• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of belt drive (168 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
kəmər belt noun general
qayış belt noun general
toqqa belt noun general
getmə drive noun general
gəlmə drive noun general
sürmə drive noun general
patrondaş ammunition belt noun general
lifə belt noun general
qayış yağı belt dressing noun general
qayış tikən belt lace noun general
qatar carriage-belt noun general
patrondaş cartridge-belt noun general
qoruyucu zolaq protective belt noun general
təhlükəsizlik kəməri safety belt noun general
həmail shoulder belt noun general
həmail sword-belt noun general
tarım kəmər tight belt noun general
bandaj belt noun general
korset belt noun general
gəzinti drive noun general
gəzintiyə çıxma drive noun general
gəzmə drive noun general
qurşaq belt noun general
rayon belt noun general
zolaq belt noun general
zona belt noun general
izləmə drive noun general
qovma drive noun general
təqib etmə drive noun general
şpaler belt noun general
hücum drive noun military
zərbə drive noun military
qaçaqaç drive noun general
qaç-qov drive noun general
tələsmə drive noun general
qurğu drive noun computer
pulemyot lenti belt noun military
kampaniya drive noun American
nazik boğaz belt noun geographical
bir arzunu təmin etmə drive noun general
meyil drive noun general
halqa belt noun astronomical
kəmər bağlamaq belt verb general
kəmərləmək belt verb general
qurşaq bağlamaq belt verb general
toqqa bağlamaq belt verb general
toqqalamaq belt verb general
idarə etmək drive verb general
sürmək drive verb general
qovmaq drive away verb general
qovub çıxartmaq drive away verb general
qovmaq drive out verb general
çıxartmaq drive out verb general
didərgin salmaq drive out verb general
toqqalaşmaq beat each other with a belt verb general
qurşaqlanmaq belt oneself verb general
toqqalamaq belt up verb general
sürdürmək cause smb. to drive verb general
haylatmaq cause smb. to drive verb general
qovalatdırmaq cause smb. to drive away verb general
qovlatdırmaq cause smb. to drive away verb general
qovdurmaq cause smb. to drive out verb general
qovzadılmaq cause smb. to drive out verb general
itirtdirmək cause to drive out verb general
aparmaq drive verb general
maşın sürmək drive verb general
qiyməti yuxarı qaldırmaq drive a hard bargain verb general
sürünü haylamaq drive a herd verb general
kirşə sürmək drive a sleigh verb general
gəzmək drive about verb general
sabit sürət ilə sürmək drive at a steady rate verb general
qaçarağını götürmək drive away verb general
qoparaqlamaq drive away verb general
qovalamaq drive away verb general
qovlamaq drive away verb general
itkin salmaq drive away verb general
qoparaqlanmaq drive be driven away verb general
qovalanmaq drive be driven away verb general
qovlanmaq drive be driven away verb general
qovulmaq drive be driven away verb general
bizlənmək drive be driven on verb general
qoparaqlanmaq drive be driven out verb general
səmərə əldə etmək drive benefit verb general
damlamaq drive cattle into a barn verb general
dəli-divanə etmək drive crazy verb general
yüksək sürət ilə sürmək drive fast verb general
sürətlə getmək drive fast verb general
arxaclamaq drive herd into the enclosure verb general
gətirmək drive home verb general
çalmaq drive in verb general
mismarlamaq drive in verb general
mıxlamaq drive in a nail verb general
kirşədə getmək drive in a sledge verb general
küncə sıxmaq drive into a corner verb general
divara qısqamaq drive into a wall verb general
ağlını aparmaq drive mad verb general
cin atına mindirmək drive mad verb general
dəli-divanə etmək drive mad verb general
quduzlaşdırmaq drive mad verb general
havalandırmaq drive mad verb general
dəhləmək drive on verb general
dəhmərləmək drive on verb general
qısnamaq drive on verb general
bizləmək drive on verb general
genitmək drive out verb general
itkin salmaq drive out verb general
xoruzunu qoltuğuna vermək drive out verb general
quduzlaşdırmaq drive rabid verb general
arxaclamaq drive sheep into the sheep-pen verb general
sıxıb bir kəsin suyunu çıxarmaq drive smb. hard verb general
sıxcalamaq drive smb. into a corner verb general
bir kəsi küncə sıxışdırmaq drive smb. into a corner verb general
yaylımlamaq drive the cattle for pasturage early in the morning verb general
sürünü yelləmək drive the flock verb general
ümidsizliyə düçar etmək drive to despair verb general
möhtac qoymaq drive to need verb general
cinləndirmək drive wild verb general
gəzdirmək take for a drive verb general
toqqasını bərkitmək tighten one's belt verb general
kəməri açmaq unbuckle the belt verb general
şütümək drive at verb spoken language
şığamaq drive at verb spoken language
cummaq drive at verb spoken language
qurşamaq belt verb general
sürmək drive verb general
çıxıb getmək drive away verb general
qayışla döymək belt verb general
toqqa ilə döymək belt verb general
çıxarmaq drive verb general
qovmaq drive verb general
çalmaq drive verb general
mıxlamaq drive verb general
vurmaq drive verb general
uzatmaq drive verb spoken language
dalınca düşmək drive verb general
izləmək drive verb general
qovlamaq drive verb general
aparmaq drive verb general
etmək drive verb general
çəkmək drive verb general
salmaq drive verb general
tikmək drive verb general
qatarlı cartridge-belt: with a cartridge-belt adjective general
toqqalı having belt adjective general
lentli transportyor belt conveyor phrases general
lentvari mişar belt saw phrases general
dairəvi avtomobil yolu belt way phrases general
patrondaş cartridge belt phrases general
zəncirvari ötürmə chain drive phrases general
mıxı axıra qədər vurmaq drive a nail home phrases general
yazıçı olmaq drive a pen phrases general
yazmaq drive a pen phrases general
yazıçı olmaq drive a quill phrases general
yazmaq drive a quill phrases general
ayıltmaq drive home phrases general
özünə gətirmək drive home phrases general
ruzisini bir şeylə qazanmaq drive one's subsistence from smth. phrases general
çıxılmaz vəziyyətə salmaq drive to the wall phrases general
divara dirəmək drive to the wall phrases general
tam sürətlə getmək go at full drive phrases general
minikə gəzməyə getmək go for a drive phrases general
qurşaqdan aşağı zərbə endirmək hit below the belt phrases general
qurşaqdan aşağı zərbə vurmaq hit below the belt phrases general
təhlükəsizlik kəməri safety-belt phrases general
təhlükəsizlik kəməri seat belt phrases general
kəməri tarım çəkmək pull one's belt tight phrases general
şərəfsizcəsinə hərəkət etmək hit below the belt phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
belt drive qayış intiqalı noun general
vero