• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of bir kəsin gözünü açmaq (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
bir kəsin adından behalf noun general
fal açmaq üçün kitab fortune-book noun general
üz-gözünü büzüşdürmə grimace noun general
üz-gözünü turşutma grimace noun general
heç kəsin tanımadığı adam nobody noun general
gözünü zilləmə stare noun general
özünü bir kəsin yerinə qoymağa çalışma impersonation noun general
bir kəsin seçim azadlığı option noun general
bir kəsin seçim haqqı option noun general
iştahaa açmaq üçün yeyilən xörək starter noun general
könlünü açmaq amuse verb general
fal açmaq augur verb general
açmaq bare verb general
atəş açmaq blaze away verb general
açmaq blazon verb general
gözünü bağlamaq blindfold verb general
çiçək açmaq bloom verb general
gül açmaq bloom verb general
çiçək açmaq blossom verb general
deşik açmaq breach verb general
dəlik açmaq breach verb general
yarıq açmaq breach verb general
deşik açmaq broach verb general
topdan atəş açmaq cannon verb general
şifrini açmaq cipher verb general
pərçimini açmaq clinch verb general
şifrini açmaq decipher verb general
şifrəni açmaq decode verb general
donunu açmaq defrost verb general
açmaq denude verb general
bir kəsin əvəzinə nümayəndə kimi çıxış etmək deputise verb general
üstünü açmaq detect verb general
üstünü açmaq disclose verb general
açmaq disentangle verb general
açmaq divulge verb general
bir kəsin arxasınca düşmək dog verb general
naxış açmaq engrave verb general
naxış açmaq etch verb general
geniş açmaq expand verb general
açmaq find out verb general
qırışıqları açmaq flatten verb general
çiçək açmaq flower verb general
gül açmaq flower verb general
fal açmaq fortune-tell verb general
gözünü zilləyib baxmaq gaze verb general
üz-gözünü büzüşdürmək grimace verb general
atəş açmaq gun verb general
deşik açmaq hole verb general
acmaq hunger verb general
üstünü açmaq inculpate verb general
diş açmaq indent verb general
açmaq lay verb general
açmaq loose verb general
açmaq loosen verb general
minomyotla atəş açmaq mortar verb general
üz-gözünü büzüşdürmək mug verb general
kərtik açmaq nick verb general
kərtik açmaq notch verb general
oyuq açmaq notch verb general
açmaq open verb general
deşik açmaq perforate verb general
dəlik açmaq perforate verb general
tapança ilə atəş açmaq pistol verb general
polemika açmaq polemize verb general
yenidən açmaq reopen verb general
açmaq reveal verb general
açmaq rip verb general
çuxur açmaq rut verb general
iz açmaq rut verb general
atəş açmaq shoot verb general
suyu açmaq squirt verb general
gözünü ziləyib baxmaq stare verb general
gözünü zilləmək stare verb general
acmaq starve verb general
bintini açmaq unbandage verb general
sarğısını açmaq unbandage verb general
açmaq unbind verb general
açmaq unbosom verb general
açmaq unbraid verb general
açmaq unbuckle verb general
düyməni açmaq unbutton verb general
açmaq unclench verb general
açmaq unclose verb general
açmaq uncoil verb general
ağzını açmaq uncork verb general
açmaq uncouple verb general
açmaq uncover verb general
pərdəni açmaq uncurtain verb general
açmaq undo verb general
düyməni açmaq unfasten verb general
ilgəyi açmaq unfasten verb general
ilməyi açmaq unfasten verb general
qandalı açmaq unfetter verb general
açmaq unfold verb general
donunu açmaq unfreeze verb general
açmaq unfurl verb general
qaytanını açmaq unlace verb general
açmaq unlock verb general
açmaq unpack verb general
açmaq unravel verb general
açmaq unreel verb general
açmaq unriddle verb general
açmaq unroll verb general
açmaq unstop verb general
açmaq unstrap verb general
açmaq untagle verb general
düyünü açmaq untie verb general
açmaq untie verb general
açmaq untwine verb general
açmaq untwist verb general
örtüyü açmaq unveil verb general
açmaq unwind verb general
açmaq unwrap verb general
açmaq unyoke verb general
boyunduruqdan açmaq unyoke verb general
sep-düyməni açmaq unzip verb general
üz-gözünü qırışdırmaq wince verb general
üz-gözünü turşutmaq wince verb general
əl-qoç açmaq wreak verb general
sığınacaqdan durub atəş açmaq snipe verb general
pusquda durub atəş açmaq snipe verb general
bir kəsin etibarından sui-istifadə etmək abuse smb.'s confidence verb general
kefini açmaq amuse oneself verb general
ağız açmaq ask verb general
əl açmaq ask for alms verb general
bir kəsin həyatına sui-qəsd hazırlamaq attempt on smb.'s life verb general
mal kimi gözünü döymək be completely flummoxed verb general
açmaq be convenient verb general
üst açmaq be discovered verb general
üz-gözünü turşutmaq be displeased verb general
könlünü açmaq be disposed to verb general
çiçək açmaq be in blossom verb general
çiçək açmaq be in flower verb general
ləçək açmaq be in leaf verb general
oyun açmaq be up to mischief verb general
qol-qanad açmaq become free verb general
ağız açmaq beg verb general
əl açmaq beg verb general
dil açmaq begin speaking verb general
bazar açmaq begin to sell smth. verb general
ağzını açmaq begin to speak verb general
gözünü qırpmaq blink one's eyes verb general
iftarını açmaq break one's fast verb general
bir kəsin qəlbini sındırmaq break one's heart verb general
bir kəsin sakitliyini pozmaq break smb.'s peace verb general
bir kəsin dincliyini pozmaq break smb.'s peace and quiet verb general
oruc açmaq break the fast verb general
çiçək açmaq burgeon verb general
naxış açmaq carve verb general
açmaq (ipləri) cast off verb general
bir kəsin arxasınca qaçmaq chase after verb general
bir kəsin üzünə bozarmaq cheek smb. verb general
könül açmaq cheer up verb general
yol açmaq clear the way verb general
gözünü örtmək close one's eyes verb general
gözünü qapamaq close one's eyes verb general
gözünü yummaq close one's eyes verb general
bir kəsin saçını daramaq comb smb.'s hair verb general
ləçək açmaq come into leaf verb general
yumruqbazarı açmaq come to fisticuffs verb general
üst açmaq convict verb general
bir kəsin qılığına girmək creep into one's favor verb general
açmaq discover verb general
qəsdin üstünü açmaq discover a plot verb general
sui-qəsdin üstünü açmaq discover a plot verb general
ürəyini açmaq display a secret verb general
ayıbını açmaq disrobe oneself verb general
bir kəsin əmrini yerinə yetirmək do smb.'s bidding verb general
bir kəsin saçını daramaq do smb.'s hair verb general
dəsgah açmaq do smth. unusual verb general
bir kəsin dalınca dabanbasma gəzmək dog smb.'s steps verb general
bir kəsin saçını daramaq dress smb.'s hair verb general
bir kəsin sağlığına içmək drink to smb. verb general
kef məclisi açmaq drinking have drinking bout verb general
sıxıb bir kəsin suyunu çıxarmaq drive smb. hard verb general
gözünü yerə dikmək drop one's eyes verb general
sünbül açmaq ear verb general
qarın açmaq eat much verb general
gözünü yola dikmək expect impatiently verb general
bir kəsin ağuşuna atılmaq fall into smb.'s arms verb general
bir kəsin əlinə keçmək fall into smb.'s hands verb general
bir kəsin qismətinə düşmək fall the lot of smb. verb general
ləçək açmaq feed silkworms with leaf verb general
acmaq feel hungry verb general
atəş açmaq fire verb general
tapançadan atəş açmaq fire a pistol verb general
gözünü dikmək fix one's eyes on verb general
bir kəsin izi ilə getmək follow in smb.'s footsteps verb general
bir kəsin məsləhətini eşitmək follow smb.'s advice verb general
bir kəsin rəğbətini qazanmaq gain smb.'s sympathy verb general
ağzını geniş açmaq gape verb general
gözünü dikmək gaze on verb general
bir kəsin əsəblərinə toxunmaq get on smb.'s nerves verb general
bir kəsin şərəfinə nahar vermək give a dinner in honor of smb. verb general
boğaz açmaq glut oneself with verb general
əl açmaq go begging verb general
ayaq açmaq go to see verb general
boğaz açmaq gormandize verb general
acmaq grow hungry verb general
kef məclisi açmaq have a revelry verb general
kef məclisi açmaq have an orgy verb general
bir kəsin qəlbini sındırmaq hurt smb.'s feelings verb general
bir kəsin qəlbini yaralamaq hurt smb.'s feelings verb general
bir kəsin ürəyinə dağ çəkmək hurt smb.'s heart verb general
bir kəsin vüqarına toxunmaq hurt smb.'s pride verb general
bir kəsin məsləhətinə məhəl qoymamaq ignore smb.'s advice verb general
təntənəli surətdə açmaq inaugurate verb general
layiqli süfrə açmaq lay a decent table verb general
üstünü açmaq lay bare verb general
süfrə açmaq lay the table verb general
stol açmaq lay the table verb general
layiqincə süfrə açmaq lay the table properly verb general
ləçək açmaq leaf verb general
açmaq let out verb general
açmaq like verb general
ürəyini açmaq liven verb general
gözünü ayırmaq look aside verb general
gözünü yerə dikmək look down verb general
naxış açmaq make a pattern verb general
şırım açmaq make furrows verb general
ürəyini açmaq make glad verb general
eynini açmaq make merry verb general
həyatda özünə yol açmaq make one's way in life verb general
qəhvə tortası ilə fal açmaq make wild guesses verb general
bir kəsin tələbini yerinə yetirmək meet smb.'s demand verb general
bir kəsin tələbatını ödəmək meet smb.'s needs verb general
bir kəsin arzusunu yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
bir kəsin istəyini yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
bir kəsin iradsinə tabe olmaq obey smb.'s will verb general
ağzını açmaq open verb general
mübahisə açmaq open a debate verb general
fayl açmaq open a file verb general
atəş açmaq open a fire verb general
yeni dövr açmaq open a new era verb general
iclas açmaq open a sitting verb general
hesab açmaq open an account verb general
gözlərini geniş açmaq open one's eyes wide verb general
bir kəsin gözünü açmaq open smb.'s eyes verb general
şlüzü açmaq open the lock verb general
suvacağı açmaq open the locks verb general
iclası açmaq open the meeting verb general
yığıncağı açmaq open the meeting verb general
hesab açmaq open the score verb general
cığır açmaq open the way verb general
geniş açmaq open wide verb general
taybatay açmaq open wide verb general
boğaz açmaq overeat verb general
gözünü örtmək pass away verb general
naxış açmaq pattern verb general
bir kəsin sözünü təhrif etmək pervert smb.'s word verb general
başına oyun açmaq play a trick verb general
üst açmaq prove guilty verb general
başına əngəl açmaq pull into trouble verb general
bir kəsin qolunu dartışdırmaq pull smb.'s sleeves verb general
bir kəsin sərəncamına vermək put at smb.'s disposal verb general
ləçək açmaq put forth leaves verb general
bir kəsin namizədliyini irəli sürmək put forward smb.'s candidature verb general
bir kəsin belini qucmaq put one's arms round smb.'s waist verb general
qəhvə tortası ilə fal açmaq read the tea-leaves verb general
bir kəsin sağlamlığını bərpa etmək restore smb.'s health verb general
qəsdin üstünü açmaq reveal a plot verb general
sirr açmaq reveal a secret verb general
ürəyini açmaq reveal one's secret verb general
bir kəsin nəzərində böyümək rise in smb.'s opinion verb general
xəmiri açmaq roll out the dough verb general
bir kəsin arxasınca qaçmaq run after verb general
deşik açmaq run through verb general
açmaq satisfy verb general
bir kəsin həyatını xilas etmək save smb.'s life verb general
bir kəsin əlini silkələmək shake smb.'s hand verb general
bir kəsin fikrinə şərik olmaq share smb.'s opinion verb general
bir kəsin kədərinə şərik olmaq share smb.'s sorrow verb general
bir kəsin baxışına şərik olmaq share smb.'s views verb general
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq shut the door in smb.'s face verb general
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq slam the door in smb.'s face verb general
bir kəsin haqqında pis danışmaq speak ill of smb. verb general
bir kəsin haqqında yaxşı danışmaq speak well of smb. verb general
qanad açmaq spread one's wings verb general
qol-qanad açmaq spread one's wings verb general
bir kəsin işığını kəsmək stand in smb.'s light verb general
bir kəsin tərəfində durmaq stand up for smb. verb general
gözünü dikmək stare at verb general
söz açmaq start a conversation verb general
bəhs açmaq start an argument verb general
imək açmaq start to crawl verb general
açmaq start visiting verb general
bir kəsin yadında qalmaq stick in smb.'s memory verb general
bir kəsin adını siyahıdan silmək strike smb.'s name off the list verb general
bir kəsin əlində əsir-yesir olmaq suffer at smb.'s hands verb general
aranı açmaq take off partition verb general
bir kəsin tərəfində olmaq take smb.'s party verb general
bir kəsin yerini tutmaq take smb.'s place verb general
bir kəsin tərəfində durmaq take smb.'s side verb general
bir kəsin qızdırmasını ölçmək take smb.'s temperature verb general
ağzını açmaq tap verb general
dərdini açmaq tell smb. about one's grief verb general
dərdini açmaq tell smb. of one's sorrow verb general
bir kəsin falına baxmaq tell smb.'s fortune verb general
bir kəsin gücünü sınamaq test smb.'s strength verb general
baş-gözünü düzəltmək tidy oneself up verb general