• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of bir şeyi etməyə başlamaq (200 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
oğurlanmış şeyi axtarıb tapan cins it bloodhound noun general
hər şeyi bilmə həvəsi curiosity noun general
hər şeyi bilmək arzusu curiosity noun general
hər şeyi öyrənmək arzusu curiosity noun general
hər şeyi bilən Allah omniscience noun general
bir şeyi mükəmməl bacaran adam oner noun general
bir şeyi mükəmməl bilən adam oner noun general
burjua-aristokrat cəmiyyətin zövq və ədalarını kor-koranə təqlid etməyə çalışan adam snob noun general
başqalarına təmənnasız yardım etməyə hazır olma altruism noun general
yeraltı sərvətlərdən istifadə etməyə görə icarə haqqı royalty noun general
bir şeyi sübut edən imza attest noun general
bir şeyi bir yerə çatdıra bilməmə miscarriage noun general
əldə etməyə çalışma persuit noun general
bir şeyi dik halda saxlamaq üçün qurğu rack noun general
əmlakı xilas etməyə görə mükafat salvage noun general
hərəkət etməyə çağırış trumpet-call noun general
hər şeyi whole noun general
bir şeyi səhv salmaq zəminində yaranmış anlaşılmazlıq quid pro quo noun Latin
sözə başlamaq accost verb general
başlamaq begin verb general
hərəkət etməyə həvəsləndirmək bestir verb general
qəfildən başlamaq break out verb general
qəflətən başlamaq break out verb general
hokkey oyununu başlamaq bully off verb general
qəflətən başlamaq burst out verb general
başlamaq commence verb general
əldə etməyə çalışmaq covet verb general
eyni şeyi müxtəlif halda göstərmək diversify verb general
oturub işə başlamaq ensconce verb general
atəşə başlamaq fire away verb general
bir şeyi müzakirə eləmək have out verb general
hərəkət etməyə imkan verməmək immobilise verb general
başlamaq initiate verb general
bir şeyi buraxmaq overshoot verb general
bir şeyi qaçırmaq overshoot verb general
prosesə başlamaq process verb general
yenidən fəaliyyətə başlamaq reactivate verb general
yenidən başlamaq resume verb general
başdan başlamaq restart verb general
başlamaq take on verb general
inşa edilmiş bir şeyi dağıtmaq unbuild verb general
bir şeyi bir yerə qoymaq lay down verb general
başdan başlamaq begin from the beginning verb general
əvvəldən başlamaq begin from the beginning verb general
iməkləməyə başlamaq begin to crawl verb general
hərəkətə başlamaq begin to move verb general
bir şeyi sona çatdırmaq carry smth. through verb general
bir şeyi yarı bölmək cut in two verb general
mümkün olan hər şeyi etmək do one's best verb general
bir şeyi adət üzrə etmək do smth. from mere habit verb general
bir şey o saat eləməyə başlamaq get a move on verb general
bir şeyi keçib getmək get through verb general
bir şeyi qaldırmaq give a lift verb general
bir şeyi uzunlatmaq give smth. a stretch verb general
bir şeyi bəxtəbəxt etmək guess-work: do smth. by guess-work verb general
bir şeyi əziyyətsiz görmək have no trouble in doing smth. verb general
bir şeyi dolayı eşitmək hear smth. in a roundabout way verb general
bir şeyi incəliyinə qədər bilmək know smth. to a nicety verb general
yeni sətirdən başlamaq make a new paragraph verb general
bir kəsi bir şeydə iştirak etməyə persuade smb. to take part in smth. verb general
bir şeyi poçtla göndərmək send smth. by post verb general
yenidən başlamaq start afresh verb general
başdan başlamaq start afresh verb general
səyahəti başlamaq start off verb general
bir şeyi prokata götürmək take smth. on hire verb general
bir şeyi əvvəlcədən götür-qoy etmək think smth. over in advance verb general
bir şeyi kələklə əldə etmək wangle verb spoken language
başlamaq fall on verb general
başlamaq go about verb general
bir şeyi diləzbəri eləmək harp verb general
başlamaq inaugurate verb general
başlamaq launch verb general
bir şeyi əldən buraxmaq omit verb general
bir şeyi əldən qaçırmaq omit verb general
başlamaq start verb general
başlamaq unleash verb general
gəzməyə başlamaq come by verb American
başlamaq dawn verb general
qərar qəbul etməyə sövq etmək decide verb general
qərar qəbul etməyə təhrik etmək decide verb general
bir şeyi həvəssiz vermək disgorge verb general
bir şeyi vurub salmaq down verb general
başlamaq embark verb general
həll etməyə cəhd etmək grapple verb general
həll etməyə çalışmaq grapple verb general
yenidən başlamaq renew verb general
müzakirə etməyə başlamaq broach verb general
bir şeyi həqiqət kimi qəbul etmək buy verb general
başlamaq open verb general
hərəkət etməyə başlamaq quicken verb general
bir şeyi gizlincə etmək sneak verb general
bir şeyi xəlvəti etmək sneak verb general
başlamaq rise verb general
seansa başlamaq log in verb computer
başlamaq burst verb general
bir şeyi etmək qərarına gəlmək go verb general
əldə etməyə çalışmaq push verb general
işə başlamaq buckle verb spoken language
başlamaq break verb general
başlamaq take verb general
hər şeyi bilən all-knowing adjective general
hər şeyi bacaran all-powerful adjective general
hər şeyi bilən all-powerful adjective general
hər şeyi edə bilən all-powerful adjective general
bir şeyi narahatçılıqla gözləyən apprehensive adjective general
hər şeyi əlindən salan butterfingered adjective general
hər şeyi əhatə edən comprehensive adjective general
hər şeyi bilmək istəyən curious adjective general
hər şeyi qavrayan encyclopedic adjective general
hər şeyi bilən hep adjective general
hər şeyi bilmək istəyən inquisitive adjective general
hər şeyi bilən omniscient adjective general
hər şeyi udan omnivorous adjective general
hər şeyi yeyən omnivorous adjective general
hər şeyi bəyənməyən picky adjective general
qəbul etməyə yararlı receivable adjective general
hər şeyi bəyənməyən squeamish adjective general
bir şeyi olmayan wanting adjective general
bir şeyi etməyə hazır olan willing adjective general
bir şeyi arzu edən would-be adjective spoken language
bir şeyi istəyən would-be adjective spoken language
hər şeyi əvvəldən görən circumspect adjective general
bir şeyi çox sevmə crazy adjective general
hər şeyi bilən oracular adjective general
heç bir şeyi gizlətmədən free-heartedly adverb general
hər şeyi anything preposition general
mümkün olmayan hər şey etməyə çalışmaq bang one's head against a brick wall phrases general
bir şeyi dərk etmək be sensible of smth. phrases general
bir şeyi çox istəmək be set on smth. phrases general
bir şeyi etməyə hazır olmaq be set to do smth. phrases general
bir şeyi çox istəmək be set upon smth. phrases general
bir şey etməyə alışmaq be used to do smth. phrases general
bir işə başlamaq break the ice phrases general
bir şeyi görmədən və bilmədən almaq buy a pig in a bag phrases general
bir şeyi qaranlığa qərq etmək cast a gloom on smth. phrases general
bir şeyi bir kəsin zorla boynuna qoymaq cram smth. down smb.'s throat phrases general
mümkün olmayan bir şeyi istəmək cry for the moon phrases general
mümkün olmayan bir şeyi tələb etmək cry for the moon phrases general
bir şeyi etmək iqtidarında olmaq feel up to do smth. phrases general
bir şeyi hazır etmək get smth. ready phrases general
bir şeyi hazırlamaq get smth. ready phrases general
bir şeyi tam anlamaq get smth. right phrases general
bir şeyi tam başa düşmək get smth. right phrases general
bir şeyi nəzarət altına almaq get smth. under control phrases general
bir şeyi nəzarətə götürmək get smth. under control phrases general
işə başlamaq get to work phrases general
bir kəsə hər şeyi demək give smb. the works phrases general
bir kəsə hər şeyi vermək give smb. the works phrases general
bir şeyi yüngülcə sıxmaq give smth. a slight press phrases general
bir şeyi sınaqdan keçirmək give smth. a try phrases general
bir şeyi axıra çatdırmaq go through with smth. phrases general
bir şeyi əsaslı etmək go to the whole hog phrases general
bir şeyi inadla davam etdirmək hammer away at smth. phrases general
bir şeyi yaxşı bilmək have a good command of smth. phrases general
bir şeyi etməyə cəsarət etmək have the heart to do smth. phrases general
bir şeyi diqqət mərkəzində saxlamaq keep one's mind on smth. phrases general
bir şeyi qara gün üçün saxlamaq keep smth. for a rainy day phrases general
hərbi əməliyyata başlamaq keep the field phrases general
bir şeyi izləmək keep trace of smth. phrases general
bir şeyi kamil bilmək know smth. all to pieces phrases general
bir şeyi tam bilmək know smth. all to pieces phrases general
bir şeyi beş barmağı kimi bilmək know smth. to a t phrases general
içməyə başlamaq let loose a pin phrases general
sərxoşluğa başlamaq let loose a pin phrases general
bir kəsə bir şeyi hədiyyə etmək make a present of smth. to smb. phrases general
bir şeyi nifrətlə qarşılamaq meet smth. with repulsion phrases general
bir şeyi nəzərdən keçirmək pass one's eyes over smth. phrases general
yazmağa başlamaq put pen to paper phrases general
bir şeyi ələ salmaq scoff at smth. phrases general
bir şeyi etməyə başlamaq set about doing smth. phrases general
bir şeyi etməyə girişmək set about doing smth. phrases general
bir şeyi etməyə ciddiyyətlə girişmək set oneself doing smth. phrases general
bir şeyi etməyə ciddiyyətlə girişmək set oneself to do smth. phrases general
bir şeyi etməyə ciddiyyətlə girişmək set oneself to smth. phrases general
yazmağa başlamaq set pen to paper phrases general
işə başlamaq set to work phrases general
bir şeyi bildirmək stand for smth. phrases general
bir şeyi başlamaq strike into smth. phrases general
başlamaq strike up phrases general
hərbi əməliyyata başlamaq take field phrases general
bir şeyi sübut edilmiş hesab etmək take for granted phrases general
yazmağa başlamaq take pen in hand phrases general
bir şeyi kor-koranə qəbul etmək take smth. for Gospel phrases general
bir şeyi ürəyinə salmaq take smth. to heart phrases general
bir şeyi olduğu kimi göstərmək take the gilt off the gingerbread phrases general
bir şeyi aydınlaşdırmaq throw light on smth. phrases general
bir şeyi bir kəsin zorla boynuna qoymaq thrust smth. down smb.'s throat phrases general
bir şeyi bacardığın qədər yaxşı eləmək to the best of your ability phrases general
bir şeyi asanlıqla ötüb keçmək walka away from smth. phrases general
bir şeyi yer üzündən silmək wipe smth. off the face of the earth phrases general
bir şeyi yer üzündən yox etmək wipe smth. off the face of the earth phrases general
başlamaq get underway phrases general
hər şeyi çəhrayı görmək see everything through rose-colored spectacles phrases general
bir şeyi dərhal anlamaq see smth. with half an eye phrases proverb
bir şeyi gözətləmək keep a watch over smth. phrases general
bir şeyi güdmək keep a watch over smth. phrases general
bir şeyi ələ keçirmək take possession of smth phrases general
bir şeyi yaraşıqdann məhrum etmək take the gilt off the gingerbread phrases general
başlamaq turn to smth. phrases general
pis şeyi xəbər vermək sound a knell phrases figurative meaning