• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of bir şeyin qırağını tikmək (141 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
paltar tikmək üçün pambıq parça cheesecloth noun general
bir şeyin kəmiyyəti arasında olan fərq differential noun general
bir şeyin tərkib hissəsi element noun general
bir şeyin üzərinə oturmuş çirk qatı grime noun general
bir şeyin daxili interior noun general
naxış tikmək interweave noun general
bir şeyin bayır tərəfi out noun general
bir şeyin xaric tərəfi out noun general
bir şeyin bayır tərəfi outside noun general
bir şeyin xarici tərəfi outside noun general
bir şeyin üstünə qoymaq overlay noun general
bir şeyin üzərinə qoymaq overlay noun general
bir şeyin əsas mahiyyəti cövhəri quintessence noun general
bir şeyin qırılmış hissələri sliver noun general
bir şeyin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi specification noun general
boş şeyin üstündə savaşma squaáble noun general
palto tikmək üçün parça coating noun general
bir şeyin yarandığı məkan cradle noun general
bir şeyin ən yaxşı hissəsi flower noun general
bir şeyin qaymağı flower noun general
bir şeyin inkişafının ən mühüm mərhələsi landmark noun general
bir şeyin canı meat noun general
bir şeyin mahiyyəti meat noun general
bir şeyin süni təzahürü ostentation noun general
bir şeyin hüdudlarından kənarda olan sahə outfield noun figurative meaning
bir şeyin ən yaxşı hissəsi cream noun general
bir şeyin qaymağı cream noun general
bir şeyin o birisinə tam əks olması pole noun general
bir şeyin arxa tərəfi back noun general
bir şeyin dal tərəfi back noun general
bir şeyin gövdəsi rack noun general
cüt şeyin tayı companion noun general
bir şeyin əksi offset noun general
bir şeyin öhdəsindən gələ bilmək afford verb general
saçaq tikmək befringe verb general
bir şeyin dəyərini azaltmaq belittle verb general
körpü tikmək bridge verb general
tikmək build verb general
tikmək build in verb general
düymə tikmək button verb general
ilgək tikmək buttonhole verb general
tikmək construct verb general
bənd tikmək dam verb general
naxış tikmək embroider verb general
tikmək erect verb general
büzmə tikmək full verb general
xiştək tikmək gore verb general
qırağını basdırmaq hem verb general
maşınla tikmək machine verb general
tikmək make verb general
tikmək needle verb general
bir şeyin mövcudluğunu və ya həqiqiliyini inkar etmək negate verb general
yuva tikmək nest verb general
bir şeyin əlaməti olmaq omen verb general
daha keyfiyyətli tikmək outbuild verb general
daha möhkəm tikmək outbuild verb general
ayrı-ayrı hissələrdən tikmək piece verb general
güləbətin tikmək purl verb general
saçaq tikmək purl verb general
yenidən tikmək rebuild verb general
yenidən tikmək reconstruct verb general
bir yerə tikmək seam together verb general
tikmək sew verb general
boş şeyin üstündə savaşmaq squaáble verb general
bir şeyin sərhədini paya ilə göstərmək stake verb general
tikmək stitch verb general
dəblə tikmək style verb general
tikmək tab verb general
tikmək tailor verb general
haşiyə tikmək welt verb general
köbə tikmək welt verb general
sipər tikmək build a shield verb general
təzə tikmək build newly verb general
him tikmək build the foundation verb general
təzədən tikmək build up anew verb general
bir şeyin arxasından boylanmaq emerge from behind smth. verb general
bir şeyin qurbanı olmaq fall as a sacrifice verb general
naxış tikmək interweave verb general
bənd tikmək causeway verb general
damba tikmək causeway verb general
tikmək engineer verb general
tikmək frame verb general
bir şeyin qarşısında olmaq front verb general
bir şeyin üstündən o tərəfə hoppanmaq hop verb general
həddindən artıq çox bina tikmək outbuild verb general
haşiyə tikmək panel verb general
köbə tikmək panel verb general
tikmək pitch verb general
tikmək quilt verb general
yenidən tikmək rearrange verb general
qübbə tikmək vault verb general
bir şeyin bilicisi olmaq appreciate verb general
bir şeyin ətrafında fırlanmaq hinge verb general
bənd tikmək pen verb general
damba tikmək pen verb general
dəmir yolu tikmək railroad verb general
göbə tikmək case verb general
üz tikmək case verb general
bir şeyin üzərində gərgin işləmək hammer verb general
bir şeyin üzərində səylə işləmək apply verb general
köbə tikmək bind verb general
bir şeyin balağını tikmək whip verb general
bir şeyin qırağını ilgəkləmək whip verb general
bir şeyin qırağını sırıqlamaq whip verb general
bir şeyin qırağını tikmək whip verb general
tikmək drive verb general
naxış tikmək work verb general
bir şeyin iddiasında olan would-be adjective spoken language
bir şeyin dəlisi crazed adjective general
bir şeyin dəlisi olma crazy adjective general
bir şeyin başlanğıcını təşkil edən original adjective general
bir şeyin əvvəlini təşkil edən original adjective general
bir şeyin hüdudlarından kənarda olan outlying adjective general
bir şeyin qabağını alan preventive adjective general
bir şeyin aludəsi potty adjective figurative meaning
bir şeyin dəlisi potty adjective figurative meaning
bir şeyin zərərinə to the bad of adverb general
bir şeyin qurbanı olmaq be a prey to smth. phrases general
bir şeyin qurbanı olmaq become a prey to smth. phrases general
bir şeyin qurbanı olmaq fall a sacrifice to smth. phrases general
bir şeyin intizarında in expectation of something phrases general
bir şeyin hesabını aparmaq keep a tab on smth. phrases general
bir şeyin müzakirəsini təxirə salmaq lay smth. on the table phrases general
bir şeyin hesabına yaşamaq live off phrases general
bir şeyin intizarını çəkmək look forward to smth. phrases general
bir kəsdə bir kəsin/şeyin xeyrinə əvvəlcədən rəğbət doğurmaq prejudice smb. in favour of smb./smth. phrases general
bir şeyin üstündə kiminləsə sözləşmək quarrel with smb. about smth. phrases general
bir şeyin üstündə kiminləsə sözləşmək quarrel with smb. for smth. phrases general
bir şeyin icra üsuluna etiraz etmək quarrel with the way smth. is done phrases general
bir şeyin necə edildiyinə etiraz etmək quarrel with the way smth. is done phrases general
bir şeyin qeydinə qalmaq see after smth. phrases general
bir şeyin üzərində dayanmaq settle on smth. phrases general
bir şeyin üzərində dayanmaq settle upon smth. phrases general
bir şeyin müzakirəsinə qayıtmaq take smth. from the table phrases general
bir şeyin ələyhinə çıxmaq turn against smth. phrases general
icarəyə götürülmüş şeyin müəyyən ödənişlər ödənildikdən sonra şəxsi mülkiyyətə keçməsi hire purchase phrases general
icarəyə götürülmüş şeyin müəyyən ödənişlər ödənildikdən sonra şəxsi mülkiyyətə keçməsi hire system phrases general
bir şeyin üzərindən baxmaq look over phrases general
tez tikmək throw up phrases general
bir şeyin üstündən içmək wash smth. down phrases general
yanında tikmək throw out phrases general