• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of bear cold (215 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
ayı bear noun general
soyuqluq cold noun general
soyuq cold noun general
şaxta cold noun general
soyuq silah cold-arms noun general
amansızlıq cold-bloodedness noun general
daşürəklilik cold-bloodedness noun general
soyuqqanlılıq cold-bloodedness noun general
rəhmsizlik cold-bloodedness noun general
daşürəklilik cold-heartedness noun general
soyuqqanlılıq cold-heartedness noun general
rəhmsizlik cold-heartedness noun general
dişi ayı she-bear noun general
qançır bad cold noun general
ayıoynadan bear trainer noun general
ayıbalası bear-cub noun general
ayı balası bear-cub noun general
ayı potası bear-cub noun general
bazar bear-garden noun general
timov cold noun general
kəsər cold steel noun general
soyuq silah cold steel noun general
soyuq tər cold sweat noun general
soyuq cold weather noun general
soyuq qış cold winter noun general
qanısoyuqluq cold-bloodedness noun general
soyuğadavamlılıq cold-resistance noun general
ülkər Great Bear noun general
Böyük ayı bürcü Great Bear noun general
zökəm head cold noun general
isti-soyuq heat and the cold noun general
bərk soyuq piercing cold noun general
ağ ayı polar bear noun general
qışadavamlılıq resistance to cold noun general
dənizpişiyi sea bear noun general
supişiyi sea bear noun general
ayaqaltı bear noun general
payəndaz bear noun general
soyuqdəymə cold noun general
soyuqlama cold noun general
tumov cold noun general
zökəm cold noun general
birja möhtəkiri bear noun general
aparmaq bear verb general
daşımaq bear verb general
etina etməmək cold-shoulder verb general
məhəl qoymamaq cold-shoulder verb general
saymamaq cold-shoulder verb general
üşümək be cold verb general
soyuqdan ölmək be dead with cold verb general
cəfa çəkmək bear verb general
kin saxlamaq bear a grudge verb general
küsü saxlamaq bear a grudge verb general
küsülü salmaq bear a grudge verb general
əl bulamaq bear a hand verb general
əzaba dözmək bear anguish verb general
silah gəzdirmək bear arms verb general
məsarifləri öz üzərinə götürmək bear expenses verb general
xərcə düşmək bear expenses verb general
bəhrə gətirmək bear fruit verb general
bar vermək bear fruit verb general
barlanmaq bear fruit verb general
həqarətə dözmək bear humiliation verb general
zəlalətə dözmək bear humiliation verb general
ağılda tutmaq bear in mind verb general
dözmək bear it verb general
kin bəsləmək bear malice verb general
bənzəmək bear resemblance verb general
suyu çəkmək bear resemblance verb general
məsuliyyət daşımaq bear responsibility verb general
əzab-əziyyətə dözmək bear sufferings verb general
familiya daşımaq bear the name verb general
görsətmək bear witness verb general
qançır olmaq catch a bad cold verb general
qançırlamaq catch a bad cold verb general
soyuq almaq catch a cold verb general
soyuq dəymək catch a cold verb general
soyuqdəyməsi olmaq catch a cold verb general
soyuqlamaq catch a cold verb general
timov olmaq catch a cold verb general
soyuq tutmaq catch a cold verb general
zökəm olmaq catch a cold verb general
soyudulmaq cause smth. to become cold verb general
soyuğa dözmək endure cold verb general
soyuqdan üzgün olmaq faint with cold verb general
soyuqdan üşümək feel cold verb general
üşümək feel cold verb general
soyumaq get cold verb general
soyuqlaşmaq get cold verb general
qorxaqlıq etmək get cold feet verb general
soyumaq grow cold to verb general
soyuqlamaq have a cold verb general
ayı ovlamaq hunt a bear verb general
soyuqlatmaq let smb. catch cold verb general
nəzərdən qaçırmaq not to bear smth. in mind verb general
özünü isti-soyuqdan qorumaq protect oneself from the heat and cold verb general
soyuqdan əsmək shiver with cold verb general
soyuqdan üşümək shiver with cold verb general
soyuqdan büzükmək shrink with cold verb general
soyuqdan titrəmək tremble with cold verb general
getmək bear verb general
hərəkət etmək bear verb general
yola düşmək bear verb general
yollanmaq bear verb general
dönmək bear verb general
malik olmaq bear verb general
olmaq bear verb general
davam gətirmək bear verb general
dözmək bear verb general
tab gətirmək bear verb general
çıxmaq bear verb general
qatlaşmaq bear verb general
boynuna götürmək bear verb general
çəkmək bear verb general
intişar etdirmək bear verb general
yaymaq bear verb general
doğmaq bear verb general
müdafiə etmək bear verb general
tərəfin saxlamaq bear verb general
bəsləmək bear verb general
münasibəti olmaq bear verb general
əlaqəsi olmaq bear verb general
cansız clay-cold adjective general
ölü clay-cold adjective general
soyuq clay-cold adjective general
soyuq cold adjective general
laqeyd cold-blooded adjective general
soyuqqanlı cold-blooded adjective general
amansız cold-hearted adjective general
daşürəkli cold-hearted adjective general
insafsız cold-hearted adjective general
rəhmsiz cold-hearted adjective general
buz kimi ice-cold adjective general
çox soyuq ice-cold adjective general
soyuğa vermək allow to catch cold adjective general
ayı bear's adjective general
soyuğadavamlı cold-resistant adjective general
bumbuz ice-cold adjective general
soyuqtəhər slightly cold adjective general
bumbuz very cold adjective general
quru cold adjective general
qaşqabaqlı cold adjective general
amansız cold-blooded adjective general
daşürəkli cold-blooded adjective general
insafsız cold-blooded adjective general
rəhmsiz cold-blooded adjective general
zalım cold-blooded adjective general
etinasız cold adjective general
hissiz cold adjective general
laqeyd cold adjective general
maraqsız cold adjective general
soyuğa davamsız cold-blooded adjective general
soyuğa dözməyən cold-blooded adjective general
tez üşüyən cold-blooded adjective general
ağır cold adjective general
sakit cold adjective general
təmkinli cold adjective general
soyuqqanlı cold-blooded adjective biological
amansızcasına cold-bloodedly adverb general
insafsızcasına cold-bloodedly adverb general
soyuqqanlılıqla cold-bloodedly adverb general
insafsızcasına cold-heartedly adverb general
soyuqqanlılıqla cold-heartedly adverb general
soyuqqanlı in cold blood adverb general
öhdəsindən gəlmək bear down phrases general
aradan qaldırmaq bear down phrases general
dəf etmək bear down phrases general
bar vermək bear fruit phrases general
meyvə vermək bear fruit phrases general
unutmamaq bear in mind phrases general
yadda saxlamaq bear in mind phrases general
yaşına görə cavan görünmək bear one's age well phrases general
özünü saxlamaq bear oneself phrases general
özünü ələ almaq bear oneself phrases general
canını dişinə tutmaq bear oneself phrases general
təsdiq etmək bear out phrases general
doğru olduğunu sübut etmək bear out phrases general
başçı olmaq bear the bell phrases general
birinci getmək bear the bell phrases general
birincilik qazanmaq bear the bell phrases general
günahı öz üzərinə götürmək bear the blame phrases general
cəsarət göstərmək bear up phrases general
mətanətlə dözmək bear up phrases general
dözmək bear with phrases general
dözüm göstərmək bear with phrases general
səbirli olmaq bear with phrases general
tab gətirmək bear with phrases general
şahidlik etmək bear witness phrases general
ifadə vermək bear witness phrases general
ayı zağası bear-pit phrases general
soyuqlamaq catch cold phrases general
soyuq dəymək catch cold phrases general
soyuducu cold storage phrases general
soyuq hava cold weather phrases general
soyuqlamaq get a cold phrases general
soyuqlamaq have a cold in the head phrases general
tumov olmaq have a cold in the head phrases general
zökəm olmaq have a cold in the head phrases general
tumov head cold phrases general
zökəm head cold phrases general
bir kəsin hirsini soyutmaq pour cold water on smb phrases general
bir kəsin qəzəbini soyutmaq pour cold water on smb phrases general
soyuğa həssas susceptible to cold phrases general
əl ayısı tame bear phrases general
ağrıya dözmək bear the pain phrases general
İlan vuran ala çatıdan qorxar A scalded dog fears cold water phrases general
boz ayı brown bear phrases zoological
qonur ayı brown bear phrases zoological
koala koala bear phrases zoological
ağ ayı polar bear phrases zoological
şimal ayısı polar bear phrases zoological
çətinə düşmüş bir adama əl uzatmaq bear up phrases general
kömək etmək bear up phrases general
müdafiə etmək bear up phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
bear cold soyuq çəkmək verb general