• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of bir kəsi sinəsinə basmaq (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
sinəsinə sıxmaq embrace noun general
paxır basmaq acidifier noun general
ağac başmaq clog noun general
paxır basmaq oxidizer; paxırı açılmaq noun general
söyüşə basmaq scold noun general
başmaq shoe noun general
qədəm basmaq visit noun general
bir kəsi aldatmaq false noun medical
damğa basmaq üçün alət brand noun general
basmaq press noun computer
başmaq seyri turn noun general
basmaq appose verb general
möhür basmaq appose verb general
çörəyə əl basmaq asseverate verb general
fitə basmaq boo verb general
küyə basmaq boo verb general
damğa basmaq brand verb general
fıştırığa basmaq catcall verb general
fitə basmaq catcall verb general
basmaq coat verb general
basmaq deluge verb general
daşıb basmaq deluge verb general
içəri basmaq dent verb general
basmaq dip verb general
heç kəsi saymamaq disoblige verb general
bir kəsi aramsız olaraq izləmək dog verb general
basmaq douse verb general
basmaq dunk verb general
basmaq flood verb general
daşıb basmaq flood verb general
bağrına basmaq hug verb general
basmaq immerse verb general
basmaq inundate verb general
daşıb basmaq inundate verb general
basmaq overrun verb general
özünü basmaq plump down verb general
basmaq press verb general
basmaq souse verb general
basmaq swamp verb general
ayaq basmaq tramp verb general
ayaq basmaq tread verb general
zəhmi basmaq awe verb general
kol basmaq be covered with bushes verb general
kir basmaq be covered with dirt verb general
kol-kos basmaq be covered with shrubs verb general
qar basmaq be covered with snow verb general
basmaq be overgrown verb general
ot basmaq be overgrown with grass verb general
paxır basmaq be oxidized; paxırlaşdırıcı verb general
hövsələsini basmaq be patient verb general
bədbəxtlik basmaq be unhappy verb general
saç-saqqal basmaq be unshaven verb general
saqqal basmaq be unshaven verb general
ətalət basmaq become inert verb general
kol-kos basmaq become shrubby verb general
bədbəxtlik basmaq become unhappy verb general
körük basmaq blow verb general
Gopa basmaq boast verb general
Gopa basmaq brag verb general
dağ basmaq brand verb general
qan-tər basmaq break into a sweat verb general
tər basmaq break into a sweat verb general
bir kəsi huşa gətirmək bring smb. round verb general
ətrafına kol basmaq bush verb general
qədəm basmaq call on verb general
bir kəsi şahid tutmaq call smb. to witness verb general
aktyoru fitə basmaq catcall an actor verb general
gülləyə basmaq center fire verb general
kömür basmaq char verb general
kart basmaq cheat verb general
basmaq come over verb general
qədəm basmaq come to see verb general
köksünə basmaq cuddle smb. or smth. to one's breast verb general
basmaq defeat verb general
bir kəsi qeyri-məmnun etmək displease smb. verb general
qan-tər basmaq drip with sweat verb general
bir kəsi küncə sıxışdırmaq drive smb. into a corner verb general
bağrına basmaq embrace verb general
bir kəsi cəzadan azad etmək exempt smb. from punishment verb general
bir kəsi ifşa etmək expose smb. verb general
bir kəsi təhlükəyə düçar etmək expose smb. to danger verb general
keçə basmaq felt verb general
basmaq fight down verb general
su basmaq fill up with water verb general
gülləyə basmaq fire intensively verb general
bir kəsi yolmaq fleece verb general
su basmaq flood verb general
bir kəsi daban-dabana izləmək follow hard on smb.'s heel verb general
bir kəsi daban-dabana izləmək follow smb. closely verb general
keçə basmaq full thick felt verb general
paxır basmaq get oxidized; paxırlanmaq verb general
bir kəsi sərin qarşılsamaq give smb. a cool welcome verb general
bir kəsi suya basmaq give smb. a dip verb general
bir kəsi ayağa qaldırmaq give smb. a start in life verb general
fışdırıqa basmaq hiss verb general
fışdırıqa basmaq hiss away verb general
bir kəsi dustaq etmək imprison verb general
zəhmi basmaq inspire dread verb general
bir kəsi nahara dəvət etmək invite smb. to a dinner verb general
bir kəsi vurub yıxmaq knock smb. down verb general
bir kəsi asudə buraxmaq leave smb. alone verb general
bir kəsi dinc buraxmaq leave smb. in peace verb general
saç-saqqal basmaq let one's beard grow verb general
kömür basmaq make charcoal verb general
bir kəsi əli üstündə gəzdirmək make much of smb. verb general
bir kəsi soyuq qarşılamaq meet smb. coldly verb general
bir kəsi duz-çörəklə qarşılamaq meet smb. with an offering of bread and salt verb general
mamır basmaq moss-grown: be moss-grown verb general
basmaq overgrow verb general
tər basmaq perspire verb general
bir kəsi bir şeydə iştirak etməyə persuade smb. to take part in smth. verb general
basmaq print verb general
bir kəsi pulla təmin etmək provide smb. with money verb general
basmaq push down verb general
düyməni basmaq push the button verb general
bir kəsi dustaq etmək put in prison verb general
bir kəsi huşa gətirmək restore smb. to consciousness verb general
ev basmaq rob a house verb general
basmaq run over verb general
bir kəsi işdən qovalamaq sack verb general
bir kəsi e'zamiyyətə göndərmək send smb. on a mission verb general
paxır basmaq stand exposed verb general
kandara ayaq basmaq step over the threshold verb general
bir kəsi sinəsinə basmaq strain smb. one's breast verb general
bədlik basmaq suffer a set-back verb general
əl basmaq swear verb general
tər basmaq sweat verb general
bir kəsi kənara çəkmək take smb. aside verb general
bir kəsi qucağına almaq take smb. in one's arms verb general
daşa basmaq throw stones verb general
bir kəsi nizam-intizama alışdırmaq train smb. to discipline verb general
bir kəsi tələyə salmaq trap smb. verb general
bir kəsin qabarını basmaq tread on smb.'s corn verb general
kəsalət basmaq turn lazy verb general
kəsalət basmaq turn sloth verb general
yara basmaq ulcerate verb general
ayaq basmaq visit verb general
özünü basmaq flop verb spoken language
basmaq assail verb general
pas basmaq corrode verb general
basmaq cram verb general
basmaq curb verb general
basmaq duck verb general
basmaq float verb general
daşıb basmaq float verb general
ot basmaq grass verb general
fıştırığa basmaq hoot verb general
fitə basmaq hoot verb general
kif basmaq mould verb general
ot basmaq overgrow verb general
tük basmaq overgrow verb general
daşa basmaq pebble verb general
damğa basmaq poker verb general
basmaq pull verb general
damğa basmaq seal verb general
basmaq shower verb general
bir kəsi təmizə çıxartmağa çalışdırmaq whitewash verb general
fitə basmaq barrack verb spoken language
səs basmaq barrack verb spoken language
damğa basmaq cauterise verb figurative meaning
naxış basmaq chisel verb general
basmaq crowd verb general
basmaq depress verb general
basmaq drift verb general
basmaq drown verb general
sinəsinə sıxmaq embosom verb general
basmaq hail verb general
fışqırığa basmaq hiss verb general
fitə basmaq hiss verb general
basmaq jam verb general
basmaq nestle verb general
bir kəsi mütəmadı olaraq narahat etmək niggle verb general
basmaq overwhelm verb general
basmaq poke verb general
basmaq press verb general
bir kəsi ağlamaq wail verb general
bir kəsi huşsuz hala salmaq zap verb general
bir kəsi öldürmək zap verb general
basmaq clap verb general
basmaq cover verb general
basmaq overblow verb general
şəkil basmaq tool verb general
basmaq twist verb general
basmaq affect verb medical
basmaq choke verb general
bir kəsi cuşa gətirmək exalt verb general
bir kəsi heyran etmək exalt verb general
basmaq push verb general
gopa basmaq gas verb spoken language
basmaq click verb computer
dağ basmaq burn verb general
bir kəsi çağırmaq have verb general
bir kəsi dəvət etmək have verb general
bir kəsi qonaq kimi qəbul etmək have verb general
basmaq set verb general
heç kəsi bəyənməyən overweening adjective general
heç kəsi bəyənməyən presumptuous adjective general
heç kəsi bəyənməyən big adjective general
bir kəsi tərk etmək abandon somebody phrases general
bir kəsi taleyin ümidinə buraxmaq abandon somebody to his fate phrases general
bir kəsi cinayətə təhrik etmək abet somebody in a crime phrases general
bir kəsi izləmək be in the track of smb. phrases general
bir kəsi sevmək be stuck on smb. phrases general
bir kəsi suala tutmaq bombard smb. with questions phrases general
bir kəsi rüsvay etmək bring reproach on smb. phrases general
bir kəsi istintaq etmək call smb. in question phrases general
bir kəsi sorğu-suala tutmaq call smb. in question phrases general
bir kəsi alçaltmaq cast dirt at smb. phrases general
bir kəsi ləkələmək cast dirt at smb. phrases general
bir kəsi rüsvay etmək cast dirt at smb. phrases general
bir kəsi yuxuya verib aldatmaq catch a weasel asleep phrases general
bir kəsi ruhdan salmaq clip one's wings phrases general
bir kəsi müqəssir hesab etmək find smb. guilty phrases general
bir kəsi suala tutmaq fire questions at smb. phrases general
bir kəsi aldatmaq get round smb. phrases general
bir kəsi ağır vəziyyətə salmaq get smb. in a tight corner phrases general
bir kəsi divara dirəmək get smb. in a tight corner phrases general
bir kəsi kuncə sıxışdırmaq get smb. in a tight corner phrases general
bir kəsi cəzadan xilas etmək get smb. off phrases general
bir kəsi cəzadan qurtarmaq get smb. off phrases general
bir kəsi əzişdirmək give smb. sock phrases general
bir kəsi lərzəyə salmaq give smb. the shudders phrases general
bir kəsi ötüb keçmək give the dust to smb. phrases general
bir kəsi ələ salmaq have a play with smb. phrases general
bir kəsi ifşa etmək üçün dəlilləri olmaq have the goods on smb. phrases general
bir kəsi susdurmaq jump down someone's throat phrases general
bir kəsi oyaq saxlamaq keep smb. awake phrases general
bir kəsi yatmağa qoymamaq keep smb. awake phrases general
bir kəsi işlə həddindən artıq yükləmək keep smb. in play phrases general
bir kəsi narahat vəziyyətdə saxlamaq keep smb. on tenterhooks phrases general
bir kəsi izləmək keep trace of smb. phrases general
bir kəsi güdmək lie in wait for smb. phrases general
bir kəsi pusmaq lie in wait for smb. phrases general
bir kəsi qorxuya salmaq make smb.'s heart quake phrases general
bir kəsi vahiməyə salmaq make smb.'s heart quake phrases general
bir kəsi yarı yolda qarşılamaq meet smb. half-way phrases general
bir kəsi olduğu kimi təsvir etmək paint smb. with his warts phrases general
bir kəsi aldatmaq play a trick on smb. phrases general
bir kəsi kozırla oynamağa məcbur etmək put a person to his trumps phrases general
əyləci basmaq put on the brake phrases general
bir kəsi hiddətləndirmək put smb. into a rage phrases general
bir kəsi hirsləndirmək put smb. into a rage phrases general
bir kəsi qəzəbləndirmək put smb. into a rage phrases general
bir kəsi həlak etmək put smb. on the spot phrases general
bir kəsi öldürmək put smb. on the spot phrases general
bir kəsi özündən çıxartmaq put smb. out phrases general
hirsini basmaq quell one's fears phrases general
bir kəsi ağlatmaq reduce smb. to tears phrases general
bir kəsi sakitləşdirmək relieve smb.'s mind phrases general
bir kəsi çətinliyə salmaq run smb. into difficulties phrases general
basmaq run wild phrases general
bir kəsi ələ salmaq scoff at smb. phrases general
satarkən bir kəsi aldatmaq sell smb. a pup phrases general
bir kəsi dəli etmək send smb. mad phrases general
bir kəsi dəli vəziyyətinə salmaq send smb. mad phrases general
bir kəsi yatırmaq send smb. to sleep phrases general
möhür basmaq set a seal phrases general
bir kəsi ata mindirmək set smb. on horseback phrases general
bir kəsi sakitləşdirmək set smb.'s mind at rest phrases general
basmaq shower up phrases general
bir kəsi müdafiə etmək stand by smb. phrases general
basmaq step on phrases general
bir kəsi sakitləşdirmək stoke smb. down phrases general
bir kəsi çıxılmaz vəziyyətə salmaq take the wind out of smb.'s nail phrases general
bir kəsi tovlayıb məlumat almaq tap smb. for money phrases general
bir kəsi çox yüksək qiymətləndirmək think no end of smb. phrases general
bir kəsi alçaltmaq throw dirt at somebody phrases general
bir kəsi ləkələmək throw dirt at somebody phrases general
bir kəsi rüsvay etmək throw dirt at somebody phrases general
bir kəsi hövsələdən çıxartmaq throw smb. off balance phrases general
bir kəsi yormaq trot smb. off his legs phrases general
bir kəsi yorub əldən salmaq trot smb. off his legs phrases general
bir kəsi yormaq trot smb. off to death phrases general
bir kəsi yorub əldən salmaq trot smb. off to death phrases general
yatan itin ayağını basmaq wake a sleeping wolf phrases general
bir kəsi atmaq walk out on smb. phrases general
bir kəsi qoyub çıxıb getmək walk out on smb. phrases general
bir kəsi tərk etmək walk out on smb. phrases general
bir kəsi barmağına dolamaq walk smb. round phrases general
bir kəsi asanlıqla ötüb keçmək walka away from smb. phrases general
bir kəsi barmağına dolamaq wind smb. round one's litle finger phrases general
bir kəsi yer üzündən silmək wipe smb. off the face of the earth phrases general
bir kəsi yer üzündən yox etmək wipe smb. off the face of the earth phrases general
dizi altına basmaq wrestle down phrases general
bir kəsi rahat buraxmamaq give smb. no rest phrases general
ovcuna basmaq grease smb.'s palm phrases general
bir kəsi oyuncaq etmək laughing-stock: make a laughing-stock phrases general
bir kəsi dolamaq make a fool of smb. phrases general
bir kəsi dolamaq pull smb.'s leg phrases general
yarasına duz basmaq put salt on one's wound phrases general
quyruğunu basmaq twist smb.'s tail phrases general
bir kəsi boğazından asmaq throw oneself at the head of smb. phrases spoken language
bir kəsi məhkəməyə vermək call smb. in question phrases general
bir kəsi gözətləmək keep a watch over smb. phrases general
bir kəsi güdmək keep a watch over smb. phrases general
bir kəsi məhv etmək put pipe smb.'s out phrases general
bir kəsi öldürmək put pipe smb.'s out phrases general
bir kəsi məğlub etmək walka away from smb. phrases general
bir kəsi son vasitəyə əl atmağa məcbur etmək put a person to his trumps phrases figurative meaning
bir kəsi təbrik etmək slap smb. on the back phrases figurative meaning
vero