• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of başqa cür ifadə edilmiş (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
yazılı ifadə affidavit noun general
narahat edilmiş alarmed noun general
sonradan əlavə edilmiş tikili annex noun general
köhnəlmiş söz və ifadə archaism noun general
vəsiyyət edilmiş miras bequest noun general
oğurluqla əldə edilmiş mal booty noun general
ifadə brief noun general
boş ifadə claptrap noun general
mənasız ifadə claptrap noun general
adi ifadə commonplace noun general
bayağı ifadə commonplace noun general
çeynənmiş ifadə commonplace noun general
köhnə ifadə commonplace noun general
samit səsi ifadə edən hərf consonant noun general
ifadə tərzi diction noun general
bir yerdən başqa yerə keçmə displacement noun general
başqa çaydan axan çay effluent noun general
başqa qoldan axan çay effluent noun general
israf edilmiş mal embezzlement noun general
israf edilmiş pul embezzlement noun general
incəlik ifadə etmə endearment noun general
qabaqcadan təyin edilmiş norma entitlement noun general
başqa exception noun general
təfsilatı ilə ifadə etmə expansion noun general
nalayiq ifadə expletive noun general
təqdiq edilmiş explored noun general
ifadə etmə expression noun general
xülasə edilmiş fikir formulation noun general
qaxac edilmiş bud gammon noun general
tədricən bir vəziyyətdən başqa bir vəziyyətə keçmə graduation noun general
yaşayış üçün kirayə edilmiş otaq lodging noun general
yaşayış üçün kirayə edilmiş otaqlar lodging noun general
ifadə vasitəsi medium noun general
başqa dövlətin təbəəliyinə keçmə naturalisation noun general
atom silahını başqa ölkələrə vermə haqqında öhdəlik non-dissemination noun general
sənədin təsdiq edilmiş nüsxəsi office-copy noun general
ifadə tərzi parlance noun general
ifadə üsulu parlance noun general
ifadə recital noun general
ifadə etmə recital noun general
ifadə etmə statement noun general
bilə-bilə edilmiş studied noun general
qərəzlə edilmiş studied noun general
qəsdən edilmiş studied noun general
ifadə üsulu style noun general
haram edilmiş şey taboo noun general
başqa şəklə düşmə transfiguration noun general
çıxarıb başqa yerə əkmə transplantation noun general
başqa yerə qoyma transposition noun general
ifadə etmə utterance noun general
ifadə forması wording noun general
başqa another person noun general
təsdiq edilmiş sənəd attested document noun general
dublyaj edilmiş film dubbed film noun general
müəyyən edilmiş fakt established fact noun general
işlək ifadə everyday expression noun general
ifadə expression noun general
qabaqcadan təyin edilmiş yarış fixture noun general
mübaliğəli ifadə flourish noun general
ifadə üsulu manner of expressing oneself noun general
tərzi-ifadə manner of expression noun general
çeynənmiş ifadə tag noun general
şablon ifadə trite expression noun general
vulkanizasiya edilmiş kauçuk vulcanized rubber noun general
qısaca və dürüst ifadə etmə wording noun general
şikəst edilmiş pəncə talipes noun medical
cinayət zamanı müttəhimin cinayət yerində deyil, başqa yerdə olması alibi noun law
başqa dövlətlərlə müqaviləyə imza atan şəxs cosignatory noun law
başqa dövlətlərlə müqaviləyə qol çəkən şəxs cosignatory noun law
ifadə deposition noun law
ifadə vermə deposition noun law
özünün eşitdiyi haqqında ifadə verən şahid earwitness noun law
ifadə phrase noun grammatical
izolə edilmiş boru conduit noun general
vəkil edilmiş qız confidante noun general
başqa dinə keçmə conversion noun general
başqa dini qəbul etmə conversion noun general
Britaniya imperiyasının ordeni ilə təltif edilmiş qadının rütbəsi dame noun general
qısaca və dürüst ifadə etmə drafting noun general
təsdiq edilmiş surət exemplification noun general
sürgün edilmiş exile noun general
ifadə expression noun general
qabaqcadan təyin edilmiş yarış günü fixture noun general
ifadə flash noun general
sürgün edilmiş fugitive noun general
dərslərin bir qismindən azad edilmiş şagird half-timer noun general
hipnoz edilmiş adam hypnotic noun general
bir musiqi əsərinin hissələri arasında çalınan başqa kiçik musiqi pyesi interlude noun general
ifadə vasitəsi matter noun general
qanuna zidd elan edilmiş təşkilat və yax şəxs outlaw noun general
qanundan kənar elan edilmiş şəxs və ya təşkilat outlaw noun general
oğurluqla əldə edilmiş mal plunder noun general
vəd edilmiş şey promise noun general
başqa yerə qoyma rearrangement noun general
başqa cür qoyma restatement noun general
başqa tərəfə keçmək turnabout noun general
korrelyat söz və ya ifadə correlative noun linguistic
təchiz edilmiş atəş mövqeyi emplacement noun military
bir tondan başqa tona keçmə transposition noun music
oyundan kənar edilmiş oyuncuların oturduğu skamya cooler noun general
ifadə expression noun general
ifadə qüvvəti expression noun general
çap edilmiş ədəbiyyat literature noun general
yazılı və ya çap edilmiş material matter noun general
kontrabanda yolu ilə əldə edilmiş spirt moonshine noun general
ifadə etmə negative noun general
dona əlavə edilmiş calaq panel noun general
ifadə etmə recitation noun general
əvvəlcədən edilmiş sifariş reservation noun general
qabaqcadan edilmiş sifariş reservation noun general
ifadə tone noun general
ifadə etmə vent noun general
təsdiq edilmiş çıxarış extract noun law
başqa şəklə düşmə transformation noun mathematics
dəqiq ifadə articulation noun general
yeni söz və ya ifadə yaratma coinage noun general
əvvəlcədən sifariş edilmiş yer reservation noun general
sürtülüb yara edilmiş yer rub noun general
başqa hərflə ayırma accentuation noun painting
şablon ifadə cant noun general
mebellə təchiz edilmiş otaq chamber noun general
riyakar ifadə cant noun general
sonradan əlavə edilmiş tikili extension noun general
başqa planetlər world noun general
qısa ifadə etmək brief verb general
başqa cür danışmaq change one's tune verb general
başqa vaxta keçirmək defer verb general
başqa-başqa fikirdə olmaq differ verb general
başqa yerə qoymaq displace verb general
başqa istiqamətə yönəltmək divert verb general
başqa ölkəyə köçmək emigrate verb general
ifadə etmək evidence verb general
ifadə etmək expound verb general
ifadə etmək express verb general
düstur şəklində qısaca ifadə etmək formularise verb general
qısaca və dürüst ifadə etmək formulate verb general
işğal edilmiş ölkənin əhalisi ilə ünsiyyət saxlamaq fraternise verb general
ifadə etmək impersonate verb general
ifadə etmək imply verb general
ifadə etmək incarnate verb general
sevincini ifadə eləmək jubilate verb general
ifadə etmək mean verb general
pantomima vasitəsilə ifadə etmək mime verb general
ifadə etmək objectify verb general
fikrini jestlər vasitəsilə ifadə etmək pantomime verb general
başqa sözlə ifadə etmək periphrase verb general
ifadə etmək personalise verb general
sözlərlə ifadə etmək phrase verb general
başqa yerə qoymaq rearrange verb general
başqa yerdə yerləşdirmək redeploy verb general
başqa yerdə yerləşmək redeploy verb general
başqa ünvana göndərmək redirect verb general
başqa yerə köçürtmək relocate verb general
başqa yerə köçürtmək remove verb general
başqa sözlərlə ifadə etmək rephrase verb general
başqa yerə qoymaq resettle verb general
başqa sözlərlə ifadə eləmək reword verb general
başqa yerə köçürmək shift verb general
ifadə etmək signify verb general
ifadə etmək state verb general
ifadə etmək term verb general
ifadə vermək testify verb general
çıxarıb başqa yerə əkmək transplant verb general
başqa yerə qoymaq transpose verb general
fikrini şeirlə ifadə etmək verse verb general
ifadə etmək voice verb general
sözlərlə ifadə etmək word verb general
inşa edilmiş bir şeyi dağıtmaq unbuild verb general
ifadə etmək express verb general
düstur vasitəsilə ifadə etmək express by a formula verb general
loru dildə ifadə etmək express in vulgar verb general
düstur vasitəsilə ifadə etmək formulate verb general
başqa əllərə keçmək pass into other hands verb general
başqa lövbərə durmaq put about verb general
sözlə ifadə etmək put into words verb general
ifadə eləmək signify verb general
aydın ifadə etmək articulate verb general
dəqiq ifadə etmək articulate verb general
qısa şəkildə ifadə etmək condense verb general
yığcam şəkildə ifadə etmək condense verb general
ifadə etmək connote verb general
ifadə etmək denote verb general
ifadə etmək embody verb general
başqa yerə köçürmək emigrate verb general
başqa yerə köçmək flit verb general
ifadə etmək indicate verb general
başqa dövlətin təbəəliyinə keçmək naturalise verb general
başqa dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmək naturalise verb general
başqa dövlətin təbəəliyinə keçmək naturalize verb general
başqa dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmək naturalize verb general
ifadə etmək represent verb general
başqa cür qoymaq restate verb general
ifadə etmək utter verb general
ifadə vermək witness verb general
bir tondan başqa tona keçmək transpose verb music
başqa hesaba yazmaq transfer verb book-keeping
yeni ifadə uydurmaq coin verb general
əyri yollarla əldə edilmiş gəlirdən istifadə etmək graft verb general
başqa yerə köçürmək re-establish verb general
ifadə etmək write verb general
etibar edilmiş əmlakı öz adına keçirmək convert verb law
ifadə etmək convey verb general
başqa stansiyanın verilişinə əngəl törətmək jam verb general
başqa stansiyanın verilişinə maneə törətmək jam verb general
başqa yerə getmək leave verb general
başqa fikirdə olmaq oppose verb general
başqa instansiyaya göndərmək remit verb law
ifadə etmək extend verb general
müəyyən miqyasda ifadə etmək scale verb general
tərk edilmiş abandoned adjective general
yuxarıda qeyd edilmiş above-mentioned adjective general
yuxarıda qeyd edilmiş abovesaid adjective general
qəbul edilmiş accepted adjective general
vəkil edilmiş accredited adjective general
vərdiş edilmiş accustomed adjective general
qəbul edilmiş acknowledged adjective general
sonradan əldə edilmiş acquired adjective general
yuxarıda qeyd edilmiş aforesaid adjective general
təhqir edilmiş aggrieved adjective general
bədənin bir yerindən başqa yerinə keçən ambulant adjective general
izah edilmiş annotated adjective general
şərh edilmiş annotated adjective general
yalvarış ifadə edən appealing adjective general
təyin edilmiş appointed adjective general
razılıq ifadə edən approbatory adjective general
əlavə edilmiş attached adjective general
təsdiq edilmiş attested adjective general
vəkil edilmiş authorized adjective general
işarə edilmiş badged adjective general
məğlub edilmiş beaten adjective general
kor edilmiş blinded adjective general
qadağan edilmiş bootleg adjective general
yasaq edilmiş bootleg adjective general
təxsis edilmiş calculated adjective general
istila edilmiş captured adjective general
işğal edilmiş captured adjective general
qəsb edilmiş captured adjective general
zəbt edilmiş captured adjective general
rədd edilmiş cast off adjective general
təsdiq edilmiş certified adjective general
tikə-tikə edilmiş chinky adjective general
əhatə edilmiş circled adjective general
klassifikasiya edilmiş classified adjective general
təraş edilmiş clean-shaven adjective general
sürgün edilmiş cloistered adjective general
gizli olaraq təşkil edilmiş collusive adjective general
kombinə edilmiş combinative adjective general
kombinasiya edilmiş combined adjective general
məhkum edilmiş condemned adjective general
müsadirə edilmiş confiscate adjective general
fəth edilmiş conquered adjective general
istila edilmiş conquered adjective general
götür-qoy edilmiş considered adjective general
nifrət ifadə edən contemptuous adjective general
dən-dən edilmiş corned adjective general
təsdiq edilmiş corroborated adjective general
xarab edilmiş corrupt adjective general
adət edilmiş customary adjective general
şikəst edilmiş deformed adjective general
məhrum edilmiş deprived adjective general
tərk edilmiş derelict adjective general
tərk edilmiş deserted adjective general
təyin edilmiş designate adjective general
bərqərar edilmiş determinate adjective general
müəyyən edilmiş determinate adjective general
şikəst edilmiş disabled adjective general
pis təşkil edilmiş disorganised adjective general
təhrif edilmiş distorted adjective general
pərt edilmiş distracted adjective general
qazıq-qazıq edilmiş dug-out adjective general
azad edilmiş emancipated adjective general
ifadə edilmiş embodied adjective general
təmsil edilmiş embodied adjective general
başqa yerə köçən emigrant adjective general
müəyyən edilmiş established adjective general
sübut edilmiş established adjective general
mübaliğə edilmiş exaggerated adjective general
azad edilmiş exempt adjective general
əlavə edilmiş expletive adjective general
ifşa edilmiş exposed adjective general
dəqiq ifadə edilmiş express adjective general
ifadə oluna bilən expressible adjective general
ifadə olunan expressible adjective general
əldə edilmiş extracted adjective general
hasil edilmiş extracted adjective general
taraş edilmiş faceted adjective general
təhrif edilmiş falsified adjective general
narahat edilmiş feared adjective general
əvəz edilmiş fluctuating adjective general
qadağan edilmiş forbidden adjective general
qabaqcadan qəbul edilmiş foregone adjective general
öncədən təyin edilmiş foregone adjective general
qərəzlə edilmiş forethought adjective general
qəsdən edilmiş forethought adjective general
tərk edilmiş forgotten adjective general
tərk edilmiş forlorn adjective general
təşkil edilmiş formed adjective general
tərk edilmiş forsaken adjective general
əllə edilmiş free-hand adjective general
alt-üst edilmiş frustrated adjective general