• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of bir şeyin üzərinə oturmuş çirk qatı (196 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
qatı düşmən arch-enemy noun general
üzərinə şirə çəkilmiş yemək aspic noun general
üzərinə şirə tökülmüş xörək aspic noun general
öz üzərinə götürmə assumption noun general
qaynadılmış qatı qaymaq clouted-cream noun general
daş kömür qatı coal-bed noun general
qatı tənqid diatribe noun general
bir şeyin kəmiyyəti arasında olan fərq differential noun general
çirk dirt noun general
qatı sürtgü yağı dope noun general
bir şeyin tərkib hissəsi element noun general
qatı mövhümatçı fanatic noun general
çirk filth noun general
çirk filthiness noun general
bir şeyin üzərinə oturmuş çirk qatı grime noun general
çökmüş çirk təbəqəsi grime noun general
çirk impurity noun general
bir şeyin daxili interior noun general
çirk ordure noun general
bir şeyin bayır tərəfi out noun general
bir şeyin xaric tərəfi out noun general
bir şeyin bayır tərəfi outside noun general
bir şeyin xarici tərəfi outside noun general
bir şeyin üstünə qoymaq overlay noun general
bir şeyin üzərinə qoymaq overlay noun general
çirk purulence noun general
çirk pus noun general
bir şeyin əsas mahiyyəti cövhəri quintessence noun general
bir şeyin qırılmış hissələri sliver noun general
çirk smudge noun general
bir şeyin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi specification noun general
boş şeyin üstündə savaşma squaáble noun general
qatı tərəfdar stickler noun general
torpağın alt qatı subsoil noun general
çirk suppuration noun general
torpağın ana qatı underground noun general
sərhəd qatı boundary layer noun general
çirk crock noun general
çirk matter noun general
qatı qaz rich gas noun general
üzərinə bir şeylər qoyulub qızardılmış bir parça çörək canape noun American
torpağın əkinə yararlı üst qatı top-soil noun agricultural
tazıları heyvan üzərinə salma chase noun general
bir şeyin yarandığı məkan cradle noun general
üzərinə öhdəlik götürən şəxs engager noun general
bir şeyin ən yaxşı hissəsi flower noun general
bir şeyin qaymağı flower noun general
bir şeyin inkişafının ən mühüm mərhələsi landmark noun general
bir şeyin canı meat noun general
bir şeyin mahiyyəti meat noun general
çirk mess noun general
bir şeyin süni təzahürü ostentation noun general
ən qatı worst noun general
sarı qatı duman pea-soup noun spoken language
bir şeyin hüdudlarından kənarda olan sahə outfield noun figurative meaning
suvağın birinci qatı render noun building
bir şeyin ən yaxşı hissəsi cream noun general
bir şeyin qaymağı cream noun general
bir şeyin o birisinə tam əks olması pole noun general
çirk soil noun general
çox oturmuş qonaq fixture noun spoken language
bir şeyin arxa tərəfi back noun general
bir şeyin dal tərəfi back noun general
çirk black noun general
bir şeyin gövdəsi rack noun general
malların üzərinə yapışdırılan kağız check noun general
cüt şeyin tayı companion noun general
bir şeyin əksi offset noun general
gözün küncündə ifraz olunan yapışqan çirk gum noun general
bir şeyin öhdəsindən gələ bilmək afford verb general
öz üzərinə götürmək assume verb general
bir şeyin dəyərini azaltmaq belittle verb general
çirk etmək besmirch verb general
üzərinə mis çəkmək copper verb general
üzərinə qoymaq encharge verb general
üzərinə qoymaq entrust verb general
bir şeyin mövcudluğunu və ya həqiqiliyini inkar etmək negate verb general
üzərinə nikel çəkmək nickel verb general
bir şeyin əlaməti olmaq omen verb general
çirk etmək soil verb general
boş şeyin üstündə savaşmaq squaáble verb general
bir şeyin sərhədini paya ilə göstərmək stake verb general
çirk vermək suppurate verb general
məsuliyyəti öz üzərinə götürmək assume the responsibility verb general
məsarifləri öz üzərinə götürmək bear expenses verb general
bir şeyin arxasından boylanmaq emerge from behind smth. verb general
bir şeyin qurbanı olmaq fall as a sacrifice verb general
bir şey üzərinə embarqo qoymaq lay smth. under an embargo verb general
düşmən üzərinə atılmaq leap upon a foe verb general
üzərinə keçə çəkmək overlay with felt verb general
təqsiri öz üzərinə götürmək take the blame upon oneself verb general
zəhmətini öz üzərinə götürmək take the trouble verb general
üzərinə təəhhüd götürmək undertake an engagement verb general
müqaviləyə görə üzərinə öhdəlik götürmək covenant verb general
bir şeyin qarşısında olmaq front verb general
bir şeyin üstündən o tərəfə hoppanmaq hop verb general
donuz kimi çirk içində yaşamaq pig verb general
öz üzərinə götürmək shoulder verb general
öz üzərinə götürmək undertake verb general
bir şeyin bilicisi olmaq appreciate verb general
bir şeyin ətrafında fırlanmaq hinge verb general
üzərinə qoymaq fix verb general
üzərinə hucum etmək fulminate verb general
üzərinə atılmaq fulminate verb general
bir şeyin üzərində gərgin işləmək hammer verb general
çirk eləmək head verb general
bir şeyin üzərində səylə işləmək apply verb general
öz üzərinə götürmək go verb general
bir şeyin balağını tikmək whip verb general
bir şeyin qırağını ilgəkləmək whip verb general
bir şeyin qırağını sırıqlamaq whip verb general
bir şeyin qırağını tikmək whip verb general
qatı arrant adjective general
üzərinə latun çəkilmiş brassed adjective general
üzərinə mis çəkilmiş brassed adjective general
üzərinə latun çəkilmiş brassy adjective general
üzərinə mis çəkilmiş brassy adjective general
qatı dense adjective general
çirk dirty adjective general
qatı mövhümatçı fanatic adjective general
qatı mövhümatçılıqla fanatically adjective general
çirk-pasaq basmış grimy adjective general
qatı inveterate adjective general
qatı notorious adjective general
qatı stodgy adjective general
qatı hardcore adjective general
bir şeyin iddiasında olan would-be adjective spoken language
üzərinə qızıl suyu çəlilmiş aureate adjective general
qatı cloggy adjective general
bir şeyin dəlisi crazed adjective general
bir şeyin dəlisi olma crazy adjective general
qatı extreme adjective general
qatı hardshell adjective general
qatı intense adjective general
üzərinə etiket vurulmuş labelled adjective general
üzərinə etiket yapışdırılmış labelled adjective general
bir şeyin başlanğıcını təşkil edən original adjective general
bir şeyin əvvəlini təşkil edən original adjective general
bir şeyin hüdudlarından kənarda olan outlying adjective general
bir şeyin qabağını alan preventive adjective general
qatı solid adjective general
piy qatı olan streaky adjective general
üzərinə kaşı çəkilmiş tiled adjective general
üzərinə kaşı vurulmuş tiled adjective general
qatı turbid adjective general
qatı fast adjective general
qatı thick adjective general
üzərinə plitka çəkilmiş tiled adjective general
qatı unmitigated adjective general
qatı utter adjective general
bir şeyin aludəsi potty adjective figurative meaning
bir şeyin dəlisi potty adjective figurative meaning
qatı desperate adjective general
qatı thready adjective general
qatı heavy adjective general
qatı stiff adjective general
qatı unqualified adjective general
qatı densely adverb general
bir şeyin zərərinə to the bad of adverb general
qatı blankly adverb general
bir şeyin qurbanı olmaq be a prey to smth. phrases general
günahı öz üzərinə götürmək bear the blame phrases general
bir şeyin qurbanı olmaq become a prey to smth. phrases general
qatı ət suyu beef tea phrases general
bir şeyin qurbanı olmaq fall a sacrifice to smth. phrases general
böyük xərci öz üzərinə götürmək go to great expense phrases general
qatı qaranlıq gross darkness phrases general
bir şeyin intizarında in expectation of something phrases general
bir şeyin hesabını aparmaq keep a tab on smth. phrases general
qatı kələkbaz knave in grain phrases general
qatı lotu knave in grain phrases general
bir şeyin müzakirəsini təxirə salmaq lay smth. on the table phrases general
bir şeyin hesabına yaşamaq live off phrases general
bir şeyin intizarını çəkmək look forward to smth. phrases general
hesabı ödəməyi üzərinə götürmək pick up the tab phrases general
bir kəsdə bir kəsin/şeyin xeyrinə əvvəlcədən rəğbət doğurmaq prejudice smb. in favour of smb./smth. phrases general
bir şeyin üstündə kiminləsə sözləşmək quarrel with smb. about smth. phrases general
bir şeyin üstündə kiminləsə sözləşmək quarrel with smb. for smth. phrases general
bir şeyin icra üsuluna etiraz etmək quarrel with the way smth. is done phrases general
bir şeyin necə edildiyinə etiraz etmək quarrel with the way smth. is done phrases general
qatı kələkbaz rogue in grain phrases general
qatı lotu rogue in grain phrases general
bir şeyin qeydinə qalmaq see after smth. phrases general
bir şeyin üzərində dayanmaq settle on smth. phrases general
bir şeyin üzərində dayanmaq settle upon smth. phrases general
zərbənin bütün gücünü öz üzərinə götürmək stand in the breach phrases general
əsas zərbəni öz üzərinə götürmək stand in the gap phrases general
bir şeyin müzakirəsinə qayıtmaq take smth. from the table phrases general
cəmiyyətin yuxarı qatı the upper crust phrases general
qatı duman thick fog phrases general
bir şeyin ələyhinə çıxmaq turn against smth. phrases general
icarəyə götürülmüş şeyin müəyyən ödənişlər ödənildikdən sonra şəxsi mülkiyyətə keçməsi hire purchase phrases general
icarəyə götürülmüş şeyin müəyyən ödənişlər ödənildikdən sonra şəxsi mülkiyyətə keçməsi hire system phrases general
bir şeyin üzərindən baxmaq look over phrases general
məsuliyyəti başqasının üzərinə atmaq pass the buck phrases general
bir şeyin üstündən içmək wash smth. down phrases general
vero