• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of bir kəsə qarşı cinayət işi qaldırmaq (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
cinayət yoldaşı abettor noun general
cinayət yoldaşı accomplise noun general
insana qarşı kin anthropophobia noun general
insana qarşı nifrət anthropophobia noun general
qocalmaya qarşı dərman antiager noun general
qarşı qoyma contradistinction noun general
qarşı-qarşıya qoyma contraposition noun general
cinayət crime noun general
cinayət criminality noun general
cinayət xarakteri daşıma criminality noun general
cinayət delinquency noun general
cinayət xarakteri daşıma delinquency noun general
bir kəsə gəlir təyin edən şəxs endower noun general
cinayət törədən felon noun general
cinayət törətmə felon noun general
yanğına qarşı firefighting noun general
cinayət yoldaşı gammoner noun general
cinayət misdeed noun general
gecə vaxtı cinayət törədən şəxs moonlighter noun general
qarşı əsən külək noser noun general
cinayət perpetration noun general
cinayət etmə perpetration noun general
bir kəsə xas olan qəribəlik quirk noun general
bir kəsə xas olan vərdiş quirk noun general
cinayət transgression noun general
hər kəsə məlum olan şey truism noun general
cinayət villainy noun general
axına qarşı upstream noun general
ağır cinayət felony noun general
cinayət yoldaşı accomplice noun general
cinayət yoldaşı accessory noun general
dartınmaya qarşı aşqar antiseize additive noun general
tüstülənməyə qarşı aşqar antismoke additive noun general
aşınmaya qarşı aşqar antiwear additive noun general
cinayət prosesi criminal action noun general
cinayət criminal case noun general
cinayət məhkəməsi criminal court noun general
cinayət axtarış şö'bəsi Criminal Investigation Department noun general
cinayət axtarışı idarəsi Criminal Investigation Department noun general
cinayət hüququ criminal law noun general
kəsə yol cross-cut noun general
cinayət felony noun general
yanğına qarşı sığorta fire insurance noun general
qarşı forepart noun general
qarşı front noun general
hərarətə qarşı möhkəmlik heat-resistance noun general
bədbəxt hadisələrə qarşı sığorta insurance against accidents noun general
qiyam qaldırmaq mutiny noun general
cinayət offense noun general
qarşı tərəf opposite side noun general
cinayət qanunları penal laws noun general
ərpə qarşı inhibitor scaling inhibitor noun general
kəsə yol short cut noun general
diş ağrısına qarşı dərman odontalgic noun medical
bir kəsə xəyanət etmək false noun medical
cinayət zamanı müttəhimin cinayət yerində deyil, başqa yerdə olması alibi noun law
cinayət işinin dinləmələri oyer noun law
gəminin qarşı tərəfini bəzəmə figurehead noun nautical
gəminin qarşı tərəfinə bəzək-düzək vermə figurehead noun nautical
hava hücumuna qarşı istifadə olunan vasitələr anti-aircraft noun military
bir kəsə məxsus şeylər clobber noun general
cinayət yoldaşı confederate noun general
dəhşəti cinayət enormity noun general
təpəlik yerdə tanka qarşı xəndək escarpment noun general
ən kəsə yol high-road noun general
ən kəsə yol highway noun general
bir şeyə qarşı hədsiz istək mania noun general
cinayət offence noun general
cinayət outrage noun general
canlı orqanizmin xaricə qarşı reaksiyası reflex noun general
ağır cinayət villainy noun general
qarşı tərəf opponent noun sport
cinayət işi qaldırma complaint noun general
cinayət wrong noun law
topu qarşı tərəfin qaytara bilməyəcəyi tərəfə vurma placement noun sport
kəsə yol cut noun general
həyəcan qaldırmaq alarm verb general
aradan qaldırmaq annihilate verb general
baş qaldırmaq arise verb general
altdan qaldırmaq boost verb general
qarşı çıxmaq breast verb general
tikib qaldırmaq build up verb general
birjalarda qiymətləri qaldırmaq bull verb general
səs-küy qaldırmaq clamour verb general
qaldırmaq cock verb general
qarşı durmaq confront verb general
aradan qaldırmaq consume verb general
qarşı-qarşıya qoymaq contrast verb general
qarşı çıxmaq counter verb general
tərifini göylərə qaldırmaq cry up verb general
aradan qaldırmaq derestrict verb general
səs qaldırmaq din verb general
səs-küy qaldırmaq din verb general
əhval ruhiyyəni qaldırmaq elate verb general
aradan qaldırmaq eliminate verb general
səhvləri aradan qaldırmaq emend verb general
bir kəsə bir şey etmək üçün ixtiyar vermək enable verb general
göylərə qaldırmaq exalt verb general
qaldırmaq exalt verb general
yüksək rütbəyə qaldırmaq exalt verb general
tərifini göylərə qaldırmaq extol verb general
üzünü bir kəsə döndərmək face verb general
yaba ilə qaldırmaq fork verb general
bir kəsə əba geydirmək frock verb general
bir kəsə paltar geydirmək frock verb general
tərifini göylərə qaldırmaq glorify verb general
qaldırmaq heave verb general
qaldırmaq hoist verb general
domkratla qaldırmaq jack verb general
linklə qaldırmaq lever verb general
qaldırmaq lift verb general
qarşı çıxmaq militate verb general
qiyam qaldırmaq mutiny verb general
aradan qaldırmaq nullify verb general
qiyməti qaldırmaq outbid verb general
bir şeyə qarşı cəsarətlə müqavimət göstərmək outbrave verb general
qiyməti qaldırmaq overprice verb general
kefini qaldırmaq pep up verb general
qaldırmaq perk verb general
aradan qaldırmaq preclude verb general
məsələ qaldırmaq process verb general
yaba ilə qaldırmaq prong verb general
qaldırmaq raise verb general
qaldırmaq rear verb general
bunt qaldırmaq reluct against verb general
qiyam qaldırmaq reluct against verb general
qiyam qaldırmaq revolt verb general
qiyam qaldırmaq riot verb general
rəqibə qarşı kobudluq etmək rough verb general
rəqibə qarşı qabalıq etmək rough verb general
ayağa qaldırmaq rouse verb general
iş qaldırmaq sue verb general
aradan qaldırmaq surmount verb general
həyəcan qaldırmaq tempest verb general
aradan qaldırmaq tide verb general
qadağanı qaldırmaq unban verb general
maneəni aradan qaldırmaq unblock verb general
maneəni aradan qaldırmaq unstop verb general
qaldırmaq up verb general
yuxarı qaldırmaq uplift verb general
qaldırmaq upraise verb general
yuxudan qaldırmaq waken verb general
qarşı durmaq withstand verb general
aradan qaldırmaq remove verb general
ortadan qaldırmaq unbuild verb general
aradan qaldırmaq abolish verb general
qaydaya qarşı hərəkət etmək act against rules verb general
qarşı getmək act contrary verb general
bir kəsə getməyə icazə vermək allow smb. to go verb general
bir kəsə qarğamaq be cursed; qarğatmaq verb general
bir kəsə borclu qalmaq be in debt verb general
bir kəsə matəm saxlamaq be in mourning for smb. verb general
bir kəsə borclu olmaq be indebted to smb. verb general
bir şey üçün bir kəsə borclu olmaq be indebted to smb. for smth. verb general
bir kəsə dünyalarca minnətdar olmaq be infinitely obliged verb general
silah qaldırmaq be up in arms verb general
küy qaldırmaq boom about verb general
bir kəsə qarğamaq call down curses upon smb.; qarğanmaq verb general
ağ bayraq qaldırmaq capitulate verb general
geriliyi aradan qaldırmaq catch up with the arrears verb general
geriləməni aradan qaldırmaq catch up with the arrears verb general
dara-bara qaldırmaq cause a scandal verb general
bir kəsə qarğamaq cause smb. to curse verb general
bir kəsə qarğamaq cause smb. to damn verb general
bir kəsə iztirab vermək cause smb. to suffer pangs verb general
kefini qaldırmaq cheer up verb general
cinayət törətmək commit a crime verb general
cinayət işləmək commit a crime verb general
küy qaldırmaq create a stir verb general
bir kəsə lütf etmək do smb. a favor verb general
qiyməti yuxarı qaldırmaq drive a hard bargain verb general
ortadan qaldırmaq eliminate verb general
qaldırmaq eliminate verb general
baryerləri aradan qaldırmaq eliminate barriers verb general
geriləməni aradan qaldırmaq eliminate the lag verb general
bir kəsə qonaqlıq vermək entertain smb. verb general
tərifini göylərə qaldırmaq extoll verb general
ayağa qaldırmaq get up verb general
bir şeyi qaldırmaq give a lift verb general
qədəh qaldırmaq give a toast verb general
bir kəsə imkan vermək give smb. a chance verb general
bir kəsə hərəkət azadlığı vermək give smb. a free hand verb general
bir kəsə dərdisər vermək give smb. a lot of trouble verb general
bir kəsə qəbz vermək give smb. a receipt verb general
bir kəsi ayağa qaldırmaq give smb. a start in life verb general
bir kəsə xarakteristika vermək give smb. a testimonial verb general
bir kəsə intervü vermək give smb. an interview verb general
bir kəsə kredit vermək give smb. credit verb general
bir kəsə etimad göstərmək give smb. one's confidence verb general
bir kəsə aidiyyəti olmamaq have nothing to do with verb general
bayraq qaldırmaq hoist banner verb general
yelkən qaldırmaq hoist sail verb general
bir kəsə qarşı intriqa aparmaq intrigue against smb. verb general
domkratla qaldırmaq jack up verb general
mərəkə qaldırmaq kick a noise verb general
bir kəsə yol vermək let smb. pass verb general
ling lə qaldırmaq lift with a lever verb general
aradan qaldırmaq liquidate verb general
bir kəsə yanakı baxmaq look askance at smb. verb general
səs qaldırmaq make a noise verb general
qaldırmaq make colors verb general
küy qaldırmaq make commotion verb general
bir kəsə qaş-göz oynatmaq make eyes at smb. verb general
yanğı qaldırmaq make thirsty verb general
qarşı durmaq oppose verb general
dağa qaldırmaq overvalue verb general
bir kəsə etina etmək pay smb. attention verb general
qaldırmaq pick up verb general
baş qaldırmaq protest verb general
bir kəsə maneçilik törətmək put obstacles in smb.'s way verb general
qarşı durmaq put up resistance verb general
aləmi ayağa qaldırmaq raise a general alarm verb general
hamını ayağa qaldırmaq raise a general alarm verb general
küy qaldırmaq raise a panic verb general
məsələ qaldırmaq raise a question verb general
həyəcan qaldırmaq raise an alarm verb general
tozanaq qaldırmaq raise clouds of dust verb general
barmaq qaldırmaq raise finger verb general
badə qaldırmaq raise one's glass verb general
bakal qaldırmaq raise one's glass verb general
qədəh qaldırmaq raise one's glass verb general
əl qaldırmaq raise one's hand verb general
başını qaldırmaq raise one's head verb general
tonu qaldırmaq raise one's tone verb general
səsini qaldırmaq raise one's voice verb general
qiymətləri qaldırmaq raise prices verb general
lövbəri qaldırmaq raise the anchor verb general
pərdəni qaldırmaq raise the curtain verb general
üsyan qaldırmaq raise up rebellion verb general
bunt qaldırmaq rebel verb general
qiyam qaldırmaq rebel verb general
üsyan qaldırmaq rebel verb general
bir kəsə güvənmək rely on smb. verb general
bir kəsə sadıq qalmaq remain faithful to verb general
bir kəsə dünyalarca hörmət etmək respect smb. infinitely verb general
bunt qaldırmaq riot verb general
baş qaldırmaq rise verb general
zülmə qarşı qalxışmaq rise against pressure verb general
bir kəsə salam göndərmək send greetings to smb. verb general
bir kəsə kənizlik etmək serve smb. as a slave verb general
bir kəsə sədaqətlə xidmət etmək serve smb. faithfully verb general
fısqırıq qaldırmaq set up a clamor verb general
səs-küy qaldırmaq set up a clamor verb general
bir kəsə qapını göstərmək show smb. the door verb general
bir kəsə yol göstərmək show the way verb general
qarşı-qarşıya oturmaq sit vis-a-vis verb general
bir kəsə şapalaq vurmaq slap smb. in the face verb general
bir kəsə şillə vurmaq slap smb. in the face verb general
fırtına qaldırmaq stir up a storm verb general
bir kəsə qaşqabaq göstərmək sulk verb general
kəsə etmək take a short cut verb general
qaldırmaq take up verb general
bir kəsə soyuq münasibət bəsləmək treat smb. coldly verb general
bir kəsə qayğıkeşliklə yanaşmaq treat smb. kindly verb general
yuxarı qaldırmaq turn up verb general
qılınc qaldırmaq unsheathe one's sword verb general
əl qaldırmaq vote by a show of hands verb general
barmaq qaldırmaq vote by raising one's finger verb general
yuxudan qaldırmaq wake up verb general
lövbəri qaldırmaq weigh the anchor verb general
bir kəsə qaş-göz etmək wink at smb. verb general
qiyam qaldırmaq mutinise verb spoken language
qiyam qaldırmaq mutinize verb spoken language
cinayət başında yaxalamaq nab verb spoken language
vəsatət qaldırmaq solicit verb law
həyəcanla ayağa qaldırmaq alert verb military
qaldırmaq aggrandise verb general
həyəcan siqnalı ilə ayağa qaldırmaq alarm verb general
haray qaldırmaq boom verb general
hay-küy qaldırmaq boom verb general
səs-küy qaldırmaq boom verb general
qaldırmaq boost verb general
aradan qaldırmaq bridge verb general
ortadan qaldırmaq bridge verb general
sağlığa badə qaldırmaq bumper verb general
cinayət işi açmaq complain verb general
cinayət işi qaldırmaq complain verb general
krana yük qaldırmaq crane verb general
qaldırmaq elate verb general
qaldırmaq elevate verb general
qaldırmaq excite verb general
aradan qaldırmaq exclude verb general
bir kəsə bütün diqqətini vermək fuss verb general
qaldırmaq inflate verb general
aradan qaldırmaq kill verb general
aradan qaldırmaq obviate verb general
bir-birinə qarşı qoymaq oppose verb general
tərifini göylərə qaldırmaq pedestal verb general
qarşı çıxmaq resist verb general
qarşı durmaq resist verb general
qarşı durmaq revolt verb general
qaldırmaq spring verb general
tərifini göylərə qaldırmaq vaunt verb general
yuxudan qaldırmaq wake verb general
yalançı haray qaldırmaq wolf verb general
qiyməti qaldırmaq put up verb general
qarşı gəlmək stand out verb general
baş qaldırmaq awake verb figurative meaning
qaldırmaq buoy up verb figurative meaning
aradan qaldırmaq eradicate verb figurative meaning