• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of become the subject of talk (130 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
əngəl cross-talk noun general
maneə cross-talk noun general
telefon danışığına mane olma cross-talk noun general
mövzu subject noun general
stol arxasında söhbət table-talk noun general
süfrə başında söhbət table-talk noun general
danışıq talk noun general
söhbət talk noun general
subyekt subject noun general
uşaq danışığı baby talk noun general
qap-qur baby talk noun general
qığıltı baby talk noun general
qığ-qığ baby talk noun general
şayiə common talk noun general
boşdanışma idle talk noun general
lağlağılıq idle talk noun general
naqqallıq idle talk noun general
acıdillilik malicious talk noun general
fakultativ fənn optional subject noun general
rəiyyət subject noun general
tədris fənni subject noun general
dedi-qodu talk noun general
qonuşma talk noun general
işgüzar söhbət talk on business matters noun general
süjet subject noun general
stolarxası söhbətin mövzusu table-talk noun general
şayiə talk noun general
səmimi danışıq straight talk noun general
fənn subject noun general
bəhanə subject noun general
əsas subject noun general
təbəə subject noun general
vətəndaş subject noun general
mübtəda subject noun linguistic
tabe etmək subject verb general
danışmaq talk verb general
məruz qalmaq subject to verb general
dinmək talk verb general
sözünü bilmək be tactful and considerate in one's talk verb general
dəng etmək fatigue smb. of nonsense talk verb general
dəng olmaq get tired of nonsense talk verb general
əngi qızışmaq have a long talk verb general
ağzı ağzına dəymək have a talk over verb general
söhbətləşmək have a talk together verb general
dedi-qoduya son qoymaq put a stop to idle talk verb general
dinmək start to talk verb general
səsini kəsmək stop one's talk verb general
uğratmaq subject verb general
söhbət etmək talk verb general
söhbətləşmək talk verb general
goplamaq talk at random verb general
bayağı danışmaq talk commonplace verb general
bir-birəə danışmaq talk face face verb general
qırıldatmaq talk idly verb general
baş aparmaq talk much verb general
baş aparmaq talk nonsense verb general
cəfəng danışmaq talk nonsense verb general
çərənləmək talk nonsense verb general
hədərən-pədərən danışmaq talk nonsense verb general
hədyan danışmaq talk nonsense verb general
olmazın sözlər danışmaq talk nonsense verb general
sarsaq-sarsaq danışmaq talk nonsense verb general
laqqırtı vurmaq talk nonsense verb general
müzakirə eləmək talk over verb general
siyasət haqqında danışmaq talk politics verb general
cəfəngləmək talk rot verb general
hərzə danışmaq talk rot verb general
hərzələmək talk rot verb general
dağ-dərədən danışmaq talk rubbish verb general
laqqırtı vurmaq talk rubbish verb general
hədyan danışmaq talk rubbish verb general
dedi-qoduçuluq etmək talk scandal verb general
qeybət etmək talk scandal verb general
ağılla danışmaq talk sensibly verb general
məsləhətləşmək talk things over verb general
gənəşmək talk things over verb general
doyunca danışmaq talk to one's heart's content verb general
kəlmə kəsmək talk with verb general
dilotu yemək talk without a stop verb general
uzunçuluq etmək talk without a stop verb general
dəng etmək tire smb. of idle talk verb general
mövzudan aralanmaq wander from the subject verb general
mövzudan uzaqlaşmaq wander from the subject verb general
etmək subject verb general
məruz qoymaq subject verb general
qeybət etmək talk verb general
şayiə yamaq talk verb general
məruz qalmaq be subject to verb general
mühazirə oxumaq talk verb general
söhbətə qızışmaq talk verb general
şişirtmək talk verb general
fikrindən danışdırmaq talk verb general
inandırmaq talk verb general
lovğalanmaq talk verb general
vaxt qazanmaq üçün danışmaq talk verb general
meyilli subject to adjective general
mail subject to adjective general
tematik concerning a particular subject adjective general
məruz subject adjective general
tabe subject adjective general
tematik subject adjective general
şərtilə subject to adverb general
halda subject to adverb general
uşaq danışığı baby talk phrases general
çəmkirmə back talk phrases general
sözqaytarma back talk phrases general
çeynənmiş mövzu hackneyed subject phrases general
mətləbdən kənara çıxmamaq keep to the subject phrases general
mövzudan kənara çıxmamaq keep to the subject phrases general
boş söhbət small talk phrases general
mənasız söhbət small talk phrases general
özündən demək talk big phrases general
hap-gop eləmək talk big phrases general
yekə-yekə danışmaq talk big phrases general
adını çək, qulağını bur talk of the devil and he will appear phrases general
danışmaqdan səsini batırmaq talk oneself hoarse phrases general
səsi batana qədər danışmaq talk oneself hoarse phrases general
dedi-qodu ilə məşğul olmaq talk scandal phrases general
söz gəzdirmək talk scandal phrases general
qeybət etmək talk scandal phrases general
boş-boş danışmaq talk to the wind phrases general
havayı danışmaq talk to the wind phrases general
aləmin ağzında saqqız olmaq common be a matter of common talk phrases general
yalançılıq etmək talk a lot of hot air phrases general
yalan-palan danışmaq talk a lot of hot air phrases general
arxasınca danışmaq talk behind smb.'s back phrases general
goplamaq talk through one's hat phrases general
açıq danışmaq talk turkey phrases American
səmimi danışıq straight talk phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
become the subject of talk dilə-dişə düşmək verb general