• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of başını kəsmək (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
kərpic kəsmək üçün palçıq brick-earth noun general
naxış kəsmək üçün nazik mişar fretsaw noun general
dağın başını alan qara bulud helm-cloud noun general
pas rust; pas kəsmək noun general
başını bağlama arrest noun general
kərpic kəsmək üçün gil loam noun general
başını bağlama attachment noun general
başını itirmə crush noun general
iş kəsmək adjudicate verb general
əlaqəsini kəsmək apostatize verb general
başını bağlamaq arrest verb general
balta ilə kəsmək axe verb general
saçı kəkil kəsmək bang verb general
başını kəsmək behead verb general
çəp kəsmək bevel verb general
kəsmək block verb general
kəsmək blow over verb general
başını əzmək brain verb general
kəsmək break off verb general
əlaqəni kəsmək break with verb general
başını bir şeylə qarışdırmaq busy verb general
heyvan kəsmək butcher verb general
başını örtmək cap verb general
kəsmək cease verb general
can ətini kəsmək chine verb general
kəsmək chop verb general
müzakirəni kəsmək closure verb general
zərb kəsmək coin verb general
kəsmək cut verb general
kəsmək cut back verb general
bəndlə qabağını kəsmək dam verb general
qabağını kəsmək dam verb general
başını kəsmək decapitate verb general
başını vurmaq decapitate verb general
kəsmək desist verb general
ümidini kəsmək despair verb general
əlaqəsini kəsmək detach verb general
kəsmək disconnect verb general
kəsmək discontinue verb general
əlaqəsini kəsmək disjoin verb general
kəsmək disjoint verb general
başını qarışdırmaq disport verb general
kəsmək dissect verb general
əlaqəsini kəsmək dissociate verb general
əlaqəsini kəsmək disunite verb general
kəsmək engrave verb general
nəslini kəsmək extirpate verb general
kökünü kəsmək extirpate verb general
geniş kəsmək full verb general
kəsmək hack verb general
yolu kəsmək head back verb general
qabağını kəsmək head back verb general
yolu kəsmək head off verb general
qabağını kəsmək head off verb general
kəsmək hew verb general
diz vətərini kəsmək hock verb general
kəsmək incise verb general
kəsmək indent verb general
başını gicəltmək infantuate verb general
başını gicəlləndirmək infatuate verb general
kəsmək interrupt verb general
sözünü kəsmək interrupt verb general
kəsmək intersect verb general
kəsmək isolate verb general
bıçaqla kəsmək knife verb general
kəsmək levy verb general
əyri-üyrü kəsmək lop verb general
çox qısa kəsmək lop verb general
kəsmək mangle verb general
kəsmək mint verb general
başını tərpətmək nod verb general
başını yırğalamaq nod verb general
kəsmək notch verb general
qabağını kəsmək obscure verb general
kəsmək obstruct verb general
yolunu kəsmək occlude verb general
kəsmək pare verb general
başını qoymaq pillow verb general
qanadını kəsmək pinion verb general
kəsmək prune verb general
daş kəsmək quarry verb general
kəsmək rive verb general
kəsmək rupture verb general
pas kəsmək rust verb general
bıçqı ilə kəsmək saw verb general
kəsmək saw verb general
mişar ilə kəsmək saw verb general
qayçı ilə kəsmək scissor verb general
kəsmək scrimp verb general
cəza kəsmək sentence verb general
iş kəsmək sentence verb general
əlaqəsini kəsmək separate verb general
düyünü gövdədən kəsmək sever verb general
kəsmək sever verb general
kəsmək shred verb general
xırda-xırda kəsmək shred verb general
kəsmək skimp verb general
kəsmək slattern verb general
kəsmək slaughter verb general
dilim-dilim kəsmək slice verb general
parça-parça kəsmək slice verb general
uzununa kəsmək slit verb general
qayçı ilə cəld kəsmək snip verb general
qayçı ilə tələsik kəsmək snip verb general
sözünü kəsmək snub verb general
ağlını başını gətirmək sober verb general
kəsmək stanch verb general
qabağını kəsmək stem verb general
kəsmək stint verb general
zolaq-zolaq kəsmək strip verb general
ucunu kəsmək top verb general
eninə kəsmək transect verb general
köndələn kəsmək transect verb general
kəsmək traverse verb general
kəsmək truncate verb general
kəsmək undercut verb general
kəsmək unrip verb general
süddən kəsmək wean verb general
kəsmək scotch verb general
haqq-hesab kəsmək account off verb general
şərt kəsmək agree verb general
başını qarışdırmaq attract smb.'s attention verb general
qarşısını kəsmək bar verb general
ağlı kəsmək be able to understand verb general
duz-çörək kəsmək be an old friend verb general
duz-çörək kəsmək be old friends verb general
kəsmək block verb general
qarşısını kəsmək block up verb general
basıb-kəsmək brag verb general
kəsmək break verb general
aranı kəsmək break off relations verb general
gediş-gəlişi kəsmək break off with verb general
asetilen olduğu ilə kəsmək burn off verb general
salamı kəsmək cease relations verb general
başını piyləmək cheat verb general
parça-parça kəsmək chop verb general
qiymə-qiymə kəsmək chop verb general
kəsmək chop off verb general
kəsmək clip off verb general
başını bağlamaq cover one's head with a kerchief verb general
eninə kəsmək cut across verb general
qatbaqat kəsmək cut in layers verb general
qat-qat kəsmək cut in layers verb general
iri kəsmək cut into large pieces verb general
dilim kəsmək cut into slices verb general
kəsmək cut off verb general
sözünü kəsmək cut smb. short verb general
kartı kəsmək cut the cards verb general
maaşları kəsmək cut wages verb general
başını piyləmək deceive verb general
başını tovlamaq deceive verb general
söz kəsmək decide verb general
başını aşağı etmək defame verb general
lək kəsmək dig beds verb general
rişə sini kəsmək dig up by the roots verb general
başını aşağı etmək disgrace verb general
əlaqəni kəsmək diverge verb general
başını əkmək do away verb general
başını uca etmək enhance smb.'s importance verb general
əhədini kəsmək exhaust verb general
kökünü kəsmək extirpate verb general
qiymət kəsmək fix the price verb general
saxta pul kəsmək forge verb general
kəsmək hackle verb general
başını sallamaq hang one's head verb general
başını bayıra çıxarmaq hang out verb general
başını qırxdırmaq have one's hair cut verb general
başını uca tutmaq hold one's head high verb general
kələyini kəsmək kill verb general
başını əkmək kill verb general
qurban kəsmək kill as a sacrifice verb general
qiymə-qiymə kəsmək mince verb general
pul kəsmək mint coins verb general
sikkə kəsmək mint coins verb general
kərpic kəsmək mould bricks verb general
göbəyini kəsmək navel-string: cut the navel-string verb general
göbəkbağını kəsmək navel-string: cut the navel-string verb general
yolunu kəsmək pass through verb general
kələyini kəsmək perish verb general
başqasının işinə başını soxmaq poke one's nose into other people's affairs verb general
ayağını kəsmək prohibit smb.'s visiting verb general
başını aşağı etmək put shame verb general
başını sındırmaq puzzle over verb general
başını qaldırmaq raise one's head verb general
ağlı kəsmək realize verb general
kəbin kəsmək register the marriage verb general
nigah kəsmək register the marriage verb general
kəsmək rupture verb general
kəsmək saw off verb general
başını bulamaq shake one's head verb general
başını silkələmək shake one's head verb general
başını tərpətmək shake one's head verb general
başını yırğalamaq shake one's head verb general
kəsmək shear verb general
zol-zol kəsmək shred verb general
kəsmək shut off verb general
başını yerə qoymaq sleep verb general
dilim kəsmək slice verb general
tikə-tikə kəsmək slice verb general
kəsmək snip verb general
kəsmək snip off verb general
kəlmə kəsmək speak to verb general
bir kəsin işığını kəsmək stand in smb.'s light verb general
səsini kəsmək stop one's talk verb general
yolunu kəsmək stop smb. verb general
qanı kəsmək stop the blood verb general
gülüşü kəsmək suppress one's laughter verb general
kəlmə kəsmək talk with verb general
basıb-kəsmək threaten verb general
əhədini kəsmək tire out verb general
süddən kəsmək wean verb general
kəsmək amputate verb medical
qarşısını kəsmək oppilate verb medical
ağrını kəsmək balsam verb general
kəsmək beset verb general
başını əymək bow verb general
əlaqəni kəsmək break away verb general
kol-kos kəsmək üçün bıçaq bushwhacker verb general
qarşısını kəsmək check verb general
kəsmək chisel verb general
kəsmək clip verb general
kub formasında kəsmək cube verb general
qabağını kəsmək dam verb general
əlaqəsini kəsmək disconnect verb general
kəsmək divorce verb general
iş kəsmək doom verb general
kəsmək end verb general
sözünü kəsmək gravel verb general
buynuzu kəsmək horn verb general
başını qatmaq immerse verb general
kəsmək intercept verb general
kəbin kəsmək marry verb general
nikah kəsmək marry verb general
başını qatmaq mess verb general
üst-başını toz-torpaq etmək mess verb general
qabağını kəsmək obstruct verb general
kəsmək pare verb general
kəsmək punctuate verb general
qurban kəsmək sacrifice verb general
kəsmək shear verb general
nazik zolaq kəsmək slit verb general
ətrafını paya ilə kəsmək stake verb general
uclarını kəsmək tip verb general
ağacların ucunu kəsmək trash verb general
kəsmək trim verb general
başını açmaq uncover verb general
dairəvi kəsmək circumcise verb medical
kəsmək slice verb sport
kökünü kəsmək eradicate verb figurative meaning
kəsmək bar verb general
kəsmək carve verb general
kəsmək castrate verb general
mətni kəsmək castrate verb general
kəsmək clip verb general
qısa kəsmək crop verb general
başını qaçırtmaq duck verb general
başını çəkmək funk verb general
heyvanların kökünü kəsmək overshoot verb general
qulağını kəsmək round verb general
kəsmək shorten verb general
kəsmək slash verb general
kəsmək snow up verb general
kəsmək stump verb general
kökünü kəsmək uproot verb general
kəsmək excise verb medical
kəsmək axe verb general
yolunu kəsmək block verb general
qabağını kəsmək blot verb general
kəsmək crop verb general
kəsmək dock verb general
kəsmək remit verb general
bir kəslə hesabı kəsmək settle verb general
kəsmək stop verb general
başını vurmaq nip verb agricultural
kəsmək dock verb general
halqa-halqa kəsmək ring verb general
başını bağlamaq seize verb general
kəsmək crop verb computer
bağlantını kəsmək disconnect verb computer
kəsmək pip verb general
əlaqəsini kəsmək divide verb general
başını vurmaq pinch verb agricultural
kəsmək cut verb general
bicləti kəsmək pipe verb horticultural
kəsmək drop verb general
başını itirmiş infatuated adjective general
başını açaraq bareheaded adverb general
başını itirmək be at one's wits' end phrases general
bir kəslə çörək kəsmək break bread with somebody phrases general
oturduğu budağı kəsmək burn one's bridges phrases general
atəşi kəsmək cease fire phrases general
bir kəsin qol-qanadını kəsmək clip one's wings phrases general
başını sındırmaq cudgel one's brains phrases general
bir kəslə duz-çörək kəsmək eat salt with smb. phrases general
səsini kəsmək fall silent phrases general
başını qaşımağa vaxtı olmamaq have one's hans full phrases general
başını itirmək have one's wits about one phrases general
başını itirmək keep one's wits about one phrases general
bir təhər başını girləmək live by one's wits phrases general
kəsmək pass off phrases general
vero