• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of bir şeydən bərk bərk yapışmaq (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
bərk sərxoşluqdan sonra süstləşmə crapulence noun general
bərk yorğun deadbeat noun general
hər şeydən şübhələnən doubter noun general
bərk qorxu dread noun general
bir şeydən əmma çıxaran faultfinder noun general
bərk qızma glow noun general
bərk sıxma grasp noun general
bərk tutma grasp noun general
bərk yapışma grasp noun general
bərk tutma grip noun general
bərk isti heat noun general
bərk qucaqlama hug noun general
hər şeydən əmma çıxaran nagger noun general
hər şeydən xəbərdar olma omniscience noun general
bərk ürək döyünməsi palpitation noun general
bərk isti gün scorcher noun general
bərk qar düşmə snowfall noun general
bərk qar yağma snowfall noun general
bərk məzəmmət snub noun general
bərk zərbə swipe noun general
bərk xiffət yearning noun general
bərk-boş adversities noun general
bərk şaxta bitter frost noun general
bərk-boş difficulties noun general
bərk cild hard cover noun general
bərk rezin hard rubber noun general
bərk bişmiş yumurta hard-boiled egg noun general
bərk soyuq piercing cold noun general
bərk yanacaq solid fuel noun general
bərk məhsul solid product noun general
bərk benzin solidified gasoline noun general
bərk töhmət wigging noun general
bərk sərxoşluqdan sonra süstləşmə hangover noun spoken language
bərk sərxoşluqdan sonra özünü pis hiss etmə hangover noun spoken language
bərk yıxılma mucker noun spoken language
bərk zərbə whack noun spoken language
bərk məzəmmət wigging noun spoken language
bərk qəbizlik obstipation noun medical
bərk cisim solid noun physics
nədəsə bərk inamlı olmaq feel it in one's bones noun idiomatic
bərk tənqid excoriation noun general
bərk burulmuş parik frizz noun general
bərk torpaq ground noun general
dar bərk çarpayı pallet noun general
bərk arzu yen noun general
bərk həvəs yen noun general
bərk istək yen noun general
bərk şövq yen noun general
bərk oner noun sport
yapışmaq twine noun general
bərk ağrı wring noun general
bərk soyuq freezing noun general
yapışmaq üçün mümkün olan hər hansı bir şey hold noun general
yapışmaq adhere verb general
bərk qorxutmaq appal verb general
bərk qorxutmaq appall verb general
yapışmaq badger verb general
bərk içmək bib verb general
bərk siqnal vermək blare verb general
bərk-bərk tutmaq catch at verb general
yapışmaq catch at verb general
bərk-bərk yapışmaq catch on verb general
bərk-bərk yapışmaq cling verb general
yapışmaq cling verb general
yapışmaq clod verb general
yapışmaq clutch verb general
bərk qorxutmaq consternate verb general
bərk islanmaq drench verb general
bərk hirslənmək flame out verb general
bərk hirslənmək flame up verb general
yapışmaq grasp verb general
möhkəm yapışmaq grip verb general
yapışmaq hang on verb general
yapışmaq hold on verb general
bərk qorxutmaq horrify verb general
bərk təəccüblənmək marvel verb general
bir şeydən irəli çıxmaq overhang verb general
bir şeydən kənara çıxmaq overhang verb general
bir şeydən hündür olmaq overtop verb general
bərk çırpınmaq palpitate verb general
bərk vurmaq palpitate verb general
bərk getmək scamper verb general
bərk qaçmaq scamper verb general
bərk qorxutmaq scare verb general
bərk ürkütmək scare verb general
bərk getmək scud verb general
bərk qaçmaq scud verb general
yapışmaq seize verb general
yapışmaq snuggle verb general
bərk inildəmək squeal verb general
bərk qışqırmaq squeal verb general
bərk vurmaq swipe verb general
bərk qorxutmaq terrify verb general
bərk bükmək wad verb general
bərk dartmaq yank verb general
üzü bərk olmaq be a great stayer verb general
üzü bərk olmaq be obstinate verb general
bir şeydən kasad olmaq be short of smth. verb general
qadağası bərk olmaq be strictly forbidden verb general
Bir şeydən gözü qorxmaq be terrified of verb general
bərk içmək drink hard verb general
bir şeydən ləzzət almaq enjoy the taste of verb general
yalvarıb-yapışmaq entreat verb general
bərk getmək go fast verb general
bərk getmək go quickly verb general
bərk vurmaq hit hard verb general
bərk tutmaq hold hard verb general
bir şeydən mərc gəlmək make a bet on smth. verb general
bərk çəkmək pull hard verb general
bərk dartmaq pull hard verb general
bərk qaçmaq run fast verb general
yapışmaq settle down verb general
bərk yatmaq sleep soundly verb general
qır-saqqız olub yapışmaq stick like glue verb general
bərk çalışmaq try hard verb general
bərk vurmaq booze verb spoken language
bərk vurmaq wallop verb spoken language
yapışmaq agglutinate verb general
yaxasından yapışmaq buttonhole verb general
bərk zəiflətmək collapse verb general
yaxasından yapışmaq collar verb general
kəsik-kəsik bərk səs çıxartmaq crick verb general
bərk qızarmaq crimson verb general
bərk kədərləndirmək devastate verb general
bərk tənqid etmək excoriate verb general
yapışmaq glue verb general
nədən gəldi yapışmaq monkey verb general
yapışmaq nestle verb general
bərk çəkib bağlamaq pull over verb general
bərk toxunmaq scorch verb general
bərk çırpmaq slap verb general
bərk vurmaq slap verb general
yapışmaq snap at verb general
yapışmaq snatch verb general
bərk getmək waft verb general
bərk sürmək whip verb general
bərk həyəcanlanmaq take on verb general
yapışmaq cling verb general
bir şeydən boyun qaçırmaq funk verb general
bir şeydən asılı olmaq hinge verb general
bərk sürmək scorch verb general
yapışmaq stick verb general
bərk işləmək sweat verb spoken language
bərk qalxmaq zoom verb figurative meaning
bərk isti olmaq broil verb general
bərk üşümək freeze verb general
bərk sürmək push verb general
bərk olmaq stand verb general
bərk döymək wallop verb general
bərk qaçmaq bolt verb general
yapışmaq cherish verb general
bərk tutmaq pin verb general
bərk yapışmaq pin verb general
bərk döyünmək bound verb general
bərk istəmək die verb spoken language
bərk sürmək pinch verb sport
bərk etmək bind verb general
bərk-bərk tutmaq catch verb general
yapışmaq catch verb general
hər şeydən xəbəri olan all-knowing adjective general
bərk boisterous adjective general
bərk burly adjective general
bərk caked adjective general
bərk coriaceous adjective general
çox bərk deafening adjective general
bərk ehtiyac içində olan destitute adjective general
hər şeydən şübhələnən distrustful adjective general
bərk durable adjective general
bərk enduring adjective general
bərk təsir edən energetic adjective general
bərk acmış famished adjective general
bərk fast adjective general
bərk firm adjective general
bərk flinty-hearted adjective general
bərk hard adjective general
bərk bişirilmiş hardboiled adjective general
bərk hardened adjective general
hər şeydən başı çıxan hep adjective general
bərk közərdilmiş incandescent adjective general
bərk qızardılmış incandescent adjective general
bərk inflexible adjective general
bərk insupportable adjective general
bərk intense adjective general
bərk lasting adjective general
bərk leathery adjective general
bərk loud adjective general
bərk massive adjective general
hər şeydən xəbərdar omniscient adjective general
bərk panic adjective general
bərk perishing adjective general
bərk qaranlıq pitch-dark adjective general
bir şeydən canını qurtarmış quit adjective general
bir şeydən yaxasını qurtarmış quit adjective general
bərk ac ravenous adjective general
bərk rigid adjective general
bərk rigorous adjective general
bərk isti scorching adjective general
bərk scrimpy adjective general
bərk smart adjective general
bərk solid adjective general
bərk kefli sozzled adjective general
bərk sərxoş sozzled adjective general
bərk splitting adjective general
hər şeydən iyrənən squeamish adjective general
bərk stiff adjective general
bərk substantial adjective general
bərk isti sweltering adjective general
bərk yapışan tenacious adjective general
bərk tight adjective general
bərk tight-fisted adjective general
bərk tough adjective general
bərk unquenchable adjective general
bərk unsufferable adjective general
bərk violent adjective general
bərk közərdilmiş white-hot adjective general
bərk közərmiş white-hot adjective general
bərk qızardılmış white-hot adjective general
bərk qızmış white-hot adjective general
çox bərk wolfish adjective general
bərk yorğun dead-beat adjective general
bərk heavy adjective general
bərk resilient adjective general
bir şeydən cana doymuş fed up adjective spoken language
bərk qorxudulmuş funky adjective spoken language
bərk yapışan prehensile adjective zoological
bərk soyuq arctic adjective general
çox bərk beastly adjective general
hər şeydən xəbərdar catholic adjective general
bərk sərxoşluqdan sonra süst vəziyyətində olan crapulent adjective general
bərk crusty adjective general
bərk endurable adjective general
bərk exquisite adjective general
bərk qorxudulmuş fearful adjective general
bərk fierce adjective general
bərk furious adjective general
bərk döyünən labouring adjective general
bərk soyuq hiss edən perishing adjective general
çox bərk piercing adjective general
çox bərk rageful adjective general
bərk shrewd adjective general
bərk smart adjective general
bərk towering adjective general
hər şeydən şübhələnən trustless adjective general
hər şeydən şübhələnən watchful adjective general
bərk dalğalı wavy adjective general
bərk weather-beaten adjective general
bir şeydən istifadə etmək hüququ olan welcome adjective general
bir şeydən istifadə etmək icazəsi olan welcome adjective general
bərk düzəldilmiş well-set adjective general
bərk cinlənmiş white-hot adjective general
bərk qeyzlənmiş white-hot adjective general
bərk qəzəblənmiş white-hot adjective general
çox bərk worst adjective general
bərk bitter adjective general
özünü bərk qısmış breathless adjective general
bərk cordial adjective general
bərk təsir edən drastic adjective general
bərk frightful adjective general
bərk hearty adjective general
çox bərk keen adjective general
bərk panting adjective general
bərk susayan parched adjective general
bərk secure adjective general
bərk strong adjective general
ço bərk unappeasable adjective general
bərk gedən fast adjective general
bərk qaçan fast adjective general
bərk sharp adjective general
bərk rough adjective general
bərk tough adjective geological
bərk dead adjective general
bərk wild adjective general
bərk arzusunda olan keen adjective general
bərk həsrətində olan keen adjective general
bərk bad adjective general
bərk beastly adverb general
hər şeydən çox best adverb general
hər şeydən əfsəl best adverb general
olduqca bərk enormously adverb general
bərk fast adverb general
bərk-bərk fast adverb general
bərk heavily adverb general
bərk intensely adverb general
bərk mightily adverb general
bərk mortal adverb general
bərk piercingly adverb general
bərk robustly adverb general
bərk tautly adverb general
bərk-bərk firmly adverb general
bərk tightly adverb general
hər şeydən sonra after all adverb general
bərk-bərk as hard as adverb general
bərk-bərk double fast adverb general
bərk firmly adverb general
hər şeydən əvvəl first and foremost adverb general
hər şeydən qabaq first of all adverb general
hər şeydən əvvəl first of all adverb general
hər şeydən əvvəl firstly adverb general
hər şeydən betər worst of all adverb general
bərk badly adverb general