• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of be forced to thin out (109 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
kağızbadam almond with thin and brittle shell noun general
icbari əmək forced labor noun general
saxta təbəssüm forced smile noun general
arıqlama growing thin noun general
yuxa kind of thin flat bread baked by rolling dough noun general
yayma kind of thin flat bread baked by rolling dough noun general
tirmə kind of thin woollen stuff noun general
anqut thin and long-necked person noun general
horra thin porridge noun general
kosa thin-bearded man noun general
kosalıq thin-beardedness noun general
dəymədüşər thin-skinned person noun general
sür-sümük very thin animal noun general
dumbulağacı very thin legs noun general
arıqlamaq thin verb general
nazik lay çəkmək apply a thin film verb general
nazik lay çəkmək apply a thin layer verb general
məcbur olmaq be forced verb general
vadar olmaq be forced verb general
burunlanmaq be forced out verb general
durulaşdırılmaq be made thin verb general
cılızlanmaq get thin verb general
cılızlaşmaq get thin verb general
suyulmaq get thin verb general
zorla gülmək give a forced laugh verb general
sınıxmaq grow thin verb general
ordu batmaq grow thin verb general
cılızlaşdırmaq make thin verb general
seyrəklətdirmək make thin verb general
seyrəklətmək make thin verb general
seyrəltdirmək make thin verb general
sınıxdırmaq make thin verb general
durulaşdırmaq thin verb general
seyrəklənmək thin verb general
seyrəkləşmək thin verb general
seyrəkləşdirmək thin out verb general
seyrəltmək thin out verb general
sovulmaq thin out verb general
kosalaşmaq thin-bearded: become thin-bearded verb general
suya dönmək turn thin verb general
itiləmək thin verb general
naziltmək thin verb general
seyrəlmək thin verb general
seyrəltmək thin verb general
boşalmaq thin verb general
tənhalaşmaq thin verb general
köhnəlmək thin verb general
süzülmək thin verb general
çarəsiz forced adjective general
icbari forced adjective general
könülsüz forced adjective general
məcburi forced adjective general
incə thin adjective general
nazik thin adjective general
nazikqabıq thin-skinned adjective general
məcbur forced adjective general
təkəsaqqal having long and thin beard adjective general
təkəsaqqallı having long and thin beard adjective general
qaytanqaş having thin eyebrows adjective general
ala-seyrək thin adjective general
ala-tala thin adjective general
aralı thin adjective general
dızqax thin adjective general
sıyıq thin adjective general
yuxa thin adjective general
kosa thin-bearded adjective general
kosasaqqal thin-bearded adjective general
seyrəksaçlı thin-haired adjective general
qılboyun thin-necked adjective general
nazikqabıq thin-shelled adjective general
nazikqabıqlı thin-skinned adjective general
nazikdivar thin-walled adjective general
nazikdivarlı thin-walled adjective general
süni forced adjective general
qeyri-təbbi forced adjective general
arıq thin adjective general
sısqa thin adjective general
dəymədüşər thin-skinned adjective general
küsəyən thin-skinned adjective general
az thin adjective general
seyrək thin adjective general
gücləndirilmiş forced adjective military
sürətləndirilmiş forced adjective military
duru thin adjective general
miskin thin adjective general
ucuz thin adjective general
zəif thin adjective general
əsassız thin adjective general
tutarsız thin adjective general
pis thin adjective spoken language
xoşagəlməz thin adjective spoken language
incə thin adverb general
incəliklə thin adverb general
nazik thin adverb general
nazikcə very thin adverb general
süni gülüş forced laugh phrases general
sürətləndirilmiş marş forced march phrases general
süni təbəssüm forced smile phrases general
həssas olmaq have a thin skin phrases general
tez mütəəssirlənmək have a thin skin phrases general
təhlükə qarşısında on thin ice phrases general
təhlükəli vəziyyətdə on thin ice phrases general
Bu açıq görünür That is too thin phrases general
Xoruzun quyruğu görünür That is too thin phrases general
ilk addım the thin end of the wedge phrases general
təvazökar, lakin çox ümidverici addım the thin end of the wedge phrases general
yarıboş salon thin house phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
be forced to thin out seyrəklətdirilmək verb general
be forced to thin out seyrəltdirilmək verb general
vero