• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of bir kəsə hər şeyi demək (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
oğurlanmış şeyi axtarıb tapan cins it bloodhound noun general
hər şeyi bilmə həvəsi curiosity noun general
hər şeyi bilmək arzusu curiosity noun general
hər şeyi öyrənmək arzusu curiosity noun general
bir kəsə gəlir təyin edən şəxs endower noun general
hər şeyi bilən Allah omniscience noun general
bir şeyi mükəmməl bacaran adam oner noun general
bir şeyi mükəmməl bilən adam oner noun general
bir kəsə xas olan qəribəlik quirk noun general
bir kəsə xas olan vərdiş quirk noun general
hər kəsə məlum olan şey truism noun general
kəsə yol cross-cut noun general
kəsə yol short cut noun general
bir kəsə xəyanət etmək false noun medical
bir şeyi sübut edən imza attest noun general
bir kəsə məxsus şeylər clobber noun general
ən kəsə yol high-road noun general
ən kəsə yol highway noun general
bir şeyi bir yerə çatdıra bilməmə miscarriage noun general
bir şeyi dik halda saxlamaq üçün qurğu rack noun general
hər şeyi whole noun general
bir şeyi səhv salmaq zəminində yaranmış anlaşılmazlıq quid pro quo noun Latin
kəsə yol cut noun general
fikirləşmədən demək blunder out verb general
fikirləşmədən demək blurt verb general
xorla demək chorus verb general
kompliment demək compliment verb general
açıq demək disclose verb general
eyni şeyi müxtəlif halda göstərmək diversify verb general
ucadan demək ejaculate verb general
bir kəsə bir şey etmək üçün ixtiyar vermək enable verb general
bərkdən demək exclaim verb general
ucadan demək exclaim verb general
üzünü bir kəsə döndərmək face verb general
bir kəsə əba geydirmək frock verb general
bir kəsə paltar geydirmək frock verb general
çətin demək gasp out verb general
bir şeyi müzakirə eləmək have out verb general
bədahətən demək improvise verb general
qabaqcadan hazırlaşmadan şeir demək improvise verb general
sinədən demək improvise verb general
təkrar-təkrar demək iterate verb general
zarafatyana söz demək jest verb general
adını səhv demək miscall verb general
bir şeyi buraxmaq overshoot verb general
bir şeyi qaçırmaq overshoot verb general
yalan demək prevaricate verb general
demək pronounce verb general
açıb demək publicize verb general
acı söz demək quip verb general
deklamasiya demək recite verb general
şayiə demək rumour verb general
demək say verb general
dərs demək teach verb general
demək tell verb general
xüsusi dərs demək tutor verb general
fikrini şeirlə demək verse verb general
şeir demək versify verb general
demək voice verb general
xoşgəldin demək welcome verb general
zarafatyana sözlər demək wisecrack verb general
inşa edilmiş bir şeyi dağıtmaq unbuild verb general
bir şeyi bir yerə qoymaq lay down verb general
olmazın sözlər demək abuse verb general
bəli-bəli demək agree a suggestion verb general
amin demək agree with everybody and everything verb general
bir kəsə getməyə icazə vermək allow smb. to go verb general
bəli-bəli demək assent verb general
bir kəsə qarğamaq be cursed; qarğatmaq verb general
bir kəsə borclu qalmaq be in debt verb general
bir kəsə matəm saxlamaq be in mourning for smb. verb general
bir kəsə borclu olmaq be indebted to smb. verb general
bir şey üçün bir kəsə borclu olmaq be indebted to smb. for smth. verb general
bir kəsə dünyalarca minnətdar olmaq be infinitely obliged verb general
əlvida demək bid farewell verb general
demək call verb general
gəl-gəl demək call verb general
bir kəsə qarğamaq call down curses upon smb.; qarğanmaq verb general
bir şeyi sona çatdırmaq carry smth. through verb general
bir kəsə qarğamaq cause smb. to curse verb general
bir kəsə qarğamaq cause smb. to damn verb general
bir kəsə iztirab vermək cause smb. to suffer pangs verb general
bir şeyi yarı bölmək cut in two verb general
əzbərdən demək declaim verb general
imla demək dictate verb general
əlvida demək die verb general
mümkün olan hər şeyi etmək do one's best verb general
bir kəsə lütf etmək do smb. a favor verb general
bir şeyi adət üzrə etmək do smth. from mere habit verb general
bir kəsə qonaqlıq vermək entertain smb. verb general
fikir demək express an opinion verb general
bədahətən demək extemporize verb general
bir şeyi keçib getmək get through verb general
bir şeyi qaldırmaq give a lift verb general
öz fikrini demək give one's opinion verb general
bir kəsə imkan vermək give smb. a chance verb general
bir kəsə hərəkət azadlığı vermək give smb. a free hand verb general
bir kəsə dərdisər vermək give smb. a lot of trouble verb general
bir kəsə qəbz vermək give smb. a receipt verb general
bir kəsə xarakteristika vermək give smb. a testimonial verb general
bir kəsə intervü vermək give smb. an interview verb general
bir kəsə kredit vermək give smb. credit verb general
bir kəsə etimad göstərmək give smb. one's confidence verb general
bir şeyi uzunlatmaq give smth. a stretch verb general
bir şeyi bəxtəbəxt etmək guess-work: do smth. by guess-work verb general
bir şeyi əziyyətsiz görmək have no trouble in doing smth. verb general
bir kəsə aidiyyəti olmamaq have nothing to do with verb general
bir şeyi dolayı eşitmək hear smth. in a roundabout way verb general
bir kəsə qarşı intriqa aparmaq intrigue against smb. verb general
bir şeyi incəliyinə qədər bilmək know smth. to a nicety verb general
bir kəsə yol vermək let smb. pass verb general
bir kəsə yanakı baxmaq look askance at smb. verb general
bir kəsə qaş-göz oynatmaq make eyes at smb. verb general
demək name verb general
əlvida demək part verb general
bir kəsə etina etmək pay smb. attention verb general
bir kəsə maneçilik törətmək put obstacles in smb.'s way verb general
birnəfəsə demək rattle off verb general
əzbərdən demək recite verb general
döşdən demək recite verb general
mərsiyə demək recite elegy verb general
bir kəsə güvənmək rely on smb. verb general
bir kəsə sadıq qalmaq remain faithful to verb general
olmazın sözlər demək reproach strongly verb general
bir kəsə dünyalarca hörmət etmək respect smb. infinitely verb general
ayıbını üzünə demək reveal smb.'s secret verb general
bir-iki söz demək say a few words verb general
döşdən demək say by heart verb general
dəqiq demək say exactly verb general
düz-düzünə demək say frankly verb general
qızıl-qırmızı demək say frankly verb general
xorla demək say in chorus verb general
layiqsiz söz demək say indecent words verb general
dönə-dönə demək say once and again verb general
bilavasitə demək say openly verb general
düz-düzünə demək say openly verb general
üzə demək say to face verb general
olmazın sözlər demək scold verb general
dava-dava demək seek ground for scandal verb general
bir kəsə salam göndərmək send greetings to smb. verb general
bir şeyi poçtla göndərmək send smth. by post verb general
bir kəsə kənizlik etmək serve smb. as a slave verb general
bir kəsə sədaqətlə xidmət etmək serve smb. faithfully verb general
bir kəsə qapını göstərmək show smb. the door verb general
bir kəsə yol göstərmək show the way verb general
layla demək sing a cradle song verb general
bir kəsə şapalaq vurmaq slap smb. in the face verb general
bir kəsə şillə vurmaq slap smb. in the face verb general
bir kəsə qaşqabaq göstərmək sulk verb general
kəsə etmək take a short cut verb general
bir şeyi prokata götürmək take smth. on hire verb general
ucundan-qulağından demək tell a little verb general
yalan demək tell lies verb general
həqiqəti demək tell the truth verb general
qismətinə şükür demək thank one's lucky stars verb general
bir şeyi əvvəlcədən götür-qoy etmək think smth. over in advance verb general
qan-qan demək thirst for blood verb general
tost demək toast verb general
bir kəsə soyuq münasibət bəsləmək treat smb. coldly verb general
bir kəsə qayğıkeşliklə yanaşmaq treat smb. kindly verb general
ləhləyə-ləhləyə demək utter breathlessly verb general
bir kəsə qaş-göz etmək wink at smb. verb general
bir şeyi kələklə əldə etmək wangle verb spoken language
yalan demək perjure verb law
ucadan demək burst out verb general
sirri açıb demək chatter verb general
bəli-bəli demək chorus verb general
gizlicə olaraq demək confide verb general
bir kəsə bütün diqqətini vermək fuss verb general
ədəbsiz gülüşlə nəyisə demək guffaw verb general
bir şeyi diləzbəri eləmək harp verb general
demək istəmək infer verb general
demək istəmək mean verb general
adını demək name verb general
bir şeyi əldən buraxmaq omit verb general
bir şeyi əldən qaçırmaq omit verb general
sözü hərflərlə demək spell verb general
demək suggest verb general
öz rəyini ehtiyatla demək understate verb general
nə "hə", nə "yox" demək straddle verb American
ahəstə demək breathe verb general
bir şeyi həvəssiz vermək disgorge verb general
bir şeyi vurub salmaq down verb general
sağlıq demək drink verb general
sağlığa tost demək toast verb general
ağı demək wail verb general
bir şeyi həqiqət kimi qəbul etmək buy verb general
yüksək qiymət demək overcharge verb general
bir şeyi gizlincə etmək sneak verb general
bir şeyi xəlvəti etmək sneak verb general
demək spell verb general
bərkdən demək thunder verb general
demək ventilate verb general
laylay demək hum verb general
dərs demək profess verb general
şah demək check verb chess
demək observe verb general
bir şeyi etmək qərarına gəlmək go verb general
demək break verb general
hər şeyi bilən all-knowing adjective general
hər şeyi bacaran all-powerful adjective general
hər şeyi bilən all-powerful adjective general
hər şeyi edə bilən all-powerful adjective general
bir şeyi narahatçılıqla gözləyən apprehensive adjective general
hər şeyi əlindən salan butterfingered adjective general
hər şeyi əhatə edən comprehensive adjective general
hər şeyi bilmək istəyən curious adjective general
heç kəsə etibar etməyən distrustful adjective general
heç kəsə inanmayan distrustful adjective general
hər şeyi qavrayan encyclopedic adjective general
hər kəsə inanan gullible adjective general
hər şeyi bilən hep adjective general
heç kəsə etibar etməyən incredulous adjective general
heç kəsə inanmayan incredulous adjective general
hər şeyi bilmək istəyən inquisitive adjective general
hər şeyi bilən omniscient adjective general
hər şeyi udan omnivorous adjective general
hər şeyi yeyən omnivorous adjective general
hər şeyi bəyənməyən picky adjective general
hər şeyi bəyənməyən squeamish adjective general
bir şeyi olmayan wanting adjective general
bir şeyi etməyə hazır olan willing adjective general
kəsə by-road adjective general
kəsə by-way adjective general
kəsə shortest adjective general
kəsə very short adjective general
bir kəsə əvəz edən vicarious adjective general
bir şeyi arzu edən would-be adjective spoken language
bir şeyi istəyən would-be adjective spoken language
hər şeyi əvvəldən görən circumspect adjective general
hər kəsə inanan confidential adjective general
bir şeyi çox sevmə crazy adjective general
kəsə curt adjective general
demək olar ki half adjective general
demək olar ki no adjective general
hər şeyi bilən oracular adjective general
heç kəsə etibar etməyən trustless adjective general
heç kəsə inanmayan watchful adjective general
demək olar ki almost adverb general
demək olar ki close upon adverb general
heç bir şeyi gizlətmədən free-heartedly adverb general
heç kəsə bildirmədən furtively adverb general
demək olar ki nearly adverb general
demək olar ki next to adverb general
demək olar ki scarcely adverb general
hər kəsə inanaraq trustingly adverb general
kəsə in short adverb general
kəsə short by short cut adverb general
demək then adverb general
demək olar ki about adverb general
demək olar ki half-way adverb general
demək ki hence adverb general
demək olar ki near adverb general
demək olar ki quite adverb general
demək so adverb general
hər şeyi anything preposition general
demək olar ki near preposition general
demək olar ki all but phrases general
bir kəsə bənd olmaq be dead gone on smb. phrases general
bir kəsə dəlicəsinə vurulmaq be dead gone on smb. phrases general
bir kəsə bənd olmaq be gone on smb. phrases general
bir kəsə dəlicəsinə vurulmaq be gone on smb. phrases general
bir şeyi dərk etmək be sensible of smth. phrases general
bir şeyi çox istəmək be set on smth. phrases general
bir şeyi etməyə hazır olmaq be set to do smth. phrases general
bir şeyi çox istəmək be set upon smth. phrases general
bir kəsə vurulmaq be stuck on smb. phrases general
çəkinmədən bir kəsə baş çəkmək beat up smb.'s quarter phrases general
təklifsiz bir kəsə baş çəkmək beat up smb.'s quarter phrases general
bir kəsə uğur diləmək bid smb. godspeed phrases general
bir kəsə suallar yağdırmaq bombard smb. with questions phrases general
bir şeyi görmədən və bilmədən almaq buy a pig in a bag phrases general
ağa qara, qaraya ağ demək call whit black phrases general
bir şeyi qaranlığa qərq etmək cast a gloom on smth. phrases general
bir kəsə tənə vurmaq cast a reflection upon smb. phrases general
bir şeyi bir kəsin zorla boynuna qoymaq cram smth. down smb.'s throat phrases general
mümkün olmayan bir şeyi istəmək cry for the moon phrases general
mümkün olmayan bir şeyi tələb etmək cry for the moon phrases general
bir kəsə yaltaqlanmaq curry favour with somebody phrases general
bir kəsə quyu qazmaq dig a pit for smth. phrases general
bir kəsə quyu qazmaq dig a pit for somebody phrases general
bir kəsə kömək etmək do good smb. phrases general
bir kəsə yaxşılıq etmək do good smb. phrases general
bir kəsə yaxşı xidmət etmək do smb. a good turn phrases general
bir kəsə sirr vermək entrust smb. with a secret phrases general
bir kəsə sirrini etibar etmək entrust smb. with a secret phrases general
bir kəsə rəhmi gəlmək feel pity for smb. phrases general
bir kəsə yazığı gəlmək feel pity for smb. phrases general
bir kəsə rəğbət bəsləmək feel sympathy for smb. phrases general
bir şeyi etmək iqtidarında olmaq feel up to do smth. phrases general
bir kəsə suallar yağdırmaq fire questions at smb. phrases general
bir kəsə qalib gəlmək gain ground on smb. phrases general
bir şeyi hazır etmək get smth. ready phrases general
bir şeyi hazırlamaq get smth. ready phrases general
bir şeyi tam anlamaq get smth. right phrases general
bir şeyi tam başa düşmək get smth. right phrases general
bir şeyi nəzarət altına almaq get smth. under control phrases general
bir şeyi nəzarətə götürmək get smth. under control phrases general
üzünə demək give a bit of one's mind phrases general
gözünün içinə demək give a bit of one's mind phrases general