• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of bir şeyi yaxşı bilmək (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
yaxşı tanıyan adept noun general
ən yaxşı best noun general
ən yaxşı hissə best noun general
ən yaxşı vəziyyət best noun general
oğurlanmış şeyi axtarıb tapan cins it bloodhound noun general
yaxşı inkişaf etmiş əzələ brawn noun general
hər şeyi bilmə həvəsi curiosity noun general
hər şeyi bilmək arzusu curiosity noun general
hər şeyi öyrənmək arzusu curiosity noun general
uzağı yaxşı görmə far-sightedness noun general
yaxşı tərbiyəli şəxs gentleman noun general
otları yaxşı tanıyan herbalist noun general
hər şeyi bilən Allah omniscience noun general
bir şeyi mükəmməl bacaran adam oner noun general
bir şeyi mükəmməl bilən adam oner noun general
parlament işinin yaxşı bilicisi parliamentarian noun general
yaxşı bişməmiş place-brick noun general
yaxşı bilən adam proficient noun general
yaxşı tanınan adam proficient noun general
yaxşı adam well-doer noun general
qənimət bilmək avail oneself of opportunity noun general
yaxşı iştaha good appetite noun general
yaxşı vəziyyət good condition noun general
yaxşı xidmət good offices noun general
yaxşı soraq good tidings noun general
yaxşı hafizə retentive memory noun general
yaxşı bilən connoisseur noun french
bir şeyi sübut edən imza attest noun general
yaxşı ad credit noun general
yaxşı bilən expert noun general
yaxşı tanıyan expert noun general
yaxşı bilən fancier noun general
yaxşı tanıyan fancier noun general
bir şeyin ən yaxşı hissəsi flower noun general
bir şeyi bir yerə çatdıra bilməmə miscarriage noun general
yaxşı ad name noun general
yaxşı saxlanma preservation noun general
bir şeyi dik halda saxlamaq üçün qurğu rack noun general
yaxşı tərbiyə görmüş əsilzadə adam thoroughbred noun general
hər şeyi whole noun general
yaxşı cəhət worth noun general
bir şeyi səhv salmaq zəminində yaranmış anlaşılmazlıq quid pro quo noun Latin
bir şeyin ən yaxşı hissəsi cream noun general
ən yaxşı hissə fat noun general
yaxşı at sürən horse noun general
yaxşı fiziki vəziyyət order noun general
ən yaxşı avtomobil thoroughbred noun general
ən yaxşı velosiped thoroughbred noun general
ən yaxşı adam topper noun general
yaxşı məhsul bonanza noun general
yaxşı məhsulverən bitki cropper noun general
yaxşı bilən judge noun general
yaxşı tanıyan adam judge noun general
yaxşı rəy reference noun general
yaxşı bilən dab noun spoken language
yaxşı tanıyan dab noun spoken language
günahkar bilmək accuse verb general
günahkar bilmək accuse of verb general
bir şeyin öhdəsindən gələ bilmək afford verb general
qədrini bilmək appraise verb general
yaxşı başa düşmək assimilate verb general
günahkar bilmək blame verb general
suçlu bilmək blame verb general
bilmək can verb general
yaxşı olmaq cicatrise verb general
məsləhət bilmək counsel verb general
müqəssir bilmək criminate verb general
lazım bilmək deign verb general
bilmək descry verb general
eyni şeyi müxtəlif halda göstərmək diversify verb general
günahkar bilmək fault verb general
xəlvətcə bilmək ferret out verb general
bilmək find out verb general
gələcəyini bilmək foresee verb general
qabaqcadan bilmək foresee verb general
dadını bilmək gust verb general
bir şeyi müzakirə eləmək have out verb general
yaxşı olmağa səbəb olmaq heal verb general
günahkar bilmək impute verb general
günahkar bilmək incriminate verb general
müqəssir bilmək incriminate verb general
bilmək know verb general
hamıdan yaxşı və çox oynamaq outdance verb general
yaxşı rəqs etmək outdance verb general
daha yaxşı işləmək outwork verb general
daha yaxşı oynamaq overact verb general
bir şeyi buraxmaq overshoot verb general
bir şeyi qaçırmaq overshoot verb general
öyrənib bilmək query verb general
soruşub bilmək query verb general
yaxşı olmaq recuperate verb general
iyindən bilmək smell out verb general
bilmək savvy verb general
inşa edilmiş bir şeyi dağıtmaq unbuild verb general
bir şeyi bir yerə qoymaq lay down verb general
qədrini bilmək appreciate verb general
dostluğun qədrini bilmək appreciate friendship verb general
ar bilmək be ashamed verb general
əhvalı yaxşı olmaq be cheerful verb general
sözünü bilmək be tactful and considerate in one's talk verb general
əhval bilmək call on verb general
bir şeyi sona çatdırmaq carry smth. through verb general
iy bilmək catch the smell verb general
yaxşı tayfadan olmaq come of a good kin verb general
yaxşı etmək cure verb general
bir şeyi yarı bölmək cut in two verb general
mümkün olan hər şeyi etmək do one's best verb general
bir şeyi adət üzrə etmək do smth. from mere habit verb general
yaxşı etmək do well verb general
yaxşı oxumaq do well in one's studies verb general
yaxşı geyinmək dress well verb general
soruşub bilmək enquire verb general
özünü lap yaxşı hiss etmək feel quite well verb general
yaxşı məktəb keçmək gain wisdom by experience verb general
yaxşı nəticəyə nail olmaq get good results verb general
bir şeyi keçib getmək get through verb general
bir şeyi qaldırmaq give a lift verb general
bir şeyi uzunlatmaq give smth. a stretch verb general
bir şeyi bəxtəbəxt etmək guess-work: do smth. by guess-work verb general
yaxşı şansı olmaq have a good chance verb general
ağzının dadını bilmək have a good taste verb general
bir şeyi əziyyətsiz görmək have no trouble in doing smth. verb general
azadlığın dadını bilmək have tasted the freedom verb general
bir şeyi dolayı eşitmək hear smth. in a roundabout way verb general
yaxşı vəzifədə olmaq hold a good post verb general
günahkar bilmək impeach verb general
təcrübədən bilmək know by experience verb general
əzbər bilmək know by heart verb general
sinədəftər bilmək know by heart verb general
sinədəftər bilmək know from memory verb general
fəndini bilmək know how verb general
öz işini bilmək know one's job verb general
öz qədrini bilmək know one's own value verb general
bir şeyi incəliyinə qədər bilmək know smth. to a nicety verb general
yaxşı dolanmaq live a well-to-do life verb general
yaxşı göstəricilərə nail olmaq make a good showing verb general
yaxşı göstəricilərə nail olmaq make good progress verb general
düşmənə bata bilmək overcome the enemy verb general
iy bilmək pick up the smell verb general
yaxşı oxumaq read well verb general
çətinliklə verə bilmək scrape through verb general
bir şeyi poçtla göndərmək send smth. by post verb general
yaxşı oxumaq sing well verb general
yaxşı yatmaq sleep well verb general
iy bilmək smell verb general
bir kəsin haqqında yaxşı danışmaq speak well of smb. verb general
birisin yaxşı adını ləkələndirmək swear smb.'s reputation verb general
bir şeyi prokata götürmək take smth. on hire verb general
bir şeyi əvvəlcədən götür-qoy etmək think smth. over in advance verb general
qədrini bilmək value verb general
öz həyatının qədrini bilmək value one's own life verb general
yaxşı yumaq wash well verb general
yaxşı yazmaq write well verb general
bir şeyi kələklə əldə etmək wangle verb spoken language
yaxşı bişirməmək underbake verb cooking
günahkar bilmək arraign verb general
daha yaxşı bilmək choose verb general
dayana bilmək defy verb general
qabağında dura bilmək defy verb general
bilmək discover verb general
əvvəlcədən bilmək divine verb general
qabaqcadan bilmək divine verb general
yaxşı yeyilmək eat verb general
özünü yaxşı nəzərə çarpdırmağa çalışmaq flaunt verb general
dadını bilmək flavour verb general
yaxşı getmək go off verb general
bir şeyi diləzbəri eləmək harp verb general
özünə rəva bilmək indulge verb general
iy bilmək mouse verb general
bir şeyi əldən buraxmaq omit verb general
bir şeyi əldən qaçırmaq omit verb general
bilmək recognise verb general
yaxşı rəy vermək recommend verb general
qədrini bilmək treasure verb general
his bilmək whiff verb general
bilmək istəmək wonder verb general
yaxşı-yamanı ayırmaq winnow verb figurative meaning
yaxşı-yamanı seçmək winnow verb figurative meaning
qədir-qiymət bilmək apprise verb archaism
yaxşı baş çıxarmaq appreciate verb general
bir şeyi həvəssiz vermək disgorge verb general
bir şeyi vurub salmaq down verb general
yaxşı baxmaq groom verb general
bilmək possess verb general
qədrini bilmək save verb general
iylə bilmək sniff verb general
sayıb hesabı bilmək total verb general
soruşub bilmək worm verb general
daha yaxşı olmaq beat verb general
bir şeyi həqiqət kimi qəbul etmək buy verb general
qədrini bilmək cherish verb general
özünü saxlaya bilmək govern verb general
yaxşı yaraşmaq group verb general
bilmək have verb general
bilmək hear verb general
bir şeyi gizlincə etmək sneak verb general
bir şeyi xəlvəti etmək sneak verb general
soruşub bilmək quiz verb American
dadını bilmək taste verb figurative meaning
bilmək tell verb general
bir şeyi etmək qərarına gəlmək go verb general
yaxşı admirable adjective general
hər şeyi bilən all-knowing adjective general
hər şeyi bacaran all-powerful adjective general
hər şeyi bilən all-powerful adjective general
hər şeyi edə bilən all-powerful adjective general
bir şeyi narahatçılıqla gözləyən apprehensive adjective general
yaxşı anlaşılan articulate adjective general
yaxşı başa düşülən articulate adjective general
yaxşı auspicious adjective general
çox yaxşı beautiful adjective general
ən yaxşı best adjective general
daha yaxşı better adjective general
nisbətən yaxşı better adjective general
hər şeyi əlindən salan butterfingered adjective general
yaxşı təsir edən charmlike adjective general
ən yaxşı choice adjective general
yaxşı xətti olan clerkly adjective general
hər şeyi əhatə edən comprehensive adjective general
yaxşı corking adjective general
hər şeyi bilmək istəyən curious adjective general
çox yaxşı dandy adjective general
yaxşı bişmiş done adjective general
hər şeyi qavrayan encyclopedic adjective general
yaxşı endearing adjective general
yaxşı familiary adjective general
uzağı yaxşı görən far-sighted adjective general
yaxşı fine adjective general
yaxşı good adjective general
yaxşı bişməmiş half-baked adjective general
hər şeyi bilən hep adjective general
yaxşı eşidilməyən inarticulate adjective general
yaxşı seçilməyən inarticulate adjective general
yaxşı eşidilməyən inaudible adjective general
hər şeyi bilmək istəyən inquisitive adjective general
yaxşı məlumatlı knowledgeable adjective general
yaxşı nice adjective general
yaxşı duyma qabiliyyəti olan nosey adjective general
yaxşı iybilmə qabiliyyəti olan nosey adjective general
yaxşı duyma qabiliyyəti olan nosy adjective general
yaxşı iybilmə qabiliyyəti olan nosy adjective general
çox yaxşı notable adjective general
yaxşı iy verən odoriferous adjective general
yaxşı iy verən odorous adjective general
hər şeyi bilən omniscient adjective general
hər şeyi udan omnivorous adjective general
hər şeyi yeyən omnivorous adjective general
hər şeyi bəyənməyən picky adjective general
çox yaxşı pleasant adjective general
yaxşı pleasurable adjective general
yaxşı əkilən ploughable adjective general
yaxşı şumlanan ploughable adjective general
çox yaxşı posh adjective general
daha yaxşı preferable adjective general
yaxşı pretty adjective general
son dərəcə yaxşı prodigious adjective general
ən yaxşı selective adjective general
hər şeyi bəyənməyən squeamish adjective general
çox yaxşı super adjective general
daha yaxşı superior adjective general
çox yaxşı swell adjective general
yaxşı qızardılmamış underdone adjective general
yaxşı virtuous adjective general
bir şeyi olmayan wanting adjective general
yaxşı well adjective general
yaxşı silahlanma well-armed adjective general
özünü yaxşı aparan well-balanced adjective general
yaxşı tərbiyə almış well-bred adjective general
yaxşı tərbiyə görmüş well-bred adjective general
yaxşı təhsil almış well-educated adjective general
yaxşı təhsil görmüş well-educated adjective general
yaxşı baxılmış well-groomed adjective general
yaxşı qulluq edilmiş well-groomed adjective general
yaxşı məlumatı olan well-informed adjective general
yaxşı məqsədli well-intentioned adjective general
yaxşı niyyətli well-intentioned adjective general
yaxşı tərbiyə almış well-mannered adjective general
yaxşı tərbiyə görmüş well-mannered adjective general
yaxşı haqq verilən well-paid adjective general
yaxşı muzde verilən well-paid adjective general
yaxşı ödənilən well-paid adjective general
yaxşı qaydaya salınmış well-regulated adjective general
yaxşı nizama salınmış well-regulated adjective general
yaxşı fəaliyyət göstərən well-run adjective general
yaxşı işləyən well-run adjective general
yaxşı düzəldilmiş well-wrought adjective general
yaxşı edilmiş well-wrought adjective general
yaxşı wholesome adjective general
bir şeyi etməyə hazır olan willing adjective general
son dərəcə yaxşı wonderful adjective general
həm ucuz, həm yaxşı cheap but good adjective general
xeyli yaxşı rather good adjective general
yaxşı-yaman smallest adjective general
çox yaxşı famously adjective spoken language
çox yaxşı first-class adjective spoken language
ən yaxşı first-class adjective spoken language
çox yaxşı tiptop adjective spoken language
çox yaxşı top-notch adjective spoken language
bir şeyi arzu edən would-be adjective spoken language
bir şeyi istəyən would-be adjective spoken language
vero