• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of bir kəsin izi ilə getmək (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
qoyub getmək abandon noun general
bir kəsin adından behalf noun general
heç kəsin tanımadığı adam nobody noun general
özünü bir kəsin yerinə qoymağa çalışma impersonation noun general
bir kəsin seçim azadlığı option noun general
bir kəsin seçim haqqı option noun general
irəli-geri getmək wig-wag noun spoken language
ora-bura getmək wig-wag noun spoken language
atıb getmək abandon verb general
birlikdə getmək accompany verb general
yanınca getmək accompany verb general
qabağa getmək advance verb general
getmək attend verb general
dolayı yolla getmək bypass verb general
dördnala getmək canter verb general
məcburi güzəştə getmək capitulate verb general
çaparaq getmək career verb general
sürətlə getmək career verb general
götürüb getmək carry away verb general
araba ilə getmək cart verb general
güzəştə getmək cave in verb general
yanınca getmək come along with verb general
kompromisə getmək compromise verb general
güzəştə getmək concede verb general
zəhləsi getmək contemn verb general
yola getmək cotton verb general
zidd getmək counter verb general
xərçəng kimi dal-dala getmək crawfish verb general
üstünə getmək dash verb general
geri getmək degrade verb general
getmək depart verb general
bir kəsin əvəzinə nümayəndə kimi çıxış etmək deputise verb general
qoyub getmək desert verb general
zəhləsi getmək detest verb general
ürəyi getmək die away verb general
zəhləsi getmək dislike verb general
dağılışıb getmək disperse verb general
bir kəsin arxasınca düşmək dog verb general
naxış getmək embroider verb general
çıxıb getmək exit verb general
getmək exit verb general
sönüb getmək fade away verb general
yox olub getmək fade away verb general
qoruyub getmək fall away verb general
tərəddüdlə getmək falter verb general
yırğalana-yırğalana getmək falter verb general
qaçıb getmək flee verb general
ötüb getmək flow verb general
axıb getmək flux verb general
ardınca getmək follow verb general
dalınca getmək follow verb general
inadla irəli getmək forge ahead verb general
israrla irəli getmək forge ahead verb general
çətinliklə getmək forge ahead verb general
zidd getmək forgo verb general
atıb getmək forsake verb general
buraxıb getmək forsake verb general
tez-tez getmək frequent verb general
yola getmək get on with verb general
güzəştə getmək give in verb general
qoyub getmək give up verb general
süzüb getmək glance off verb general
getmək go verb general
yanınca getmək go along verb general
zəhləsi getmək hate verb general
öndə getmək head verb general
qış yuxusuna getmək hibernate verb general
piyada getmək hike verb general
yol maşınları ilə pulsuz getmək hitchhike verb general
tez-tələsik çıxıb getmək hurry off verb general
çaparaq getmək hurtle verb general
sürətlə getmək hurtle verb general
qoyub getmək leave verb general
zəhləsi getmək loathe verb general
hoppana-hoppana getmək lope verb general
gurultu ilə getmək lumber verb general
şaqqıltı ilə getmək lumber verb general
avtomobillə getmək motor verb general
göbələk yığmağa getmək mushroom verb general
axıb getmək outflow verb general
irəli-geri getmək pace verb general
qonaqlığa getmək party verb general
getmək pass verb general
ötüb getmək pass verb general
piknikə getmək picnic verb general
ziyarətə getmək pilgrim verb general
sallana-sallana getmək plod verb general
çıxıb getmək quit verb general
eniş aşağı getmək ramp verb general
istefaya getmək resign verb general
getmək retire verb general
getmək ride verb general
bərk getmək scamper verb general
bərk getmək scud verb general
axıb getmək seep verb general
yavaş-yavaş getmək shamble verb general
xəlvəti keçib getmək slink verb general
cəld uçub getmək speed verb general
çaparaq getmək speed verb general
sürətlə getmək speed verb general
sürətlə keçib getmək speed verb general
səndələyə-səndələyə getmək stagger verb general
getmək start verb general
sel kimi axıb getmək stream verb general
iri addımlarla getmək stride verb general
güzəştə getmək succumb verb general
özündən getmək swoon verb general
ürəyi getmək swoon verb general
taksi ilə getmək taxi verb general
taksidə getmək taxi verb general
tramvayla getmək tram verb general
çıxıb getmək vacate verb general
səyahətə getmək voyage verb general
iyin izi ilə getmək wind verb general
sürünə-sürünə getmək worm verb general
vızıltı ilə getmək zoom verb general
çıxıb getmək walk away verb general
abırı getmək be dishonoured verb general
zəhləsi getmək abominate verb general
bir kəsin etibarından sui-istifadə etmək abuse smb.'s confidence verb general
qarşı getmək act contrary verb general
bir kəsin həyatına sui-qəsd hazırlamaq attempt on smb.'s life verb general
mühazirəyə getmək attend lectures verb general
məktəbə getmək attend school verb general
getmək attend school verb general
güzəştə getmək bate verb general
bədinə getmək be against verb general
ləlöyün getmək be avid verb general
ləlöyün getmək be covetous verb general
abırı getmək be dishonored verb general
ləlöyün getmək be greedy verb general
dərin fikrə getmək be sunk in thought verb general
dəsxoşa getmək be wasted verb general
bir kəsin qəlbini sındırmaq break one's heart verb general
bir kəsin sakitliyini pozmaq break smb.'s peace verb general
bir kəsin dincliyini pozmaq break smb.'s peace and quiet verb general
bir kəsin arxasınca qaçmaq chase after verb general
bir kəsin üzünə bozarmaq cheek smb. verb general
bir kəsin saçını daramaq comb smb.'s hair verb general
irəli getmək come forward verb general
əliboş getmək come with nothing verb general
güzəştə getmək compromise verb general
ləlöyün getmək covet verb general
bir kəsin qılığına girmək creep into one's favor verb general
kəsəsinə getmək cut across verb general
əbədi yuxuya getmək die verb general
bir kəsin əmrini yerinə yetirmək do smb.'s bidding verb general
bir kəsin saçını daramaq do smb.'s hair verb general
dəsxoşa getmək do smth. in vain verb general
bir kəsin dalınca dabanbasma gəzmək dog smb.'s steps verb general
sükuta getmək draw into oneself verb general
bir kəsin saçını daramaq dress smb.'s hair verb general
bir kəsin sağlığına içmək drink to smb. verb general
sürətlə getmək drive fast verb general
kirşədə getmək drive in a sledge verb general
sıxıb bir kəsin suyunu çıxarmaq drive smb. hard verb general
naxış getmək embroider verb general
qurban-sadağa getmək entreat verb general
kəşfiyyata getmək explore verb general
güdaza getmək fall a prey verb general
güdaza getmək fall a victim verb general
yuxuya getmək fall asleep verb general
küt getmək fall from the oven wall onto the embers verb general
bir kəsin ağuşuna atılmaq fall into smb.'s arms verb general
bir kəsin əlinə keçmək fall into smb.'s hands verb general
bir kəsin qismətinə düşmək fall the lot of smb. verb general
sükuta getmək fall thinking verb general
kor-koranə getmək follow blindfold verb general
bir kəslə dabanbasma getmək follow hard on smb.'s heel verb general
bir kəsin izi ilə getmək follow in smb.'s footsteps verb general
izincə getmək follow in the tracks verb general
arxasınca qarabaqara getmək follow on smb.'s heels verb general
arxasınca qarabaqara getmək follow smb. verb general
bir kəsin məsləhətini eşitmək follow smb.'s advice verb general
cığır la getmək follow the path verb general
ləpirlə getmək follow the tracks verb general
bir kəsin rəğbətini qazanmaq gain smb.'s sympathy verb general
səyirtmə getmək gallop away verb general
bir kəsin əsəblərinə toxunmaq get on smb.'s nerves verb general
bir şeyi keçib getmək get through verb general
bir kəsin şərəfinə nahar vermək give a dinner in honor of smb. verb general
xaricə getmək go abroad verb general
kəsəsinə getmək go across country verb general
izincə getmək go after verb general
axarın əksinə getmək go against the stream verb general
qabaqda getmək go ahead verb general
bəxtəbəxt getmək go at random verb general
varıb getmək go away verb general
çıxıb getmək go away verb general
müalicəyə getmək go away for treatment verb general
geri-geri getmək go backwards verb general
arxada getmək go behind verb general
dalda getmək go behind verb general
sinə-sinə getmək go bending verb general
avtobusla getmək go by bus verb general
maşınla getmək go by bus verb general
avtomobillə getmək go by car verb general
qatarla getmək go by train verb general
tramvayla getmək go by tram verb general
üzüaşağı getmək go downwards verb general
uzaq getmək go far verb general
bərk getmək go fast verb general
yüksək sürət ilə getmək go fast verb general
balıq tutmağa getmək go fishing verb general
məzuniyyətə getmək go for a holiday verb general
gəzintiyə getmək go for a walk verb general
nahaqdan getmək go for nothing verb general
evə getmək go home verb general
ova getmək go hunting verb general
dolama-dolama getmək go in a zigzag verb general
irəlidə getmək go in advance verb general
müxtəlif səmtə getmək go in different directions verb general
ikibir getmək go in pairs verb general
nahaqdan getmək go in vain verb general
dolayı getmək go indirectly verb general
qoz yığmağa getmək go nutting verb general
gəzintiyə getmək go on a picnic verb general
ibadətə getmək go on a pilgrimage verb general
həccə getmək go on a pilgrimage to Mecca verb general
ezamiyyətə getmək go on an official journey verb general
kəşfiyyata getmək go on reconnaissance verb general
qastrola getmək go on tour verb general
birədi getmək go once and for all verb general
biryolluq getmək go once and for all verb general
öz yolu ilə getmək go one's own way verb general
görüşə getmək go out on date verb general
göbələk yığmağa getmək go picking mushrooms verb general
bərk getmək go quickly verb general
şaqqıldaya-şaqqıldaya getmək go rattling verb general
qaçaraq getmək go running verb general
ova getmək go shooting verb general
bazarlığa getmək go shopping verb general
ləng getmək go slow verb general
birayaq-birayaq getmək go slowly verb general
adaq-adaq getmək go slowly verb general
adaq-adaq getmək go step by step verb general
düzünə getmək go straight verb general
birbaş evə getmək go straight home verb general
məktəbə getmək go to school verb general
getmək go to see verb general
cənuba getmək go to south verb general
əsgərliyə getmək go to the army verb general
şərqə getmək go to the east verb general
şimala getmək go to the north verb general
eşafota getmək go to the scaffold verb general
teatra getmək go to the theater verb general
şəhərə getmək go to town verb general
işə getmək go to work verb general
işə günaşırı getmək go to work every other day verb general
bahəm getmək go together verb general
bərabərcə getmək go together verb general
qoşa getmək go together verb general
evə sarı getmək go towards home verb general
tərs getmək go wrong verb general
zəndeyi-zəhləsi getmək hate verb general
qastrola getmək hit the road verb general
bir kəsin qəlbini sındırmaq hurt smb.'s feelings verb general
bir kəsin qəlbini yaralamaq hurt smb.'s feelings verb general
bir kəsin ürəyinə dağ çəkmək hurt smb.'s heart verb general
bir kəsin vüqarına toxunmaq hurt smb.'s pride verb general
bir kəsin məsləhətinə məhəl qoymamaq ignore smb.'s advice verb general
əsgər getmək join the army verb general
könüllü olaraq hərbi xidmətə getmək join up verb general
irs qoyub getmək leave a legacy verb general
baş götürüb getmək leave forever verb general
vəzifədən getmək leave one's post verb general
qoyub getmək leave smb. and go away verb general
səhnədən getmək leave stage verb general
işdən getmək leave work verb general
ağlı başından getmək lose consciousness verb general
ağlı başından getmək lose one's senses verb general
kompromisə getmək make a compromise verb general
güzəştə getmək make concessions verb general
san getmək march verb general
təntənəli marşla getmək march past verb general
ərə getmək marry smb. verb general
bir kəsin tələbini yerinə yetirmək meet smb.'s demand verb general
bir kəsin tələbatını ödəmək meet smb.'s needs verb general
bir kəsin arzusunu yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
bir kəsin istəyini yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
geri-geri getmək move backwards verb general
dərin fikrə getmək muse verb general
bir kəsin iradsinə tabe olmaq obey smb.'s will verb general
bir kəsin gözünü açmaq open smb.'s eyes verb general
qonaq getmək pay a visit verb general
bir kəsin sözünü təhrif etmək pervert smb.'s word verb general
ziyarətə getmək pilgrimage verb general
elçi getmək propose marriage verb general
bir kəsin qolunu dartışdırmaq pull smb.'s sleeves verb general
sırıq getmək put a stitch verb general
bir kəsin sərəncamına vermək put at smb.'s disposal verb general
bir kəsin namizədliyini irəli sürmək put forward smb.'s candidature verb general
bir kəsin belini qucmaq put one's arms round smb.'s waist verb general
vəzifədən getmək resign one's post verb general
bir kəsin sağlamlığını bərpa etmək restore smb.'s health verb general
səhnədən getmək retire from the stage verb general
bir kəsin nəzərində böyümək rise in smb.'s opinion verb general
bir kəsin arxasınca qaçmaq run after verb general
qoparaq getmək run quickly verb general
risk ə getmək run risks verb general