• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of bir şeyin tərkib hissəsi (159 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
ömrün son hissəsi afterlife noun general
kürəyin enli hissəsi broad noun general
söykənəcəyin enli hissəsi broad noun general
musiqi əsərinin xorla oxunan təntənəli hissəsi cantata noun general
yolun nəqliyyat gedə bilən hissəsi carriageway noun general
küçənin döşənmiş hissəsi causeway noun general
avtomobilin əsas hissəsi chassis noun general
tərkib hissəsi component noun general
paltar qolunun qatlanmış hissəsi cuff noun general
bir şeyin kəmiyyəti arasında olan fərq differential noun general
tərkib hissələrinə ayrıla bilmə dissolubility noun general
şəhərin qaynar hissəsi downtown noun general
şəhərin işgüzar hissəsi downtown noun general
maddənin içindən elektrik cərəyanı keçdikdə onun tərkib hissələrinə ayrılması electrolysis noun general
bir şeyin tərkib hissəsi element noun general
bir şeyin üzərinə oturmuş çirk qatı grime noun general
tərkib hissəsi ingredient noun general
bir şeyin daxili interior noun general
dairənin səkkizdə bir hissəsi octant noun general
bir şeyin bayır tərəfi out noun general
bir şeyin xaric tərəfi out noun general
bir şeyin bayır tərəfi outside noun general
bir şeyin xarici tərəfi outside noun general
bir şeyin üstünə qoymaq overlay noun general
bir şeyin üzərinə qoymaq overlay noun general
sazişin və s. giriş hissəsi preamble noun general
səhnənin qabaq hissəsi proscenium noun general
bir şeyin əsas mahiyyəti cövhəri quintessence noun general
yumşaq ət hissəsi sirloin noun general
bir şeyin qırılmış hissələri sliver noun general
şəhərin yoxsullar yaşayan hissəsi slum noun general
bir şeyin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi specification noun general
boş şeyin üstündə savaşma squaáble noun general
ölkənin dağlıq hissəsi upland noun general
döyüş cihazının uc hissəsi warhead noun general
kimyəvi tərkib chemical composition noun general
qaldırıcı kranın hərəkət edən hissəsi jib noun general
tərkib membership noun general
ictimai tərkib social structure noun general
tərkib structure noun general
dairənin dörddə bir hissəsi quadrant noun mathematics
burun hissəsi fore noun nautical
gəmidə yuxarı göyərtənin qabaq hissəsi forecastle noun nautical
köməkçi nitq hissəsi form-word noun linguistic
qarışıq maddələri mərkəzdənqaçan qüvvə vasitəsilə tərkib hissələrinə ayıran cihaz centrifuge noun technical
ehtiyat hissəsi fund noun military
tərkib compound noun chemistry
döşlüyün yuxarı hissəsi bib noun general
bədənin ətli hissəsi brawn noun general
burunun üst hissəsi bridge noun general
Londonun işgüzar hissəsi city noun general
dəbilqənin boyunu qoruyan hissəsi coif noun general
tərkib composition noun general
bir şeyin yarandığı məkan cradle noun general
funksiya artımının bir hissəsi differential noun general
bir şeyin ən yaxşı hissəsi flower noun general
bir şeyin qaymağı flower noun general
müqavilənin əsas hissəsi gist noun general
bir şeyin inkişafının ən mühüm mərhələsi landmark noun general
bir şeyin canı meat noun general
bir şeyin mahiyyəti meat noun general
bir şeyin süni təzahürü ostentation noun general
kürək hissəsi shoulder noun general
fəslin bir hissəsi subsection noun general
bağ yaxud parkın əl dəyməmiş təbii şəkildə başl-başına buraxılmış hissəsi wilderness noun general
ittihamın əsas hissəsi gist noun law
bir şeyin hüdudlarından kənarda olan sahə outfield noun figurative meaning
səhnənin qabaq hissəsi foreground noun theatrical
ağacın kökə yaxın yoğun hissəsi butt noun general
bir şeyin ən yaxşı hissəsi cream noun general
bir şeyin qaymağı cream noun general
gəminin üfüqdə görünməyən hissəsi hull noun general
cəmdəyin bir hissəsi joint noun general
ölkənin quzey hissəsi north noun general
ölkənin şimal hissəsi north noun general
poemanın giriş hissəsi overture noun general
şeirin giriş hissəsi overture noun general
bir şeyin o birisinə tam əks olması pole noun general
tərkib construction noun grammatical
bir şeyin arxa tərəfi back noun general
bir şeyin dal tərəfi back noun general
yüyənin atın ağzına verilən dəmir hissəsi bit noun general
paltarın yuxarı qabaq hissəsi breast noun general
tərkib constitution noun general
yolun hissəsi leg noun general
məhsulun birdəfəlik yığılan hissəsi pick noun general
bir şeyin gövdəsi rack noun general
cüt şeyin tayı companion noun general
boyun hissəsi neck noun general
bir şeyin əksi offset noun general
tərkib component noun computer
dünyanın bir hissəsi quarter noun general
kainatın bir hissəsi quarter noun general
meydanın yan xəttdən kənar hissəsi touch noun sport
bir şeyin öhdəsindən gələ bilmək afford verb general
bir şeyin dəyərini azaltmaq belittle verb general
tərkib hissələrinə ayırmaq decompose verb general
bir şeyin mövcudluğunu və ya həqiqiliyini inkar etmək negate verb general
bir şeyin əlaməti olmaq omen verb general
boş şeyin üstündə savaşmaq squaáble verb general
bir şeyin sərhədini paya ilə göstərmək stake verb general
bir şeyin arxasından boylanmaq emerge from behind smth. verb general
bir şeyin qurbanı olmaq fall as a sacrifice verb general
tərkib hissələrinə ayırmaq disintegrate verb general
bir şeyin qarşısında olmaq front verb general
bir şeyin üstündən o tərəfə hoppanmaq hop verb general
bir şeyin bilicisi olmaq appreciate verb general
bir şeyin ətrafında fırlanmaq hinge verb general
bir şeyin üzərində gərgin işləmək hammer verb general
bir şeyin üzərində səylə işləmək apply verb general
bir şeyin balağını tikmək whip verb general
bir şeyin qırağını ilgəkləmək whip verb general
bir şeyin qırağını sırıqlamaq whip verb general
bir şeyin qırağını tikmək whip verb general
tərkib component adjective general
tərkib hissələrinə ayrılmış disjointed adjective general
tərkib hissələrinə ayrıla bilən dissoluble adjective general
tərkib hissələrinə ayrılmayan indecomposable adjective general
tamamilə və ya bir hissəsi quru ilə keçən overland adjective general
bir şeyin iddiasında olan would-be adjective spoken language
xəbərin ad hissəsi predicative adjective grammatical
ömrün son hissəsi afternoon adjective general
bir şeyin dəlisi crazed adjective general
bir şeyin dəlisi olma crazy adjective general
bir şeyin başlanğıcını təşkil edən original adjective general
bir şeyin əvvəlini təşkil edən original adjective general
bir şeyin hüdudlarından kənarda olan outlying adjective general
bir şeyin qabağını alan preventive adjective general
tərkib constituent adjective general
ayrılmaz tərkib hissəsi necessary adjective general
bir şeyin aludəsi potty adjective figurative meaning
bir şeyin dəlisi potty adjective figurative meaning
bir şeyin zərərinə to the bad of adverb general
bir hissəsi some indefinite adverb general
bir şeyin qurbanı olmaq be a prey to smth. phrases general
bir şeyin qurbanı olmaq become a prey to smth. phrases general
bir şeyin qurbanı olmaq fall a sacrifice to smth. phrases general
günün əsas hissəsi good part of the day phrases general
bir şeyin intizarında in expectation of something phrases general
bir şeyin hesabını aparmaq keep a tab on smth. phrases general
əhalinin böyük hissəsi large portion of the population phrases general
bir şeyin müzakirəsini təxirə salmaq lay smth. on the table phrases general
bir şeyin hesabına yaşamaq live off phrases general
bir şeyin intizarını çəkmək look forward to smth. phrases general
bir kəsdə bir kəsin/şeyin xeyrinə əvvəlcədən rəğbət doğurmaq prejudice smb. in favour of smb./smth. phrases general
bir şeyin üstündə kiminləsə sözləşmək quarrel with smb. about smth. phrases general
bir şeyin üstündə kiminləsə sözləşmək quarrel with smb. for smth. phrases general
bir şeyin icra üsuluna etiraz etmək quarrel with the way smth. is done phrases general
bir şeyin necə edildiyinə etiraz etmək quarrel with the way smth. is done phrases general
bir şeyin qeydinə qalmaq see after smth. phrases general
bir şeyin üzərində dayanmaq settle on smth. phrases general
bir şeyin üzərində dayanmaq settle upon smth. phrases general
bir şeyin müzakirəsinə qayıtmaq take smth. from the table phrases general
bir şeyin ələyhinə çıxmaq turn against smth. phrases general
Londonun kübarlar yaşayan qərb hissəsi West End phrases general
icarəyə götürülmüş şeyin müəyyən ödənişlər ödənildikdən sonra şəxsi mülkiyyətə keçməsi hire purchase phrases general
icarəyə götürülmüş şeyin müəyyən ödənişlər ödənildikdən sonra şəxsi mülkiyyətə keçməsi hire system phrases general
bir şeyin üzərindən baxmaq look over phrases general
bir şeyin üstündən içmək wash smth. down phrases general