• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w

Azerbaijani Explanatory dictionary

bir: 1 rəqəmi ilə işarə olunan sayın adı, miqdar saylarının ilk vahidi. Üçdən bir çıx Read more
Translation of bir (200 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
bir one noun general
bir a noun general
bir an noun general
bir unity noun mathematics
bir equal adjective general
bir same adjective general
bir single adjective general
bir some adjective general
bir sole adjective general
bir any adjective general
bir even adjective general
bir one numeral general
bir together adverb general
bir some pronoun general
bir anyone pronoun general
bir anybody pronoun general
bir one pronoun general
bir qucaq odun woodpile noun general
bir papaq capful noun general
bir vaxtda olma coincidence noun general
onda bir hissə tithe noun general
bir yerdə yaşama coexistence noun general
bir az little noun general
bir fincan çay cuppa noun jargon
bir sinifdə oxuyan classmate noun general
aldadıcı bir şey allurement noun general
bir cərgədə dayanma alignment noun general
bir damcı droplet noun general
bir tikə bit noun general
bir araba cart-load noun general
bir-bir sayma enumeration noun general
bir butulka bottleful noun general
bir qutu boxful noun general
bir-birinə dolaşma basketry noun general
bir qədər qəribəlik faddy noun general
bir yığın odun woodpile noun general
nəsə bir şey aught noun general
bir vaxtda olma simultaneity noun general
bir torba bagful noun general
bir dövrün adamı coeval noun general
bir aləm barrel noun general
bir yerə toplanma centrality noun general
bir yığın barrel noun general
bir fincan qəhvə coffee noun general
bir tikə fragment noun general
fəslin bir hissəsi subsection noun general
bir çimdik thimbleful noun general
bir tutamı wisp noun general
bir damcı nibble noun general
bir cildli kitab omnibus noun general
bir damcı tithe noun spoken language
bir şeyin mahiyyəti meat noun general
bir baş boyda head noun general
bir az head noun general
bir yerdə oturmayan fidget noun general
bir şeyi bir yerə çatdıra bilməmə miscarriage noun general
bir parça rag noun general
bir yığın cloud noun general
dörddə bir not crotchet noun music
bir-bir sayma citation noun general
bir şeyin gövdəsi rack noun general
bir qucaq crop noun general
bir çimdik çay drawing noun general
bir dəfəyə heat noun general
bir az açma crack noun general
bir oyun set noun sport
bir az touch noun general
bir partiya set noun sport
dünyanın bir hissəsi quarter noun general
bir-bir gəlmək come one after another verb general
bir şeyi buraxmaq overshoot verb general
bir-birindən ayırmaq dissociate verb general
bir-bir adını çəkmək particularize verb general
bir şeyi bir yerə qoymaq lay down verb general
bir-bir gəlmək come one by one verb general
bir-bir adını çəkmək particularise verb general
simlərə bir-bir toxunmaq plunk verb general
bir yerə cəmləşdirmək concentrate verb general
bir-bir saymaq particularize verb general
bir nəfəsə içmək quaff verb general
yerlə bir etmək unbuild verb general
bir-bir saymaq recapitulate verb general
bir-bir saymaq enumerate verb general
bir-bir saymaq particularise verb general
bir yerdə işləmək cooperate verb general
bir yerdə yaşamaq coexist verb general
bir nöqtədə birləşmək converge verb general
bir dəstədə birləşmək clan verb general
bir uduma içmək quaff verb general
bir qrupda birləşmək clan verb general
bir kəslə bir yerdə gəzmək herd verb general
bir kəslə bir yerdə olmaq herd verb general
bir-birinə keçmək intertwine verb general
bir-birindən aralamaq disconnect verb general
bir yerə yığılmaq club verb general
bir-bir saymaq catalogue verb general
bir-bir saymaq cite verb general
bir-birinə bağlanmış conjugate verb general
bir-bir yada salmaq cite verb general
bir-birinə sarmaşmaq canoodle verb general
bir cərgədə durmaq range verb general
bir-birindən ayrılmamaq glue verb general
bir-bir saymaq tick verb American
bir-birinə oxşamayan unlike adjective general
ikiildə bir dəfə biennial adjective general
bir yerə toplamaq cumulate adjective general
bir-birinə bənzəməyən unlike adjective general
bir-bir gələn alternate adjective general
bir yerə yığmaq cumulate adjective general
bir qədər nəm dampish adjective general
heç bir no adjective general
bir-birinə zidd discursive adjective general
bir-birinə zidd antagonistic adjective general
saatda bir hourly adjective general
hər bir every adjective general
bir dəri, bir sümük scrag adjective general
bir araba cartful adjective general
bir-birini tutmayan desultory adjective general
bir-bir sayılmış enumerated adjective general
bir-birini tutmayan inadherent adjective general
bir dəri bir sümük meagre adjective general
bir yerə sığmayan contradictory adjective general
bir yerə sığışmayan repugnant adjective general
bir qədər any adjective general
bir araya sığışmaz exclusive adjective general
bir balaca içmiş flustered adjective general
bir qayda olaraq familiary adjective general
bir para certain adjective general
bir anda hazırlanan instant adjective general
bir araya sığışmaz dissociable adjective general
bir nəfər certain adjective general
bir şeyin aludəsi potty adjective figurative meaning
bir-bir straight adjective general
heç bir any adjective general
işgüzar bir tərzdə busily adverb general
bir damcı a bit adverb general
bir yanda anywhere adverb general
bir daha again adverb general
bir də again adverb general
həftədə bir a-week adverb general
anlaşılmaz bir tərzdə ambiguously adverb general
şöhrətpərəst bir tərzdə ambitiously adverb general
bir yerə anywhere adverb general
bir də afresh adverb general
rahat bir surətdə comfortably adverb general
bir sözlə shortly adverb general
bir-birindən uzaq asunder adverb general
bir qırtıq a piece adverb general
heç bir yerdə nowhere adverb general
bir daha once again adverb general
başgicəlləndirici bir surətdə dizzily adverb general
bir qayda olaraq generally adverb general
bir yerdə collectively adverb general
xroniki bir tərzdə chronically adverb general
düşüncəli bir tərzdə cutely adverb general
təvazökar bir tərzdə unpretentiously adverb general
bir yerdə jointly adverb general
hövsələsiz bir tərzdə impatiently adverb general
bir qədər anything adverb general
bir qədər any adverb general
bir-bir one at a time adverb general
bir-bir one by one adverb general
təcavüzkar bir sürətdə aggressively adverb general
bir daha anew adverb general
narahat bir tərzdə anxiously adverb general
alleqorik bir tərzdə allegorically adverb general
ürəkbulandırıcı bir tərzdə nauseously adverb general
nöqsansız bir tərzdə immaculately adverb general
təsəlliverici bir tərzdə reassuringly adverb general
bir təhər somehow adverb general
bir azca slightly adverb general
günlərin bir günü once adverb general
iyrənc bir tərzdə odiously adverb general
qaşqabaqlı bir halda sulkily adverb general
yalvarıcı bir tərzdə pleadingly adverb general
fikirli bir tərzdə ruminatively adverb general
bir daha never adverb general
bir vaxtlar sometime adverb general
bir-bir apiece adverb general
əxlaqlı bir tərzdə continently adverb general
bir neçə sözlə shortly adverb general
ciddi bir tərzdə chastely adverb general
digər bir tərəfdən again adverb general
dolaşıq bir tərzdə obscurely adverb general
bir gecədə overnight adverb general
hər bir each pronoun general
bir kəs someone pronoun general
bir halda ki as conjunction general
başqa bir another preposition general
bir yerdə between preposition general
heç bir none indefinite pronoun general
bir kəs someone indefinite pronoun general
bir- mono- prefix general
bir daha encore interjection general
bir dəri bir sümük skin and bone phrases general
bir az a little phrases general
bir-bir one by one phrases general
bir balaca a little phrases general
bir dəri bir sümük raw-boned phrases general
bir dəri bir sümük bag of bones phrases general