• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of başqa dövlətlərlə müqaviləyə qol çəkən şəxs (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
canına çəkən maddə absorbent noun general
özünə çəkən maddə absorbent noun general
ruhani şəxs cleric noun general
əmanət etibar olunmuş şəxs depositary noun general
bir yerdən başqa yerə keçmə displacement noun general
spirt çəkən distiller noun general
ruhani şəxs ecclesiastic noun general
başqa çaydan axan çay effluent noun general
başqa qoldan axan çay effluent noun general
bir kəsə gəlir təyin edən şəxs endower noun general
başqa exception noun general
imtiyazlardan istifadə edən şəxs exempt noun general
saxtakarlıq edən şəxs forger noun general
həmişə baş çəkən frequenter noun general
tez-tez baş çəkən frequenter noun general
vəzifəli şəxs functionary noun general
yaxşı tərbiyəli şəxs gentleman noun general
tədricən bir vəziyyətdən başqa bir vəziyyətə keçmə graduation noun general
fermanı idarə edən şəxs granger noun general
uzun-uzadı öz hiss və duyğularını izhar edən şəxs gusher noun general
müxtəlif irqlərə məxsus ata-anadan törəmiş şəxs half-breed noun general
edamı icra edən şəxs hanger noun general
məlumat verən şəxs informant noun general
azad edən şəxs liberator noun general
hökmdarına sadiq olan şəxs loyalist noun general
öz ağasına sadiq olan şəxs loyalist noun general
işə nəzarət edən şəxs manager noun general
miniatür əsərlər çəkən rəssam miniaturist noun general
gecə vaxtı cinayət törədən şəxs moonlighter noun general
başqa dövlətin təbəəliyinə keçmə naturalisation noun general
danışıqlarda iştirak edən şəxs negotiator noun general
namizədi irəli sürən şəxs nominator noun general
vəzifəyə təyin edən şəxs nominator noun general
atom silahını başqa ölkələrə vermə haqqında öhdəlik non-dissemination noun general
öhdəçilik verən şəxs obligator noun general
adamincidən şəxs offender noun general
təhqir edən şəxs offender noun general
vəzifəli şəxs office-bearer noun general
məsul şəxs officer noun general
rəsmi şəxs official noun general
kənar şəxs outsider noun general
qrupa aid olmayan şəxs outsider noun general
səkidə şəkil çəkən rəssam pavement-artist noun general
şəxs person noun general
vəzifəli şəxs place-holder noun general
pland çəkən planner noun general
portret çəkən rəssam portraitist noun general
portret çəkən rəssam portrayer noun general
təklif irəli sürən şəxs proposer noun general
iki kürəklə avar çəkən sculler noun general
siqaret çəkən smoker noun general
naməlum şəxs stranger noun general
nominal olaraq titulu olan şəxs titular noun general
başqa şəklə düşmə transfiguration noun general
çıxarıb başqa yerə əkmə transplantation noun general
başqa yerə qoyma transposition noun general
arzulanmaz şəxs undesirable noun general
naməlum şəxs unknown noun general
lak çəkən varnisher noun general
zaminlik verən şəxs warrantor noun general
zəmanət verən şəxs warrantor noun general
keşik çəkən köpək watchdog noun general
ən pis şəxs worst noun general
başqa another person noun general
şəxs character noun general
katorqaya məhkum şəxs convict noun general
şəxs individual noun general
hüquqi şəxs juridical person noun general
yuridik şəxs juridical person noun general
vəzifəli şəxs official noun general
şəxs personage noun general
xüsusi şəxs private person noun general
yüksəkvəzifəli şəxs Very Important Person noun general
cinayət zamanı müttəhimin cinayət yerində deyil, başqa yerdə olması alibi noun law
başqa dövlətlərlə müqaviləyə imza atan şəxs cosignatory noun law
başqa dövlətlərlə müqaviləyə qol çəkən şəxs cosignatory noun law
zəmanət verən şəxs guarantor noun law
zəmanətçi kimi məhkəməyə çağırılan şəxs vouchee noun law
şəxs əvəzliyi personal pronoun noun grammatical
şəxs persona noun Latin
nifrətə layiq şəxs aversion noun general
başqa dinə keçmə conversion noun general
başqa dini qəbul etmə conversion noun general
spirt çəkən zavod distiller noun general
üzərinə öhdəlik götürən şəxs engager noun general
keşik çəkən hərbi gəmi frigate noun general
aşpazlıq mədəniyyətini öyrənən şəxs gastrologist noun general
fitnə-fəsad törədən şəxs hatcher noun general
əsas iştirak edən şəxs hero noun general
bir musiqi əsərinin hissələri arasında çalınan başqa kiçik musiqi pyesi interlude noun general
inzibati vəzifə tutan şəxs lord noun general
şəxs və ya yer adının təhrif edilməsi misnomer noun general
mövcud olmayan lakin uydurulmuş şəxs myth noun general
titulu olan şəxs nobleman noun general
müəyyən kompaniyada adına pul qoyulmuş şəxs nominee noun general
avar-çəkən oar noun general
borcu olan şəxs obligator noun general
hər hansı bir vəzifə sahibi olan şəxs occupant noun general
qanuna zidd elan edilmiş təşkilat və yax şəxs outlaw noun general
qanundan kənar elan edilmiş şəxs və ya təşkilat outlaw noun general
özgənin sözlərini təkrar edən şəxs parrot noun general
peşmanlıq çəkən adam penitent noun general
bir neçə vəzifəni birdən daşıyan şəxs pluralist noun general
başqa yerə qoyma rearrangement noun general
başqa cür qoyma restatement noun general
qorxu törədən şəxs terror noun general
başqa tərəfə keçmək turnabout noun general
tədris müəssisəsini bitirmiş şəxs graduate noun American
təkrar seçilən şəxs holdover noun American
asayişi pozan şəxs peace-breaker noun law
böyük şəxs high-hat noun figurative meaning
bir tondan başqa tona keçmə transposition noun music
divar kağızı çəkən usta decorator noun general
portret çəkən face-painter noun general
şəxs factor noun general
vəzifədə birinci il olan şəxs freshman noun general
zamin olan şəxs guarantee noun general
şeirifin vəzifəsini icra edən şəxs marshal noun general
teleradioda verilişlərə nəzarət edən şəxs monitor noun general
naməlum şəxs obscurity noun general
iştirak edən şəxs person noun general
iştirak edən şəxs personage noun general
çertyoj çəkən tracer noun general
sahibi olmayan əmlaka yiyə durmuş şəxs occupant noun law
başqa şəklə düşmə transformation noun mathematics
nəzarət altında olan şəxs case noun general
kənar şəxs outlier noun general
fiziki şəxs person noun law
başqa hərflə ayırma accentuation noun painting
şəxs head noun general
rəy verən şəxs reference noun general
zəmanət verən şəxs reference noun general
xidmət göstərən şəxs tender noun general
başqa planetlər world noun general
şəxs character noun general
başqa cür danışmaq change one's tune verb general
başqa vaxta keçirmək defer verb general
başqa-başqa fikirdə olmaq differ verb general
başqa yerə qoymaq displace verb general
başqa istiqamətə yönəltmək divert verb general
başqa ölkəyə köçmək emigrate verb general
başqa sözlə ifadə etmək periphrase verb general
başqa yerə qoymaq rearrange verb general
başqa yerdə yerləşdirmək redeploy verb general
başqa yerdə yerləşmək redeploy verb general
başqa ünvana göndərmək redirect verb general
başqa yerə köçürtmək relocate verb general
başqa yerə köçürtmək remove verb general
başqa sözlərlə ifadə etmək rephrase verb general
başqa yerə qoymaq resettle verb general
başqa sözlərlə ifadə eləmək reword verb general
başqa yerə köçürmək shift verb general
çıxarıb başqa yerə əkmək transplant verb general
başqa yerə qoymaq transpose verb general
başqa əllərə keçmək pass into other hands verb general
başqa lövbərə durmaq put about verb general
müqaviləyə görə üzərinə öhdəlik götürmək covenant verb general
başqa yerə köçürmək emigrate verb general
başqa yerə köçmək flit verb general
başqa dövlətin təbəəliyinə keçmək naturalise verb general
başqa dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmək naturalise verb general
başqa dövlətin təbəəliyinə keçmək naturalize verb general
başqa dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmək naturalize verb general
başqa cür qoymaq restate verb general
bir tondan başqa tona keçmək transpose verb music
başqa hesaba yazmaq transfer verb book-keeping
başqa yerə köçürmək re-establish verb general
başqa stansiyanın verilişinə əngəl törətmək jam verb general
başqa stansiyanın verilişinə maneə törətmək jam verb general
başqa yerə getmək leave verb general
başqa fikirdə olmaq oppose verb general
başqa instansiyaya göndərmək remit verb law
özünə çəkən absorbent adjective general
hava xəstəliyindən əzab çəkən airsick adjective general
bədənin bir yerindən başqa yerinə keçən ambulant adjective general
intizar çəkən anticipant adjective general
xəcalət çəkən ashamed adjective general
astmadan əziyyət çəkən asthmatic adjective general
astmadan əziyyət çəkən asthmatical adjective general
peşmançılıq çəkən compunctious adjective general
peşmanlıq çəkən compunctious adjective general
xəcalət çəkən confounded adjective general
peşmançılıq çəkən contrite adjective general
kəmağıllıq xəstəliyindən əzab çəkən cretinous adjective general
kretinizm xəstəliyindən əzab çəkən cretinous adjective general
başqa yerə köçən emigrant adjective general
ev həsrəti çəkən homesick adjective general
vətən həsrəti çəkən homesick adjective general
evin qayğısını çəkən housewifely adjective general
nəmi özünə çəkən hygroscopic adjective general
rütubəti özünə çəkən hygroscopic adjective general
uzun çəkən lingering adjective general
bir yerdən başqa bir yerə aparıla bilən movable adjective general
yoxsulluq çəkən needy adjective general
bir yerdən başqa yerə aparıla bilməyən non-transportable adjective general
vətən həsrəti çəkən nostalgic adjective general
başqa cür düşünən otherwise-minded adjective general
başqa cür fikirləşən otherwise-minded adjective general
peşmançılıq çəkən regretful adjective general
peşmançılıq çəkən repentant adjective general
pis yola çəkən seducer adjective general
başqa cür ifadə edilmiş twice-born adjective general
başqa şəklə düşmüş twice-born adjective general
başqa şəklə salınmış twice-born adjective general
aşağıda qol çəkən undersigned adjective general
başqa-başqa variant adjective general
havanın pisləşməsindən əziyyət çəkən adam weather-worn adjective general
... həsrətini çəkən wistful adjective general
başqa-başqa different adjective general
başqa-başqa various adjective general
başqa borrowed adjective general
nəfəsini içəri çəkən breathless adjective general
başqa different adjective general
gəncliyin həsrətini çəkən nostalgic adjective general
keçmişin həsrətini çəkən nostalgic adjective general
başqa other adjective general
həsrət çəkən panting adjective general
təngənəfəslikdən əziyyət çəkən puffy adjective general
vicdan əzabı çəkən qualmish adjective general
qrijadan əziyyət çəkən ruptured adjective general
naməlim bir şəxs some adjective general
başqasının yerinə əziyyət çəkən vicarious adjective general
həsrət çəkən zealous adjective general
epilepsiyadan əzab çəkən epileptic adjective medical
epilepsiyadan əzab çəkən epileptical adjective medical
hipropos xəstəliyindən əziyyət çəkən hydropic adjective medical
vadyanka xəstəliyindən əziyyət çəkən hydropic adjective medical
başqa fikirdə olan divided adjective general
başqa rəydə olan divided adjective general
ehtirasla həsrət çəkən greedy adjective general
xiffət çəkən sick adjective general
şəxs personal adjective grammatical
başqa yerdə fəaliyyət göstərən out adjective general
başqa new adjective general
başqa cür alias adverb general
bundan başqa besides adverb general
başqa else adverb general
başqa yerdə elsewhere adverb general
başqa cür elsewise adverb general
bundan başqa furthermore adverb general
bundan başqa moreover adverb general
başqa cür other adverb general
başqa cür otherwise adverb general
bundan başqa thereto adverb general
başqa vaxt another time adverb general
başqa fasonda in a different fashion adverb general
başqa təhərlə in a different way adverb general
başqa tərzdə in a different way adverb general
başqa cür in a different way adverb general
başqa cür other than adverb general
başqa sayaq other than adverb general
başqa gün some other day adverb general
başqa vaxt some other time adverb general
başqa again adverb general
başqa cür anew adverb general
başqa yerə elsewhere adverb general
bundan başqa further adverb general
ondan başqa again adverb general
başqa halda otherwise adverb general
başqa şəraitdə otherwise adverb general
başqa vəziyyətdə otherwise adverb general
ondan başqa then adverb general
naməlum şəxs one pronoun general
başqa other pronoun general
başqa another pronoun general
bundan başqa besides conjunction general
ondan başqa besides conjunction general
bundan başqa except conjunction general
başqa but conjunction general
başqa another preposition general
başqa bir another preposition general
başqa besides preposition general
başqa but preposition general
başqa except preposition general
başqa save preposition general
... başqa saving preposition general
başqa outside preposition general
başqa beyond preposition general
başqa beside preposition general
yüksəkvəzifəli şəxs VIP abbreviation general
vacib şəxs someone indefinite adverb general
başqa məsələ another pair of shoes phrases general
başqa ələ keçmək change hands phrases general
başqa ölkəyə köçmək expatriate oneself phrases general
başqa sözlə in other words phrases general
başqa evə köçmək move house phrases general
başqa mənzilə köçmək move house phrases general
zaman başqa, adət başqa other times, other manners phrases general
divar kağızı çəkən paper hanger phrases general
yol çəkən road maker phrases general
başqa cür danışmaq sing a different tune phrases general
başqa cür danışmaq sing another tune phrases general
başqa partiyaya keçmək turn one's coat phrases general
hüquqi şəxs juridical person phrases general
ondan başqa aside from phrases American
müqaviləyə uyğun hüquqi münasibətlər quasi-contract phrases law
şəxs əvəzliyi personal pronouns phrases grammatical
toxunulmaz şəxs persona grata phrases Latin
arzuolunmaz şəxs persona non grata phrases Latin
ağır işlə məşğul olan şəxs galley slave phrases general