• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of bearing a grudge (93 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
boy-buxun bearing noun general
duruş bearing noun general
görkəm bearing noun general
qamət bearing noun general
vüqar bearing noun general
bar verən fruit-bearing noun general
meyvə verən fruit-bearing noun general
məhsul verən fruit-bearing noun general
bədxahlıq grudge noun general
həsəd grudge noun general
narazılıq grudge noun general
paxıllıq grudge noun general
qərəzkarlıq grudge noun general
qibtə grudge noun general
dayanacaq bearing noun general
odadavamlılıq bearing high temperatures noun general
faizli borc interest-bearing loan noun general
neftvermə oil-bearing noun general
neftli torpaq oil-bearing land noun general
dabanlıq step-bearing noun general
kükürdlü birləşmə sulfur bearing compound noun general
daşıma bearing noun general
gəzdirmə bearing noun general
doğma bearing noun general
doğum bearing noun general
doğuş bearing noun general
hamiləlik bearing noun general
ikicanlılıq bearing noun general
bargətirmə bearing noun general
barvermə bearing noun general
bar bearing noun general
bəhər bearing noun general
meyvə bearing noun general
davranış bearing noun general
hərəkət bearing noun general
münasibıət bearing noun general
əlaqə bearing noun general
hərəkət tərzi bearing noun general
rəftar bearing noun general
podşipnik bearing noun general
dayaq bearing noun general
çox görmək grudge verb general
əsirgəmək grudge verb general
gözü qalmaq grudge verb general
heyfi gəlmək grudge verb general
könülsüz izin vermək grudge verb general
kin saxlamaq bear a grudge verb general
küsü saxlamaq bear a grudge verb general
küsülü salmaq bear a grudge verb general
qıymamaq grudge verb general
qızırqalanmaq grudge verb general
qızırqanmaq grudge verb general
darqın olmaq have a grudge verb general
umu-küsü saxlamaq nurse a grudge verb general
kin bəsləmək owe smb. a grudge verb general
həsəd aparmaq grudge verb general
paxıllıq etmək grudge verb general
qibtə etmək grudge verb general
aparıcı bearing adjective general
daşıyıcı bearing adjective general
dayaq bearing adjective general
daş kömür olan coal-bearing adjective general
tərkibində neft olan oil-bearing adjective general
əlaqəli bearing a relation adjective general
faizsiz bearing no interest adjective general
əlaqəsiz bearing no relation adjective general
birfamiliyalı bearing the same surname adjective general
brilyantlı diamond-bearing adjective general
qızıllı gold-bearing adjective general
faizli interest-bearing adjective general
yarpaqlı leaf-bearing adjective general
neftli oil-bearing adjective general
neftverən oil-bearing adjective general
neftverən torpaq oil-bearing area adjective general
filizli ore-bearing adjective general
kauçuklu rubber-bearing adjective general
toxumlayan seed-bearing adjective general
bargətirən bearing adjective general
barverən bearing adjective general
meyvəverən bearing adjective general
doğan bearing adjective general
törəyən bearing adjective general
buksa axle bearing phrases general
vaqon təkəri oxunun hərləndiyi qutu axle bearing phrases general
su saxlayan water bearing phrases general
sulu water bearing phrases general
rütubətli water bearing phrases general
diyircəkli dayaq ball-bearing phrases technical
kompasa görə istiqamət bearing plural general
pelenq bearing plural general
kompas bucağı bearing plural general
azimut bearing plural general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
bearing a grudge küsülü adjective general
vero