• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of bir kəsdə bir kəsin/şeyin xeyrinə əvvəlcədən rəğbət doğurmaq (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
hüsn-rəğbət affection noun general
rəğbət affection noun general
əvvəlcədən hiss etmə anticipation noun general
bir kəsin adından behalf noun general
bir şeyin kəmiyyəti arasında olan fərq differential noun general
bir şeyin tərkib hissəsi element noun general
hüsn-rəğbət favour noun general
rəğbət favour noun general
hüsn-rəğbət fellow-feeling noun general
rəğbət fellow-feeling noun general
hüsn-rəğbət goodwill noun general
rəğbət goodwill noun general
bir şeyin üzərinə oturmuş çirk qatı grime noun general
bir şeyin daxili interior noun general
heç kəsin tanımadığı adam nobody noun general
bir şeyin bayır tərəfi out noun general
bir şeyin xaric tərəfi out noun general
bir şeyin bayır tərəfi outside noun general
bir şeyin xarici tərəfi outside noun general
bir şeyin üstünə qoymaq overlay noun general
bir şeyin üzərinə qoymaq overlay noun general
əvvəlcədən hazırlıq prearrangement noun general
əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş fikir preconception noun general
əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş rəy preconception noun general
əvvəlcədən yaradılmış fikir preconception noun general
əvvəlcədən yaradılmış rəy preconception noun general
əvvəlcədən ödəmə prepayment noun general
əvvəlcədən xəbər verən prophet noun general
bir şeyin əsas mahiyyəti cövhəri quintessence noun general
bir şeyin qırılmış hissələri sliver noun general
bir şeyin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi specification noun general
boş şeyin üstündə savaşma squaáble noun general
hüsn-rəğbət sympathy noun general
rəğbət sympathy noun general
rəğbət empathy noun general
rəğbət liking noun general
qarşılıqlı rəğbət chemistry noun spoken language
bir şeyin yarandığı məkan cradle noun general
bir şeyin ən yaxşı hissəsi flower noun general
bir şeyin qaymağı flower noun general
özünü bir kəsin yerinə qoymağa çalışma impersonation noun general
bir şeyin inkişafının ən mühüm mərhələsi landmark noun general
bir şeyin canı meat noun general
bir şeyin mahiyyəti meat noun general
bir kəsin seçim azadlığı option noun general
bir kəsin seçim haqqı option noun general
bir şeyin süni təzahürü ostentation noun general
vəkilə əvvəlcədən verilmiş qonorar retainer noun general
bir şeyin hüdudlarından kənarda olan sahə outfield noun figurative meaning
bir şeyin ən yaxşı hissəsi cream noun general
bir şeyin qaymağı cream noun general
bir şeyin o birisinə tam əks olması pole noun general
əvvəlcədən edilmiş sifariş reservation noun general
əvvəlcədən hazırlıq görmədən aparılan şifahi və ya test quiz noun American
əvvəlcədən hazırlıq görmədən aparılan şifahi və ya yoxlama quiz noun American
rəğbət affinity noun general
bir şeyin arxa tərəfi back noun general
bir şeyin dal tərəfi back noun general
bir şeyin gövdəsi rack noun general
əvvəlcədən sifariş edilmiş yer reservation noun general
cüt şeyin tayı companion noun general
bir şeyin əksi offset noun general
əvvəlcədən quraşdırma preset noun computer
artistlərdən birinin xeyrinə verilən tamaşa benefit noun theatrical
bir şeyin öhdəsindən gələ bilmək afford verb general
doğurmaq arouse verb general
doğurmaq awaken verb general
bir şeyin dəyərini azaltmaq belittle verb general
əvvəlcədən sifariş etmək bespeak verb general
doğurmaq bring about verb general
doğurmaq bring forth verb general
doğurmaq call forth verb general
təsəvvüründə doğurmaq conjure up verb general
bir kəsin əvəzinə nümayəndə kimi çıxış etmək deputise verb general
əvvəlcədən təyin etmək destine verb general
bir kəsin arxasınca düşmək dog verb general
doğurmaq engender verb general
doğurmaq entail verb general
doğurmaq evoke verb general
doğurmaq father verb general
əvvəlcədən xəbərdar etmək forewarn verb general
doğurmaq incite verb general
doğurmaq incur verb general
rəğbət qazanmaq ingratiate verb general
doğurmaq instil verb general
doğurmaq instill verb general
maraq doğurmaq interest verb general
doğurmaq motivate verb general
bir şeyin mövcudluğunu və ya həqiqiliyini inkar etmək negate verb general
bir şeyin əlaməti olmaq omen verb general
əvvəlcədən xəbər vermək portend verb general
əvvəlcədən hazırlamaq prearrange verb general
əvvəlcədən planlaşdırmaq prearrange verb general
özündə əvvəlcədən fikir yaratmaq preconceive verb general
özündə əvvəlcədən rəy yaratmaq preconceive verb general
gələcəyi əvvəlcədən bildirmək predict verb general
əvvəlcədən qurmaq pre-establish verb general
əvvəlcədən düzəltmək preform verb general
əvvəlcədən formaya salmaq preform verb general
əvvəlcədən qızdırmaq preheat verb general
əvvəlcədən qiymətləndirmək prejudge verb general
əvvəlcədən fikirləşmək premediate verb general
əvvəlcədən ödənmiş prepaid verb general
əvvəlcədən ödəmək prepay verb general
əvvəlcədən planlanlaşdırmaq preplan verb general
əvvəlcədən ehtimal etmək presuppose verb general
əvvəlcədən güman etmək presuppose verb general
doğurmaq provoke verb general
boş şeyin üstündə savaşmaq squaáble verb general
bir şeyin sərhədini paya ilə göstərmək stake verb general
hüsn-rəğbət göstərmək sympathise verb general
bir kəsin etibarından sui-istifadə etmək abuse smb.'s confidence verb general
əvvəlcədən görmək anticipate verb general
bir kəsin həyatına sui-qəsd hazırlamaq attempt on smb.'s life verb general
rəğbət bəsləmək be in sympathy verb general
bir kəsin qəlbini sındırmaq break one's heart verb general
bir kəsin sakitliyini pozmaq break smb.'s peace verb general
bir kəsin dincliyini pozmaq break smb.'s peace and quiet verb general
həyəcan doğurmaq cause an alarm verb general
bir kəsin arxasınca qaçmaq chase after verb general
bir kəsin üzünə bozarmaq cheek smb. verb general
bir kəsin saçını daramaq comb smb.'s hair verb general
bir kəsin qılığına girmək creep into one's favor verb general
kiminsə xeyrinə həll etmək decide in smb.'s favor verb general
bir kəsin əmrini yerinə yetirmək do smb.'s bidding verb general
bir kəsin saçını daramaq do smb.'s hair verb general
bir kəsin dalınca dabanbasma gəzmək dog smb.'s steps verb general
bir kəsin saçını daramaq dress smb.'s hair verb general
bir kəsin sağlığına içmək drink to smb. verb general
sıxıb bir kəsin suyunu çıxarmaq drive smb. hard verb general
bir şeyin arxasından boylanmaq emerge from behind smth. verb general
bir kəsdə qibtə doğurmaq excite envy in smb. verb general
bir şeyin qurbanı olmaq fall as a sacrifice verb general
bir kəsin ağuşuna atılmaq fall into smb.'s arms verb general
bir kəsin əlinə keçmək fall into smb.'s hands verb general
bir kəsin qismətinə düşmək fall the lot of smb. verb general
rəğbət bəsləmək feel drawn verb general
bir kəsin izi ilə getmək follow in smb.'s footsteps verb general
bir kəsin məsləhətini eşitmək follow smb.'s advice verb general
əvvəlcədən görmək forecast verb general
bir kəsin rəğbətini qazanmaq gain smb.'s sympathy verb general
doğurmaq generate verb general
bir kəsin əsəblərinə toxunmaq get on smb.'s nerves verb general
bir kəsin şərəfinə nahar vermək give a dinner in honor of smb. verb general
doğurmaq give rise verb general
narahatlıq doğurmaq give rise to anxiety verb general
bir kəsin qəlbini sındırmaq hurt smb.'s feelings verb general
bir kəsin qəlbini yaralamaq hurt smb.'s feelings verb general
bir kəsin ürəyinə dağ çəkmək hurt smb.'s heart verb general
bir kəsin vüqarına toxunmaq hurt smb.'s pride verb general
bir kəsin məsləhətinə məhəl qoymamaq ignore smb.'s advice verb general
sensasiya doğurmaq make a sensation verb general
bir kəsin tələbini yerinə yetirmək meet smb.'s demand verb general
bir kəsin tələbatını ödəmək meet smb.'s needs verb general
bir kəsin arzusunu yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
bir kəsin istəyini yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
bir kəsin iradsinə tabe olmaq obey smb.'s will verb general
bir kəsin gözünü açmaq open smb.'s eyes verb general
bir kəsin sözünü təhrif etmək pervert smb.'s word verb general
bir kəsin qolunu dartışdırmaq pull smb.'s sleeves verb general
bir kəsin sərəncamına vermək put at smb.'s disposal verb general
bir kəsin namizədliyini irəli sürmək put forward smb.'s candidature verb general
bir kəsin belini qucmaq put one's arms round smb.'s waist verb general
əvvəlcədən sifariş etmək reserve in advance verb general
bir kəsin sağlamlığını bərpa etmək restore smb.'s health verb general
bir kəsin nəzərində böyümək rise in smb.'s opinion verb general
həvəs doğurmaq rouse interest verb general
bir kəsin arxasınca qaçmaq run after verb general
bir kəsin həyatını xilas etmək save smb.'s life verb general
bir kəsin əlini silkələmək shake smb.'s hand verb general
bir kəsin fikrinə şərik olmaq share smb.'s opinion verb general
bir kəsin kədərinə şərik olmaq share smb.'s sorrow verb general
bir kəsin baxışına şərik olmaq share smb.'s views verb general
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq shut the door in smb.'s face verb general
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq slam the door in smb.'s face verb general
bir kəsin haqqında pis danışmaq speak ill of smb. verb general
bir kəsin haqqında yaxşı danışmaq speak well of smb. verb general
bir kəsin işığını kəsmək stand in smb.'s light verb general
bir kəsin tərəfində durmaq stand up for smb. verb general
bir kəsin yadında qalmaq stick in smb.'s memory verb general
bir kəsin adını siyahıdan silmək strike smb.'s name off the list verb general
bir kəsin əlində əsir-yesir olmaq suffer at smb.'s hands verb general
əvvəlcədən tədbir görmək take measures in good time verb general
bir kəsin tərəfində olmaq take smb.'s party verb general
bir kəsin yerini tutmaq take smb.'s place verb general
bir kəsin tərəfində durmaq take smb.'s side verb general
bir kəsin qızdırmasını ölçmək take smb.'s temperature verb general
bir kəsin falına baxmaq tell smb.'s fortune verb general
bir kəsin gücünü sınamaq test smb.'s strength verb general
xeyrinə şahidlik etmək testify to verb general
bir şeyi əvvəlcədən götür-qoy etmək think smth. over in advance verb general
bir kəsin qabarını basmaq tread on smb.'s corn verb general
bir kəsin səsinə geri dönmək turn at smb.'s voice verb general
bir kəsin qolunu qanırmaq twist smb.'s arm verb general
bir kəsin qulağına pıçıldamaq whisper in smb.'s ear verb general
bir kəsin e'tibarını qazanmaq win smb.'s confidence verb general
əvvəlcədən təsəvvür etmək anticipate verb general
doğurmaq beget verb general
əvvəlcədən sifariş etmək book verb general
doğurmaq bring verb general
bir kəsin pulunu bütünlüklə əlindən almaq cleanout verb general
doğurmaq create verb general
əvvəlcədən bilmək divine verb general
doğurmaq excite verb general
bir şeyin qarşısında olmaq front verb general
bir kəsin həddindən artıq qayğısına qalmaq fuss verb general
bir kəsin üstünə qışqırmaq hoot verb general
bir şeyin üstündən o tərəfə hoppanmaq hop verb general
doğurmaq induce verb general
doğurmaq kindle verb general
doğurmaq pique verb general
əvvəlcədən fikir söyləmək preface verb general
əvvəlcədən müəyyənləşdirmək preform verb general
rəğbət yaratmaq prepossess verb general
əvvəlcədən hiss etmək presage verb general
bir kəsin namizədliyini irəli sürmək propose verb general
doğurmaq rekindle verb general
rəğbət göstərmək sympathise verb general
təşviş doğurmaq worry verb general
öz xeyrinə yozmaq wrest verb general
bir şeyin bilicisi olmaq appreciate verb general
doğurmaq cause verb general
bir kəsin hüququnu təsdiq etmək certificate verb general
bir kəsin himayəsində olmaq depend verb general
bir şeyin ətrafında fırlanmaq hinge verb general
doğurmaq invite verb general
faktları öz xeyrinə dəyişmək manipulate verb general
faktları öz xeyrinə təhrif etmək manipulate verb general
gülüş doğurmaq panic verb general
bir kəsin sağlığına içmək pledge verb general
doğurmaq promote verb general
doğurmaq raise verb general
şübhə doğurmaq reflect on verb general
doğurmaq revive verb general
doğurmaq wake verb general
bir kəsin razılığını almağa nail olmaq woo verb general
əvvəlcədən hazırlıq görmədən aparılan şifahi və ya test aparmaq quiz verb American
əvvəlcədən hazırlıq görmədən aparılan şifahi və ya yoxlama aparmaq quiz verb American
doğurmaq waken verb figurative meaning
əvvəlcədən sifariş vermək reserve verb general
doğurmaq rouse verb general
bir şeyin üzərində gərgin işləmək hammer verb general
bir kəsin evində yaşamaq quarter verb general
bir kəsin evinə düşmək quarter verb general
doğurmaq make verb figurative meaning
bir şeyin üzərində səylə işləmək apply verb general
doğurmaq breed verb general
bir şeyin balağını tikmək whip verb general
bir şeyin qırağını ilgəkləmək whip verb general
bir şeyin qırağını sırıqlamaq whip verb general
bir şeyin qırağını tikmək whip verb general
əvvəlcədən xəbər verən anticipatory adjective general
əvvəlcədən ölçülüb biçilmiş forethought adjective general
əvvəlcədən hazırlaşmadan impromptu adjective general
əvvəlcədən hazırlanmış prearranged adjective general
əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş preconceived adjective general
əvvəlcədən yaradılmış preconceived adjective general
əvvəlcədən olan prefatory adjective general
əvvəlcədən olan preliminary adjective general
əvvəlcədən düşünülmüş premediated adjective general
əvvəlcədən götür-qoy edilmiş premediated adjective general
hüsn-rəğbət oyadan prepossessing adjective general
hüsn-rəğbət oyatmayan unprepossessing adjective general
əvvəlcədən sifariş edilməmiş unreserved adjective general
hüsn-rəğbət bəsləməyən unsympathetic adjective general
bir şeyin iddiasında olan would-be adjective spoken language
əvvəlcədən təyin olunmuş dedicated adjective computer
bir şeyin dəlisi crazed adjective general
bir şeyin dəlisi olma crazy adjective general
bir şeyin başlanğıcını təşkil edən original adjective general
bir şeyin əvvəlini təşkil edən original adjective general
bir şeyin hüdudlarından kənarda olan outlying adjective general
bir şeyin qabağını alan preventive adjective general
əvvəlcədən olan provisional adjective general
əvvəlcədən sifariş edilmiş reserved adjective general
əvvəlcədən sifariş olunmuş reserved adjective general
əvvəlcədən ürəyinə daman apprehensive adjective general
bir kəsin hesabına yaşayan dependent adjective general
bir şeyin aludəsi potty adjective figurative meaning
bir şeyin dəlisi potty adjective figurative meaning
əvvəlcədən beforehand adverb general
əvvəlcədən first adverb general
əvvəlcədən previously adverb general
əvvəlcədən in advance adverb general
bir kəsin tələbi üzrə at smb.'s request adverb general
bir kəsin təvəqqesinə görə at smb.'s request adverb general
bir kəsin əmri ilə by order of smb. adverb general
əvvəlcədən in good time adverb general
bir kəsin dəvətinə əsasən on smb.'s invitation adverb general
bir kəsin günahı ucundan through smb.'s fault adverb general
bir şeyin zərərinə to the bad of adverb general
bir kəsin iştirakı ilə with the participation of smb. adverb general
bir şeyin qurbanı olmaq be a prey to smth. phrases general
bir kəsin xidmətində olmaq be at smb.'s service phrases general
bir kəsin vəziyyətində olmaq be in the smb.'s shoes phrases general
bir kəsin karına gəlmək be of service to smb. phrases general
bir kəsin köməyinə gəlmək be of service to smb. phrases general
bir kəsin sevgilisi olmaq be sweet on smb. phrases general
bir kəsin sevimlisi olmaq be sweet on smb. phrases general
bir kəsin sevgilisi olmaq be sweet upon smb. phrases general