• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of bir şeyin öhdəsindən gələ bilmək (201 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
hər şeyi bilmək arzusu curiosity noun general
bir şeyin kəmiyyəti arasında olan fərq differential noun general
bir şeyin tərkib hissəsi element noun general
bir şeyin üzərinə oturmuş çirk qatı grime noun general
bir şeyin daxili interior noun general
bir şeyin bayır tərəfi out noun general
bir şeyin xaric tərəfi out noun general
bir şeyin bayır tərəfi outside noun general
bir şeyin xarici tərəfi outside noun general
bir şeyin üstünə qoymaq overlay noun general
bir şeyin üzərinə qoymaq overlay noun general
bir şeyin əsas mahiyyəti cövhəri quintessence noun general
bir şeyin qırılmış hissələri sliver noun general
bir şeyin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi specification noun general
boş şeyin üstündə savaşma squaáble noun general
qənimət bilmək avail oneself of opportunity noun general
bir şeyin yarandığı məkan cradle noun general
bir şeyin ən yaxşı hissəsi flower noun general
bir şeyin qaymağı flower noun general
bir şeyin inkişafının ən mühüm mərhələsi landmark noun general
bir şeyin canı meat noun general
bir şeyin mahiyyəti meat noun general
bir şeyin süni təzahürü ostentation noun general
bir şeyin hüdudlarından kənarda olan sahə outfield noun figurative meaning
bir şeyin ən yaxşı hissəsi cream noun general
bir şeyin qaymağı cream noun general
bir şeyin o birisinə tam əks olması pole noun general
bir şeyin arxa tərəfi back noun general
bir şeyin dal tərəfi back noun general
çətinliyin öhdəsindən gəlmək hurdle noun general
maneənin öhdəsindən gəlmək hurdle noun general
bir şeyin gövdəsi rack noun general
cüt şeyin tayı companion noun general
bir şeyin əksi offset noun general
günahkar bilmək accuse verb general
günahkar bilmək accuse of verb general
bir şeyin öhdəsindən gələ bilmək afford verb general
qədrini bilmək appraise verb general
bir şeyin dəyərini azaltmaq belittle verb general
günahkar bilmək blame verb general
suçlu bilmək blame verb general
bilmək can verb general
öhdəsindən gəlmək cope verb general
məsləhət bilmək counsel verb general
müqəssir bilmək criminate verb general
lazım bilmək deign verb general
bilmək descry verb general
günahkar bilmək fault verb general
xəlvətcə bilmək ferret out verb general
bilmək find out verb general
gələcəyini bilmək foresee verb general
qabaqcadan bilmək foresee verb general
dadını bilmək gust verb general
günahkar bilmək impute verb general
günahkar bilmək incriminate verb general
müqəssir bilmək incriminate verb general
bilmək know verb general
bir şeyin mövcudluğunu və ya həqiqiliyini inkar etmək negate verb general
bir şeyin əlaməti olmaq omen verb general
öhdəsindən gəlmək overcome verb general
öhdəsindən gəlmək overpower verb general
öhdəsindən gəlmək pull through verb general
öyrənib bilmək query verb general
soruşub bilmək query verb general
iyindən bilmək smell out verb general
boş şeyin üstündə savaşmaq squaáble verb general
bir şeyin sərhədini paya ilə göstərmək stake verb general
öhdəsindən gəlmək surmount verb general
öhdəsindən gəlmək tide verb general
bilmək savvy verb general
qədrini bilmək appreciate verb general
dostluğun qədrini bilmək appreciate friendship verb general
ar bilmək be ashamed verb general
sözünü bilmək be tactful and considerate in one's talk verb general
əhval bilmək call on verb general
iy bilmək catch the smell verb general
bir şeyin arxasından boylanmaq emerge from behind smth. verb general
soruşub bilmək enquire verb general
bir şeyin qurbanı olmaq fall as a sacrifice verb general
ağzının dadını bilmək have a good taste verb general
azadlığın dadını bilmək have tasted the freedom verb general
günahkar bilmək impeach verb general
təcrübədən bilmək know by experience verb general
əzbər bilmək know by heart verb general
sinədəftər bilmək know by heart verb general
sinədəftər bilmək know from memory verb general
fəndini bilmək know how verb general
öz işini bilmək know one's job verb general
öz qədrini bilmək know one's own value verb general
bir şeyi incəliyinə qədər bilmək know smth. to a nicety verb general
öhdəsindən gəlmək manage verb general
işin öhdəsindən gəlmək manage with one's job well verb general
düşmənə bata bilmək overcome the enemy verb general
iy bilmək pick up the smell verb general
çətinliklə verə bilmək scrape through verb general
iy bilmək smell verb general
qədrini bilmək value verb general
öz həyatının qədrini bilmək value one's own life verb general
günahkar bilmək arraign verb general
daha yaxşı bilmək choose verb general
dayana bilmək defy verb general
qabağında dura bilmək defy verb general
bilmək discover verb general
əvvəlcədən bilmək divine verb general
qabaqcadan bilmək divine verb general
dadını bilmək flavour verb general
bir şeyin qarşısında olmaq front verb general
bir şeyin üstündən o tərəfə hoppanmaq hop verb general
özünə rəva bilmək indulge verb general
iy bilmək mouse verb general
öhdəsindən gəlmək overpass verb general
bilmək recognise verb general
qədrini bilmək treasure verb general
his bilmək whiff verb general
bilmək istəmək wonder verb general
qədir-qiymət bilmək apprise verb archaism
bir şeyin bilicisi olmaq appreciate verb general
bir şeyin ətrafında fırlanmaq hinge verb general
bilmək possess verb general
qədrini bilmək save verb general
iylə bilmək sniff verb general
sayıb hesabı bilmək total verb general
öhdəsindən gəlmək wade verb general
soruşub bilmək worm verb general
çətinliyin öhdəsindən gəlmək hurdle verb figurative meaning
qədrini bilmək cherish verb general
özünü saxlaya bilmək govern verb general
bilmək have verb general
bilmək hear verb general
soruşub bilmək quiz verb American
dadını bilmək taste verb figurative meaning
bir şeyin üzərində gərgin işləmək hammer verb general
qərara gələ bilməmək hover verb general
bir şeyin üzərində səylə işləmək apply verb general
bilmək tell verb general
bir şeyin balağını tikmək whip verb general
bir şeyin qırağını ilgəkləmək whip verb general
bir şeyin qırağını sırıqlamaq whip verb general
bir şeyin qırağını tikmək whip verb general
hər şeyi bilmək istəyən curious adjective general
fikrə gələ bilən imaginable adjective general
hər şeyi bilmək istəyən inquisitive adjective general
öhdəsindən gəlməsi mümkün olan manageable adjective general
ölçüyə gələ bilən measurable adjective general
öhdəsindən gəlinə bilən surmountable adjective general
bir şeyin iddiasında olan would-be adjective spoken language
bir şeyin dəlisi crazed adjective general
bir şeyin dəlisi olma crazy adjective general
bir şeyin başlanğıcını təşkil edən original adjective general
bir şeyin əvvəlini təşkil edən original adjective general
bir şeyin hüdudlarından kənarda olan outlying adjective general
bir şeyin qabağını alan preventive adjective general
bir şeyin aludəsi potty adjective figurative meaning
bir şeyin dəlisi potty adjective figurative meaning
dili praktik olaraq bilmək know a language practically adverb general
bir şeyin zərərinə to the bad of adverb general
bir şeyin qurbanı olmaq be a prey to smth. phrases general
öhdəsindən gəlmək bear down phrases general
bir şeyin qurbanı olmaq become a prey to smth. phrases general
bir şeyin qurbanı olmaq fall a sacrifice to smth. phrases general
bir qərara gələ bilməmək hang in the wind phrases general
bir şeyi yaxşı bilmək have a good command of smth. phrases general
beş barmağı kimi bilmək have at one's finger-tips phrases general
bir şeyin intizarında in expectation of something phrases general
bir şeyin hesabını aparmaq keep a tab on smth. phrases general
nə etdiyini yaxşı bilmək know one's own min phrases general
nə istədiyini yaxşı bilmək know one's own min phrases general
bir şeyi kamil bilmək know smth. all to pieces phrases general
bir şeyi tam bilmək know smth. all to pieces phrases general
bir şeyi beş barmağı kimi bilmək know smth. to a t phrases general
çirkini də, bikini də bilmək know the ropes phrases general
bir şeyin müzakirəsini təxirə salmaq lay smth. on the table phrases general
bir şeyin hesabına yaşamaq live off phrases general
bir şeyin intizarını çəkmək look forward to smth. phrases general
hər bir qəpiyinin qədrini bilmək look twice at evey penny phrases general
özünə rəva bilmək make bold with phrases general
ağzında çıxan sözü bilmək pick one's words phrases general
bir kəsdə bir kəsin/şeyin xeyrinə əvvəlcədən rəğbət doğurmaq prejudice smb. in favour of smb./smth. phrases general
bir şeyin üstündə kiminləsə sözləşmək quarrel with smb. about smth. phrases general
bir şeyin üstündə kiminləsə sözləşmək quarrel with smb. for smth. phrases general
bir şeyin icra üsuluna etiraz etmək quarrel with the way smth. is done phrases general
bir şeyin necə edildiyinə etiraz etmək quarrel with the way smth. is done phrases general
yerin altını da üstünü də bilmək read between the lines phrases general
bir şeyin qeydinə qalmaq see after smth. phrases general
necə hərəkət edəcəyini bilmək see one's way phrases general
öz işini bilmək see one's way phrases general
yerin altını da, üstünü də bilmək see through a brick wall phrases general
yerin altını da, üstünü də bilmək see through a mud wall phrases general
yerin altını da, üstünü də bilmək see through a stone wall phrases general
bir şeyin üzərində dayanmaq settle on smth. phrases general
bir şeyin üzərində dayanmaq settle upon smth. phrases general
bir şeyin müzakirəsinə qayıtmaq take smth. from the table phrases general
bir şeyin ələyhinə çıxmaq turn against smth. phrases general
öhdəsindən gəlmək win through phrases general
su kimi bilmək know perfectly phrases general
dinsizin öhdəsindən imansız gələr diamond cut diamond phrases proverb
öhdəsindən gəlmək break the neck phrases general
icarəyə götürülmüş şeyin müəyyən ödənişlər ödənildikdən sonra şəxsi mülkiyyətə keçməsi hire purchase phrases general
icarəyə götürülmüş şeyin müəyyən ödənişlər ödənildikdən sonra şəxsi mülkiyyətə keçməsi hire system phrases general
bir şeyin üzərindən baxmaq look over phrases general
bir şeyin üstündən içmək wash smth. down phrases general
vero