• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of bir kəsin fikrini oxumaq (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
bir kəsin adından behalf noun general
heç kəsin tanımadığı adam nobody noun general
öz fikrini açıqlama showdown noun general
öz fikrini bəyan etmək showdown noun general
öz fikrini tez-tez dəyişən chameleon noun general
özünü bir kəsin yerinə qoymağa çalışma impersonation noun general
bir kəsin seçim azadlığı option noun general
bir kəsin seçim haqqı option noun general
ifadəli oxumaq perorate noun general
tez-tez fikrini dəyişən adam weather-cock noun figurative meaning
fikrini tez-tez dəyişən cock noun general
lənət oxumaq accurse verb general
fikrini dağıtmaq amuse verb general
meydan oxumaq challenge verb general
oxumaq chant verb general
oxumaq chirl verb general
xorla oxumaq choir verb general
xorla oxumaq chorus verb general
pəsdən oxumaq croon verb general
lənət oxumaq damn verb general
ifadəli oxumaq declaim verb general
oxumaq decode verb general
bir kəsin əvəzinə nümayəndə kimi çıxış etmək deputise verb general
fikrini dağıtmaq disport verb general
bir kəsin arxasınca düşmək dog verb general
himn oxumaq hymn verb general
lənət oxumaq imprecate verb general
mühazirə oxumaq lecture verb general
səhv oxumaq misread verb general
yeknəsəq oxumaq monotone verb general
fikrini jestlər vasitəsilə ifadə etmək pantomime verb general
diqqətlə oxumaq peruse verb general
fikrini cəmləşdirərək öyrənmək pore verb general
dua oxumaq pray verb general
oxumaq read verb general
oxumaq sing verb general
oxumaq troll verb general
fikrini şeirlə demək verse verb general
fikrini şeirlə ifadə etmək verse verb general
nəğmə oxumaq warble verb general
bir kəsin etibarından sui-istifadə etmək abuse smb.'s confidence verb general
öz fikrini müdafiə etmək assert one's point of view verb general
bir kəsin həyatına sui-qəsd hazırlamaq attempt on smb.'s life verb general
bir kəsin qəlbini sındırmaq break one's heart verb general
bir kəsin sakitliyini pozmaq break smb.'s peace verb general
bir kəsin dincliyini pozmaq break smb.'s peace and quiet verb general
meydan oxumaq call smb. for fighting verb general
bir kəsin arxasınca qaçmaq chase after verb general
bir kəsin üzünə bozarmaq cheek smb. verb general
fikrini toplamaq collect one's thoughts verb general
bir kəsin saçını daramaq comb smb.'s hair verb general
ardını oxumaq continue reading verb general
bir kəsin qılığına girmək creep into one's favor verb general
lənət oxumaq curse verb general
bəxtinə lənət oxumaq curse one's fate verb general
oxumaq (çətin oxunan yazını) decipher verb general
bir kəsin əmrini yerinə yetirmək do smb.'s bidding verb general
bir kəsin saçını daramaq do smb.'s hair verb general
yaxşı oxumaq do well in one's studies verb general
bir kəsin dalınca dabanbasma gəzmək dog smb.'s steps verb general
bir kəsin saçını daramaq dress smb.'s hair verb general
bir kəsin sağlığına içmək drink to smb. verb general
sıxıb bir kəsin suyunu çıxarmaq drive smb. hard verb general
öz fikrini söyləmək express one's opinion verb general
bir kəsin ağuşuna atılmaq fall into smb.'s arms verb general
bir kəsin əlinə keçmək fall into smb.'s hands verb general
bir kəsin qismətinə düşmək fall the lot of smb. verb general
bir kəsin izi ilə getmək follow in smb.'s footsteps verb general
bir kəsin məsləhətini eşitmək follow smb.'s advice verb general
bir kəsin rəğbətini qazanmaq gain smb.'s sympathy verb general
bir kəsin əsəblərinə toxunmaq get on smb.'s nerves verb general
bir kəsin şərəfinə nahar vermək give a dinner in honor of smb. verb general
öz fikrini demək give one's opinion verb general
bir kəsin qəlbini sındırmaq hurt smb.'s feelings verb general
bir kəsin qəlbini yaralamaq hurt smb.'s feelings verb general
bir kəsin ürəyinə dağ çəkmək hurt smb.'s heart verb general
bir kəsin vüqarına toxunmaq hurt smb.'s pride verb general
bir kəsin məsləhətinə məhəl qoymamaq ignore smb.'s advice verb general
eşqnamə oxumaq make smb. a declaration of love verb general
bir kəsin tələbini yerinə yetirmək meet smb.'s demand verb general
bir kəsin tələbatını ödəmək meet smb.'s needs verb general
bir kəsin arzusunu yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
bir kəsin istəyini yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
bir kəsin iradsinə tabe olmaq obey smb.'s will verb general
bir kəsin gözünü açmaq open smb.'s eyes verb general
bir kəsin sözünü təhrif etmək pervert smb.'s word verb general
çalıb-oxumaq play and sing verb general
rəhmət oxumaq pray verb general
lənət oxumaq pronounce an anathema verb general
bir kəsin qolunu dartışdırmaq pull smb.'s sleeves verb general
bir kəsin sərəncamına vermək put at smb.'s disposal verb general
bir kəsin namizədliyini irəli sürmək put forward smb.'s candidature verb general
bir kəsin belini qucmaq put one's arms round smb.'s waist verb general
faylı oxumaq read a file verb general
məruzə oxumaq read a paper verb general
dua oxumaq read a prayer verb general
bərkdən oxumaq read aloud verb general
lənət oxumaq read an anathema verb general
yazıb-oxumaq read and write verb general
diqqətlə oxumaq read attentively verb general
nöqtəbənöqtə oxumaq read paragraph after paragraph verb general
stenoqramı oxumaq read shorthand back verb general
kiminsə fikrini oxumaq read smb.'s thought verb general
yaxşı oxumaq read well verb general
sərbəst oxumaq read with facility verb general
bir kəsin sağlamlığını bərpa etmək restore smb.'s health verb general
bir kəsin nəzərində böyümək rise in smb.'s opinion verb general
bir kəsin arxasınca qaçmaq run after verb general
bir kəsin həyatını xilas etmək save smb.'s life verb general
bir kəsin əlini silkələmək shake smb.'s hand verb general
bir kəsin fikrinə şərik olmaq share smb.'s opinion verb general
bir kəsin kədərinə şərik olmaq share smb.'s sorrow verb general
bir kəsin baxışına şərik olmaq share smb.'s views verb general
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq shut the door in smb.'s face verb general
həzin-həzin oxumaq sing dismally verb general
bəmdən oxumaq sing in a low voice verb general
gur səslə oxumaq sing loudly verb general
qərib-qərib oxumaq sing sadly verb general
yaxşı oxumaq sing well verb general
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq slam the door in smb.'s face verb general
bir kəsin haqqında pis danışmaq speak ill of smb. verb general
bir kəsin haqqında yaxşı danışmaq speak well of smb. verb general
heca ilə oxumaq spell out verb general
bir kəsin işığını kəsmək stand in smb.'s light verb general
bir kəsin tərəfində durmaq stand up for smb. verb general
bir kəsin yadında qalmaq stick in smb.'s memory verb general
bir kəsin adını siyahıdan silmək strike smb.'s name off the list verb general
bir kəsin əlində əsir-yesir olmaq suffer at smb.'s hands verb general
bir kəsin tərəfində olmaq take smb.'s party verb general
bir kəsin yerini tutmaq take smb.'s place verb general
bir kəsin tərəfində durmaq take smb.'s side verb general
bir kəsin qızdırmasını ölçmək take smb.'s temperature verb general
bir kəsin falına baxmaq tell smb.'s fortune verb general
qəzəl oxumaq tell tales verb general
bir kəsin gücünü sınamaq test smb.'s strength verb general
bir kəsin qabarını basmaq tread on smb.'s corn verb general
bir kəsin səsinə geri dönmək turn at smb.'s voice verb general
bir kəsin qolunu qanırmaq twist smb.'s arm verb general
bir kəsin qulağına pıçıldamaq whisper in smb.'s ear verb general
bir kəsin e'tibarını qazanmaq win smb.'s confidence verb general
məruzə oxumaq abstract verb general
meydan oxumaq brave verb general
dua oxumaq church verb general
bir kəsin pulunu bütünlüklə əlindən almaq cleanout verb general
oxumaq decipher verb general
fikrini toplamağa aciz olmaq fidget verb general
bir kəsin həddindən artıq qayğısına qalmaq fuss verb general
bir kəsin üstünə qışqırmaq hoot verb general
fikrini yönəltmək immerse verb general
faktlarla fikrini əsaslandırmaq motivate verb general
qranka oxumaq proof verb general
bir kəsin namizədliyini irəli sürmək propose verb general
oxumaq read verb general
oxumaq study verb general
xırıltılı pəsdən oxumaq throat verb general
xırıltılı səslə oxumaq throat verb general
zil səslə oxumaq treble verb general
oxumaq vocalise verb general
çox surətlə oxumaq devour verb figurative meaning
oxumaq tune verb poetical
oradan-buradan oxumaq browse verb general
bir kəsin hüququnu təsdiq etmək certificate verb general
oxumaq deliver verb general
bir kəsin himayəsində olmaq depend verb general
bir kəsin sağlığına içmək pledge verb general
ifadəli oxumaq rehearse verb general
gözucu oxumaq skim over, through verb general
oxumaq sound verb general
güclə oxumaq spell verb general
hərf-hərf oxumaq spell verb general
mühazirə oxumaq talk verb general
bir kəsin razılığını almağa nail olmaq woo verb general
yeknəsəq tərzdə oxumaq drone verb general
dodağının altında oxumaq hum verb general
oxumaq pipe verb general
bir kəsin evində yaşamaq quarter verb general
bir kəsin evinə düşmək quarter verb general
oxumaq make verb general
fikrini cəmləşdirmək collect verb general
öz fikrini gizli saxlayan private adjective general
öz fikrini yığcam söyləyən terse adjective general
bir kəsin hesabına yaşayan dependent adjective general
bir kəsin tələbi üzrə at smb.'s request adverb general
bir kəsin təvəqqesinə görə at smb.'s request adverb general
bir kəsin əmri ilə by order of smb. adverb general
bir kəsin dəvətinə əsasən on smb.'s invitation adverb general
bir kəsin günahı ucundan through smb.'s fault adverb general
bir kəsin iştirakı ilə with the participation of smb. adverb general
bir kəsin xidmətində olmaq be at smb.'s service phrases general
bir kəsin vəziyyətində olmaq be in the smb.'s shoes phrases general
bir kəsin karına gəlmək be of service to smb. phrases general
bir kəsin köməyinə gəlmək be of service to smb. phrases general
bir kəsin sevgilisi olmaq be sweet on smb. phrases general
bir kəsin sevimlisi olmaq be sweet on smb. phrases general
bir kəsin sevgilisi olmaq be sweet upon smb. phrases general
bir kəsin sevimlisi olmaq be sweet upon smb. phrases general
bir kəsin anlaya bilməyəcəyi şey beyond one's grasp phrases general
bir kəsin dərk edə bilməyəcəyi şey beyond one's grasp phrases general
təsbeh çevirməklə dua oxumaq bid beads phrases general
bit kəsin başına ağıl qoymaq bring smb. to his senses phrases general
bir kəsin qol-qanadını kəsmək clip one's wings phrases general
bir kəsin ümidini qırmaq cook smb.'s goose phrases general
bir şeyi bir kəsin zorla boynuna qoymaq cram smth. down smb.'s throat phrases general
bir kəsin qılığına girmək curry favour with somebody phrases general
taleyinə lənət oxumaq curse one's star phrases general
bir kəsin yuxusuna haram qatmaq disturb smb.'s slumbers phrases general
bir kəsin gözündən itmək drop out of smb.'s sight phrases general
fikrini söyləmək express one's sentiments phrases general
bir kəsin nəbzini yoxlamaq feel smb.'s pulse phrases general
meydan oxumaq fling down the gauntlet phrases general
bir kəsin xatirinə for smb.'s sake phrases general
bir kəsin xatirinə for the sake of smb. phrases general
bir kəsin etibarından düşmək get in wrong with smb. phrases general
bir kəsin gözündən düşmək get in wrong with smb. phrases general
bir kəsin həyatına son qoymaq give smb. his quietus phrases general
bir kəsin ağ yalanını ifşa etmək give smb. the lie in his throat phrases general
bir kəsin əlini sıxmaq give smb.'s hand a shake phrases general
bir kəsin əlini silkələmək give smb.'s hand a shake phrases general
məktəbdə oxumaq go to school phrases general
universitetdə oxumaq go to university phrases general
bir kəsin xatirəsinə in remebrance of smth. phrases general
bir kəsin əlində mum kimi olmaq like wax in smb.'s hand phrases general
bir kəsin əlində oyuncaq olmaq like wax in smb.'s hand phrases general
bir kəsin hesabına yaşamaq live off phrases general
bir kəsin dərsini vermək make smb. squeal phrases general
bir kəsin görüşünə getmək pay a call on smb. phrases general
bir kəsin görüşünə getmək pay smb. a visit phrases general
günahı bir kəsin boynuna qoymaq pin smth. on smb. phrases general
bir kəsin hirsini soyutmaq pour cold water on smb phrases general
bir kəsin qəzəbini soyutmaq pour cold water on smb phrases general
bir kəsdə bir kəsin/şeyin xeyrinə əvvəlcədən rəğbət doğurmaq prejudice smb. in favour of smb./smth. phrases general
bir kəsin gözündən pərdə asmaq pull the wool over smb.'s eyes phrases general
bir kəsin işinə əngəl törətmək put a spoke in smb.'s wheel phrases general
bir kəsin işinə mane olmaq put a spoke in smb.'s wheel phrases general
öz fikrini demək put in one's two cents worth phrases general
bir kəsin işini korlamaq put pipe smb.'s out phrases general
bir kəsin yarasına duz tökmək put salt into the wound phrases general
günahı bir kəsin boynuna qoymaq put smb. in the wrong phrases general
bir kəsin yanına yerləşdirmək quarter in with smb. phrases general
bir kəsin yanına yerləşdirmək quarter on with smb. phrases general
bir kəsin yanına yerləşdirmək quarter upon with smb. phrases general
bir kəsin şərəfinə badə qaldırmaq raise one's glass to smb. phrases general
fikrini cəmləmək rally one's wits phrases general
fikrini toplamaq rally one's wits phrases general
pornoqrafik kitablar oxumaq read a muck phrases general
sətirlərin arasını oxumaq read between the lines phrases general
bir kəsin fikrini oxumaq read smb.'s mind phrases general
ifadəli oxumaq recite a piece phrases general
dua oxumaq say grace phrases general
dua oxumaq say one's prayers phrases general
bir kəsin ayağına yazmaq score up phrases general
bir kəsin hesabın yazmaq score up phrases general
bir kəsin qeydinə qalmaq see after smb. phrases general
bir kəsin şübhələrin yox etmək settle smb.'s doubts phrases general
mahnı oxumaq sing a song phrases general
bir kəsin kürəyinə şapalaq vurmaq slap smb. on the back phrases general
ifadəli oxumaq speak a piece phrases general
güclə oxumaq spell out phrases general
hərf-hərf oxumaq spell out phrases general
bir kəsin gözündə yaxşı olmaq stand well with smb. phrases general
bir kəsin yaralı yerinə toxunmaq step on smb.'s toes phrases general
bir kəsin dərdinə qalmaq sympathise with smb. phrases general
bir kəsin üstünə qəfildən hücum etmək take smb. up short phrases general
bir kəsin ayağının altını qazımaq take the wind out of smb.'s nail phrases general
mübahisədə bir kəsin tərəfini tutmaq take up another's quarrel phrases general
bir kəsin müdafiəsinə qalxmaq take up the cudgels for somebody phrases general
bir kəsin falına baxmaq tell fortunes phrases general
bir kəsin başının daşı thorn in smb.'s flesh phrases general
bir kəsin başının daşı thorn in smb.'s side phrases general
rəqibə meydan oxumaq throw down the gloves phrases general
günahı bir kəsin üstünə atmaq throw the blame on smb. phrases general
günahı bir kəsin üstünə yıxmaq throw the blame on smb. phrases general
meydan oxumaq throw the gauntlet phrases general
bir kəsin boğazına keçmək thrust oneself into smb.'s society phrases general
bir şeyi bir kəsin zorla boynuna qoymaq thrust smth. down smb.'s throat phrases general
bir kəsin tam hökmü altında thumb under smb.'s thumb phrases general
bir kəsin tam təsiri altında thumb under smb.'s thumb phrases general
bir kəsin yaralı yerinə toxunmaq touch smb. on a sore phrases general
bir kəsin ağrılı yerinə toxunmaq touch smb. on a sore place phrases general
mahnı oxumaq tune a song phrases general
bir kəsin ələyhinə çıxmaq turn against smb. phrases general
bir kəsin ürəyinin yumşaltmaq unsteel smb.'s heart phrases general
bir kəsin qılığına girmək wind oneself into smb.'s affection phrases general
bir kəsin qılığına girmək wind oneself into smb.'s trust phrases general
bir kəsin burnunu ovmaq wipe smb.'s eye phrases general
bir kəsin gözünü qabar etmək be an eyesore phrases general
bir kəsin əlində alət olmaq be an instrument in smb.'s hands phrases general
bir kəsin zəhləsini aparmaq give smb. a pain in the neck phrases general
bir kəsin caynağında in smb.'s claws phrases general
bir kəsin dabanını yalamaq lick smb.'s boots phrases general
bir kəsin gözünün içinə baxmaq look smb. in the eyes phrases general
bir kəsin ağzını sulandırmaq make smb.'s mouth water phrases general
burnunu bir kəsin işinə soxmaq meddle with other people's affairs phrases general
bir kəsin cibinə girmək pick smb.'s pocket phrases general
bir kəsin əsəblərilə oynamaq play on smb.'s nerves phrases general
bir kəsin kefinə zəhər qatmaq poison one's pleasure phrases general
su kimi oxumaq read fluently phrases general
iti bir kəsin üstünə fitləmək set a dog on smb. phrases general
Gapı kəsin! Stop chattering! phrases general
Söhbəti kəsin! Stop talking! phrases general