• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of bir kəsə qarşı cinayət işi açmaq (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
cinayət yoldaşı abettor noun general
cinayət yoldaşı accomplise noun general
insana qarşı kin anthropophobia noun general
insana qarşı nifrət anthropophobia noun general
qocalmaya qarşı dərman antiager noun general
qarşı qoyma contradistinction noun general
qarşı-qarşıya qoyma contraposition noun general
cinayət crime noun general
cinayət criminality noun general
cinayət xarakteri daşıma criminality noun general
cinayət delinquency noun general
cinayət xarakteri daşıma delinquency noun general
bir kəsə gəlir təyin edən şəxs endower noun general
cinayət törədən felon noun general
cinayət törətmə felon noun general
yanğına qarşı firefighting noun general
fal açmaq üçün kitab fortune-book noun general
cinayət yoldaşı gammoner noun general
cinayət misdeed noun general
gecə vaxtı cinayət törədən şəxs moonlighter noun general
qarşı əsən külək noser noun general
cinayət perpetration noun general
cinayət etmə perpetration noun general
bir kəsə xas olan qəribəlik quirk noun general
bir kəsə xas olan vərdiş quirk noun general
cinayət transgression noun general
hər kəsə məlum olan şey truism noun general
cinayət villainy noun general
axına qarşı upstream noun general
ağır cinayət felony noun general
cinayət yoldaşı accomplice noun general
cinayət yoldaşı accessory noun general
dartınmaya qarşı aşqar antiseize additive noun general
tüstülənməyə qarşı aşqar antismoke additive noun general
aşınmaya qarşı aşqar antiwear additive noun general
cinayət prosesi criminal action noun general
cinayət criminal case noun general
cinayət məhkəməsi criminal court noun general
cinayət axtarış şö'bəsi Criminal Investigation Department noun general
cinayət axtarışı idarəsi Criminal Investigation Department noun general
cinayət hüququ criminal law noun general
kəsə yol cross-cut noun general
cinayət felony noun general
yanğına qarşı sığorta fire insurance noun general
qarşı forepart noun general
qarşı front noun general
hərarətə qarşı möhkəmlik heat-resistance noun general
bədbəxt hadisələrə qarşı sığorta insurance against accidents noun general
cinayət offense noun general
qarşı tərəf opposite side noun general
cinayət qanunları penal laws noun general
ərpə qarşı inhibitor scaling inhibitor noun general
kəsə yol short cut noun general
diş ağrısına qarşı dərman odontalgic noun medical
bir kəsə xəyanət etmək false noun medical
cinayət zamanı müttəhimin cinayət yerində deyil, başqa yerdə olması alibi noun law
cinayət işinin dinləmələri oyer noun law
gəminin qarşı tərəfini bəzəmə figurehead noun nautical
gəminin qarşı tərəfinə bəzək-düzək vermə figurehead noun nautical
hava hücumuna qarşı istifadə olunan vasitələr anti-aircraft noun military
bir kəsə məxsus şeylər clobber noun general
cinayət yoldaşı confederate noun general
dəhşəti cinayət enormity noun general
təpəlik yerdə tanka qarşı xəndək escarpment noun general
ən kəsə yol high-road noun general
ən kəsə yol highway noun general
bir şeyə qarşı hədsiz istək mania noun general
cinayət offence noun general
cinayət outrage noun general
canlı orqanizmin xaricə qarşı reaksiyası reflex noun general
ağır cinayət villainy noun general
qarşı tərəf opponent noun sport
cinayət işi qaldırma complaint noun general
cinayət wrong noun law
topu qarşı tərəfin qaytara bilməyəcəyi tərəfə vurma placement noun sport
iştahaa açmaq üçün yeyilən xörək starter noun general
kəsə yol cut noun general
könlünü açmaq amuse verb general
fal açmaq augur verb general
açmaq bare verb general
atəş açmaq blaze away verb general
açmaq blazon verb general
çiçək açmaq bloom verb general
gül açmaq bloom verb general
çiçək açmaq blossom verb general
deşik açmaq breach verb general
dəlik açmaq breach verb general
yarıq açmaq breach verb general
qarşı çıxmaq breast verb general
deşik açmaq broach verb general
topdan atəş açmaq cannon verb general
şifrini açmaq cipher verb general
pərçimini açmaq clinch verb general
qarşı durmaq confront verb general
qarşı-qarşıya qoymaq contrast verb general
qarşı çıxmaq counter verb general
şifrini açmaq decipher verb general
şifrəni açmaq decode verb general
donunu açmaq defrost verb general
açmaq denude verb general
üstünü açmaq detect verb general
üstünü açmaq disclose verb general
açmaq disentangle verb general
açmaq divulge verb general
bir kəsə bir şey etmək üçün ixtiyar vermək enable verb general
naxış açmaq engrave verb general
naxış açmaq etch verb general
geniş açmaq expand verb general
üzünü bir kəsə döndərmək face verb general
açmaq find out verb general
qırışıqları açmaq flatten verb general
çiçək açmaq flower verb general
gül açmaq flower verb general
fal açmaq fortune-tell verb general
bir kəsə əba geydirmək frock verb general
bir kəsə paltar geydirmək frock verb general
atəş açmaq gun verb general
deşik açmaq hole verb general
acmaq hunger verb general
üstünü açmaq inculpate verb general
diş açmaq indent verb general
açmaq lay verb general
açmaq loose verb general
açmaq loosen verb general
qarşı çıxmaq militate verb general
minomyotla atəş açmaq mortar verb general
kərtik açmaq nick verb general
kərtik açmaq notch verb general
oyuq açmaq notch verb general
açmaq open verb general
bir şeyə qarşı cəsarətlə müqavimət göstərmək outbrave verb general
deşik açmaq perforate verb general
dəlik açmaq perforate verb general
tapança ilə atəş açmaq pistol verb general
polemika açmaq polemize verb general
yenidən açmaq reopen verb general
açmaq reveal verb general
açmaq rip verb general
rəqibə qarşı kobudluq etmək rough verb general
rəqibə qarşı qabalıq etmək rough verb general
çuxur açmaq rut verb general
iz açmaq rut verb general
atəş açmaq shoot verb general
suyu açmaq squirt verb general
acmaq starve verb general
bintini açmaq unbandage verb general
sarğısını açmaq unbandage verb general
açmaq unbind verb general
açmaq unbosom verb general
açmaq unbraid verb general
açmaq unbuckle verb general
düyməni açmaq unbutton verb general
açmaq unclench verb general
açmaq unclose verb general
açmaq uncoil verb general
ağzını açmaq uncork verb general
açmaq uncouple verb general
açmaq uncover verb general
pərdəni açmaq uncurtain verb general
açmaq undo verb general
düyməni açmaq unfasten verb general
ilgəyi açmaq unfasten verb general
ilməyi açmaq unfasten verb general
qandalı açmaq unfetter verb general
açmaq unfold verb general
donunu açmaq unfreeze verb general
açmaq unfurl verb general
qaytanını açmaq unlace verb general
açmaq unlock verb general
açmaq unpack verb general
açmaq unravel verb general
açmaq unreel verb general
açmaq unriddle verb general
açmaq unroll verb general
açmaq unstop verb general
açmaq unstrap verb general
açmaq untagle verb general
düyünü açmaq untie verb general
açmaq untie verb general
açmaq untwine verb general
açmaq untwist verb general
örtüyü açmaq unveil verb general
açmaq unwind verb general
açmaq unwrap verb general
açmaq unyoke verb general
boyunduruqdan açmaq unyoke verb general
sep-düyməni açmaq unzip verb general
qarşı durmaq withstand verb general
əl-qoç açmaq wreak verb general
sığınacaqdan durub atəş açmaq snipe verb general
pusquda durub atəş açmaq snipe verb general
qaydaya qarşı hərəkət etmək act against rules verb general
qarşı getmək act contrary verb general
bir kəsə getməyə icazə vermək allow smb. to go verb general
kefini açmaq amuse oneself verb general
ağız açmaq ask verb general
əl açmaq ask for alms verb general
açmaq be convenient verb general
bir kəsə qarğamaq be cursed; qarğatmaq verb general
üst açmaq be discovered verb general
könlünü açmaq be disposed to verb general
çiçək açmaq be in blossom verb general
bir kəsə borclu qalmaq be in debt verb general
çiçək açmaq be in flower verb general
ləçək açmaq be in leaf verb general
bir kəsə matəm saxlamaq be in mourning for smb. verb general
bir kəsə borclu olmaq be indebted to smb. verb general
bir şey üçün bir kəsə borclu olmaq be indebted to smb. for smth. verb general
bir kəsə dünyalarca minnətdar olmaq be infinitely obliged verb general
oyun açmaq be up to mischief verb general
qol-qanad açmaq become free verb general
ağız açmaq beg verb general
əl açmaq beg verb general
dil açmaq begin speaking verb general
bazar açmaq begin to sell smth. verb general
ağzını açmaq begin to speak verb general
iftarını açmaq break one's fast verb general
oruc açmaq break the fast verb general
çiçək açmaq burgeon verb general
bir kəsə qarğamaq call down curses upon smb.; qarğanmaq verb general
naxış açmaq carve verb general
açmaq (ipləri) cast off verb general
bir kəsə qarğamaq cause smb. to curse verb general
bir kəsə qarğamaq cause smb. to damn verb general
bir kəsə iztirab vermək cause smb. to suffer pangs verb general
könül açmaq cheer up verb general
yol açmaq clear the way verb general
ləçək açmaq come into leaf verb general
yumruqbazarı açmaq come to fisticuffs verb general
cinayət törətmək commit a crime verb general
cinayət işləmək commit a crime verb general
üst açmaq convict verb general
açmaq discover verb general
qəsdin üstünü açmaq discover a plot verb general
sui-qəsdin üstünü açmaq discover a plot verb general
ürəyini açmaq display a secret verb general
ayıbını açmaq disrobe oneself verb general
bir kəsə lütf etmək do smb. a favor verb general
dəsgah açmaq do smth. unusual verb general
kef məclisi açmaq drinking have drinking bout verb general
sünbül açmaq ear verb general
qarın açmaq eat much verb general
bir kəsə qonaqlıq vermək entertain smb. verb general
ləçək açmaq feed silkworms with leaf verb general
acmaq feel hungry verb general
atəş açmaq fire verb general
tapançadan atəş açmaq fire a pistol verb general
ağzını geniş açmaq gape verb general
bir kəsə imkan vermək give smb. a chance verb general
bir kəsə hərəkət azadlığı vermək give smb. a free hand verb general
bir kəsə dərdisər vermək give smb. a lot of trouble verb general
bir kəsə qəbz vermək give smb. a receipt verb general
bir kəsə xarakteristika vermək give smb. a testimonial verb general
bir kəsə intervü vermək give smb. an interview verb general
bir kəsə kredit vermək give smb. credit verb general
bir kəsə etimad göstərmək give smb. one's confidence verb general
boğaz açmaq glut oneself with verb general
əl açmaq go begging verb general
ayaq açmaq go to see verb general
boğaz açmaq gormandize verb general
acmaq grow hungry verb general
kef məclisi açmaq have a revelry verb general
kef məclisi açmaq have an orgy verb general
bir kəsə aidiyyəti olmamaq have nothing to do with verb general
təntənəli surətdə açmaq inaugurate verb general
bir kəsə qarşı intriqa aparmaq intrigue against smb. verb general
layiqli süfrə açmaq lay a decent table verb general
üstünü açmaq lay bare verb general
süfrə açmaq lay the table verb general
stol açmaq lay the table verb general
layiqincə süfrə açmaq lay the table properly verb general
ləçək açmaq leaf verb general
açmaq let out verb general
bir kəsə yol vermək let smb. pass verb general
açmaq like verb general
ürəyini açmaq liven verb general
bir kəsə yanakı baxmaq look askance at smb. verb general
naxış açmaq make a pattern verb general
bir kəsə qaş-göz oynatmaq make eyes at smb. verb general
şırım açmaq make furrows verb general
ürəyini açmaq make glad verb general
eynini açmaq make merry verb general
həyatda özünə yol açmaq make one's way in life verb general
qəhvə tortası ilə fal açmaq make wild guesses verb general
ağzını açmaq open verb general
mübahisə açmaq open a debate verb general
fayl açmaq open a file verb general
atəş açmaq open a fire verb general
yeni dövr açmaq open a new era verb general
iclas açmaq open a sitting verb general
hesab açmaq open an account verb general
gözlərini geniş açmaq open one's eyes wide verb general
bir kəsin gözünü açmaq open smb.'s eyes verb general
şlüzü açmaq open the lock verb general
suvacağı açmaq open the locks verb general
iclası açmaq open the meeting verb general
yığıncağı açmaq open the meeting verb general
hesab açmaq open the score verb general
cığır açmaq open the way verb general
geniş açmaq open wide verb general