• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w

Azerbaijani Explanatory dictionary

bərk: Mayelərdən və qazaoxşar cisimlərdən fərqli olaraq, öz şəkil və ölçüsünü mühafizə Read more
Translation of bərk (200 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
bərk oner noun sport
bərk enduring adjective general
bərk coriaceous adjective general
bərk rigorous adjective general
bərk insupportable adjective general
bərk inflexible adjective general
bərk fast adjective general
bərk intense adjective general
bərk loud adjective general
bərk unsufferable adjective general
bərk scrimpy adjective general
bərk durable adjective general
bərk perishing adjective general
bərk boisterous adjective general
bərk burly adjective general
bərk hard adjective general
bərk tight adjective general
bərk resilient adjective general
bərk hardened adjective general
bərk splitting adjective general
bərk lasting adjective general
bərk leathery adjective general
bərk massive adjective general
bərk stiff adjective general
bərk caked adjective general
bərk tight-fisted adjective general
bərk unquenchable adjective general
bərk heavy adjective general
bərk panic adjective general
bərk firm adjective general
bərk violent adjective general
bərk tough adjective general
bərk substantial adjective general
bərk solid adjective general
bərk rigid adjective general
bərk smart adjective general
bərk exquisite adjective general
bərk furious adjective general
bərk shrewd adjective general
bərk towering adjective general
bərk endurable adjective general
bərk smart adjective general
bərk fierce adjective general
bərk weather-beaten adjective general
bərk crusty adjective general
bərk cordial adjective general
bərk secure adjective general
bərk hearty adjective general
bərk panting adjective general
bərk bitter adjective general
bərk frightful adjective general
bərk strong adjective general
bərk sharp adjective general
bərk rough adjective general
bərk tough adjective geological
bərk dead adjective general
bərk wild adjective general
bərk bad adjective general
bərk mortal adverb general
bərk beastly adverb general
bərk heavily adverb general
bərk tightly adverb general
bərk mightily adverb general
bərk fast adverb general
bərk intensely adverb general
bərk piercingly adverb general
bərk firmly adverb general
bərk tautly adverb general
bərk robustly adverb general
bərk soundly adverb general
bərk forcibly adverb general
bərk so adverb general
bərk sorely adverb general
bərk bitterly adverb general
bərk tight adverb general
bərk badly adverb general
bərk hard adverb general
bərk sıxma grasp noun general
bərk qəbizlik obstipation noun medical
bərk qucaqlama hug noun general
bərk zərbə whack noun spoken language
bərk tutma grip noun general
bərk zərbə swipe noun general
bərk-boş difficulties noun general
bərk qar yağma snowfall noun general
bərk cisim solid noun physics
bərk məzəmmət wigging noun spoken language
bərk isti gün scorcher noun general
bərk isti heat noun general
bərk şaxta bitter frost noun general
bərk qar düşmə snowfall noun general
bərk xiffət yearning noun general
bərk yıxılma mucker noun spoken language
bərk ürək döyünməsi palpitation noun general
bərk tutma grasp noun general
bərk cild hard cover noun general
bərk qorxu dread noun general
bərk rezin hard rubber noun general
bərk töhmət wigging noun general
bərk şövq yen noun general
dar bərk çarpayı pallet noun general
bərk istək yen noun general
bərk torpaq ground noun general
bərk ağrı wring noun general
bərk soyuq freezing noun general
bərk qışqırmaq squeal verb general
bərk vurmaq palpitate verb general
bərk dartmaq pull hard verb general
bərk təəccüblənmək marvel verb general
bərk getmək scamper verb general
bərk qorxutmaq horrify verb general
bərk qorxutmaq scare verb general
bərk ürkütmək scare verb general
bərk qorxutmaq appall verb general
bərk vurmaq booze verb spoken language
bərk qaçmaq scamper verb general
bərk bükmək wad verb general
bərk getmək scud verb general
bərk dartmaq yank verb general
bərk getmək go fast verb general
bərk siqnal vermək blare verb general
bərk çalışmaq try hard verb general
bərk çırpınmaq palpitate verb general
bərk qaçmaq scud verb general
bərk çəkmək pull hard verb general
bərk hirslənmək flame up verb general
bərk getmək go quickly verb general
bərk qorxutmaq consternate verb general
bərk qorxutmaq terrify verb general
bərk inildəmək squeal verb general
bərk qorxutmaq appal verb general
bərk islanmaq drench verb general
bərk-bərk yapışmaq catch on verb general
bərk hirslənmək flame out verb general
bərk-bərk yapışmaq cling verb general
bərk-bərk tutmaq catch at verb general
bərk qızarmaq crimson verb general
bərk getmək waft verb general
bərk sürmək whip verb general
bərk zəiflətmək collapse verb general
bərk tənqid etmək excoriate verb general
bərk çırpmaq slap verb general
bərk vurmaq slap verb general
bərk toxunmaq scorch verb general
bərk həyəcanlanmaq take on verb general
bərk kədərləndirmək devastate verb general
bərk qalxmaq zoom verb figurative meaning
bərk sürmək scorch verb general
bərk işləmək sweat verb spoken language
bərk isti olmaq broil verb general
bərk üşümək freeze verb general
bərk olmaq stand verb general
bərk sürmək push verb general
bərk yapışmaq pin verb general
bərk istəmək die verb spoken language
bərk sürmək pinch verb sport
bərk döyünmək bound verb general
bərk etmək bind verb general
bərk-bərk tutmaq catch verb general
bərk acmış famished adjective general
bərk qızardılmış incandescent adjective general
bərk közərdilmiş white-hot adjective general
çox bərk wolfish adjective general
bərk ac ravenous adjective general
bərk qızmış white-hot adjective general
bərk yapışan prehensile adjective zoological
bərk qaranlıq pitch-dark adjective general
bərk yorğun dead-beat adjective general
bərk isti scorching adjective general
bərk kefli sozzled adjective general
bərk qorxudulmuş funky adjective spoken language
bərk bişirilmiş hardboiled adjective general
bərk döyünən labouring adjective general
bərk soyuq arctic adjective general
bərk qorxudulmuş fearful adjective general
bərk dalğalı wavy adjective general
çox bərk piercing adjective general
çox bərk rageful adjective general
bərk cinlənmiş white-hot adjective general
bərk susayan parched adjective general
çox bərk keen adjective general
özünü bərk qısmış breathless adjective general
bərk təsir edən drastic adjective general
bərk qaçan fast adjective general
bərk gedən fast adjective general
bərk arzusunda olan keen adjective general
bərk-bərk as hard as adverb general
bərk-bərk firmly adverb general
bərk-bərk fast adverb general
olduqca bərk enormously adverb general
bərk-bərk double fast adverb general
çox bərk deeply adverb general
bərk yatmaq sleep fast phrases general
bərk qaçmaq scamper about phrases general
bərk getmək scamper about phrases general
bərk yuxu sound sleep phrases general
bərk yanacaq solid fuel phrases general
bərk kasıblaşmaq badly off phrases general
bərk yorulmaq drivel hard phrases general
bərk-bərk yapışmaq cling like grim death phrases general