• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of bir şeyin daxili (145 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
silah lüləsinin daxili ölçüsü calibre noun general
bir şeyin kəmiyyəti arasında olan fərq differential noun general
bir şeyin tərkib hissəsi element noun general
bir şeyin üzərinə oturmuş çirk qatı grime noun general
daxili hissələr innards noun general
daxili orqanlar innards noun general
daxili hissə inside noun general
daxili məkan inside noun general
daxili telefon əlaqəsi intercom noun general
bir şeyin daxili interior noun general
bir şeyin bayır tərəfi out noun general
bir şeyin xaric tərəfi out noun general
bir şeyin bayır tərəfi outside noun general
bir şeyin xarici tərəfi outside noun general
bir şeyin üstünə qoymaq overlay noun general
bir şeyin üzərinə qoymaq overlay noun general
çiyinin daxili tərəfi oxter noun general
bir şeyin əsas mahiyyəti cövhəri quintessence noun general
bir şeyin qırılmış hissələri sliver noun general
bir şeyin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi specification noun general
boş şeyin üstündə savaşma squaáble noun general
daxili müşahidə introspection noun general
ümumi daxili məhsul gross domestic product noun general
Daxili işlər Nazirliyi Department of the Interior noun general
daxili siyasət Domestic policy noun general
daxili işlər home affairs noun general
daxili bazar home market noun general
Daxili işlər Nazirliyi Home Office noun general
Daxili işlər naziri Home Secretary noun general
daxili ticarət home trade noun general
daxili ziddiyyətlər inner contradictions noun general
daxili aləm inner life noun general
daxili xəstəliklər internal diseases noun general
daxili düşmənlər internal enemies noun general
daxili fleksiya internal inflexion noun general
daxili yanacaq mühərriki internal-combustion engine noun general
Daxili işlər naziri Minister for Home Affairs noun general
Daxili işlər naziri Minister of the Interior noun general
Daxili işlər Nazirliyi Ministry of Internal Affairs noun general
müəssisədə daxili nizam-inti qaydası nizam-intizam office regulations noun general
idarədə daxili qanun-qayda office regulations noun general
daxili qayda-qanun routine noun general
daxili orqanlar bowel noun anatomical
daxili davranış qaydası bylaw noun general
bir şeyin yarandığı məkan cradle noun general
bir şeyin ən yaxşı hissəsi flower noun general
bir şeyin qaymağı flower noun general
daxili işlər interior noun general
bir şeyin inkişafının ən mühüm mərhələsi landmark noun general
bir şeyin canı meat noun general
bir şeyin mahiyyəti meat noun general
bir şeyin süni təzahürü ostentation noun general
bir şeyin hüdudlarından kənarda olan sahə outfield noun figurative meaning
daxili birləşmə interconnection noun electrical engineering
bir şeyin ən yaxşı hissəsi cream noun general
bir şeyin qaymağı cream noun general
bir şeyin o birisinə tam əks olması pole noun general
daxili məna undertone noun general
bir şeyin arxa tərəfi back noun general
bir şeyin dal tərəfi back noun general
bir şeyin gövdəsi rack noun general
cüt şeyin tayı companion noun general
bir şeyin əksi offset noun general
bir şeyin öhdəsindən gələ bilmək afford verb general
bir şeyin dəyərini azaltmaq belittle verb general
bir şeyin mövcudluğunu və ya həqiqiliyini inkar etmək negate verb general
bir şeyin əlaməti olmaq omen verb general
boş şeyin üstündə savaşmaq squaáble verb general
bir şeyin sərhədini paya ilə göstərmək stake verb general
bir şeyin arxasından boylanmaq emerge from behind smth. verb general
bir şeyin qurbanı olmaq fall as a sacrifice verb general
bir şeyin qarşısında olmaq front verb general
bir şeyin üstündən o tərəfə hoppanmaq hop verb general
bir şeyin bilicisi olmaq appreciate verb general
bir şeyin ətrafında fırlanmaq hinge verb general
bir şeyin üzərində gərgin işləmək hammer verb general
daxili local verb computer
bir şeyin üzərində səylə işləmək apply verb general
bir şeyin balağını tikmək whip verb general
bir şeyin qırağını ilgəkləmək whip verb general
bir şeyin qırağını sırıqlamaq whip verb general
bir şeyin qırağını tikmək whip verb general
daxili built-in adjective general
daxili in adjective general
daxili inner adjective general
daxili inside adjective general
müəsissə daxili interdepartmental adjective general
idarə daxili interdepartmental adjective general
daxili interior adjective general
daxili internal adjective general
daxili inward adjective general
daxili səbəbdən törəyən unpromted adjective general
daxili up-country adjective general
daxili inherent adjective general
daxili intrinsic adjective general
bir şeyin iddiasında olan would-be adjective spoken language
daxili xəstəliklər therapeutic adjective medical
daxili orqanlara aid olan visceral adjective anatomical
bir şeyin dəlisi crazed adjective general
bir şeyin dəlisi olma crazy adjective general
daxili domestic adjective general
daxili inland adjective general
bir şeyin başlanğıcını təşkil edən original adjective general
bir şeyin əvvəlini təşkil edən original adjective general
bir şeyin hüdudlarından kənarda olan outlying adjective general
bir şeyin qabağını alan preventive adjective general
bir şeyin aludəsi potty adjective figurative meaning
bir şeyin dəlisi potty adjective figurative meaning
daxili home adjective general
daxili oral adjective general
daxili qəbul edilməli oral adjective general
bir şeyin zərərinə to the bad of adverb general
bir şeyin qurbanı olmaq be a prey to smth. phrases general
bir şeyin qurbanı olmaq become a prey to smth. phrases general
daxili yanma mühərriki combustion engine phrases general
daxili siyasət domestic policy phrases general
daxili siyasət domestic politics phrases general
bir şeyin qurbanı olmaq fall a sacrifice to smth. phrases general
daxili bazar home market phrases general
Daxili İşlər Nazirliyi Home Office phrases general
daxili siyasət home policy phrases general
Daxili İşlər Naziri Home Secretary phrases general
bir şeyin intizarında in expectation of something phrases general
daxili siyasət internal policy phrases general
bir şeyin hesabını aparmaq keep a tab on smth. phrases general
bir şeyin müzakirəsini təxirə salmaq lay smth. on the table phrases general
bir şeyin hesabına yaşamaq live off phrases general
bir şeyin intizarını çəkmək look forward to smth. phrases general
bir kəsdə bir kəsin/şeyin xeyrinə əvvəlcədən rəğbət doğurmaq prejudice smb. in favour of smb./smth. phrases general
bir şeyin üstündə kiminləsə sözləşmək quarrel with smb. about smth. phrases general
bir şeyin üstündə kiminləsə sözləşmək quarrel with smb. for smth. phrases general
bir şeyin icra üsuluna etiraz etmək quarrel with the way smth. is done phrases general
bir şeyin necə edildiyinə etiraz etmək quarrel with the way smth. is done phrases general
bir şeyin qeydinə qalmaq see after smth. phrases general
bir şeyin üzərində dayanmaq settle on smth. phrases general
bir şeyin üzərində dayanmaq settle upon smth. phrases general
bir şeyin müzakirəsinə qayıtmaq take smth. from the table phrases general
bir şeyin ələyhinə çıxmaq turn against smth. phrases general
Daxili İşlər Nazirliyi Ministry of Internal Affairs phrases general
icarəyə götürülmüş şeyin müəyyən ödənişlər ödənildikdən sonra şəxsi mülkiyyətə keçməsi hire purchase phrases general
icarəyə götürülmüş şeyin müəyyən ödənişlər ödənildikdən sonra şəxsi mülkiyyətə keçməsi hire system phrases general
bir şeyin üzərindən baxmaq look over phrases general
bir şeyin üstündən içmək wash smth. down phrases general
daxili orqanlar viscera plural anatomical
daxili nizam qaydaları regulation plural general
vero