• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of bir kəsi oyaq saxlamaq (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
kitabı saxlamaq üçün dayaq bookholder noun general
inkubatordan çıxmış cücələri isti saxlamaq üçün cihaz brooder noun general
yandırılmış meyitin külünü saxlamaq üçün vazşəkilli qab cinerary noun general
kömür saxlamaq üçün zirzəmi coal-hole noun general
pul saxlamaq üçün sandıqça coffer noun general
zinət şeyləri saxlamaq üçün sandıqça coffer noun general
bədəni düz saxlamaq üçün geyilən enli kəmər corset noun general
bədəni düz saxlamaq üçün geyilən enli kəmər corslet noun general
həb saxlamaq üçün qutu pill-box noun general
saxlamaq üçün vermə reposition noun general
qapıçının şaybanı saxlamaq save noun general
suyu saxlamaq və lazım olduqca buraxmaq üçün mütəhərrik qapı sluice noun general
oyaq vigil noun general
havanı isti saxlamaq üçün qapının, pəncərəsin arasına qoyulan keçə weather-strip noun general
bir kəsi aldatmaq false noun medical
oyaq qalma wake noun poetical
vasitələri sabit vəziyyətdə saxlamaq üçün xüsusi qurğu fin noun general
bir şeyi dik halda saxlamaq üçün qurğu rack noun general
tərəvəz saxlamaq üçün çala pit noun general
tərəvəz saxlamaq üçün quyu pit noun general
torpağın altında saxlamaq üçün tərəvəz topası clamp noun general
saxlamaq aliment verb general
tərəfini saxlamaq back verb general
müvazinət saxlamaq balance verb general
pulu bankda saxlamaq bank verb general
anbarda saxlamaq bin verb general
bunkerdə saxlamaq bin verb general
çəndə saxlamaq bin verb general
daqqada saxlamaq bin verb general
saxlamaq break off verb general
suyun üzündə saxlamaq buoy up verb general
anbarda saxlamaq cellar verb general
zirzəmidə saxlamaq cellar verb general
saxlamaq coerce verb general
tutub saxlamaq coerce verb general
əlaqə saxlamaq company verb general
ünsiyyət saxlamaq company verb general
gizli saxlamaq conceal verb general
saxlamaq conserve verb general
əlaqə saxlamaq consort verb general
ünsiyyət saxlamaq consort verb general
əlaqə saxlamaq contact verb general
saxlamaq detain verb general
saxlamaq deter verb general
tutub saxlamaq deter verb general
saxlamaq discontinue verb general
heç kəsi saymamaq disoblige verb general
gizli saxlamaq dissemble verb general
bir kəsi aramsız olaraq izləmək dog verb general
işdə saxlamaq employ verb general
bağlı saxlamaq enlock verb general
özünü saxlamaq eschew verb general
nəfəsini saxlamaq eschew verb general
özünü saxlamaq forbear verb general
nəfəsini saxlamaq forbear verb general
saxlamaq force back verb general
saxlamaq forfend verb general
işğal edilmiş ölkənin əhalisi ilə ünsiyyət saxlamaq fraternise verb general
özünü saxlamaq hold back verb general
nəfsini saxlamaq hold back verb general
tabelikdə saxlamaq hold down verb general
bir qədər uzaqda saxlamaq hold off verb general
aralıda saxlamaq hold off verb general
saxlamaq hold out verb general
saxlamaq hold over verb general
tərk-silah edib ölkə daxilində saxlamaq intern verb general
yadda saxlamaq learn verb general
saxlamaq leave verb general
saxlamaq lodge verb general
qoruyub saxlamaq maintain verb general
yas saxlamaq mourn verb general
saxlamaq orient verb general
mal-qaranı ağılda saxlamaq pinfold verb general
müvazinəti saxlamaq poise verb general
tarazlığı saxlamaq poise verb general
karantində saxlamaq quarantine verb general
nəfəsini saxlamaq refrain verb general
özünü saxlamaq refrain verb general
saxlamaq rein back verb general
saxlamaq rein in verb general
yadda saxlamaq remember verb general
saxlamaq reposit verb general
saxlamaq reserve verb general
qoruyub saxlamaq retain verb general
bir müddət saxlamaq və s. season verb general
saxlamaq shelter verb general
dayaq vurub saxlamaq shore verb general
tərəfini saxlamaq side verb general
qoruyub saxlamaq spare verb general
qənaət edib saxlamaq spare verb general
saxlamaq spare verb general
heyvanı bordaqda saxlamaq stall verb general
saxlamaq stop verb general
saxlamaq store verb general
tərəfini saxlamaq support verb general
dayaq vurub saxlamaq sustain verb general
saxlamaq treasure verb general
səliqəli saxlamaq trig verb general
çəlləklərdə saxlamaq vat verb general
əlində saxlamaq wield verb general
özünü saxlamaq withold verb general
saxlamaq withhold verb general
əlaqə saxlamaq liaise verb general
münasibət saxlamaq liaise verb general
saxlamaq stash verb general
əza saxlamaq be in mourning verb general
bir kəsə matəm saxlamaq be in mourning for smb. verb general
xatirini saxlamaq be respectful verb general
kin saxlamaq bear a grudge verb general
küsü saxlamaq bear a grudge verb general
bir kəsi huşa gətirmək bring smb. round verb general
bir kəsi şahid tutmaq call smb. to witness verb general
şaxlamaq cover with branches verb general
bir kəsi qeyri-məmnun etmək displease smb. verb general
bir kəsi küncə sıxışdırmaq drive smb. into a corner verb general
bir kəsi cəzadan azad etmək exempt smb. from punishment verb general
bir kəsi ifşa etmək expose smb. verb general
bir kəsi təhlükəyə düçar etmək expose smb. to danger verb general
bir kəsi yolmaq fleece verb general
bir kəsi daban-dabana izləmək follow hard on smb.'s heel verb general
bir kəsi daban-dabana izləmək follow smb. closely verb general
bir kəsi sərin qarşılsamaq give smb. a cool welcome verb general
bir kəsi suya basmaq give smb. a dip verb general
bir kəsi ayağa qaldırmaq give smb. a start in life verb general
ayaq saxlamaq halt verb general
yaxından əlaqə saxlamaq have a close connection verb general
kin saxlamaq have a spite verb general
əsirlikdə saxlamaq hold captive verb general
cilovun əlində saxlamaq hold in leash verb general
hazır saxlamaq hold in readiness verb general
tabelikdə saxlamaq hold in submission verb general
nəfəsini saxlamaq hold one's breath verb general
bir kəsi dustaq etmək imprison verb general
nəzərdə saxlamaq intend verb general
bir kəsi nahara dəvət etmək invite smb. to a dinner verb general
pəhriz saxlamaq keep a diet verb general
sirr saxlamaq keep a secret verb general
nökər saxlamaq keep a servant verb general
yadigar saxlamaq keep as a souvenir verb general
tabelikdə saxlamaq keep down verb general
yadda saxlamaq keep in memory verb general
səliqə-səhmanda saxlamaq keep in order verb general
gizli saxlamaq keep in secret verb general
neytrallığı saxlamaq keep neutrality verb general
tarazlığı saxlamaq keep one's balance verb general
neytrallığını saxlamaq keep one's neutrality verb general
sükutu saxlamaq keep silence verb general
bir kəsi vurub yıxmaq knock smb. down verb general
ehtiyat saxlamaq lay aside verb general
bir kəsi asudə buraxmaq leave smb. alone verb general
bir kəsi dinc buraxmaq leave smb. in peace verb general
bir kəsi əli üstündə gəzdirmək make much of smb. verb general
nəzərdə saxlamaq mean verb general
bir kəsi soyuq qarşılamaq meet smb. coldly verb general
bir kəsi duz-çörəklə qarşılamaq meet smb. with an offering of bread and salt verb general
umu-küsü saxlamaq nurse a grudge verb general
ayaq saxlamaq pause verb general
bir kəsi bir şeydə iştirak etməyə persuade smb. to take part in smth. verb general
əmin-amanlığı qoruyub saxlamaq preserve law and order verb general
ləyaqətini saxlamaq preserve one's dignity verb general
bir kəsi pulla təmin etmək provide smb. with money verb general
şaxlamaq put branches over the silkworm verb general
bir kəsi dustaq etmək put in prison verb general
bir kəsi huşa gətirmək restore smb. to consciousness verb general
bir kəsi işdən qovalamaq sack verb general
faylı yaddaşda saxlamaq save a file verb general
bir kəsi e'zamiyyətə göndərmək send smb. on a mission verb general
ayaq saxlamaq stop verb general
bir kəsi sinəsinə basmaq strain smb. one's breast verb general
girov saxlamaq take hostage verb general
bir kəsi kənara çəkmək take smb. aside verb general
bir kəsi qucağına almaq take smb. in one's arms verb general
bir kəsi nizam-intizama alışdırmaq train smb. to discipline verb general
bir kəsi tələyə salmaq trap smb. verb general
həddən artıq saxlamaq overtime verb photography
anbarda saxlamaq barrel verb general
saxlamaq bottle up verb general
dayaq vurub saxlamaq brace verb general
dar yerdə saxlamaq cabin verb general
zəncirdə saxlamaq chain verb general
əlaqə saxlamaq communicate verb general
bağlı yerdə saxlamaq confine verb general
işdə saxlamaq continue verb general
vəzifədə saxlamaq continue verb general
özünü saxlamaq control verb general
ünsiyyət saxlamaq converse verb general
boçkada saxlamaq cooper verb general
çəlləkdə saxlamaq cooper verb general
saxlamaq curb verb general
saxlamaq dominate verb general
saxlamaq earmark verb general
gizli saxlamaq embosom verb general
saxlamaq embosom verb general
saxlamaq end verb general
nəzarət altında saxlamaq eye verb general
saxlamaq feed verb general
saxlamaq gulp verb general
saxlamaq harbour verb general
saxlamaq hold verb general
tutub saxlamaq hold verb general
saxlamaq hold back verb general
saxlamaq keep verb general
saxlamaq maintain verb general
nəzarətdə saxlamaq monitor verb general
yaddaşda saxlamaq photograph verb general
saxlamaq üçün quyuya qoymaq pit verb general
qoruyub saxlamaq preserve verb general
saxlamaq preserve verb general
soyuq yerdə saxlamaq refrigerate verb general
yadda saxlamaq register verb general
saxlamaq restrain verb general
yadda saxlamaq retain verb general
saxlamaq stem verb general
saxlamaq support verb general
saxlamaq suppress verb general
itaətdə saxlamaq tame verb general
çəndə saxlamaq tank verb general
çəlləkdə saxlamaq tun verb general
bir kəsi təmizə çıxartmağa çalışdırmaq whitewash verb general
öz əlində saxlamaq wield verb general
qışda saxlamaq winter verb general
saxlamaq withold verb general
məhkəməyə qədər saxlamaq remand verb general
saxlamaq remand verb general
ehtiyatda saxlamaq reserve verb military
saxlamaq üçün vermək check verb general
saxlamaq cherish verb general
saxlamaq command verb general
yataqda saxlamaq confine verb general
saxlamaq contain verb general
gizli saxlamaq entomb verb general
özünü saxlamaq guard verb general
məxfi saxlamaq harbour verb general
qabağını saxlamaq hold up verb general
bir kəsi mütəmadı olaraq narahat etmək niggle verb general
saxlamaq preserve verb general
nəfsini saxlamaq resist verb general
özünü saxlamaq resist verb general
saxlamaq save verb general
anbarda saxlamaq stock verb general
saxlamaq uphold verb general
bir kəsi ağlamaq wail verb general
bir kəsi huşsuz hala salmaq zap verb general
bir kəsi öldürmək zap verb general
yarımçıq saxlamaq abort verb general
saxlamaq tolerate verb medical
ünsiyyət saxlamaq associate verb general
əlaqə saxlamaq associate verb general
saxlamaq breed verb general
saxlamaq cater verb general
özünü saxlamaq govern verb general
saxlamaq house verb general
saz vəziyyətdə saxlamaq maintain verb general
saxlamaq repress verb general
saxlamaq wear verb general
saxlamaq conquer verb general
bir kəsi cuşa gətirmək exalt verb general
bir kəsi heyran etmək exalt verb general
həbsxanada saxlamaq hold verb general
tərəfini saxlamaq rally verb general
oyaq qalmaq wake verb general
yadda saxlamaq save verb computer
yadda saxlamaq mark verb general
oyaq qalmaq watch verb general
tərəfin saxlamaq bear verb general
qaydada saxlamaq keep verb general
yadda saxlamaq get verb general
yadda saxlamaq keep verb general
atəş altında saxlamaq cover verb military
bir kəsi çağırmaq have verb general
bir kəsi dəvət etmək have verb general
bir kəsi qonaq kimi qəbul etmək have verb general
oyaq awake adjective general
heç kəsi bəyənməyən overweening adjective general
heç kəsi bəyənməyən presumptuous adjective general
oyaq wakeful adjective general
oyaq qalan wide-awake adjective general
oyaq not asleep adjective general
heç kəsi bəyənməyən big adjective general
bir kəsi tərk etmək abandon somebody phrases general
bir kəsi taleyin ümidinə buraxmaq abandon somebody to his fate phrases general
bir kəsi cinayətə təhrik etmək abet somebody in a crime phrases general
özünü bir şeydən bərk saxlamaq abide by phrases general
bir kəsi izləmək be in the track of smb. phrases general
bir kəsi sevmək be stuck on smb. phrases general
yadda saxlamaq bear in mind phrases general
özünü saxlamaq bear oneself phrases general
bir kəsi suala tutmaq bombard smb. with questions phrases general
bir kəsi rüsvay etmək bring reproach on smb. phrases general
ayaq saxlamaq call a halt phrases general
bir kəsi istintaq etmək call smb. in question phrases general
bir kəsi sorğu-suala tutmaq call smb. in question phrases general
özünü bir şeydən saxlamaq iqtidarında olmamaq cannot help doing smth. phrases general
araba saxlamaq üçün çardaq cart house phrases general
araba saxlamaq üçün talvar cart house phrases general
bir kəsi alçaltmaq cast dirt at smb. phrases general
bir kəsi ləkələmək cast dirt at smb. phrases general
bir kəsi rüsvay etmək cast dirt at smb. phrases general
bir kəsi yuxuya verib aldatmaq catch a weasel asleep phrases general
bir kəsi ruhdan salmaq clip one's wings phrases general