faydalı olmaq boot verb general
həmsərhəd olmaq border verb general
həmhüdud olmaq border verb general
qonşu olmaq border verb general
yanaşı olmaq border verb general
ağa olmaq boss verb general
sahib olmaq boss verb general
mane olmaq brake verb general
xilas olmaq break away verb general
alt-üst olmaq break down verb general
peyda olmaq break through verb general
səbəb olmaq bring about verb general
səbəb olmaq bring on verb general
tükləri biz-biz olmaq bristle verb general
məşğul olmaq busy verb general
çox olmaq buy in verb general
haqqı olmaq calculate on verb general
səbəb olmaq call forth verb general
haqqı olmaq can verb general
ixtiyarı olmaq can verb general
təslim olmaq capitulate verb general
əsas olmaq cause verb general
səbəb olmaq cause verb general
təslim olmaq cave in verb general
təntənəli surətdə qeyd etmək celebrate verb general
kəskin surətdə dəyişdirmək chop verb general
həmahəng olmaq chord verb general
uyğun olmaq chord verb general
yaxşı olmaq cicatrise verb general
qatıq olmaq clabber verb general
qızğın surətdə etiraz etmək clamour verb general
mane olmaq clog verb general
yanıb kömür olmaq coal verb general
koalisiyaya daxil olmaq coalise verb general
bağlı olmaq cohere verb general
uyğun olmaq coincide verb general
olmaq come verb general
peyda olmaq come out verb general
aşkar olmaq come out verb general
tən olmaq come up verb general
yarım olmaq come up verb general
dərdinə şərik olmaq commiserate verb general
partnyor olmaq companion verb general
yoldaş olmaq companion verb general
ibarət olmaq comprise verb general
olmaq comprise verb general
var olmaq comprise verb general
aid olmaq concern verb general
dəxli olmaq concern verb general
dilbir olmaq concert verb general
uyğun olmaq concur verb general
səbəb olmaq condition verb general
dərdinə şərik olmaq condole verb general
səbəb olmaq conduce verb general
zidd olmaq conflict verb general
niyyətində olmaq conjecture verb general
əlavə mənaya malik olmaq connote verb general
razı olmaq consent verb general
ibarət olmaq consist verb general
şərik olmaq consociate verb general
olmaq contain verb general
zidd olmaq contradict verb general
münasibətdə olmaq correlate verb general
münasib olmaq correspond verb general
müvafiq olmaq correspond verb general
uyğun olmaq correspond verb general
dəyəri olmaq cost verb general
qiyməti olmaq cost verb general
kinoda baş rolda tərəf-müqabil olmaq costar verb general
arası saz olmaq cotton verb general
tərəf olmaq countenance verb general
zidd olmaq counter verb general
mane olmaq counteract verb general
mane olmaq counterwork verb general
mane olmaq cramp verb general
həsrətində olmaq crave verb general
peyda olmaq crop up verb general
yumaq kimi olmaq curl up verb general
abırsız olmaq dare verb general
həyasız olmaq dare verb general
xarab olmaq decay verb general
xarab olmaq degrade verb general
asılı olmaq depend verb general
səbəb olmaq depend verb general
layiq olmaq deserve verb general
fikrində olmaq design verb general
niyyətində olmaq design verb general
qəsdində olmaq design verb general
alın yazısı olmaq destine verb general
yox olmaq die down verb general
başqa-başqa fikirdə olmaq differ verb general
müxtəlif fikirdə olmaq disagree verb general
görünməz olmaq disappear verb general
parça-parça olmaq disintegrate verb general
məşğul olmaq disport verb general
narahat olmaq distress verb general
doka daxil olmaq dock verb general
eyş-işrətlə məşğul olmaq drab verb general
sərxoş olmaq drink in verb general
qərq olmaq drown verb general
yuxulu olmaq drowse verb general
ağır işlə məşğul olmaq drudge verb general
boy atmağa mane olmaq dwarf verb general
böyüməyə mane olmaq dwarf verb general
sakin olmaq dwell verb general
ətraflı surətdə hazırlamaq elaborate verb general
peyda olmaq emerge verb general
zahir olmaq emerge verb general
düşərgəyə malik olmaq encamp verb general
məmnun olmaq enchant verb general
mane olmaq encumber verb general
qızdırmaya səbəb olmaq enfever verb general
bais olmaq engender verb general
səbəb olmaq engender verb general
hərbi qulluğa daxil olmaq enlist verb general
yerbəyer olmaq ensconce verb general
zamin olmaq ensure verb general
səbəb olmaq entail verb general
daxil olmaq enter verb general
heyran olmaq enthuse verb general
vero