• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of bir kəsi ayağa qaldırmaq (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
ayağa qalxma insurgence noun general
qiyam qaldırmaq mutiny noun general
bir kəsi aldatmaq false noun medical
əl-ayağa düşmə fuss noun general
əl-ayağa düşmə huddle noun general
həyəcan qaldırmaq alarm verb general
aradan qaldırmaq annihilate verb general
baş qaldırmaq arise verb general
altdan qaldırmaq boost verb general
tikib qaldırmaq build up verb general
birjalarda qiymətləri qaldırmaq bull verb general
səs-küy qaldırmaq clamour verb general
qaldırmaq cock verb general
aradan qaldırmaq consume verb general
tərifini göylərə qaldırmaq cry up verb general
aradan qaldırmaq derestrict verb general
səs qaldırmaq din verb general
səs-küy qaldırmaq din verb general
heç kəsi saymamaq disoblige verb general
bir kəsi aramsız olaraq izləmək dog verb general
əhval ruhiyyəni qaldırmaq elate verb general
aradan qaldırmaq eliminate verb general
səhvləri aradan qaldırmaq emend verb general
göylərə qaldırmaq exalt verb general
qaldırmaq exalt verb general
yüksək rütbəyə qaldırmaq exalt verb general
tərifini göylərə qaldırmaq extol verb general
yaba ilə qaldırmaq fork verb general
tərifini göylərə qaldırmaq glorify verb general
qaldırmaq heave verb general
qaldırmaq hoist verb general
domkratla qaldırmaq jack verb general
linklə qaldırmaq lever verb general
qaldırmaq lift verb general
qiyam qaldırmaq mutiny verb general
aradan qaldırmaq nullify verb general
qiyməti qaldırmaq outbid verb general
qiyməti qaldırmaq overprice verb general
kefini qaldırmaq pep up verb general
qaldırmaq perk verb general
aradan qaldırmaq preclude verb general
məsələ qaldırmaq process verb general
yaba ilə qaldırmaq prong verb general
qaldırmaq raise verb general
qaldırmaq rear verb general
bunt qaldırmaq reluct against verb general
qiyam qaldırmaq reluct against verb general
qiyam qaldırmaq revolt verb general
qiyam qaldırmaq riot verb general
ayağa qaldırmaq rouse verb general
iş qaldırmaq sue verb general
aradan qaldırmaq surmount verb general
həyəcan qaldırmaq tempest verb general
aradan qaldırmaq tide verb general
qadağanı qaldırmaq unban verb general
maneəni aradan qaldırmaq unblock verb general
maneəni aradan qaldırmaq unstop verb general
qaldırmaq up verb general
yuxarı qaldırmaq uplift verb general
qaldırmaq upraise verb general
yuxudan qaldırmaq waken verb general
aradan qaldırmaq remove verb general
ortadan qaldırmaq unbuild verb general
aradan qaldırmaq abolish verb general
əl-ayağa dolaşmaq be in the way verb general
silah qaldırmaq be up in arms verb general
ayağa düşmək beg smb.'s pardon verb general
küy qaldırmaq boom about verb general
bir kəsi huşa gətirmək bring smb. round verb general
bir kəsi şahid tutmaq call smb. to witness verb general
ağ bayraq qaldırmaq capitulate verb general
geriliyi aradan qaldırmaq catch up with the arrears verb general
geriləməni aradan qaldırmaq catch up with the arrears verb general
dara-bara qaldırmaq cause a scandal verb general
kefini qaldırmaq cheer up verb general
küy qaldırmaq create a stir verb general
bir kəsi qeyri-məmnun etmək displease smb. verb general
qiyməti yuxarı qaldırmaq drive a hard bargain verb general
bir kəsi küncə sıxışdırmaq drive smb. into a corner verb general
ortadan qaldırmaq eliminate verb general
qaldırmaq eliminate verb general
baryerləri aradan qaldırmaq eliminate barriers verb general
geriləməni aradan qaldırmaq eliminate the lag verb general
bir kəsi cəzadan azad etmək exempt smb. from punishment verb general
bir kəsi ifşa etmək expose smb. verb general
bir kəsi təhlükəyə düçar etmək expose smb. to danger verb general
tərifini göylərə qaldırmaq extoll verb general
başdan-ayağa qədər süzmək eye all over verb general
ayağa döşənmək fall to one's feet verb general
bir kəsi yolmaq fleece verb general
bir kəsi daban-dabana izləmək follow hard on smb.'s heel verb general
bir kəsi daban-dabana izləmək follow smb. closely verb general
əl-ayağa düşmək fuss verb general
ayağa qaldırmaq get up verb general
ayağa durmaq get up verb general
bir şeyi qaldırmaq give a lift verb general
qədəh qaldırmaq give a toast verb general
bir kəsi sərin qarşılsamaq give smb. a cool welcome verb general
bir kəsi suya basmaq give smb. a dip verb general
bir kəsi ayağa qaldırmaq give smb. a start in life verb general
əl-ayağa dolaşmaq hamper verb general
bayraq qaldırmaq hoist banner verb general
yelkən qaldırmaq hoist sail verb general
bir kəsi dustaq etmək imprison verb general
bir kəsi nahara dəvət etmək invite smb. to a dinner verb general
domkratla qaldırmaq jack up verb general
mərəkə qaldırmaq kick a noise verb general
bir kəsi vurub yıxmaq knock smb. down verb general
bir kəsi asudə buraxmaq leave smb. alone verb general
bir kəsi dinc buraxmaq leave smb. in peace verb general
ling lə qaldırmaq lift with a lever verb general
aradan qaldırmaq liquidate verb general
səs qaldırmaq make a noise verb general
qaldırmaq make colors verb general
küy qaldırmaq make commotion verb general
bir kəsi əli üstündə gəzdirmək make much of smb. verb general
yanğı qaldırmaq make thirsty verb general
bir kəsi soyuq qarşılamaq meet smb. coldly verb general
bir kəsi duz-çörəklə qarşılamaq meet smb. with an offering of bread and salt verb general
dağa qaldırmaq overvalue verb general
bir kəsi bir şeydə iştirak etməyə persuade smb. to take part in smth. verb general
qaldırmaq pick up verb general
baş qaldırmaq protest verb general
bir kəsi pulla təmin etmək provide smb. with money verb general
bir kəsi dustaq etmək put in prison verb general
aləmi ayağa qaldırmaq raise a general alarm verb general
hamını ayağa qaldırmaq raise a general alarm verb general
küy qaldırmaq raise a panic verb general
məsələ qaldırmaq raise a question verb general
həyəcan qaldırmaq raise an alarm verb general
tozanaq qaldırmaq raise clouds of dust verb general
barmaq qaldırmaq raise finger verb general
badə qaldırmaq raise one's glass verb general
bakal qaldırmaq raise one's glass verb general
qədəh qaldırmaq raise one's glass verb general
əl qaldırmaq raise one's hand verb general
başını qaldırmaq raise one's head verb general
tonu qaldırmaq raise one's tone verb general
səsini qaldırmaq raise one's voice verb general
qiymətləri qaldırmaq raise prices verb general
lövbəri qaldırmaq raise the anchor verb general
pərdəni qaldırmaq raise the curtain verb general
üsyan qaldırmaq raise up rebellion verb general
bunt qaldırmaq rebel verb general
qiyam qaldırmaq rebel verb general
üsyan qaldırmaq rebel verb general
bir kəsi huşa gətirmək restore smb. to consciousness verb general
bunt qaldırmaq riot verb general
baş qaldırmaq rise verb general
bir kəsi işdən qovalamaq sack verb general
bir kəsi e'zamiyyətə göndərmək send smb. on a mission verb general
fısqırıq qaldırmaq set up a clamor verb general
səs-küy qaldırmaq set up a clamor verb general
ayağa durmaq stand up verb general
ayağa qalxmaq stand up verb general
əl-ayağa salmaq startle verb general
fırtına qaldırmaq stir up a storm verb general
bir kəsi sinəsinə basmaq strain smb. one's breast verb general
güclə ayağa qalxmaq struggle one's feet verb general
əl-ayağa düşmək take care verb general
bir kəsi kənara çəkmək take smb. aside verb general
bir kəsi qucağına almaq take smb. in one's arms verb general
qaldırmaq take up verb general
bir kəsi nizam-intizama alışdırmaq train smb. to discipline verb general
bir kəsi tələyə salmaq trap smb. verb general
yuxarı qaldırmaq turn up verb general
qılınc qaldırmaq unsheathe one's sword verb general
əl qaldırmaq vote by a show of hands verb general
barmaq qaldırmaq vote by raising one's finger verb general
yuxudan qaldırmaq wake up verb general
lövbəri qaldırmaq weigh the anchor verb general
qiyam qaldırmaq mutinise verb spoken language
qiyam qaldırmaq mutinize verb spoken language
vəsatət qaldırmaq solicit verb law
həyəcanla ayağa qaldırmaq alert verb military
qaldırmaq aggrandise verb general
həyəcan siqnalı ilə ayağa qaldırmaq alarm verb general
haray qaldırmaq boom verb general
hay-küy qaldırmaq boom verb general
səs-küy qaldırmaq boom verb general
qaldırmaq boost verb general
aradan qaldırmaq bridge verb general
ortadan qaldırmaq bridge verb general
sağlığa badə qaldırmaq bumper verb general
cinayət işi qaldırmaq complain verb general
krana yük qaldırmaq crane verb general
qaldırmaq elate verb general
qaldırmaq elevate verb general
qaldırmaq excite verb general
aradan qaldırmaq exclude verb general
qaldırmaq inflate verb general
aradan qaldırmaq kill verb general
aradan qaldırmaq obviate verb general
tərifini göylərə qaldırmaq pedestal verb general
ayağa durmaq rise verb general
qaldırmaq spring verb general
ayağa durmaq stand verb general
ayağa qalxmaq stand verb general
tərifini göylərə qaldırmaq vaunt verb general
yuxudan qaldırmaq wake verb general
bir kəsi təmizə çıxartmağa çalışdırmaq whitewash verb general
yalançı haray qaldırmaq wolf verb general
qiyməti qaldırmaq put up verb general
başdan ayağa süzmək scope out verb general
baş qaldırmaq awake verb figurative meaning
qaldırmaq buoy up verb figurative meaning
aradan qaldırmaq eradicate verb figurative meaning
qaldırmaq uplift verb figurative meaning
qaldırmaq bring up verb general
aradan qaldırmaq castigate verb general
əl qaldırmaq chop verb general
tətiyi yuxarı qaldırmaq cock verb general
toz qaldırmaq dust verb general
etiraz səsini qaldırmaq exclaim verb general
qaldırmaq gather verb general
bir kəsi mütəmadı olaraq narahat etmək niggle verb general
səs-küy qaldırmaq rag verb general
qaldırmaq rouse verb general
aradan qaldırmaq smooth verb general
qaldırmaq tilt verb general
qaldırmaq toss verb general
qaldırmaq unship verb general
aradan qaldırmaq wade verb general
bir kəsi ağlamaq wail verb general
baş qaldırmaq wake verb general
bir kəsi huşsuz hala salmaq zap verb general
bir kəsi öldürmək zap verb general
aradan qaldırmaq vacate verb law
maneələri aradan qaldırmaq hurdle verb figurative meaning
maneəni aradan qaldırmaq clear verb general
aradan qaldırmaq conquer verb general
aradan qaldırmaq negotiate verb general
aradan qaldırmaq resolve verb general
qaldırmaq uphold verb general
qaldırmaq bring verb general
iddia qaldırmaq declare verb general
bir kəsi cuşa gətirmək exalt verb general
bir kəsi heyran etmək exalt verb general
qaldırmaq remove verb computer
xovu darayıb qaldırmaq brush verb textile
bucurqad vasitəsilə qaldırmaq wind verb general
aradan qaldırmaq settle verb general
bir kəsi çağırmaq have verb general
bir kəsi dəvət etmək have verb general
bir kəsi qonaq kimi qəbul etmək have verb general
heç kəsi bəyənməyən overweening adjective general
heç kəsi bəyənməyən presumptuous adjective general
heç kəsi bəyənməyən big adjective general
başdan-ayağa qədər through adverb general
başdan-ayağa from head to foot adverb general
başdan-ayağa kimi from head to foot adverb general
başdan-ayağa qədər from the beginning to end adverb general
başdan-ayağa kimi from top to bottom adverb general
başdan-ayağa from top to toe adverb general
bir kəsi tərk etmək abandon somebody phrases general
bir kəsi taleyin ümidinə buraxmaq abandon somebody to his fate phrases general
bir kəsi cinayətə təhrik etmək abet somebody in a crime phrases general
bir kəsi izləmək be in the track of smb. phrases general
bir kəsi sevmək be stuck on smb. phrases general
aradan qaldırmaq bear down phrases general
bir kəsi suala tutmaq bombard smb. with questions phrases general
məsələ qaldırmaq bring a question phrases general
bir kəsi rüsvay etmək bring reproach on smb. phrases general
bir kəsi istintaq etmək call smb. in question phrases general
bir kəsi sorğu-suala tutmaq call smb. in question phrases general
bir kəsi alçaltmaq cast dirt at smb. phrases general
bir kəsi ləkələmək cast dirt at smb. phrases general
bir kəsi rüsvay etmək cast dirt at smb. phrases general
bir kəsi yuxuya verib aldatmaq catch a weasel asleep phrases general
bir kəsi ruhdan salmaq clip one's wings phrases general
yalandan həyəcan qaldırmaq cry wolf phrases general
səs-küy qaldırmaq cut splash phrases general
bir kəsi müqəssir hesab etmək find smb. guilty phrases general
bir kəsi suala tutmaq fire questions at smb. phrases general
başdan ayağa kimi from tip to toe phrases general
başdan-ayağa from top to toe phrases general
bir kəsi aldatmaq get round smb. phrases general
bir kəsi ağır vəziyyətə salmaq get smb. in a tight corner phrases general
bir kəsi divara dirəmək get smb. in a tight corner phrases general
bir kəsi kuncə sıxışdırmaq get smb. in a tight corner phrases general
bir kəsi cəzadan xilas etmək get smb. off phrases general
bir kəsi cəzadan qurtarmaq get smb. off phrases general
ayağa durmaq get up phrases general
bir kəsi əzişdirmək give smb. sock phrases general
bir kəsi lərzəyə salmaq give smb. the shudders phrases general
bir kəsi ötüb keçmək give the dust to smb. phrases general
bir kəsi ələ salmaq have a play with smb. phrases general
bir kəsi ifşa etmək üçün dəlilləri olmaq have the goods on smb. phrases general
yelkəni qaldırmaq hoist sail phrases general
bir kəsi susdurmaq jump down someone's throat phrases general
bir kəsi oyaq saxlamaq keep smb. awake phrases general
bir kəsi yatmağa qoymamaq keep smb. awake phrases general
bir kəsi işlə həddindən artıq yükləmək keep smb. in play phrases general
bir kəsi narahat vəziyyətdə saxlamaq keep smb. on tenterhooks phrases general
bir kəsi izləmək keep trace of smb. phrases general
səs-küy qaldırmaq kick up a dust phrases general
çığır-bağır qaldırmaq kick up a racket phrases general
qalmaqal qaldırmaq kick up a racket phrases general
səs-küy qaldırmaq kick up a racket phrases general
səs-küy qaldırmaq kick up a row phrases general