• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of bir böyründən o biri böyrü üstünə çevrilmə (140 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
çevrilmə capsize noun general
sədrlərdən biri co-chairman noun general
çevrilmə conversion noun general
üstünə isti şey qoyma foment noun general
üstünə soyadı yazılmış lövhəcik name-plate noun general
çevrilmə obversion noun general
bir şeyin üstünə qoymaq overlay noun general
o biri tərəfi overleaf noun general
malların üstünə yarlıq vuran fəhlə paster noun general
malların üstünə yarlıq yapışdıran işçi paster noun general
çevrilmə transformation noun general
üç nüsxədən biri triplicate noun general
bir böyründən o biri böyrü üstünə çevrilmə wallow noun general
sahibkarların inhisarçı birləşmə formalarından biri syndicate noun general
biri aprel All Fools' Day noun general
biri aprel April-fool-day noun general
çevrilmə dərəcəsi degree of transformation noun general
mülki prosesdə tərəflərdən biri litigant noun law
biri a noun general
buxara çevrilmə evaporation noun general
saatın dörddə biri quarter noun general
lağ obyektinə çevrilmə scoff noun general
bir qurtaracaqla o biri qurtaracaq arasında olan məsafə span noun general
Londondakı iki vəkillər cəmiyyətindən biri və onun yerləşdiyi bina temple noun general
o biri səhifəyə keçən qəzət məqaləsi turnover noun general
beş əkizlərdən biri quintuplet noun general
çevrilmə swing noun general
çevrilmə turning noun general
nyu-yorkun beş rayonundan biri borough noun American
dolların dörddə biri quarter noun American
üstünə çıxmaq barge verb general
üstünə böhtan atmaq bespatter verb general
birdən üstünə çıxmaq blunder on verb general
üstünə çıxmaq chance upon verb general
üstünə yazmaq character verb general
üstünə getmək dash verb general
üstünə gəlmək dash verb general
üstünə atılmaq fall on verb general
üstünə ölçmək fit on verb general
üstünə düşmək gang up verb general
üstünə yazmaq inscribe verb general
üstünə palçıq ləkəsi salmaq mud verb general
üstünə yağ sürtmək oil verb general
üstünə yağçəkmək oil verb general
o biri taya keçmək overpass verb general
o biri tərəfə keçmək overpass verb general
üstünə çıxmaq override verb general
pedestalın üstünə qoymaq pedestal verb general
stolun üstünə qoymaq table verb general
bir böyründən o biri böyrü üstünə çevrilmək wallow verb general
üstünə gəlmək add verb general
üstünə tökülmək attack all together verb general
bir-biri ilə ədavətli olmaq be at feud with each other verb general
üstünə düşmək come across verb general
qıçını qıçının üstünə aşırmaq cross one's legs verb general
qılçasını qılçasının üstünə aşırmaq cross one's legs verb general
yeməyin üstünə qarğa-quzğun kimi tökülmək fall upon the food verb general
üstünə düşmək find by chance verb general
üstünə atmaq find fault verb general
o biri sinifə keçmək get one's remove verb general
üstünə çıxmaq increase verb general
böyrü üstə uzanmaq lie on one's side verb general
üstünə gəlmək plus verb general
üstünə qırıntı səpmək crumb verb general
üstünə səpmək dust verb general
bir kəsin üstünə qışqırmaq hoot verb general
üstünə çıxmaq surprise verb general
üstünə tullamaq throw verb general
üstünə yağ tökmək baste verb general
üstünə düşmək huff verb general
bir-birinin üstünə tökmək pile verb general
bir-birinin üstünə yığmaq pile verb general
biri digərini əvəz etmək succeed verb general
biri digərini əvəzləmək succeed verb general
üstünə düşmək attack verb general
üstünə çıxmaq clash verb general
üstünə qoymaq colour verb general
üstünə düşmək fulminate verb general
bir-birinin üstünə çıxmaq huddle verb general
üstünə çıxmaq hustle verb general
üstünə atılmaq snap verb general
üstünə düşmək snap verb general
üstünə çəkmək tilt verb general
bir-birinin üstünə yığmaq bank verb general
üstünə yıxmaq attach verb general
çevrilmə qabiliyyətinə malik olan convertible adjective general
hər biri either adjective general
ikisindən biri either adjective general
o ya da o biri either adjective general
üstünə mina çəkilmiş enamelled adjective general
o biri following adjective general
heç biri neither adjective general
o biri next adjective general
həm o həm də o biri either adjective general
böyrü üstə flat adjective general
o biri second adjective general
o biri tərəfdə olan ulterior adjective general
o biri tərəfdə yerləşən ulterior adjective general
biri certain adjective general
üstünə toz tökülmüş powdery adjective general
o biri gün next day adverb general
o biri tərəfdən on the other hand adverb general
bir-biri ilə with each other adverb general
böyrü üstə sidelong adverb general
hər biri either pronoun general
biri certain pronoun general
biri one of pronoun general
biri someone pronoun general
heç biri none pronoun computer
üstünə onto preposition general
üstünə on preposition general
üstünə to the address of preposition general
üstünə upon preposition sport
biri any indefinite adverb general
heç biri any indefinite adverb general
hər hansı bir təşkilatın yaradıcılarından biri charter member phrases general
üstünə atılmaq lay into phrases general
üstünə yağdırmaq lay into phrases general
o biri tərəfdən on the one hand phrases general
o biri tərəfdən on the other hand phrases general
biri vardı, biri yox idi once upon a time phrases general
o biri dünya other world phrases general
hər biri per head phrases general
qəzəblə birinin üstünə təpilmək run amuck phrases general
bir kəsin üstünə qəfildən hücum etmək take smb. up short phrases general
biri gün the day after tomorrow phrases general
günahı bir kəsin üstünə atmaq throw the blame on smb. phrases general
günahı bir kəsin üstünə yıxmaq throw the blame on smb. phrases general
üstünə cummaq wade in phrases general
üstünə cummaq wade into phrases general
Britaniya kraliçəsinin keşikçilərindən biri Yeoman of the Guard phrases general
Britaniya kralının cangüdənlərindən biri Yeoman of the Guard phrases general
odun üstünə yağ tökmək add fuel to the fire phrases general
odun üstünə yağ tökmək pour oil on the flame phrases general
iti adamın üstünə fısqırtmaq set a dog on smb. phrases general
iti bir kəsin üstünə fitləmək set a dog on smb. phrases general
üstünə cummaq make a bolt for it phrases spoken language
bir az üstünə qoyub danışmaq tell fib phrases spoken language
üstünə yönəltmək wash over phrases general
üstünə su əndərmək wash smth. down phrases general