• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of başlı başına buraxmaq (242 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
başlı-başınalıq clutter noun general
ağlı başına gəlmək come to one's senses noun general
əyri başlı əl ağacı crook noun general
adam başına alınan vergi head-money noun general
hakimiyyəti tək başına idarə etmək tərəfdarı monocrat noun general
funt sterlinq başına tutulan faiz poundage noun general
suyu saxlamaq və lazım olduqca buraxmaq üçün mütəhərrik qapı sluice noun general
başlı-başınalıq anarchy noun general
yer şarı globe; şar buraxmaq noun general
şayiə buraxmaq rumor talker noun general
şayiə buraxmaq rumormonger noun general
şayiə buraxmaq rumourmonger noun general
başlı-başınalıq tyranny noun general
əyri başlı çoban çomağı crook noun general
bağ yaxud parkın əl dəyməmiş təbii şəkildə başl-başına buraxılmış hissəsi wilderness noun general
buraxmaq drop noun computer
başlı-başına qoymaq abandon verb general
kobud səhv buraxmaq blunder verb general
ağzından buraxmaq blunder out verb general
büdcədən pul buraxmaq budget verb general
bülleten buraxmaq bulletin verb general
zoğ buraxmaq chit verb general
havanı buraxmaq deflate verb general
qazı buraxmaq deflate verb general
ordudan buraxmaq demobilise verb general
buraxmaq disengage verb general
buraxmaq drain verb general
damcı-damcı buraxmaq dribble verb general
buraxmaq effuse verb general
buraxmaq elide verb general
buraxmaq emit verb general
buraxmaq eradiate verb general
geridə buraxmaq excel verb general
nəfəs buraxmaq exhale verb general
buraxmaq exude verb general
pul buraxmaq finance verb general
buraxmaq forsake verb general
pul buraxmaq fund verb general
əldən buraxmaq gamble away verb general
buraxmaq give off verb general
buraxmaq issue verb general
dövriyyəyə buraxmaq issue verb general
buraxmaq launch verb general
buraxmaq leak verb general
çapda səhv buraxmaq misprint verb general
orfoqrafik səhvlər buraxmaq mis-spell verb general
səhv buraxmaq mistake verb general
səsini başına götürüb danışmaq monologise verb general
səsini başına götürüb danışmaq monologize verb general
buraxmaq omit verb general
bir şeyi buraxmaq overshoot verb general
iz buraxmaq pit verb general
başına keçirmək pull over verb general
şüa buraxmaq radiate verb general
şüa buraxmaq ray verb general
raket buraxmaq rocket verb general
su buraxmaq seep verb general
buraxmaq slack verb general
hissini başına gətirmək sober verb general
zoğ buraxmaq sprout verb general
suyu buraxmaq squirt verb general
pul buraxmaq subscribe verb general
pul buraxmaq subsidize verb general
geridə buraxmaq surpass verb general
zoğ buraxmaq tiller verb general
zəncirdən buraxmaq unchain verb general
açıb buraxmaq unleash verb general
həbsxanadan buraxmaq unprison verb general
buraxmaq usher verb general
geridə buraxmaq outreach verb general
buraxmaq accept verb general
buraxmaq allow verb general
başına qalmaq be abandoned verb general
başına qalmaq be neglected verb general
başına qalmaq be ownerless verb general
sabun qovuğu buraxmaq blow bubbles verb general
sabun qabarcığı buraxmaq blow bubbles verb general
buraxmaq break up verb general
başına ağıl qoymaq bring to reason verb general
ağlını başına cəmləmək collect one's senses verb general
ağlını başına cəm etmək come to reason verb general
buraxmaq emit verb general
şayiə buraxmaq float a rumor; şayiəyayan verb general
hirs başına vurmaq fly into a rage verb general
başına dən düşmək go grey verb general
başına hava gəlmək go mad verb general
başına dən düşmək grow grey verb general
başına iş qəhət olmaq have nothing to do verb general
başına kəmsik keçirmək leash verb general
başına kəmsik salmaq leash verb general
başına buraxmaq leave verb general
başına qoymaq leave verb general
sakit buraxmaq leave alone verb general
bir kəsi asudə buraxmaq leave smb. alone verb general
rahat buraxmaq leave smb. alone verb general
bir kəsi dinc buraxmaq leave smb. in peace verb general
başına buraxmaq leave to the mercy of fate verb general
başlı-başına buraxmaq leave to the mercy of fate verb general
başına qoymaq leave to the mercy of fate verb general
buraxmaq let verb general
başına buraxmaq let get out of hand verb general
buraxmaq let in verb general
cəzasız buraxmaq let off verb general
öhdəsinə buraxmaq make smb. responsible for smth. verb general
başına yeritmək make smb. understand verb general
başlı-başına buraxmaq pay no attention verb general
buraxmaq permit verb general
başına oyun açmaq play a trick verb general
başına əngəl açmaq pull into trouble verb general
başına keçirtmək pull over verb general
satışa buraxmaq put up for sale verb general
kök buraxmaq root verb general
kök buraxmaq send out roots verb general
söz buraxmaq set a rumor verb general
şayiə buraxmaq set a rumor abroad verb general
şayiə buraxmaq set a rumor afloat verb general
azadlığa buraxmaq set free verb general
başına ağıl qoymaq set smb. in the right way verb general
aləmi başına götürmək set up a clamor verb general
aləmi başına yığmaq set up a clamor verb general
başlı-başına buraxmaq take no care verb general
başına kəmsik keçirmək torture verb general
buraxmaq turn on verb general
buraxmaq unclasp verb general
buraxmaq disband verb military
boğucu qaz buraxmaq gas verb military
yel buraxmaq fart verb rude word
pul buraxmaq allocate verb general
başına ağır zərbə endirmək brain verb general
ağlını başına gətirmək chasten verb general
başına dolanmaq dangle verb general
dərin iz buraxmaq engrave verb general
geridə buraxmaq exceed verb general
tüstü buraxmaq fume verb general
yavaş-yavaş buraxmaq haul down verb general
dərin iz buraxmaq imprint verb general
buraxmaq let verb general
əldən buraxmaq neglect verb general
bir şeyi əldən buraxmaq omit verb general
buxar buraxmaq puff verb general
tüsüt buraxmaq puff verb general
buraxmaq release verb general
huşu başına gəlmək revive verb general
dərin iz buraxmaq seam verb general
unudulmaz iz buraxmaq seam verb general
tüpürcək buraxmaq slaver verb general
ağlı başına gəlmək sober verb general
buraxmaq unbind verb general
buraxmaq vapour verb general
burumları buraxmaq whiff verb general
dərin iz buraxmaq embed verb figurative meaning
dərin iz buraxmaq grave verb archaism
buraxmaq dismiss verb military
işıq seli buraxmaq beam verb general
buraxmaq break up verb general
iz buraxmaq colour verb general
pul buraxmaq credit verb general
açıb buraxmaq discharge verb general
buraxmaq discharge verb general
hazırlamaq və buraxmaq dispense verb general
buraxmaq dissolve verb general
buraxmaq exhaust verb general
buraxmaq float verb general
əldən buraxmaq miss verb general
dövriyyəyə buraxmaq mobilise verb general
dövriyyəyə buraxmaq mobilize verb general
dərin təsir buraxmaq move verb general
kölgədə buraxmaq obscure verb general
iz buraxmaq print verb general
buraxmaq quit verb general
dərin iz buraxmaq scar verb general
əldən buraxmaq slip verb general
tədavülə buraxmaq utter verb general
dövriyyəyə buraxmaq publish verb American
istiqraz buraxmaq bond verb finance
dövriyyəyə buraxmaq negotiate verb finance
buraxmaq admit verb general
pul buraxmaq assign verb general
dövriyyəyə buraxmaq circulate verb general
uçarkən işıqlı iz buraxmaq mark verb general
buraxmaq expel verb figurative meaning
başlı-başına buraxmaq expose verb general
başlı-başına qoymaq expose verb general
buraxmaq skip verb computer
dövriyyəyə buraxmaq pass verb general
başına gəlmək have verb general
başına gəlmək strike verb general
dövriyyəyə buraxmaq turn verb general
başlı brainy adjective general
başlı-başına buraxılmış desolate adjective general
başlı-başına buraxılmış godforsaken adjective general
başına dəfnə yarpaqlarından tac qoyulmuş laurelled adjective general
başlı-başına buraxılmış neglected adjective general
başlı clever adjective general
ağıllı-başlı considerable adjective general
ağıllı-başlı decent adjective general
əməlli-başlı proper adjective general
ağıllı-başlı rather good adjective general
əməlli-başlı decent adjective general
başlı-başına buraxılmış shabby adjective general
başına buraxılmış unkempt adjective general
başlı-bütünlü racically adverb general
fərli-başlı bax: fərli adverb general
ağıllı-başlı completely adverb general
başlı-bütünlü completely adverb general
ağıllı-başlı correctly adverb general
ağıllı-başlı properly adverb general
ağıllı-başlı suitably adverb general
başlı-başına uncontrolled adverb general
başlı-başına without care adverb general
bir kəsi taleyin ümidinə buraxmaq abandon somebody to his fate phrases general
cin başına vuranda at a white heat phrases general
cin başına vuranda at white heat phrases general
başına gələn başmaqçı olar be wise after the event phrases general
çək başına bottoms up phrases general
bit kəsin başına ağıl qoymaq bring smb. to his senses phrases general
huşu başına gəlmək come to oneself phrases general
başına fikir gəlmək cross one's mind phrases general
istiqraz buraxmaq float a loan phrases general
atın yüyənini buraxmaq give a horse the bridle phrases general
başına ağıl yığmaq hive wisdom phrases general
suya qayıq buraxmaq launch a boat phrases general
raket buraxmaq launch a rocket phrases general
buraxmaq let off phrases general
atıb buraxmaq let out phrases general
buraxmaq let out phrases general
imkanı əldən buraxmaq lose an opportunity phrases general
dərs buraxmaq miss school phrases general
buraxmaq send forth phrases general
başına vurub çörəyini əlindən almaq take the bread phrases general
başına hava gəlmək be out of one's wit phrases general
başına hava gəlmək go off one's head phrases general
başlı-başına buraxmaq pay no heed phrases general
keçini bostana buraxmaq set the wolf keep the sheep phrases general
ağzından buraxmaq let on phrases spoken language
top buraxmaq make a muff of a catch phrases sport
iz buraxmaq set a seal phrases general
başına dərd açmaq fuck with phrases rude word
buraxmaq throw away phrases general
buraxmaq throw out phrases general
başlı-başına buraxmaq wash out phrases general
geridə buraxmaq throw out phrases sport