• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of bir şeyə diqqət yetirmək (273 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
diqqət attention noun general
hər şeyə irad tutan caviller noun general
hər şeyə inanma credulity noun general
hər şeyə irad tutan faultfinder noun general
bir şeyə kor-koranə sitayiş edən fetishist noun general
hər şeyə inanma gullibility noun general
diqqət heed noun general
diqqət mərkəzi limelight noun general
hər şeyə irad tutan nagger noun general
hər şeyə qadirlik omnipotence noun general
bir şeyə xas olan qəribəlik quirk noun general
diqqət regard noun general
yerinə yetirmək relegation noun general
diqqət thoughtfulness noun general
hər şeyə qadir Almighty noun general
nəzər-diqqət look noun general
gərgin diqqət strained attention noun general
diqqət thoroughness noun general
bir şeyə arxayın olmaq feel it in one's bones noun idiomatic
hər şeyə qadirlik all-might noun poetical
diqqət count noun general
diqqət exactness noun general
diqqət obyekti heed noun general
bir şeyə qarşı hədsiz istək mania noun general
diqqət nicety noun general
ətrafa nəzər yetirmək üçün imkan yaradan yer overlook noun general
özünü bir şeyə həsr edən pursuer noun general
diqqət watch noun general
diqqət mərkəzi hub noun figurative meaning
diqqət yetirməmə blinking noun general
hər şeyə eyib axtaran censor noun general
diqqət consideration noun general
diqqət yetirmə notation noun general
diqqət notice noun general
diqqət particularity noun general
diqqət respect noun general
diqqət thought noun general
diqqət note noun general
yerinə yetirmək accomplish verb general
siyasi motivə görə qətlə yetirmək assassinate verb general
yerinə yetirmək carry through verb general
yerinə yetirmək complete verb general
yerinə yetirmək comply verb general
yalan olduğunu sübuta yetirmək disprove verb general
yerinə yetirmək effect verb general
yerinə yetirmək execute verb general
üzünü bir şeyə döndərmək face verb general
yerinə yetirmək fullfil verb general
göz yetirmək glance over verb general
zərər yetirmək harm verb general
diqqət etmək heed verb general
yerinə yetirmək implement verb general
kütləvi şəkildə qətlə yetirmək massacre verb general
ağır iş yerinə yetirmək moil verb general
qətlə yetirmək murder verb general
diqqət yetirmək note verb general
diqqət yetirmək notice verb general
rəsmi olaraq bir işi yerinə yetirmək officiate verb general
bir şeyə qarşı cəsarətlə müqavimət göstərmək outbrave verb general
artıqlaması yerinə yetirmək overfulfil verb general
bir şeyə üstdən aşağı baxmaq overlook verb general
bir şeyə yuxarıdan aşağı baxmaq overlook verb general
göz yetirmək peek verb general
diqqət vermək peer verb general
yerinə yetirmək perform verb general
yerinə yetirmək realise verb general
yetirmək be in time verb general
özünü yetirmək be in time verb general
yetirmək be successful verb general
diqqət mərkəzində olmaq be the focus of attention verb general
ərsəyə yetirmək breed verb general
kama yetirmək bring to perfection verb general
ərsəyə yetirmək bring up verb general
boya-başa yetirmək bring up verb general
sona yetirmək carry through verb general
xəsarət yetirmək cause to damage verb general
özünü yetirmək come just on time verb general
xətər yetirmək damage verb general
yetirmək deliver verb general
xətər yetirmək do harm verb general
bir kəsin əmrini yerinə yetirmək do smb.'s bidding verb general
yetirmək do well verb general
asmaqla qətlə yetirmək execute by hanging verb general
tapşırığı yerinə yetirmək fulfill a task verb general
vədini yerinə yetirmək fulfill one's promise verb general
yetirmək get on well verb general
ərsəyə yetirmək grow verb general
xətər yetirmək injure verb general
bir kəsin tələbini yerinə yetirmək meet smb.'s demand verb general
bir kəsin arzusunu yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
bir kəsin istəyini yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
artıqlamasilə yerinə yetirmək overfulfil verb general
diqqət vermək pay attention verb general
nəzər yetirmək pay attention verb general
diqqət yetirmək pay attention verb general
yaxından diqqət vermək pay great attention verb general
nəzər yetirmək pay heed verb general
bir şeyə barmaqarası baxmaq pay no attention verb general
kama yetirmək perfect verb general
əsgəri vəzifəsini yerinə yetirmək perform soldier's duty verb general
isbata yetirmək prove verb general
yerinə yetirmək put through verb general
ərsəyə yetirmək raise verb general
ərsəyə yetirmək rear verb general
vədini yerinə yetirmək redeem one's pledge verb general
bir şeyə fərəhlənmək rejoice at smth. verb general
yetirmək ripen verb general
salam yetirmək send one's best regards verb general
diqqət vermək take notice verb general
diqqət yetirmək attend verb general
planı yerinə yetirmək carry out verb general
yerinə yetirmək carry out verb general
dini ayinləri yerinə yetirmək church verb general
mərasimləri yerinə yetirmək church verb general
qətlə yetirmək dispatch verb general
diqqət yetirməmək dissemble verb general
vəzifəni yerinə yetirmək function verb general
yetirmək give verb general
diqqət yetirmək mind verb general
yerinə yetirmək obey verb general
göz yetirmək peer verb general
yerinə yetirmək perfect verb general
yerinə yetirmək satisfy verb general
göz yetirmək tend verb general
çətin işi yerinə yetirmək travail verb general
qətlə yetirmək scupper verb general
yerinə yetirmək acquit verb general
yerinə yetirmək acquitt verb general
zərər yetirmək affect verb general
yetirmək arrest verb general
sübuta yetirmək avouch verb general
diqqət etmək consult verb general
diqqət yetirmək consult verb general
yetirmək convey verb general
yerinə yetirmək do verb general
yerinə yetirmək enforce verb general
diqqət verməmək neglect verb general
diqqət yetirməmək neglect verb general
diqqət verməmək override verb general
təsərrüfat işlərini yerinə yetirmək fatigue verb military
yerinə yetirmək answer verb general
diqqət verməmək balk verb general
bir şeyə inanmaq buy verb general
yerinə yetirmək exercise verb general
acgözlüklə bir şeyə can atmaq glut verb general
hər şeyə kor-koranə inanmaq gulp verb general
diqqət yetirməmək overlook verb general
yerinə yetirmək redeem verb general
süquta yetirmək topple verb general
yerinə yetirmək translate verb figurative meaning
yerinə yetirmək fill verb general
yerinə yetirmək follow verb general
göz yetirmək see verb general
yetirmək bend verb general
yetirmək carry verb general
yerinə yetirmək exercise verb general
yetirmək render verb general
təcili surətdə yerinə yetirmək rush verb general
təxirəsalınmaz surətdə yerinə yetirmək rush verb general
yerinə yetirmək serve verb general
yetirmək do verb general
hər şeyə qadir all-powerful adjective general
hər şeyə qadir almighty adjective general
hər şeyə irad tutan cantankerous adjective general
hər şeyə irad tutan captious adjective general
hər şeyə inanan cheatable adjective general
hər şeyə bəhanə axtaran contentious adjective general
hər şeyə irad tutan contentious adjective general
hər şeyə inanan credulous adjective general
hər şeyə irad tutan faultfinding adjective general
hər şeyə inanan gullible adjective general
hər şeyə irad tutan hypercritical adjective general
heç bir şeyə fərq qoymayan indiscriminate adjective general
hər şeyə qane olan meek adjective general
hər şeyə fikir verən meticulous adjective general
hər şeyə diqqət yetirən observant adjective general
hər şeyə fikir verən observant adjective general
hər şeyə fikir verən observing adjective general
hər şeyə qadir omnipotent adjective general
bir şeyə tərəf əyilən recumbent adjective general
hər şeyə şübhə edən sceptical adjective general
bir şeyə razı olan willing adjective general
heç bir şeyə dəyməyən worthless adjective general
bir şeyə dəyməyən cheap adjective general
hər şeyə fikir verən circumspect adjective general
hər şeyə fikir verən perceptive adjective general
diqqət yetirilməmiş unfocused adjective general
heç bir şeyə fərq qoymayan omnivorous adjective figurative meaning
heç bir şeyə fərq qoymayan promiscuous adjective general
bir şeyə can atan keen adjective general
heç bir şeyə fərq qoymadan indiscriminately adverb general
diqqət yetirmədən regardless adverb general
hər şeyə qadir Allah Almighty God phrases general
hər şeyə hazır olmaq be game for anything phrases general
bir şeyə malik olmaq be in possession of smth phrases general
bir şeyə sahib olmaq be in possession of smth phrases general
diqqət mərkəzində olmaq be in the high-light phrases general
bir şeyə uyğun gəlmək be in tune with smth. phrases general
bir şeyə nail olmağı qarşısına məqsəd qoymaq be set on smth. phrases general
bir şeyə nail olmağı qarşısına məqsəd qoymaq be set upon smth. phrases general
bir şeyə acımaq be sympathetic to smth. phrases general
bir şeyə acımaq be sympathetic toward smth. phrases general
bir şeyə dalmaq be wrapped ped up in smth. phrases general
bir şeyə qapılmaq be wrapped ped up in smth. phrases general
diqqət vermək call attention to phrases general
vədini yerinə yetirmək carry out one's promise phrases general
nəzər yetirmək cast a glance phrases general
diqqət yetirmək catch a sight of phrases general
öz borcunu yerinə yetirmək do one's bit phrases general
bir şeyə qurban getmək fall a prey to smth phrases general
bir şeyə gözü düşmək feast one's eyes on smth. phrases general
bir şeyə vurulmaq feast one's eyes on smth. phrases general
sifarişi yerinə yetirmək fill an order phrases general
hər şeyə irad tutmaq find quarrel in a straw phrases general
hər şeyə mız qoymaq find quarrel in a straw phrases general
diqqət yetirmək get a sight of phrases general
bir kəsə diqqət yetirmək give smb. a tumble phrases general
məsələyə diqqət yetirmək go into the question phrases general
xahişi yerinə yetirmək grant request phrases general
nəzər yetirmək have a look phrases general
bir şeyə qarşı qərəzli olmaq have a prejudice against smth. phrases general
bir kəsdən bir şeyə görə qisas almaq have one's revenge upon smb. for smth. phrases general
diqqət mərkəzində olmaq hit the high-light phrases general
bir şeyə göz qoymaq keep a watch over smth. phrases general
bir şeyi diqqət mərkəzində saxlamaq keep one's mind on smth. phrases general
vədini yerinə yetirmək keep one's promise phrases general
bir şeyə qarışmamaq keep out of smth. phrases general
bir şeyə son qoymaq knock smth. on the head phrases general
bir şeyə məsuliyyətsiz yanaşmaq let things phrases general
diqqət yetirmək look after phrases general
hər şeyə əl atmaq move heaven and earth phrases general
bir şeyə nəzər salmaq pass one's eyes over smth. phrases general
bir şeyə zamin olmaq pass one's word for smth. phrases general
bir şeyə diqqət vermək pay attention to smth. phrases general
bir şeyə diqqət yetirmək pay attention to smth. phrases general
bir şeyə diqqət vermək pay heed to smth. phrases general
bir şeyə diqqət yetirmək pay heed to smth. phrases general
tapşırıq yerinə yetirmək perform a task phrases general
bir şeyə kor-koranə inanmaq pin one's faint on smth. phrases general
bir şeyə qulluq etmək see after smth. phrases general
bir kəsə göz yetirmək see to smb. phrases general
bir şeyə göz qoymaq see to smth. phrases general
bir şeyə göz yetirmək see to smth. phrases general
bir şeyə nəzarət etmək see to smth. phrases general
bir şeyə hədd qoymaq set limit to smth. phrases general
bir şeyə sərhəd qoymaq set limit to smth. phrases general
bir şeyə ixtiyarı olduğunu demək stale off a claim for smth. phrases general
bir şeyə ixtiyarı olduğunu elan etmək stale off a claim for smth. phrases general
bir şeyə ixtiyarı olduğunu demək stale out a claim for smth. phrases general
bir şeyə ixtiyarı olduğunu elan etmək stale out a claim for smth. phrases general
bir kəsdən bir şeyə görə qisas almaq take one's revenge upon smb. for smth. phrases general
bir şeyə sahib olmaq take possession of smth phrases general
bir şeyə dəlilsiz-sübutsuz inanmaq take smth. for Gospel phrases general
bir şeyə qarşı çıxmaq turn against smth. phrases general
bir şeyə çevrilmək turn into smth. phrases general
bir şeyə göz yummaq turn the blind eye to smth. phrases general
bir şeyə çevrilmək turn to smth. phrases general
bir şeyə müraciət etmək turn to smth. phrases general
bir şeyə yaxınlaşmaq walk up to smth. phrases general
kimisə bir şeyə təhrik eləmək put up smb up to smth phrases general
Diqqət! Attention! phrases general
diqqət mərkəzində olmaq be in the spotlight phrases general
bir şeyə barmaqarası baxmaq look through one's fingers at smth. phrases general
bir şeyə tələbat yaratmaq to exploit product phrases American
bir şeyə əl gəzdirmək give smb. the works phrases general
hər şeyə getmək go to the whole hog phrases general
diqqət verməmək pass over phrases general
bir şeyə qarşı çevrilmək turn against smth. phrases general
fikrini bir şeyə yönəltmək turn on smth. phrases general
fikrini bir şeyə yönəltmək turn upon smth. phrases general
bir şeyə qalib gəlmək walka away from smth. phrases general
bir şeyə göz yummaq wink at phrases general
vədini yerinə yetirmək deliver on a promise phrases general