• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of bir şeyi bir yerə çatdıra bilməmə (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
birihəmlini yerə qoyma accouchement noun general
oğurlanmış şeyi axtarıb tapan cins it bloodhound noun general
burnunu hər yerə soxan busybody noun general
rəngləri fərqləndirə bilməmə colour-blindness noun general
bir yerə cəmləşdirmə concentration noun general
bir yerə toplama concentration noun general
bir yerə yığma concentration noun general
bir araya sığa bilməmə contrariety noun general
hər şeyi bilmə həvəsi curiosity noun general
hər şeyi bilmək arzusu curiosity noun general
hər şeyi öyrənmək arzusu curiosity noun general
bir yerdən başqa yerə keçmə displacement noun general
qorxu bilməmə fearlessness noun general
hər yerə özünü soxma xasiyyəti foxery noun general
bir yerə həmişə gələn habitue noun general
bir yerə girmək üçün baca hatch noun general
bir yerə girmək üçün dəlik hatch noun general
özünü saxlaya bilməmə incontinence noun general
yaxşılıq bilməmə ingratitude noun general
bir yerə yığışma mob noun general
yerə enmədən olan non-stop noun general
hər şeyi bilən Allah omniscience noun general
bir şeyi mükəmməl bacaran adam oner noun general
bir şeyi mükəmməl bilən adam oner noun general
bir yerə köçüb məskunlaşan ilk adam settler noun general
bir yerə köçüb yerləşən ilk adam settler noun general
boş yerə mübahisə squabble noun general
çıxarıb başqa yerə əkmə transplantation noun general
başqa yerə qoyma transposition noun general
üç yerə ayırma trichotomy noun general
küləyin yerə saldığı meyvə windfall noun general
özünü hər yerə soxan wriggler noun general
müalicə məqsədilə ağrıyan yerə qoyulan yaş sarğı pledget noun general
bir yerə yığılma accumulation noun general
bir yerə sığmaz fikirlər incompatible ideas noun general
yerə enmə touch-down noun aeronautics
yerə oturma touch-down noun aeronautics
bir şeyi sübut edən imza attest noun general
yerə enərkən atlanma bounce noun general
bir yerə toplanma centralisation noun general
bir yerə yığılma centralisation noun general
bir yerə toplanma centrality noun general
bir şeyi bir yerə çatdıra bilməmə miscarriage noun general
bir yerə çata bilməmə miscarriage noun general
bir yerə köçüb yerləşən ilk adam pioneer noun general
bir şeyi dik halda saxlamaq üçün qurğu rack noun general
başqa yerə qoyma rearrangement noun general
hər şeyi whole noun general
paraşütlə yerə enmə pancake noun spoken language
saxlaya bilməmə incontinence noun medical
bir şeyi səhv salmaq zəminində yaranmış anlaşılmazlıq quid pro quo noun Latin
təzə yerə köçürülmüşlər frontierman noun history
yerə tökülmüş quru budaqlar brushwood noun general
nahaq yerə sərf etmə waste noun general
hədd-hüdud bilməmə excess noun general
yerə enmə landing noun general
yerə oturma landing noun general
yerə qoşma grounding noun electrical engineering
bir yerə toplamaq aggregate verb general
yəhərdən yerə salmaq buck off verb general
bir yerə yığmaq bulk verb general
bir yerə cəmləşdirmək concentrate verb general
başqa yerə qoymaq displace verb general
eyni şeyi müxtəlif halda göstərmək diversify verb general
bir yerə yığışmaq forgather verb general
bir yerə yığışmaq get together verb general
bir şeyi müzakirə eləmək have out verb general
dırnaqlarını yerə vurmaq hoof verb general
gəmidən yükləri yerə boşaltmaq jettison verb general
havayı yerə xərcləmək mis-spend verb general
bir şeyi buraxmaq overshoot verb general
bir şeyi qaçırmaq overshoot verb general
bir yerə toplamaq pool verb general
başqa yerə qoymaq rearrange verb general
başqa yerə köçürtmək relocate verb general
başqa yerə köçürtmək remove verb general
başqa yerə qoymaq resettle verb general
bir yerə tikmək seam together verb general
başqa yerə köçürmək shift verb general
boş yerə küsüşmək squabble verb general
yerə tökmək topple verb general
yerə tökülmək topple verb general
çıxarıb başqa yerə əkmək transplant verb general
başqa yerə qoymaq transpose verb general
boş yerə sərf etmək waste verb general
yerə sərilmək welter verb general
inşa edilmiş bir şeyi dağıtmaq unbuild verb general
bir şeyi bir yerə qoymaq lay down verb general
arxası yerə dəymək be defeated verb general
kürəyi yerə vurulmaq be defeated verb general
bir şeyi sona çatdırmaq carry smth. through verb general
bir şeyi yarı bölmək cut in two verb general
mümkün olan hər şeyi etmək do one's best verb general
bir şeyi adət üzrə etmək do smth. from mere habit verb general
gözünü yerə dikmək drop one's eyes verb general
bir şeyi keçib getmək get through verb general
bir şeyi qaldırmaq give a lift verb general
bir şeyi uzunlatmaq give smth. a stretch verb general
bir şeyi bəxtəbəxt etmək guess-work: do smth. by guess-work verb general
bir şeyi əziyyətsiz görmək have no trouble in doing smth. verb general
bir şeyi dolayı eşitmək hear smth. in a roundabout way verb general
bir şeyi incəliyinə qədər bilmək know smth. to a nicety verb general
silahı yerə qoymaq lay down arms verb general
gözünü yerə dikmək look down verb general
yerə batmaq perish verb general
bir şeyi poçtla göndərmək send smth. by post verb general
salmaq (qapalı bir yerə) shut up verb general
başını yerə qoymaq sleep verb general
bir şeyi prokata götürmək take smth. on hire verb general
bir şeyi əvvəlcədən götür-qoy etmək think smth. over in advance verb general
boş yerə vaxt itirmək dally verb spoken language
yerə dəymək flop verb spoken language
bir şeyi kələklə əldə etmək wangle verb spoken language
məcburi yerə enmək crash-land verb aeronautics
məcburi yerə enmək force-land verb aeronautics
məcburi yerə oturmaq force-land verb aeronautics
bir yerə toplayıb bağlamaq bind verb general
vurub yerə salmaq bring down verb general
tənha bir yerə çəkilmək cloister verb general
bir yerə toplanmaq club verb general
bir yerə yığılmaq club verb general
iki mətni bir yerə birləşdirmək conflate verb general
iki mətni bir yerə qatmaq conflate verb general
yerə enərkən qəzaya uğramaq crash-land verb general
başqa yerə köçürmək emigrate verb general
başqa yerə köçmək flit verb general
bir şeyi diləzbəri eləmək harp verb general
bir şeyi əldən buraxmaq omit verb general
bir şeyi əldən qaçırmaq omit verb general
bir yerə toplaşmaq overcrow verb general
bir yerə yığışmaq overcrow verb general
bir yerə toplamaq rivet verb general
boş yerə itmək waste verb general
mənasız yerə öldürmək butcher verb general
bir yerə köçürmək chum verb general
bir şeyi həvəssiz vermək disgorge verb general
bir şeyi vurub salmaq down verb general
bir yerə yığmaq drift verb general
bir yerə yığmaq huddle verb general
başqa yerə köçürmək re-establish verb general
yerə dəyib geri qayıtmaq bound verb general
bir şeyi həqiqət kimi qəbul etmək buy verb general
boş yerə xərcləmək dissipate verb general
bir yerə yığılmaq huddle verb general
başqa yerə getmək leave verb general
bir şeyi gizlincə etmək sneak verb general
bir şeyi xəlvəti etmək sneak verb general
qovalayıb bir yerə yığmaq whip verb general
bir yerə toplaşmaq pile verb spoken language
kürəklərini yerə vurmaq pin verb sport
bir şeyi etmək qərarına gəlmək go verb general
bir yerə yetişmək catch verb general
bir yerə yığılmaq pack verb general
kürəyini yerə vurmaq throw verb sport
yerə enmək hit verb aeronautics
yerə oturmaq hit verb aeronautics
hər şeyi bilən all-knowing adjective general
hər şeyi bacaran all-powerful adjective general
hər şeyi bilən all-powerful adjective general
hər şeyi edə bilən all-powerful adjective general
bir şeyi narahatçılıqla gözləyən apprehensive adjective general
hər şeyi əlindən salan butterfingered adjective general
bir yerə sığa bilən compatible adjective general
hər şeyi əhatə edən comprehensive adjective general
bir yerə toplanmış conglomerate adjective general
bir yerə toplamaq cumulate adjective general
bir yerə yığmaq cumulate adjective general
hər şeyi bilmək istəyən curious adjective general
başqa yerə köçən emigrant adjective general
hər şeyi qavrayan encyclopedic adjective general
yerə istiqamətləndirilmiş groundward adjective general
yerə yönəldilmiş groundward adjective general
hər şeyi bilən hep adjective general
hər şeyi bilmək istəyən inquisitive adjective general
bir yerə toplanmış intent adjective general
bir yerdən başqa bir yerə aparıla bilən movable adjective general
bir yerdən başqa yerə aparıla bilməyən non-transportable adjective general
hər şeyi bilən omniscient adjective general
hər şeyi udan omnivorous adjective general
hər şeyi yeyən omnivorous adjective general
hər şeyi bəyənməyən picky adjective general
hər şeyi bəyənməyən squeamish adjective general
bir şeyi olmayan wanting adjective general
bir şeyi etməyə hazır olan willing adjective general
bir yerə sığmaz incompatible adjective general
bir şeyi arzu edən would-be adjective spoken language
bir şeyi istəyən would-be adjective spoken language
hər şeyi əvvəldən görən circumspect adjective general
bir yerə sığmayan contradictory adjective general
bir şeyi çox sevmə crazy adjective general
hər şeyi bilən oracular adjective general
bir yerə sığışmayan repugnant adjective general
silahını yerə qoymaq unarm adjective general
hər yerə yol tapan wide-awake adjective spoken language
boş yerə abortively adverb general
hər yerə about adverb general
bir yerə anywhere adverb general
heç bir şeyi gizlətmədən free-heartedly adverb general
boş yerə fruitlessly adverb general
əbəs yerə fruitlessly adverb general
hədər yerə fruitlessly adverb general
nahaq yerə fruitlessly adverb general
boş yerə in vain adverb general
əbəs yerə in vain adverb general
nahaq yerə in vain adverb general
boş yerə needlessly adverb general
faydasız yerə needlessly adverb general
lüzumsüz yerə needlessly adverb general
səbəbsiz yerə needlessly adverb general
boş yerə vainly adverb general
əbəs yerə vainly adverb general
nahaq yerə vainly adverb general
əbəs yerə for no reason adverb general
bihudə yerə in vain adverb general
bihudə yerə uselessly adverb general
bihudə yerə vainly adverb general
heç yerə anywhere adverb general
başqa yerə elsewhere adverb general
heç yerə nowhere adverb general
hər yerə all-over adverb spoken language
elə yerə where conjunction general
hər şeyi anything preposition general
hansı yerə? whereabouts interrogative adverb general
bir şeyi dərk etmək be sensible of smth. phrases general
bir şeyi çox istəmək be set on smth. phrases general
bir şeyi etməyə hazır olmaq be set to do smth. phrases general
bir şeyi çox istəmək be set upon smth. phrases general
silahı yerə qoymaq bury the hatchet phrases general
bir şeyi görmədən və bilmədən almaq buy a pig in a bag phrases general
bir şeyi qaranlığa qərq etmək cast a gloom on smth. phrases general
gözlərini yerə dikmək cast down one's eyes phrases general
bir şeyi bir kəsin zorla boynuna qoymaq cram smth. down smb.'s throat phrases general
mümkün olmayan bir şeyi istəmək cry for the moon phrases general
mümkün olmayan bir şeyi tələb etmək cry for the moon phrases general
bir şeyi etmək iqtidarında olmaq feel up to do smth. phrases general
bir şeyi hazır etmək get smth. ready phrases general
bir şeyi hazırlamaq get smth. ready phrases general
bir şeyi tam anlamaq get smth. right phrases general
bir şeyi tam başa düşmək get smth. right phrases general
bir şeyi nəzarət altına almaq get smth. under control phrases general
bir şeyi nəzarətə götürmək get smth. under control phrases general
bir kəsə hər şeyi demək give smb. the works phrases general
bir kəsə hər şeyi vermək give smb. the works phrases general
bir şeyi yüngülcə sıxmaq give smth. a slight press phrases general
bir şeyi sınaqdan keçirmək give smth. a try phrases general
bir şeyi axıra çatdırmaq go through with smth. phrases general
bir şeyi əsaslı etmək go to the whole hog phrases general
nahaq yerə sərf etmək go waste phrases general
bir şeyi inadla davam etdirmək hammer away at smth. phrases general
bir şeyi yaxşı bilmək have a good command of smth. phrases general
bir şeyi etməyə cəsarət etmək have the heart to do smth. phrases general
iki yerə in two phrases general
bir şeyi diqqət mərkəzində saxlamaq keep one's mind on smth. phrases general
bir şeyi qara gün üçün saxlamaq keep smth. for a rainy day phrases general
bir şeyi izləmək keep trace of smth. phrases general
bir şeyi kamil bilmək know smth. all to pieces phrases general
bir şeyi tam bilmək know smth. all to pieces phrases general
bir şeyi beş barmağı kimi bilmək know smth. to a t phrases general
havayı yerə baş sındırmaq lash the waves phrases general
havayı yerə çalışmaq lash the waves phrases general
havayı yerə işləmək lash the waves phrases general
yerə yıxmaq lay out phrases general
yerə salmaq let off phrases general
bir kəsə bir şeyi hədiyyə etmək make a present of smth. to smb. phrases general
bir şeyi nifrətlə qarşılamaq meet smth. with repulsion phrases general
özünü o yerə qoymamaq not to turn a hair phrases general
bir şeyi nəzərdən keçirmək pass one's eyes over smth. phrases general
bir yerə yığılıb məsləhətləşmək put heads together phrases general
mənasız yerə özündən çıxmaq quarrel with one's own shadow phrases general
nahaq yerə sərf etmək run waste phrases general
bir şeyi ələ salmaq scoff at smth. phrases general
bir şeyi etməyə başlamaq set about doing smth. phrases general
bir şeyi etməyə girişmək set about doing smth. phrases general
yerə qoymaq set down phrases general
bir şeyi etməyə ciddiyyətlə girişmək set oneself doing smth. phrases general
bir şeyi etməyə ciddiyyətlə girişmək set oneself to do smth. phrases general
bir şeyi etməyə ciddiyyətlə girişmək set oneself to smth. phrases general
gələcəyi görə bilməmə short views phrases general
bir şeyi bildirmək stand for smth. phrases general
bir şeyi başlamaq strike into smth. phrases general
bir şeyi sübut edilmiş hesab etmək take for granted phrases general
bir şeyi kor-koranə qəbul etmək take smth. for Gospel phrases general
bir şeyi ürəyinə salmaq take smth. to heart phrases general
bir şeyi olduğu kimi göstərmək take the gilt off the gingerbread phrases general
bir şeyi aydınlaşdırmaq throw light on smth. phrases general
yerə sərilmək throw oneself down phrases general
bir şeyi bir kəsin zorla boynuna qoymaq thrust smth. down smb.'s throat phrases general
bir şeyi bacardığın qədər yaxşı eləmək to the best of your ability phrases general
yerə enmək touch down phrases general
bir şeyi asanlıqla ötüb keçmək walka away from smth. phrases general
nahaq yerə çalışmaq wash an ass's ears phrases general
nahaq yerə çalışmaq wash an ass's head phrases general
boş yerə waste one's breath phrases general
əbəs yerə danışmaq waste one's breath phrases general
Dəvənin quyruğu yerə dəyəndə When two Sundays come together phrases general
bir yerə yığmaq whip in phrases general
boş yerə gözləmək whistle for a wind phrases general
əbəs yerə gözləmək whistle for a wind phrases general
bir şeyi yer üzündən silmək wipe smth. off the face of the earth phrases general
bir şeyi yer üzündən yox etmək wipe smth. off the face of the earth phrases general
vero