• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w

Azerbaijani Explanatory dictionary

baxmaq: Bir şeyi görmək üçün gözlərini ona dikmək, nəzərini bir şeyə dikmək, nəzər yetir Read more
Translation of baxmaq (200 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
baxmaq behold verb general
baxmaq survey verb general
baxmaq peep verb general
baxmaq coddle verb general
baxmaq contemplate verb general
baxmaq mind verb general
baxmaq manage verb general
baxmaq eye verb general
baxmaq view verb general
baxmaq look verb general
baxmaq examine verb general
baxmaq service verb general
baxmaq look up verb general
baxmaq peek verb general
baxmaq overlook verb general
baxmaq see verb general
baxmaq watch verb general
baxmaq foster verb general
baxmaq consult verb general
baxmaq sit verb general
baxmaq refer verb general
baxmaq view verb general
baxmaq keep verb general
baxmaq face verb general
baxmaq attend verb general
baxmaq front verb general
baxmaq browse verb computer
baxmaq travel verb general
baxmaq do verb spoken language
baxmaq poke about phrases general
baxmaq look through phrases general
baxmaq look after phrases general
baxmaq watch over phrases general
baxmaq look at phrases general
baxmaq look over phrases general
baxmaq look out phrases general
baxmaq wait upon phrases general
sözə baxmaq obey verb general
ötəri baxmaq pop in verb general
qəzəblə baxmaq scowl verb general
şit-şoruna baxmaq test the taste verb general
kəm baxmaq look unfriendly verb general
qıyqacı baxmaq look aslant verb general
üzdən baxmaq look hastily verb general
gözaltı baxmaq look secretly verb general
geri baxmaq look back verb general
kəm baxmaq look aslant verb general
iti baxmaq look sharply verb general
çəpinə baxmaq look askance verb general
fala baxmaq tell fortunes verb general
uşaqa baxmaq sit in verb general
kitaba baxmaq tell fortunes verb general
işə baxmaq adjudicate verb general
qaşqabaqlı baxmaq scowl verb general
oğrunca baxmaq look stealthily verb general
içəri baxmaq look inside verb general
istehzayana baxmaq look ironically verb general
dik baxmaq look steadily verb general
fala baxmaq augur verb general
xor baxmaq contemn verb general
yenidən baxmaq go behind verb general
ata baxmaq groom verb general
oğrun baxmaq peep verb general
dadına baxmaq gust verb general
diqqətlə baxmaq eye verb general
həqarətlə baxmaq disdain verb general
gözünə baxmaq envisage verb general
yenidən baxmaq reconsider verb general
əyri-əyri baxmaq look awry verb general
ağzına baxmaq act on smb.'s will verb general
böyürdən baxmaq look from one side verb general
qıraqdan baxmaq take a detached view verb general
bir şeyə yuxarıdan aşağı baxmaq overlook verb general
bir şeyə üstdən aşağı baxmaq overlook verb general
matdım-matdım baxmaq look with great astonishment verb general
bir şeyə barmaqarası baxmaq pay no attention verb general
qabaqdan baxmaq take a front view verb general
mat-mat baxmaq look with great astonishment verb general
üzünə dik baxmaq look steadily at smb. verb general
yandan baxmaq take a side view verb general
ağzını açaraq boş-boşuna baxmaq gawk verb general
irəlidən baxmaq look at the front verb general
gələcəyə inamla baxmaq look ahead with confidence verb general
kitaba gözucu baxmaq glance over a book verb general
gendən baxmaq look from a distance verb general
qabaqdan baxmaq look at the front verb general
gözaltı baxmaq cast a furtive glance verb general
ləc baxmaq look with hatred verb general
dadına baxmaq have a taste verb general
yanı-yanı baxmaq look askance verb general
qanlı-qadalı baxmaq look hostilely verb general
görməli yerlərə baxmaq go sightseeing verb general
ev-eşiyə baxmaq look after the house verb general
nazlana-nazlana baxmaq gaze fondly verb general
qıraqdan baxmaq look from a distance verb general
əyrim-üyrüm baxmaq look awry verb general
sualedici tərzdə baxmaq look inquiringly verb general
istehza ilə baxmaq look ironically verb general
nazlana-nazlana baxmaq look coquettishly verb general
altdan baxmaq look from below verb general
altdan-yuxarı baxmaq look up verb general
süzgün-süzgün baxmaq look tenderly verb general
dik-dik baxmaq look steadily verb general
sözə baxmaq follow smb.'s advice verb general
kəc baxmaq look aslant verb general
işə ikinci dəfə baxmaq rehear verb general
gözlərini bərəldərək baxmaq goggle verb general
xor baxmaq despise verb general
geyib baxmaq fit on verb general
həqarətlə baxmaq despise verb general
həqarətlə baxmaq contemn verb general
gözaltı baxmaq lour verb general
qaşqabaqlı baxmaq glum verb general
xor baxmaq disdain verb general
şit-şoruna baxmaq taste verb general
ötəri baxmaq peek verb general
alçaq nəzərlə baxmaq despise verb general
alçaq nəzərlə baxmaq disdain verb general
çəp baxmaq look aslant verb general
tərs baxmaq look sour verb general
oğrun baxmaq peek verb general
qiymətə yenidən baxmaq overvalue verb general
vurğun-vurğun baxmaq ogle verb general
gözucu baxmaq glance verb general
diqqətlə baxmaq peer verb general
fala baxmaq fortune-tell verb general
istehzayana baxmaq glance ironically verb general
tamına baxmaq taste verb general
gözünü zilləyib baxmaq gaze verb general
acıqla baxmaq scowl verb general
diqqətlə baxmaq scrutinise verb general
dadına baxmaq taste verb general
işə baxmaq judge verb general
dörd gözlə baxmaq peer verb general
xor baxmaq high-hat verb spoken language
heyranlıqla baxmaq gloast verb general
işvəli-işvəli baxmaq ogle verb general
böyürdən baxmaq take a side view verb general
üzdən baxmaq examine superficially verb general
diqqətlə baxmaq gaze verb general
gözünü ziləyib baxmaq stare verb general
hiddətlə baxmaq glower verb general
tamına baxmaq relish verb general
hirslə baxmaq scowl verb general
dala baxmaq look backwards verb general
çəp baxmaq look askew verb general
əyri baxmaq look askew verb general
sözə baxmaq listen verb general
gözaltı baxmaq look distrustfully verb general
biganə baxmaq look indifferently verb general
televiziya verilişinə baxmaq teleview verb general
ətrafa baxmaq look around verb general
qəzəblə baxmaq glower verb general
oğrun baxmaq look stealthily verb general
diqqətlə baxmaq scan verb general
irəli baxmaq forelook verb general
gözünü zilləyib hirslə baxmaq glare verb general
qabağına baxmaq forelook verb general
yenidən baxmaq re-examine verb law
qəzəblə baxmaq glare verb general
sözünə baxmaq listen verb general
oğrun-oğrun baxmaq oversee verb general
gizlincə baxmaq oversee verb general
dadına baxmaq flavour verb general
dadına baxmaq partake verb general
pis baxmaq frown verb general
altdan-altdan baxmaq oversee verb general
diqqətlə baxmaq regard verb general
ağzını açıb baxmaq nod verb general
yaxşı baxmaq groom verb general
işə baxmaq hear verb law
ötəri baxmaq dip verb general
yuxarı baxmaq look up verb general
xəstəyə baxmaq nurse verb general
uşağa baxmaq farm verb general
barmaqarası baxmaq overlook verb general
dadına baxmaq try verb general
insanlara inamsızlıqla baxmaq look shy at people phrases general
acgözlüklə baxmaq devour with one's eyes phrases general
mal kimi baxmaq make cow eyes phrases general
bir kəsə kinli-kinli baxmaq look daggers at somebody phrases general
valideynlər olmayanda uşağa baxmaq sit in phrases general
bir şeyə barmaqarası baxmaq look through one's fingers at smth. phrases general
dönüb baxmaq look back phrases general
diqqətlə baxmaq stand at gaze phrases general
işə baxmaq sit a case phrases general
geyib baxmaq try on phrases general
aşağı baxmaq look down phrases general
işə baxmaq sit over phrases general
heyranlıqla baxmaq stand gaping phrases general
məsələyə baxmaq treat a question phrases general
bir kəsin falına baxmaq tell fortunes phrases general
insanlara inamsızlıqla baxmaq look shy on people phrases general
... dadına baxmaq have a taste of... phrases general
... dadına baxmaq take a taste of... phrases general
bədbinliklə baxmaq see through blue glasses phrases general
xor baxmaq have no use for phrases general
yuxarıdan aşağı baxmaq look down phrases figurative meaning
bir şeyin üzərindən baxmaq look over phrases general
alçaq nəzərlə baxmaq have no use for phrases general