• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of bir kəsin əlində mum kimi olmaq (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
özü istədiyi kimi arbitrariness noun general
bir kəsin adından behalf noun general
dəvə kimi inadkar camelish noun general
məşğul olmaq engross noun general
ov heyvanlarının ovlanması və onların ticarəti ilə məşğul olmaq üçün icazə game-certificate noun general
ov heyvanlarının ovlanması və onların ticarəti ilə məşğul olmaq üçün icazə game-licence noun general
anbar kimi istifadə olunan gəmi korpusu hulk noun general
qatran kimi qara jet-black noun general
mənası olmaq make sense noun general
heç kəsin tanımadığı adam nobody noun general
qatran kimi qara pitch-black noun general
qatran kimi qaranlıq pitch-black noun general
qərib olmaq being a stranger noun general
kömür kimi qara coal-black noun general
ölkəyə daxil olmaq üçün viza entry visa noun general
qarğa-quzğun kimi tökülmək hubbub noun general
qır kimi qara jet-black noun general
könlü olmaq long for noun general
qarnıyekəlik potbelly; qarını tox olmaq noun general
şərik olmaq share noun general
müəyyən həddə kimi to a certain degree noun general
son həddə kimi to the last degree noun general
könlü olmaq want noun general
dəli olmaq be out of one's sense noun spoken language
zəmanətçi kimi məhkəməyə çağırılan şəxs vouchee noun law
bir şeyə arxayın olmaq feel it in one's bones noun idiomatic
nədəsə bərk inamlı olmaq feel it in one's bones noun idiomatic
əlində olma grasp noun general
axıra kimi dinləmə hearing noun general
buz kimi daxma ice-house noun general
buz kimi ev ice-house noun general
özünü bir kəsin yerinə qoymağa çalışma impersonation noun general
nizə kimi batan şey lance noun general
zəli kimi adamdan yapışan leech noun general
müşahidəçi kimi iştirak edən observer noun general
bir kəsin seçim azadlığı option noun general
bir kəsin seçim haqqı option noun general
olduğu kimi qalma preservation noun general
qələm kimi istifadə edilən lələk quill noun general
nifrət obyekti olmaq scorn noun general
təslim olmaq flag noun figurative meaning
yem kimi istifadə edilən, toxumundan yağ çıxardılan ot bitkisi rape noun botanical
mühüm olmaq weight noun general
yabı kimi işləyən adam hack noun general
bol olmaq abound verb general
çox olmaq abound verb general
nail olmaq achieve verb general
tanış olmaq acquaint verb general
nail olmaq acquire verb general
aludə olmaq addict verb general
xarab olmaq addle verb general
bitişik olmaq adjoin verb general
qonşu olmaq adjoin verb general
yanaşı olmaq adjoin verb general
heyran olmaq admire verb general
məftun olmaq admire verb general
valeh olmaq admire verb general
məftun olmaq adore verb general
tərəfdar olmaq advocate verb general
imkanı olmaq afford verb general
can üstə olmaq agonise verb general
razı olmaq agree verb general
ittifaqa daxil olmaq alliance verb general
ittifaqa daxil olmaq ally verb general
ibarət olmaq amount verb general
peyda olmaq appear verb general
varid olmaq appear verb general
zahir olmaq appear verb general
təxmini bərabər olmaq approximate verb general
təxmini düz olmaq approximate verb general
münsiflər hakimi kimi çıxış etmək arbitrate verb general
peyda olmaq arise verb general
olmaq arise verb general
varid olmaq arrive verb general
qane olmaq ascertain verb general
əmin olmaq ascertain verb general
eşşək kimi davranmaq ass verb general
eşşək kimi hərəkət etmək ass verb general
razı olmaq assent verb general
təslim olmaq assent verb general
olmaq attend verb general
həmahəng olmaq attune verb general
faydalı olmaq avail verb general
xeyirli olmaq avail verb general
yararlı olmaq avail verb general
ibarət olmaq average verb general
zamin olmaq avouch verb general
təslim olmaq backdown verb general
qəmiş olmaq badger verb general
taraz olmaq balance verb general
mane olmaq balk verb general
yumaq kimi olmaq ball verb general
ittifaqa daxil olmaq band verb general
bankrot olmaq bankrupt verb general
xristian olmaq baptise verb general
xristian olmaq baptize verb general
işığa qərq olmaq be ablaze verb general
anadan olmaq be born verb general
çox gərgin əhval ruhiyyədə olmaq be overstrung verb general
olmaq become verb general
vaqe olmaq befall verb general
münasib olmaq befit verb general
layiq olmaq befit verb general
uyğun olmaq befit verb general
ata olmaq beget verb general
gərək olmaq behove verb general
lazım olmaq behove verb general
vacib olmaq behove verb general
aid olmaq belong verb general
məxsus olmaq belong verb general
mənsub olmaq belong verb general
məyus olmaq bemoan verb general
layiq olmaq beseem verb general
münasib olmaq beseem verb general
olay olmaq betide verb general
olmaq betide verb general
ehtiyatlı olmaq beware verb general
açıqgözlü olmaq beware verb general
ştreykbrexer olmaq blackleg verb general
boyun olmaq bode verb general
qaynayıb yox olmaq boil away verb general
bumeranq kimi hərəkət etmək boomerang verb general
faydalı olmaq boot verb general
həmsərhəd olmaq border verb general
həmhüdud olmaq border verb general
qonşu olmaq border verb general
yanaşı olmaq border verb general
ağa olmaq boss verb general
sahib olmaq boss verb general
mane olmaq brake verb general
xilas olmaq break away verb general
alt-üst olmaq break down verb general
peyda olmaq break through verb general
səbəb olmaq bring about verb general
səbəb olmaq bring on verb general
tükləri biz-biz olmaq bristle verb general
qədəhi ağzına kimi doldurmaq bumper verb general
məşğul olmaq busy verb general
çox olmaq buy in verb general
haqqı olmaq calculate on verb general
səbəb olmaq call forth verb general
haqqı olmaq can verb general
ixtiyarı olmaq can verb general
təslim olmaq capitulate verb general
şəlalə kimi yuxarıdan aşağı axmaq cascade verb general
şəlalə kimi yuxarıdan aşağı tökülmək cascade verb general
şəlalə kimi axıb tökülmək cataract verb general
pişik kimi hay-küy salmaq caterwaul verb general
pişik kimi qışqırmaq caterwaul verb general
əsas olmaq cause verb general
səbəb olmaq cause verb general
təslim olmaq cave in verb general
həmahəng olmaq chord verb general
uyğun olmaq chord verb general
yaxşı olmaq cicatrise verb general
qatıq olmaq clabber verb general
mane olmaq clog verb general
yanıb kömür olmaq coal verb general
koalisiyaya daxil olmaq coalise verb general
bağlı olmaq cohere verb general
uyğun olmaq coincide verb general
olmaq come verb general
peyda olmaq come out verb general
aşkar olmaq come out verb general
tən olmaq come up verb general
yarım olmaq come up verb general
dərdinə şərik olmaq commiserate verb general
qeyd kimi dəftərə yazmaq commonplace verb general
partnyor olmaq companion verb general
yoldaş olmaq companion verb general
ibarət olmaq comprise verb general
olmaq comprise verb general
var olmaq comprise verb general
aid olmaq concern verb general
dəxli olmaq concern verb general
dilbir olmaq concert verb general
uyğun olmaq concur verb general
səbəb olmaq condition verb general
dərdinə şərik olmaq condole verb general
səbəb olmaq conduce verb general
zidd olmaq conflict verb general
niyyətində olmaq conjecture verb general
əlavə mənaya malik olmaq connote verb general
razı olmaq consent verb general
ibarət olmaq consist verb general
şərik olmaq consociate verb general
olmaq contain verb general
zidd olmaq contradict verb general
münasibətdə olmaq correlate verb general
münasib olmaq correspond verb general
müvafiq olmaq correspond verb general
uyğun olmaq correspond verb general
dəyəri olmaq cost verb general
qiyməti olmaq cost verb general
kinoda baş rolda tərəf-müqabil olmaq costar verb general
arası saz olmaq cotton verb general
tərəf olmaq countenance verb general
zidd olmaq counter verb general
mane olmaq counteract verb general
mane olmaq counterwork verb general
mane olmaq cramp verb general
həsrətində olmaq crave verb general
xərçəng kimi dal-dala getmək crawfish verb general
peyda olmaq crop up verb general
yumaq kimi olmaq curl up verb general
abırsız olmaq dare verb general
həyasız olmaq dare verb general
xarab olmaq decay verb general
vəkil kimi çıxış etmək defend verb general
xarab olmaq degrade verb general
asılı olmaq depend verb general
səbəb olmaq depend verb general
bir kəsin əvəzinə nümayəndə kimi çıxış etmək deputise verb general
layiq olmaq deserve verb general
fikrində olmaq design verb general
niyyətində olmaq design verb general
qəsdində olmaq design verb general
alın yazısı olmaq destine verb general
yox olmaq die down verb general
başqa-başqa fikirdə olmaq differ verb general
müxtəlif fikirdə olmaq disagree verb general
görünməz olmaq disappear verb general
parça-parça olmaq disintegrate verb general
məşğul olmaq disport verb general
narahat olmaq distress verb general
doka daxil olmaq dock verb general
bir kəsin arxasınca düşmək dog verb general
tiran kimi idarə etmək domineer verb general
dəli kimi sevmək dote verb general
eyş-işrətlə məşğul olmaq drab verb general
sərxoş olmaq drink in verb general
qərq olmaq drown verb general
yuxulu olmaq drowse verb general
ağır işlə məşğul olmaq drudge verb general
boy atmağa mane olmaq dwarf verb general
böyüməyə mane olmaq dwarf verb general
sakin olmaq dwell verb general
peyda olmaq emerge verb general
zahir olmaq emerge verb general
düşərgəyə malik olmaq encamp verb general
məmnun olmaq enchant verb general
mane olmaq encumber verb general
qızdırmaya səbəb olmaq enfever verb general
bais olmaq engender verb general
səbəb olmaq engender verb general
hərbi qulluğa daxil olmaq enlist verb general
yerbəyer olmaq ensconce verb general
zamin olmaq ensure verb general
səbəb olmaq entail verb general
daxil olmaq enter verb general
heyran olmaq enthuse verb general
bais olmaq evoke verb general
səbəb olmaq evoke verb general
nail olmaq exact verb general
çox artıq olmaq exceed verb general
mövcud olmaq exist verb general
var olmaq exist verb general
ünsiyyətli/səmimi/mehriban olmaq expand verb general
ümid olmaq expect verb general
əmin olmaq experience verb general
agent kimi çıxış etmək factor verb general
yox olmaq fade away verb general
uğursuzluğa düçar olmaq fall through verb general
düçar olmaq fall under verb general
çox böyük fikirdə olmaq fancy verb general
kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq farm verb general
məhkum olmaq fate verb general
qismət olmaq fate verb general
xeyirxah olmaq favour verb general
qonaqlıqda olmaq feast verb general
hərarətə səbəb olmaq fever verb general
qızdırmaya səbəb olmaq fever verb general
narahat olmaq fidget verb general
əlində fırlatmaq finger verb general
əlində hərlətmək finger verb general
boyuna görə olmaq fit verb general
əyninə olmaq fit verb general
lazım olmaq fit verb general
münasib olmaq fit verb general
müvafiq olmaq fit verb general
ölçüsünə görə olmaq fit verb general
uyğun olmaq fit verb general
yararlı olmaq fit verb general
lay-lay olmaq flake off verb general
xilas olmaq flee verb general
dəstə ilə daxil olmaq flock in verb general
dəyişkən olmaq fluctuate verb general
qərarsız olmaq fluctuate verb general
qətiyyətsiz olmaq fluctuate verb general
əlaməti olmaq forebode verb general
nişanəsi olmaq forebode verb general
əlamət olmaq foreshadow verb general
məhrum olmaq forfeit verb general
qardaşlıq münasibətində olmaq fraternise verb general
narahat olmaq fret verb general
nigaran olmaq fret verb general
boş şey üçün narahat olmaq fuss verb general
zamin olmaq gage verb general
qanqrena olmaq gangrene verb general
dəlicəsinə həsrətində olmaq gape after verb general