• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of bir şeyi prokata götürmək (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
oğurlanmış şeyi axtarıb tapan cins it bloodhound noun general
hər şeyi bilmə həvəsi curiosity noun general
hər şeyi bilmək arzusu curiosity noun general
hər şeyi öyrənmək arzusu curiosity noun general
hər şeyi bilən Allah omniscience noun general
bir şeyi mükəmməl bacaran adam oner noun general
bir şeyi mükəmməl bilən adam oner noun general
kirəyə götürmək hire noun general
bir şeyi sübut edən imza attest noun general
bir şeyi bir yerə çatdıra bilməmə miscarriage noun general
bir şeyi dik halda saxlamaq üçün qurğu rack noun general
hər şeyi whole noun general
bir şeyi səhv salmaq zəminində yaranmış anlaşılmazlıq quid pro quo noun Latin
götürmək accept verb general
boynuna götürmək acknowledge verb general
övladlığa götürmək adopt verb general
hədəfə götürmək aim verb general
geri götürmək annul verb general
öz üzərinə götürmək assume verb general
zaminə götürmək bail verb general
pul verib hamısını götürmək buy up verb general
xəlvəti götürmək catch away verb general
mənfəət götürmək commercialise verb general
qazanc götürmək commercialise verb general
mənfəət götürmək commercialize verb general
qazanc götürmək commercialize verb general
kəsib götürmək cut off verb general
götürmək depose verb general
məhdudiyyəti götürmək derestrict verb general
götürmək derive verb general
aradan götürmək dislodge verb general
eyni şeyi müxtəlif halda göstərmək diversify verb general
işə götürmək employ verb general
ehtiyat yanacaq götürmək fuel verb general
bir şeyi müzakirə eləmək have out verb general
muzdla işə götürmək hire verb general
çömçə ilə götürmək ladle verb general
ölçü götürmək measure verb general
təbəəliyə götürmək naturalise verb general
təbəəliyə götürmək naturalize verb general
icarəyə götürmək occupy verb general
aradan götürmək oust verb general
həddən artıq çox fəhlə işə götürmək overman verb general
bir şeyi buraxmaq overshoot verb general
bir şeyi qaçırmaq overshoot verb general
öhdəlik götürmək plight verb general
mühakimə üçün əsas götürmək postulate verb general
boynuna götürmək promise verb general
öhdəsinə götürmək promise verb general
geri götürmək quash verb general
əl götürmək renounce verb general
çiyinə götürmək shoulder verb general
götürmək take verb general
icarəyə götürmək tenant verb general
götürmək uncover verb general
yəhəri götürmək unsaddle verb general
məzuniyyət götürmək vacation verb general
öhdəsinə götürmək take over verb general
götürmək take on verb general
inşa edilmiş bir şeyi dağıtmaq unbuild verb general
bir şeyi bir yerə qoymaq lay down verb general
günahı boynuna götürmək admit one's guilt verb general
götürmək adopt verb general
oğulluğa götürmək adopt verb general
uşağı övladlığa götürmək adopt a child verb general
ortadan götürmək annul verb general
məsuliyyəti öz üzərinə götürmək assume the responsibility verb general
vahimə götürmək be frightened verb general
məsarifləri öz üzərinə götürmək bear expenses verb general
fayda götürmək benefit verb general
od götürmək burst into flame verb general
götürmək bury verb general
bir şeyi sona çatdırmaq carry smth. through verb general
bir şeyi yarı bölmək cut in two verb general
ortadan götürmək do away verb general
mümkün olan hər şeyi etmək do one's best verb general
bir şeyi adət üzrə etmək do smth. from mere habit verb general
qaçarağını götürmək drive away verb general
qulluğa götürmək employ verb general
götürmək engage verb general
bir kəsdən nümunə götürmək follow smb.'s example verb general
mənfəət götürmək get a profit verb general
bir şeyi keçib getmək get through verb general
od götürmək get very nervous verb general
bir şeyi qaldırmaq give a lift verb general
bir şeyi uzunlatmaq give smth. a stretch verb general
vərdişdən əl götürmək give up a habit verb general
zaminə götürmək go to bail verb general
bir şeyi bəxtəbəxt etmək guess-work: do smth. by guess-work verb general
bir şeyi əziyyətsiz görmək have no trouble in doing smth. verb general
bir şeyi dolayı eşitmək hear smth. in a roundabout way verb general
hoydu-hoyduya götürmək hiss off verb general
kirəyə götürmək hold on lease verb general
bir şeyi incəliyinə qədər bilmək know smth. to a nicety verb general
dərs götürmək learn a lesson verb general
blokadanı götürmək lift a blockade verb general
komendant saatını götürmək lift the curfew verb general
öhdəyə götürmək load oneself with responsibility verb general
ölçü götürmək make arrangements verb general
qeyd götürmək make notes verb general
götürmək pick up verb general
mühakimə üçün əsas götürmək posit verb general
blokadanı götürmək raise a blockade verb general
bəxşiş götürmək receive a gift verb general
uçota götürmək register verb general
qeydə götürmək register verb general
məktubları qeydə götürmək register letters verb general
məsuliyyəti kiminsə üzərindən götürmək relieve smb. of responsibility verb general
bağı kirayə götürmək rent a summer cottage verb general
yenidən götürmək retake verb general
sözünü geri götürmək retract verb general
bir şeyi poçtla göndərmək send smth. by post verb general
aləmi başına götürmək set up a clamor verb general
suçu öz boynuna götürmək shoulder the blame verb general
ləkə götürmək stain verb general
start götürmək start verb general
start götürmək start off verb general
ibrət götürmək study for a will verb general
söz götürmək suffer humiliation verb general
paltarın fasonunu götürmək take a pattern verb general
göturmək take away verb general
dala götürmək take back verb general
sözünü dala götürmək take back one's words verb general
sözünü geri götürmək take back one's words verb general
ehtiyatla götürmək take carefully verb general
hər cür ölçü götürmək take every measure verb general
ortadan götürmək take from the middle verb general
buksir götürmək take in tow verb general
söz götürmək take joke verb general
əskik götürmək take less verb general
dərs götürmək take lessons verb general
ölçü götürmək take measures verb general
götürmək take on verb general
icarəyə götürmək take on lease verb general
kipriklə od götürmək take pains over verb general
əsir götürmək take prisoner verb general
bir şeyi prokata götürmək take smth. on hire verb general
təqsiri öz üzərinə götürmək take the blame upon oneself verb general
boya götürmək take the dye verb general
zəhmətini öz üzərinə götürmək take the trouble verb general
kontrola götürmək take under control verb general
şefliyə götürmək take under one's patronage verb general
bir şeyi əvvəlcədən götür-qoy etmək think smth. over in advance verb general
öhdəçilik götürmək undertake an engagement verb general
üzərinə təəhhüd götürmək undertake an engagement verb general
məzacı götürmək want verb general
əmanəti götürmək withdraw a deposit verb general
namizədliyini geri götürmək withdraw smb.'s candidature verb general
qazanc götürmək yield a profit verb general
bir şeyi kələklə əldə etmək wangle verb spoken language
üzvlüyə götürmək affiliate verb general
götürmək assume verb general
götürmək borrow verb general
geri götürmək call back verb general
kirayəyə götürmək charter verb general
geriyə götürmək countermand verb general
müqaviləyə görə üzərinə öhdəlik götürmək covenant verb general
götürmək dismount verb general
boya götürmək dye verb general
rəng götürmək dye verb general
götürmək exclude verb general
kirayəyə götürmək freight verb general
bir şeyi diləzbəri eləmək harp verb general
icarəyə götürmək hire verb general
kirayəyə götürmək hire verb general
arendaya götürmək lease verb general
icarəyə götürmək lease verb general
oğulluğa götürmək mother verb general
bir şeyi əldən buraxmaq omit verb general
bir şeyi əldən qaçırmaq omit verb general
başlanğıcını götürmək originate verb general
götürmək pick verb general
çimdik-çimdik götürmək pinch verb general
hədəfə götürmək point verb general
götürmək remove verb general
icarəyə götürmək rent verb general
geri götürmək retract verb general
götürmək saddle verb general
götürmək scoop verb general
öz üzərinə götürmək shoulder verb general
öz boynuna götürmək undertake verb general
öz üzərinə götürmək undertake verb general
geri götürmək withdraw verb general
aradan götürmək extrude verb figurative meaning
götürmək bucket verb general
bir şeyi həvəssiz vermək disgorge verb general
bir şeyi vurub salmaq down verb general
aradan götürmək eliminate verb general
orduya götürmək enrol verb general
icarəyə götürmək farm verb general
götürmək frisk verb general
götürmək gather verb general
götürmək get verb general
aradan götürmək liquidate verb general
qeyd götürmək note verb general
gəlir götürmək pocket verb general
fayda götürmək profit verb general
ehtiyat götürmək refresh verb general
əl götürmək surrender verb general
kredit götürmək tick verb general
götürmək unship verb general
götürmək receive verb sport
aradan götürmək lift verb figurative meaning
bir şeyi həqiqət kimi qəbul etmək buy verb general
maneəni aradan götürmək clear verb general
uşağı tərbiyə eləməyə götürmək farm verb general
mənbəyini götürmək head verb general
götürmək help verb general
ölçü götürmək provide against verb general
ölçü götürmək provide for verb general
bir şeyi gizlincə etmək sneak verb general
bir şeyi xəlvəti etmək sneak verb general
barmaq izini götürmək print verb spoken language
başlanğıcını götürmək rise verb general
götürmək shift verb general
su götürmək water verb general
seçməni götürmək deselect verb computer
bayraqcanı götürmək uncheck verb computer
öhdəlik götürmək engage verb general
nümunə götürmək follow verb general
geri götürmək recall verb general
aradan götürmək remove verb general
götürmək collect verb general
bir şeyi etmək qərarına gəlmək go verb general
öz üzərinə götürmək go verb general
təmiz gəlir götürmək net verb general
boynuna götürmək bear verb general
götürmək raise verb general
götürmək extract verb general
götürmək draw verb general
götürmək settle verb general
tüfəngi çiyninə götürmək carry verb general
hər şeyi bilən all-knowing adjective general
hər şeyi bacaran all-powerful adjective general
hər şeyi bilən all-powerful adjective general
hər şeyi edə bilən all-powerful adjective general
bir şeyi narahatçılıqla gözləyən apprehensive adjective general
hər şeyi əlindən salan butterfingered adjective general
hər şeyi əhatə edən comprehensive adjective general
hər şeyi bilmək istəyən curious adjective general
hər şeyi qavrayan encyclopedic adjective general
hər şeyi bilən hep adjective general
hər şeyi bilmək istəyən inquisitive adjective general
hər şeyi bilən omniscient adjective general
hər şeyi udan omnivorous adjective general
hər şeyi yeyən omnivorous adjective general
hər şeyi bəyənməyən picky adjective general
hər şeyi bəyənməyən squeamish adjective general
bir şeyi olmayan wanting adjective general
bir şeyi etməyə hazır olan willing adjective general
bir şeyi arzu edən would-be adjective spoken language
bir şeyi istəyən would-be adjective spoken language
hər şeyi əvvəldən görən circumspect adjective general
bir şeyi çox sevmə crazy adjective general
hər şeyi bilən oracular adjective general
heç bir şeyi gizlətmədən free-heartedly adverb general
hər şeyi anything preposition general
bir şeyi dərk etmək be sensible of smth. phrases general
bir şeyi çox istəmək be set on smth. phrases general
bir şeyi etməyə hazır olmaq be set to do smth. phrases general
bir şeyi çox istəmək be set upon smth. phrases general
günahı öz üzərinə götürmək bear the blame phrases general
bir şeyi görmədən və bilmədən almaq buy a pig in a bag phrases general
bir şeyi qaranlığa qərq etmək cast a gloom on smth. phrases general
bir şeyi bir kəsin zorla boynuna qoymaq cram smth. down smb.'s throat phrases general
mümkün olmayan bir şeyi istəmək cry for the moon phrases general
mümkün olmayan bir şeyi tələb etmək cry for the moon phrases general
sözlərini geri götürmək eat one's words phrases general
bir şeyi etmək iqtidarında olmaq feel up to do smth. phrases general
nümunə götürmək follow suit phrases general
məzuniyyət götürmək get a leave phrases general
bir şeyi hazır etmək get smth. ready phrases general
bir şeyi hazırlamaq get smth. ready phrases general
bir şeyi tam anlamaq get smth. right phrases general
bir şeyi tam başa düşmək get smth. right phrases general
bir şeyi nəzarət altına almaq get smth. under control phrases general
bir şeyi nəzarətə götürmək get smth. under control phrases general
bir kəsə hər şeyi demək give smb. the works phrases general
bir kəsə hər şeyi vermək give smb. the works phrases general
bir şeyi yüngülcə sıxmaq give smth. a slight press phrases general
bir şeyi sınaqdan keçirmək give smth. a try phrases general
bir şeyi axıra çatdırmaq go through with smth. phrases general
kredit götürmək go tick phrases general
böyük xərci öz üzərinə götürmək go to great expense phrases general
bir şeyi əsaslı etmək go to the whole hog phrases general
bir şeyi inadla davam etdirmək hammer away at smth. phrases general
bir şeyi yaxşı bilmək have a good command of smth. phrases general
bir şeyi etməyə cəsarət etmək have the heart to do smth. phrases general
bir şeyi diqqət mərkəzində saxlamaq keep one's mind on smth. phrases general
bir şeyi qara gün üçün saxlamaq keep smth. for a rainy day phrases general
bir şeyi izləmək keep trace of smth. phrases general
bir şeyi kamil bilmək know smth. all to pieces phrases general
bir şeyi tam bilmək know smth. all to pieces phrases general
bir şeyi beş barmağı kimi bilmək know smth. to a t phrases general
telefon dəstəyini götürmək lift the receiver phrases general
bir kəsə bir şeyi hədiyyə etmək make a present of smth. to smb. phrases general
bir şeyi nifrətlə qarşılamaq meet smth. with repulsion phrases general
bir şeyi nəzərdən keçirmək pass one's eyes over smth. phrases general
telefon dəstəyini götürmək pick up the receiver phrases general
hesabı ödəməyi üzərinə götürmək pick up the tab phrases general