• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of bəri başdan qeydinə qalmaq (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
başdan çıxaran şey enticement noun general
başdan-başa buz olan sahə ice-field noun general
başdan çıxardıcı şey temptation noun general
başdan çıxaran tempter noun general
başdan çıxaran temptress noun general
öz mənafeyini unudub başqalarının qeydinə qalma altruism noun general
anrı-bəri all sorts of things noun general
anrı-bəri odds and ends noun general
birindən narazı qalmaq have a bone to pick with smb. noun idiomatic
qeydinə qalma concern noun general
tək qalmaq be alone verb general
batıb qalmaq bog verb general
ilişib qalmaq bog verb general
dərdinə qalmaq care verb general
qayğısına qalmaq care verb general
qeydinə qalmaq care verb general
qalmaq come down verb general
adamsız qalmaq depopulate verb general
təsirinə məruz qalmaq expose verb general
geridə qalmaq fall behind verb general
dalda qalmaq fall behind verb general
məruz qalmaq fall under verb general
qanqrenaya məruz qalmaq gangrene verb general
gözü qalmaq grudge verb general
ac qalmaq hunger verb general
qalmaq incur verb general
başdan çıxarmaq infatuate verb general
başdan çıxartmaq inveigle verb general
arxada qalmaq lag verb general
dəstədən geri qalmaq lag verb general
qayğısına qalmaq mind verb general
qeydinə qalmamaq neglect verb general
həddindən artıq qalmaq outstay verb general
gecələmək üçün qalmaq overnight verb general
yatıb yuxuya qalmaq oversleep verb general
uzun müddət bir yerdə qalmaq overstay verb general
qalmaq remain verb general
müvəqqəti qalmaq sojourn verb general
uzun müddət hərəkətsiz qalmaq stagnate verb general
uzun zaman hərəkətsiz qalmaq stagnate verb general
qalmaq stay verb general
dala qalmaq straggle verb general
geri qalmaq straggle verb general
geridə qalmaq straggle verb general
başdan çıxartmaq tempt verb general
başdan çıxartmaq vamp verb general
dul qalmaq widow verb general
məruz qalmaq subject to verb general
başdan başlamaq restart verb general
təəccüb qalmaq bax: təəccüb etmək verb general
başına qalmaq be abandoned verb general
təklikdə qalmaq be alone verb general
ikilikdə qalmaq be alone together verb general
ağzı açıq qalmaq be amazed verb general
nigaran qalmaq be anxious verb general
heyran qalmaq be astonished verb general
danlaq altında qalmaq be constantly reproached verb general
axmaq yerində qalmaq be duped verb general
beş il geri qalmaq be five years behind verb general
çöldə qalmaq be homeless verb general
əlamanda qalmaq be in a desperate situation verb general
naçar qalmaq be in a desperate situation verb general
boynuburuq qalmaq be in a hopeless situation verb general
bir kəsə borclu qalmaq be in debt verb general
avara qalmaq be in difficult condition verb general
əlacsız qalmaq be in hopeless situation verb general
məəttəl qalmaq be in need of verb general
kəlməsi ağzında qalmaq be interrupted verb general
qalmaq be left verb general
kənarda qalmaq be left aside verb general
qalmaq be left back verb general
ortalıqda qalmaq be left neglected verb general
başsız qalmaq be left without control verb general
axmaq yerində qalmaq be made a fool verb general
aralıqda qalmaq be neglected verb general
başına qalmaq be neglected verb general
qonaq qalmaq be on a visit verb general
heyrətdən ağzı açıq qalmaq be open-mouthed with surprise verb general
əqəliyyətdə qalmaq be outvoted verb general
azlıqda qalmaq be outvoted verb general
başına qalmaq be ownerless verb general
çaş qalmaq be perplexed verb general
qısqıya məruz qalmaq be persecuted verb general
razı qalmaq be pleased verb general
çaş qalmaq be puzzled verb general
vurnuxa-vurnuxa qalmaq be restless verb general
razı qalmaq be satisfied verb general
qalmaq be slow verb general
donub qalmaq be struck verb general
mat qalmaq be surprised verb general
boş-bikar qalmaq be unemployed verb general
məəttəl qalmaq be upset verb general
iş-gücü başdan aşmaq be very busy verb general
ağlar günə qalmaq become miserable verb general
yetim qalmaq become orphan verb general
uşağa qalmaq become pregnant verb general
qara günə qalmaq become unhappy verb general
başdan başlamaq begin from the beginning verb general
başdan çıxarmaq bewilder verb general
sağ qalmaq come through verb general
uşağa qalmaq conceive a child verb general
bəri başdan qeydinə qalmaq consider smth. beforehand verb general
geri qalmaq drop behind verb general
başdan-ayağa qədər süzmək eye all over verb general
dilema qarşısında qalmaq face a dilemma verb general
həyatdan geri qalmaq fail to keep pace with life verb general
geri qalmaq fall behind verb general
dadı damağında qalmaq feel the taste of smth. pleasant verb general
tənha qalmaq find oneself in isolation verb general
yalqızlıqda qalmaq find oneself isolated verb general
donub qalmaq freeze verb general
dalda qalmaq get behind verb general
quyruğu qapı arasında qalmaq get into difficulties verb general
başdan etmək get rid verb general
cəzasiz qalmaq go unpunished verb general
gözləri bərələ qalmaq goggle verb general
asılı qalmaq hang on verb general
kəsirdə qalmaq have a deficit verb general
başdan aşmaq have smth. in abundance verb general
məruz qalmaq incur verb general
dalda qalmaq lag behind verb general
həyatdan geri qalmaq lag behind life verb general
qaranlığa qalmaq linger till the dusk verb general
qeydə qalmaq look after verb general
bəri başdan hazırlıq görmək make preparations beforehand verb general
zəhrimara qalmaq mar verb general
yuxusuz qalmaq not to sleep a wink verb general
mat-məəttəl qalmaq puzzle verb general
kənarda qalmaq remain beyond verb general
bir kəsə sadıq qalmaq remain faithful to verb general
qalmaq remain in force verb general
qüvvədə qalmaq remain in force verb general
mübahisəyə biganə qalmaq remain indifferent in a dispute verb general
passiv qalmaq remain passive verb general
sual altında qalmaq remain undecided verb general
qüvvədə qalmaq remain valid verb general
donub qalmaq stand paralysed verb general
donub qalmaq stand rigid verb general
gözləri bərələ qalmaq stare verb general
başdan başlamaq start afresh verb general
evdə qalmaq stay at home verb general
arxada qalmaq stay behind verb general
düşüb-qalmaq stay for a long time verb general
qışlamağa qalmaq stay for the winter verb general
qəriblikdə qalmaq stay in a foreign land verb general
bir kəsin yadında qalmaq stick in smb.'s memory verb general
qalmaq stick one's opinion verb general
böyük tələfata məruz qalmaq suffer great losses verb general
ağzı açıq qalmaq take be taken back verb general
uşaqların qeydinə qalmaq take care of children verb general
əməliyyata məruz qalmaq undergo operation verb general
intizarda qalmaq wait anxiously verb general
bitərəf qalmaq abstain verb general
sadiq qalmaq adhere verb general
qalmaq alight verb general
başdan çıxartmaq allure verb general
başdan çıxarmaq beck verb general
quruyub qalmaq benumb verb general
mat qalmaq benumb verb general
başdan çıxarmaq blandish verb general
qeydinə qalmaq concern verb general
başdan çıxarmaq derange verb general
boy atmaqdan qalmaq dwarf verb general
qalmaq encumber verb general
ac qalmaq famish verb general
bir kəsin həddindən artıq qayğısına qalmaq fuss verb general
ağzı açıq qalmaq gape verb general
qalmaq halt verb general
dala qalmaq hang back verb general
ger qalmaq hang back verb general
dala qalmaq hang behind verb general
ger qalmaq hang behind verb general
sadiq qalmaq hang on verb general
asılıb qalmaq hover verb general
başdan-başa örtmək inlay verb general
sağ qalmaq last verb general
sağ qalmaq live verb general
qalmaq lodge verb general
sağ qalmaq outlive verb general
başdan çıxartmaq pervert verb general
çopur qalmaq scar verb general
çətin vəziyyətdə qalmaq strand verb general
məruz qalmaq suffer verb general
sağ qalmaq survive verb general
məruz qalmaq undergo verb general
məruz qalmaq be subject to verb general
başdan ayağa süzmək scope out verb general
yerdə qalmaq ground verb aeronautics
qeydinə qalmaq attend verb general
ilişib qalmaq blunder verb general
qalmaq continue verb general
başdan çıxarmaq dangle verb general
qalmaq leave verb general
gecə hücumuna məruz qalmaq moonlight verb general
altında qalmaq overwhelm verb general
donub qalmaq petrify verb general
quruyub qalmaq petrify verb general
mıxlanıb qalmaq root verb general
ilişib qalmaq stumble verb general
qalmaq survive verb general
qalmaq put up verb general
qalmaq lie verb figurative meaning
qalmaq abide verb archaism
başdan eləmək bundle verb general
sadiq qalmaq cleave verb general
məruz qalmaq hover verb general
əqidəsinə sadiq qalmaq hug verb general
yadda qalmaq stamp verb general
başdan çıxartmaq abuse verb general
uşağa qalmaq concieve verb general
sabit qalmaq recover verb general
qalmaq sit verb general
batıb qalmaq stick verb general
ilişib qalmaq stick verb general
oyaq qalmaq wake verb general
yuxusuz qalmaq wake verb general
Qalmaq persist verb computer
qalmaq come verb general
qüvvədə qalmaq stand verb general
oyaq qalmaq watch verb general
qüvvədə qalmaq hold verb general
məruz qalmaq get verb general
məruz qalmaq run verb general
başdan çıxaran alluring adjective general
başdan çıxardan embraceable adjective general
başdan sovdu görülmüş nailed-up adjective general
başdan çıxardan tempting adjective general
başdan-başa wholesale adjective general
başdan-başa epidemic adjective medical
başdan afresh adverb general
o vaxtdan bəri henceforward adverb general
o vaxtdan bəri thenceforth adverb general
o vaxtdan bəri thenceforward adverb general
başdan-ayağa qədər through adverb general
əvvəl başdan primarily adverb general
başdan all over again adverb general
başdan-başa as a whole adverb general
bu başdan beforehand adverb general
başdan-başa completely adverb general
başdan-başa entirely adverb general
başdan-başa everywhere adverb general
başdan-ayağa from head to foot adverb general
başdan-ayağa kimi from head to foot adverb general
başdan from the beginning adverb general
başdan-ayağa qədər from the beginning to end adverb general
o başdan from the other side adverb general
inişildən bəri from the year before last adverb general
başdan-ayağa kimi from top to bottom adverb general
başdan-ayağa from top to toe adverb general
bəri here adverb general
anrı-bəri here and there adverb general
bəri hither adverb general
anrı-bəri hither and thither adverb general
başdan-başa nothing but adverb general
keçən ildən bəri since last year adverb general
o çağdan bəri since then adverb general
başdan-başa through adverb general
başdan-başa throughout adverb general
bəri from preposition general
bəri since preposition general
məəttəl qalmaq be at a loose end phrases general
qrafikdən dala qalmaq be behind schedule phrases general
güclü təzyiqə məruz qalmaq be between upper and nether mill stone phrases general
kimsəsiz qalmaq be left an orphan phrases general
yetim qalmaq be left an orphan phrases general
atasız qalmaq be left fatherless phrases general
dəyişikliyə məruz qalmaq be on the turn phrases general
ciddi sınağa məruz qalmaq be put to the push phrases general
mövhumata baxıb qalmaq be steeped in prejudice phrases general
başdan xarab bit soft in the head phrases general
ölü kimi yıxılıb qalmaq bite the dust phrases general
yemək və qalmaq board and lodging phrases general
diqqətdən kənar qalmaq escape notice phrases general
geridə qalmaq fall behind phrases general
boş qalmaq fall void phrases general
başdan ayağa kimi from tip to toe phrases general
başdan-ayağa from top to toe phrases general
xaraba qalmaq go to the devil phrases general
kölgədə qalmaq keep shady phrases general
arxada qalmaq lie behind phrases general
geridə qalmaq lie behind phrases general
yorğan-döşəkdə yatıb qalmaq lie in phrases general
xəstə qalmaq lie up phrases general
sadiq qalmaq live up phrases general
başdan ayağa neck and heels phrases general
kənarda qalmaq opt out phrases general
çaşıb qalmaq out of mind phrases general
vəzifəsində qalmaq remain at one's post phrases general
qüvvədə qalmaq remain in force phrases general
bir kəsin qeydinə qalmaq see after smb. phrases general
bir şeyin qeydinə qalmaq see after smth. phrases general
iki fikir arasında qalmaq seesaw between two opinions phrases general
özünə qapanıb qalmaq shrink out of sight phrases general
o vaxtdan bəri since then phrases general
o zamandan bəri since then phrases general
evdə qalmaq sit at home phrases general
yatıb qalmaq sleep away phrases general
yuxuya qalmaq sleep away phrases general
ağzı açıq qalmaq stand gaping phrases general
qüvvədə qalmaq stand good phrases general