• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of back hair (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
arxa back noun general
dal back noun general
kürək back noun general
evin arxasında olan bağça back-yard noun general
evin arxasında olan məhəllə back-yard noun general
həyətyanı sahə back-yard noun general
saç hair noun general
zülf hair noun general
saçın rənglənməsi hair-dyeing noun general
xınayaxdı hair-dyeing noun general
tüktəmizləyən dərman hair-remover noun general
vacibat hair-remover noun general
tükün dibi hair-root noun general
kauzist hair-splitter noun general
pedant hair-splitter noun general
vasvası hair-splitter noun general
xırdaçı hair-splitter noun general
boş şey üstündə mübahisə hair-splitting noun general
mübahisə hair-splitting noun general
xırdaçılıq hair-splitting noun general
çox incə yay hair-spring noun general
saat tükü hair-spring noun general
burdurulmuş saç hair-waving noun general
buruq saç hair-waving noun general
zavivka hair-waving noun general
geriləmə throw-back noun general
ləngimə throw-back noun general
tənəzzül throw-back noun general
əksqövs arc-back noun general
ard back noun general
dabandalı back noun general
müvəqqəti möhkəmlətmə back casing noun general
dal qapı back door noun general
dal qapı back entrance noun general
kürək back of a dress noun general
boyunardı back of the head noun general
peysər back of the head noun general
peysər back of the neck noun general
ard back part noun general
palan back pillow for loaders; palanduz noun general
döngə back street noun general
arxadan görünüş back view noun general
əks saçma koefisienti back-scattering factor noun general
şəvə saçlar black hair noun general
ricət coming back noun general
buruq saç curled hair noun general
sarışın saç fair hair noun general
qaytarma giving back noun general
çal saç grey hair noun general
birçək hair noun general
saç-saqqal hair and beard noun general
saç-birçək hair and curls noun general
qayçılama hair-cutting noun general
fen hair-drier noun general
saç üçün tor hair-net noun general
birçəklik hair-pin noun general
birçəklik hair-slide noun general
çərçi hair-splitter noun general
çərçilik hair-splitter noun general
kilkə matted hair noun general
qulunc pain in one's back noun general
kök telləri root hair noun general
qaytarılma sending back noun general
bədlik set-back noun general
residiv set-back noun general
kilkə shaggy hair noun general
şələpapaq sheepskin cap with long hair noun general
ağalıq saç snowy hair noun general
yağır sore place on the back of a horse noun general
kilkə tousy hair noun general
kəkil tuft of hair noun general
geri dönmə come-back noun spoken language
geri qayıtma come-back noun spoken language
müdafiəçi full-back noun sport
yarımmüdafiəçi half-back noun sport
suiti hair-seal noun zoological
bel sümüyü back noun general
bel sütunu back noun general
onurğa back noun general
tük hair noun general
atavizm throw-back noun biological
sağalma come-back noun spoken language
yedəkləmək back up noun computer
bel back noun general
qəzil hair noun general
qıl hair noun general
yun hair noun general
əvəz çıxma come-back noun spoken language
əvəz vermə come-back noun spoken language
intiqam come-back noun spoken language
intiqam alma come-back noun spoken language
bir şeyin arxa tərəfi back noun general
bir şeyin dal tərəfi back noun general
narın tük hair noun general
xov hair noun general
söykənəcək back noun general
çox az məsafə hair noun general
astar back noun general
astar üzü back noun general
tərs üzü back noun general
müdafiəçi back noun sport
bəyənmək back verb general
müdafiə etmək back verb general
tərəfdar çıxmaq back verb general
tərəfini saxlamaq back verb general
qaytarmağa məcbur etmək bring back verb general
qaytarmaq bring back verb general
geri çağırmaq call back verb general
geri qaytarmaq carry back verb general
qayıtmaq come back verb general
budamaq cut back verb general
budanmaq cut back verb general
kəsmək cut back verb general
geri çəkilmək draw back verb general
əl çəkmək draw back verb general
geri çəkilmək fall back verb general
çəkilmək fall back verb general
qaçıb yanına gəlmək fall back on verb general
boğmaq force back verb general
gizlətmək force back verb general
saxlamaq force back verb general
bərpa etmək give back verb general
qaytarmaq give back verb general
geriyə qayıtmaq go back verb general
həvəsi olmamaq hang back verb general
yolu kəsmək head back verb general
qabağını kəsmək head back verb general
yolunu bağlamaq head back verb general
cavabını vermək hit back verb general
zərbəyə zərbə ilə cavab vermək hit back verb general
özünü saxlamaq hold back verb general
nəfsini saxlamaq hold back verb general
çəkinmək hold back verb general
tutmaq rein back verb general
saxlamaq rein back verb general
tərəfdar olmaq back up verb general
dəstəkləmək back up verb general
qayıtmaq be back verb general
saçlanmaq be caught by the hair verb general
qalmaq be left back verb general
laxlatmaq bend back and forth verb general
belini əymək bend one's back verb general
saçını hörmək braid one's hair verb general
saçı hörmək braid one's hair verb general
geri gətirmək bring back verb general
belində daşımaq carry smth. on one's back verb general
saçlaşmaq catch each other by the hair verb general
saçlamaq catch smb. by the hair verb general
daranmaq comb one's hair verb general
daraqlanmaq comb one's hair verb general
bir kəsin saçını daramaq comb smb.'s hair verb general
arxaya qayıtmaq come back verb general
evə dönmək come back home verb general
kor-peşman geri qayıtmaq come back in distress verb general
bir kəsin saçını daramaq do smb.'s hair verb general
dartınmaq draw back verb general
bir kəsin saçını daramaq dress smb.'s hair verb general
saçını boyamaq dye one's hair verb general
əsaslanmaq fall back verb general
qaçıb yanına gəlmək fall back verb general
qayıtmaq get back verb general
quluncunu qırmaq give a massage one's back verb general
dala vermək give back verb general
qayıtmaq go back verb general
dəbbələmək go back on one's bargain verb general
dəbbəlik etmək go back on one's bargain verb general
sözündən dönmək go back on one's word verb general
cığallamaq go back on one's word verb general
yolpalamaq grasp by the hair verb general
başını qırxdırmaq have one's hair cut verb general
saçını vurdurmaq have one's hair cut verb general
hörüklətmək have one's hair plaited verb general
qulunc olmaq have pain in one's back verb general
saçını xınalamaq henna one's hair verb general
ipini yığmag hold back verb general
ləngitmək hold back verb general
belinin əymək hunch one's back verb general
dartınmaq jerk back verb general
dala salmaq keep back verb general
gizləmək keep back verb general
çıxmaq keep back verb general
geri baxmaq look back verb general
geri addım atmaq make a step back verb general
saçı hörmək plait one's hair verb general
gölləşmək pond back verb general
saatı geri çəkmək put a clock back verb general
stenoqramı oxumaq read shorthand back verb general
geri göndərmək send back verb general
qaytarmaq send back verb general
qaytarılmaq send be sent back verb general
geriyə oturmaq set back verb general
dala oturmaq sit back verb general
dal-dala yatmaq sleep back to back verb general
sığallanmaq smooth one's hair verb general
dala durmaq stand back verb general
dala çəkilmək step back verb general
zərbəyə cavab vermək strike back verb general
bədlik basmaq suffer a set-back verb general
dalı üstə üzmək swim on one's back verb general
arxası üstə üzmək swim on one's back verb general
dala götürmək take back verb general
xatırlatmaq take back verb general
sözünü dala götürmək take back one's words verb general
sözünü geri götürmək take back one's words verb general
ağzı açıq qalmaq take be taken back verb general
saçını yolmaq tear one's hair verb general
quyruqda sürünmək trail along at the back verb general
qanırılmaq turn back verb general
Paltarı naavand ğeymək wear back to front verb general
geri vermək back verb general
xatırlatmaq bring back verb general
yada salmaq bring back verb general
geri götürmək call back verb general
geri qayıtmaq carry back verb general
geriyə nəzər salmaq carry back verb general
istinad etmək fall back on verb general
əsaslanmaq fall back on verb general
dala qalmaq hang back verb general
ger qalmaq hang back verb general
tutmaq hold back verb general
saxlamaq hold back verb general
qabağını almaq hold back verb general
əks istiqamətdə hərəkət eləmək back verb general
dala-dala getmək back verb general
ləğv etmək call back verb general
cürət etməmək hang back verb general
qorxaqlıq göstərmək hang back verb general
tıxanmaq back up verb general
tıxaclanmaq back up verb general
xatırlamaq call back verb general
yada salmaq call back verb general
geriyə getmək back up verb general
geriyə hərəkət etmək back up verb general
telefonla zəng etmək call back verb general
arxa back adjective general
dal back adjective general
daldakı back adjective general
geridəki back adjective general
qıllı hair adjective general
tüklü hair adjective general
dəhşətli hair-raising adjective general
qorxulu hair-raising adjective general
tükürpərdən hair-raising adjective general
qumralsaç chestnut-colored hair adjective general
yağırlı having a sore place on the back adjective general
yağırlı with a sore place on the back adjective general
uzunsaç with long hair adjective general
dəymədüşər hair-trigger adjective spoken language
tez hirslənən hair-trigger adjective spoken language
tez özündən çıxan hair-trigger adjective spoken language
tündxasiyyət hair-trigger adjective spoken language
tündməzac hair-trigger adjective spoken language
uzaq back adjective general
nazik hair adjective general
tük kimi hair adjective general
əks back adjective general
tərs back adjective general
köhnə back adjective general
dala back adverb general
geri back adverb general
geriyə back adverb general
çiynində pick-a-back adverb general
dalında pick-a-back adverb general
arxada at the back adverb general
arxa back adverb general
dalı back adverb general
arxa-arxaya back to back adverb general
dal-dala back to back adverb general
dalqabaq back to front adverb general
tərs back to front adverb general
tərsinə back to front adverb general
arxası üstə on one's back adverb general
qayıdanbaş on the way back adverb general
ikibaşa there and back adverb general
baxmadan without looking back adverb general
əvvəl back adverb general
öncə back adverb general
arxada back adverb general
arxadan back adverb general
arxaya back adverb general
geriyə  back adverb computer
çoxdan away back phrases general
bundan qabaq away back phrases general
həm o yana, həm bu yana back and forth phrases general
hər cürə back and forth phrases general
dala-qabağa back and forth phrases general
geriyə və irəli back and forth phrases general
dal qapı back door phrases general
imtina etmək back out phrases general
sözündən qaçmaq back out phrases general
maşının arxa oturacağı back seat phrases general
döngə back street phrases general
dalan back street phrases general
çəmkirmə back talk phrases general
sözqaytarma back talk phrases general
dolama yol back way phrases general
dolanbac yol back way phrases general
çəmkirmə back-answer phrases general
kobudcasına sözqaytarma back-answer phrases general
sıravi parlament üzvü back-bencher phrases general