• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of bir şeyi incəliyinə qədər bilmək (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
oğurlanmış şeyi axtarıb tapan cins it bloodhound noun general
ağzına qədər doldurulmuş bakal brimmer noun general
ağzına qədər doldurulmuş qədəh brimmer noun general
ağzına qədər doldurulmuş stəkan bumper noun general
hər şeyi bilmə həvəsi curiosity noun general
hər şeyi bilmək arzusu curiosity noun general
hər şeyi öyrənmək arzusu curiosity noun general
qəzavü-qədər doom noun general
bir qədər qəribəlik faddy noun general
günortaya qədər olan vaxt forenoon noun general
zərrə qədər jot noun general
90-dan 99-a qədər olan rəqəmlər nineties noun general
sahildən üfüqə qədər görünən dəniz offing noun general
hər şeyi bilən Allah omniscience noun general
bir şeyi mükəmməl bacaran adam oner noun general
bir şeyi mükəmməl bilən adam oner noun general
zərrə qədər ounce noun general
lazımi qədər qiymətləndirməmə underestimate noun general
kifayət qədər olmayan qida undernourishment noun general
kifayət qədər yeməmə undernourishment noun general
qənimət bilmək avail oneself of opportunity noun general
qəza-qədər fate noun general
qəzavü-qədər fate noun general
qədər fate noun general
günortaya qədər forenoon noun general
qədər number noun general
qarnıtox olana qədər yemək potbellied man noun general
qarnıtox olana qədər yemək potbelly noun general
bir şeyi sübut edən imza attest noun general
bir şeyi bir yerə çatdıra bilməmə miscarriage noun general
bir şeyi dik halda saxlamaq üçün qurğu rack noun general
hər şeyi whole noun general
nə qədər olsa aught noun archaism
qəzavü-qədər providence noun religion
bir şeyi səhv salmaq zəminində yaranmış anlaşılmazlıq quid pro quo noun Latin
günahkar bilmək accuse verb general
günahkar bilmək accuse of verb general
bir şeyin öhdəsindən gələ bilmək afford verb general
qədrini bilmək appraise verb general
günahkar bilmək blame verb general
suçlu bilmək blame verb general
ağzına qədər doldurmaq brim verb general
bilmək can verb general
məsləhət bilmək counsel verb general
müqəssir bilmək criminate verb general
lazım bilmək deign verb general
bilmək descry verb general
lazımi qədər qiymətləndirməmək disparage verb general
eyni şeyi müxtəlif halda göstərmək diversify verb general
günahkar bilmək fault verb general
xəlvətcə bilmək ferret out verb general
bilmək find out verb general
gələcəyini bilmək foresee verb general
qabaqcadan bilmək foresee verb general
dadını bilmək gust verb general
bir şeyi müzakirə eləmək have out verb general
bir qədər uzaqda saxlamaq hold off verb general
günahkar bilmək impute verb general
günahkar bilmək incriminate verb general
müqəssir bilmək incriminate verb general
bilmək know verb general
bir şeyi buraxmaq overshoot verb general
bir şeyi qaçırmaq overshoot verb general
qədəhi dibinə qədər içmək quaff verb general
öyrənib bilmək query verb general
soruşub bilmək query verb general
əldən düşənə qədər işlətmək slave verb general
taqətdən düşənə qədər işlətmək slave verb general
iyindən bilmək smell out verb general
kifayət qədər sübut gətirmək substantiate verb general
kifayət qədər soyutmamaq undercool verb general
lazımi qədər qiymətləndirməmək underestimate verb general
kifayət qədər yemləməmək undernourish verb general
lazımi qədər yedirtməmək undernourish verb general
lazımi qədər qiymətləndirməmək underrate verb general
lazımi qədər qiymətləndirməmək undervalue verb general
bilmək savvy verb general
inşa edilmiş bir şeyi dağıtmaq unbuild verb general
bir şeyi bir yerə qoymaq lay down verb general
qədrini bilmək appreciate verb general
dostluğun qədrini bilmək appreciate friendship verb general
ar bilmək be ashamed verb general
sözünü bilmək be tactful and considerate in one's talk verb general
əhval bilmək call on verb general
bir şeyi sona çatdırmaq carry smth. through verb general
iy bilmək catch the smell verb general
bir şeyi yarı bölmək cut in two verb general
mümkün olan hər şeyi etmək do one's best verb general
bir şeyi adət üzrə etmək do smth. from mere habit verb general
son damcıya qədər içmək drink the last drop verb general
qarnıtox olana qədər yemək eat repletion; qarnıyekə verb general
soruşub bilmək enquire verb general
başdan-ayağa qədər süzmək eye all over verb general
sona qədər vuruşmaq fight to the finish verb general
bir şeyi keçib getmək get through verb general
bir şeyi qaldırmaq give a lift verb general
bir şeyi uzunlatmaq give smth. a stretch verb general
bir şeyi bəxtəbəxt etmək guess-work: do smth. by guess-work verb general
ağzının dadını bilmək have a good taste verb general
bir şeyi əziyyətsiz görmək have no trouble in doing smth. verb general
azadlığın dadını bilmək have tasted the freedom verb general
bir şeyi dolayı eşitmək hear smth. in a roundabout way verb general
günahkar bilmək impeach verb general
təcrübədən bilmək know by experience verb general
əzbər bilmək know by heart verb general
sinədəftər bilmək know by heart verb general
sinədəftər bilmək know from memory verb general
fəndini bilmək know how verb general
öz işini bilmək know one's job verb general
öz qədrini bilmək know one's own value verb general
bir şeyi incəliyinə qədər bilmək know smth. to a nicety verb general
düşmənə bata bilmək overcome the enemy verb general
iy bilmək pick up the smell verb general
çətinliklə verə bilmək scrape through verb general
bir şeyi poçtla göndərmək send smth. by post verb general
iy bilmək smell verb general
bir şeyi prokata götürmək take smth. on hire verb general
bir şeyi əvvəlcədən götür-qoy etmək think smth. over in advance verb general
qədrini bilmək value verb general
öz həyatının qədrini bilmək value one's own life verb general
göbəyə qədər qar içində olmaq waist-deep: be waist-deep in snow verb general
keflənənə qədər içmək fuddle verb spoken language
bir şeyi kələklə əldə etmək wangle verb spoken language
günahkar bilmək arraign verb general
ağzına qədər dolmaq brim verb general
bir qədər ürəkləndirmək cheer up verb general
daha yaxşı bilmək choose verb general
dayana bilmək defy verb general
qabağında dura bilmək defy verb general
lazımi qədər qiymətləndirməmək depreciate verb general
bilmək discover verb general
əvvəlcədən bilmək divine verb general
qabaqcadan bilmək divine verb general
axıra qədər istifadə etmək finish verb general
dadını bilmək flavour verb general
bir şeyi diləzbəri eləmək harp verb general
özünə rəva bilmək indulge verb general
ağzına qədər doldurmaq jam verb general
iy bilmək mouse verb general
bir şeyi əldən buraxmaq omit verb general
bir şeyi əldən qaçırmaq omit verb general
bir işi axıra qədər görmək outwork verb general
bir işi axıra qədər görüb qurtarmaq outwork verb general
bilmək recognise verb general
qaynayana qədər qızdırmaq scald verb general
qədrini bilmək treasure verb general
öz rəyini axıra qədər söyləməmək understate verb general
his bilmək whiff verb general
bilmək istəmək wonder verb general
məhkəməyə qədər saxlamaq remand verb general
qədir-qiymət bilmək apprise verb archaism
bir şeyi həvəssiz vermək disgorge verb general
bir şeyi vurub salmaq down verb general
bilmək possess verb general
qədrini bilmək save verb general
iylə bilmək sniff verb general
sayıb hesabı bilmək total verb general
soruşub bilmək worm verb general
bir şeyi həqiqət kimi qəbul etmək buy verb general
qədrini bilmək cherish verb general
doyana qədər yedirtmək cram verb general
özünü saxlaya bilmək govern verb general
bilmək have verb general
bilmək hear verb general
bir şeyi gizlincə etmək sneak verb general
bir şeyi xəlvəti etmək sneak verb general
soruşub bilmək quiz verb American
dadını bilmək taste verb figurative meaning
axıra qədər içmək drain verb general
bilmək tell verb general
bir şeyi etmək qərarına gəlmək go verb general
kifayət qədər adequate adjective general
lazımı qədər adequate adjective general
istənilən qədər ad-lib adjective general
hər şeyi bilən all-knowing adjective general
hər şeyi bacaran all-powerful adjective general
hər şeyi bilən all-powerful adjective general
hər şeyi edə bilən all-powerful adjective general
kifayət qədər all-right adjective general
lazımi qədər all-right adjective general
bir şeyi narahatçılıqla gözləyən apprehensive adjective general
qurşağa qədər çılpaq barebacked adjective general
ağzına qədər doldurulmuş brimmed adjective general
hər şeyi əlindən salan butterfingered adjective general
hər şeyi əhatə edən comprehensive adjective general
ağzına qədər doldurulmuş crowded adjective general
hər şeyi bilmək istəyən curious adjective general
bir qədər nəm dampish adjective general
bir qədər rütubətli dampish adjective general
bir qədər tünd dusky adjective general
hər şeyi qavrayan encyclopedic adjective general
kifayət qədər enough adjective general
lazımi qədər enough adjective general
bizə qədər gəlib çatan extant adjective general
bir qədər few adjective general
hər şeyi bilən hep adjective general
bu vaxta qədər heretofore adjective general
fikrinin üstündə axıra qədər durmayan inconsequent adjective general
axıra qədər fikrinin üstündə durmayan inconsequential adjective general
hər şeyi bilmək istəyən inquisitive adjective general
dizə qədər knee-deep adjective general
dizə qədər knee-high adjective general
hər şeyi bilən omniscient adjective general
hər şeyi udan omnivorous adjective general
hər şeyi yeyən omnivorous adjective general
hər şeyi bəyənməyən picky adjective general
hər şeyi bəyənməyən squeamish adjective general
kifayət qədər sufficient adjective general
lazımi qədər sufficient adjective general
kifayət qədər yedirilməmiş underfed adjective general
kifayət qədər yemləndirilməmiş underfed adjective general
kifayət qədər əmək haqqı verilməyən underpaid adjective general
bir şeyi olmayan wanting adjective general
bir şeyi etməyə hazır olan willing adjective general
kifayət qədər ample adjective general
qurşağa qədər lüt bare to the waist adjective general
qarnıtox olana qədər yemək big-bellied adjective general
bir qədər geyilmiş well-worn adjective general
bir şeyi arzu edən would-be adjective spoken language
bir şeyi istəyən would-be adjective spoken language
bir qədər any adjective general
hər şeyi əvvəldən görən circumspect adjective general
bir şeyi çox sevmə crazy adjective general
kifayət qədər goodly adjective general
bir qədər little adjective general
okean qədər iri ocean-going adjective general
hər şeyi bilən oracular adjective general
ağzına qədər dolu packed adjective general
bir qədər əcaib quizzical adjective general
bir qədər qəribə quizzical adjective general
qeyri-kifayət qədər güclə tutulmuş undermanned adjective military
kifayət qədər comfortable adjective general
lazımi qədər comfortable adjective general
kifayət qədər decent adjective general
lazımi qədər decent adjective general
kifayət qədər comfy adjective spoken language
lazımi qədər comfy adjective spoken language
bəs qədər good adjective general
kifayət qədər bol good adjective general
altmışdan altmış doqquza qədər olan yaş sixties numeral general
kifayət qədər adequately adverb general
kifayət qədər amply adverb general
bir qədər any adverb general
bir qədər anything adverb general
kifayət qədər enough adverb general
heç bir şeyi gizlətmədən free-heartedly adverb general
nə qədər however adverb general
o qədər insomuch adverb general
dili praktik olaraq bilmək know a language practically adverb general
zərrə qədər də olsa nothing adverb general
gözəçarpacaq qədər noticeably adverb general
axıra qədər outright adverb general
bir qədər partly adverb general
o qədər that adverb general
başdan-ayağa qədər through adverb general
o qədər ki insofar adverb general
indiyənə qədər so far adverb general
bura qədər so far adverb general
qədər up to adverb general
zərrə qədər a bit adverb general
zərrə qədər a little bit adverb general
qədər as far as adverb general
mümkün qədər artıq as many as possible adverb general
bir də o qədər as much again adverb general
mümkün qədər as possible adverb general
sonsuzluqa qədər for ever and ever adverb general
təpədən dırnağa qədər from head to foot adverb general
başdan-ayağa qədər from the beginning to end adverb general
altdan-yuxarıya qədər from top to bottom adverb general
ayaqdan başa qədər from top to toe adverb general
hər nə qədər however much adverb general
kifayət qədər sufficiently adverb general
göbəyə qədər till navel adverb general
müəyyən dərəcəyə qədər to a certain extent adverb general
kefi istəyən qədər to one's heart's content adverb general
könlü istədiyi qədər to one's heart's content adverb general
son vaxta qədər until recently adverb general
dizə qədər up to one's knees adverb general
qılıncın küpünə qədər up to the sword hilt adverb general
göbəyə qədər up to the waist adverb general
göbəyə qədər waist-deep adverb general
kifayət qədər plenty adverb spoken language
o vaxta qədər thitherto adverb spoken language
zərrə qədər də any adverb general
nə qədər how adverb general
kifayət dərəcəyə qədər quite adverb general
müəyyən dərəcəyə qədər quite adverb general
... qədər thus adverb general
bu dərəcəyə qədər thus adverb general
indiyə qədər hitherto adverb general
istənilən qədər aught adverb archaism
axıra qədər home adverb general
qurtarana qədər home adverb general
yerinə oturana qədər home adverb general
nə qədər what pronoun general
qədər as conjunction general
qədər till conjunction general
... qədər until conjunction general
nə qədər what conjunction general
bir o qədər as much as conjunction general