• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of bir kəsin qabarını basmaq (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
bir kəsin adından behalf noun general
heç kəsin tanımadığı adam nobody noun general
paxır basmaq acidifier noun general
ağac başmaq clog noun general
paxır basmaq oxidizer; paxırı açılmaq noun general
söyüşə basmaq scold noun general
başmaq shoe noun general
qədəm basmaq visit noun general
özünü bir kəsin yerinə qoymağa çalışma impersonation noun general
bir kəsin seçim azadlığı option noun general
bir kəsin seçim haqqı option noun general
damğa basmaq üçün alət brand noun general
basmaq press noun computer
başmaq seyri turn noun general
basmaq appose verb general
möhür basmaq appose verb general
çörəyə əl basmaq asseverate verb general
fitə basmaq boo verb general
küyə basmaq boo verb general
damğa basmaq brand verb general
fıştırığa basmaq catcall verb general
fitə basmaq catcall verb general
basmaq coat verb general
basmaq deluge verb general
daşıb basmaq deluge verb general
içəri basmaq dent verb general
bir kəsin əvəzinə nümayəndə kimi çıxış etmək deputise verb general
basmaq dip verb general
bir kəsin arxasınca düşmək dog verb general
basmaq douse verb general
basmaq dunk verb general
basmaq flood verb general
daşıb basmaq flood verb general
bağrına basmaq hug verb general
basmaq immerse verb general
basmaq inundate verb general
daşıb basmaq inundate verb general
basmaq overrun verb general
özünü basmaq plump down verb general
basmaq press verb general
basmaq souse verb general
basmaq swamp verb general
ayaq basmaq tramp verb general
ayaq basmaq tread verb general
bir kəsin etibarından sui-istifadə etmək abuse smb.'s confidence verb general
bir kəsin həyatına sui-qəsd hazırlamaq attempt on smb.'s life verb general
zəhmi basmaq awe verb general
kol basmaq be covered with bushes verb general
kir basmaq be covered with dirt verb general
kol-kos basmaq be covered with shrubs verb general
qar basmaq be covered with snow verb general
basmaq be overgrown verb general
ot basmaq be overgrown with grass verb general
paxır basmaq be oxidized; paxırlaşdırıcı verb general
hövsələsini basmaq be patient verb general
bədbəxtlik basmaq be unhappy verb general
saç-saqqal basmaq be unshaven verb general
saqqal basmaq be unshaven verb general
ətalət basmaq become inert verb general
kol-kos basmaq become shrubby verb general
bədbəxtlik basmaq become unhappy verb general
körük basmaq blow verb general
Gopa basmaq boast verb general
Gopa basmaq brag verb general
dağ basmaq brand verb general
qan-tər basmaq break into a sweat verb general
tər basmaq break into a sweat verb general
bir kəsin qəlbini sındırmaq break one's heart verb general
bir kəsin sakitliyini pozmaq break smb.'s peace verb general
bir kəsin dincliyini pozmaq break smb.'s peace and quiet verb general
ətrafına kol basmaq bush verb general
qədəm basmaq call on verb general
aktyoru fitə basmaq catcall an actor verb general
gülləyə basmaq center fire verb general
kömür basmaq char verb general
bir kəsin arxasınca qaçmaq chase after verb general
kart basmaq cheat verb general
bir kəsin üzünə bozarmaq cheek smb. verb general
bir kəsin saçını daramaq comb smb.'s hair verb general
basmaq come over verb general
qədəm basmaq come to see verb general
bir kəsin qılığına girmək creep into one's favor verb general
köksünə basmaq cuddle smb. or smth. to one's breast verb general
basmaq defeat verb general
bir kəsin əmrini yerinə yetirmək do smb.'s bidding verb general
bir kəsin saçını daramaq do smb.'s hair verb general
bir kəsin dalınca dabanbasma gəzmək dog smb.'s steps verb general
bir kəsin saçını daramaq dress smb.'s hair verb general
bir kəsin sağlığına içmək drink to smb. verb general
qan-tər basmaq drip with sweat verb general
sıxıb bir kəsin suyunu çıxarmaq drive smb. hard verb general
bağrına basmaq embrace verb general
bir kəsin ağuşuna atılmaq fall into smb.'s arms verb general
bir kəsin əlinə keçmək fall into smb.'s hands verb general
bir kəsin qismətinə düşmək fall the lot of smb. verb general
keçə basmaq felt verb general
basmaq fight down verb general
su basmaq fill up with water verb general
gülləyə basmaq fire intensively verb general
su basmaq flood verb general
bir kəsin izi ilə getmək follow in smb.'s footsteps verb general
bir kəsin məsləhətini eşitmək follow smb.'s advice verb general
keçə basmaq full thick felt verb general
bir kəsin rəğbətini qazanmaq gain smb.'s sympathy verb general
bir kəsin əsəblərinə toxunmaq get on smb.'s nerves verb general
paxır basmaq get oxidized; paxırlanmaq verb general
bir kəsin şərəfinə nahar vermək give a dinner in honor of smb. verb general
bir kəsi suya basmaq give smb. a dip verb general
fışdırıqa basmaq hiss verb general
fışdırıqa basmaq hiss away verb general
bir kəsin qəlbini sındırmaq hurt smb.'s feelings verb general
bir kəsin qəlbini yaralamaq hurt smb.'s feelings verb general
bir kəsin ürəyinə dağ çəkmək hurt smb.'s heart verb general
bir kəsin vüqarına toxunmaq hurt smb.'s pride verb general
bir kəsin məsləhətinə məhəl qoymamaq ignore smb.'s advice verb general
zəhmi basmaq inspire dread verb general
saç-saqqal basmaq let one's beard grow verb general
kömür basmaq make charcoal verb general
bir kəsin tələbini yerinə yetirmək meet smb.'s demand verb general
bir kəsin tələbatını ödəmək meet smb.'s needs verb general
bir kəsin arzusunu yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
bir kəsin istəyini yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
mamır basmaq moss-grown: be moss-grown verb general
bir kəsin iradsinə tabe olmaq obey smb.'s will verb general
bir kəsin gözünü açmaq open smb.'s eyes verb general
basmaq overgrow verb general
tər basmaq perspire verb general
bir kəsin sözünü təhrif etmək pervert smb.'s word verb general
basmaq print verb general
bir kəsin qolunu dartışdırmaq pull smb.'s sleeves verb general
basmaq push down verb general
düyməni basmaq push the button verb general
bir kəsin sərəncamına vermək put at smb.'s disposal verb general
bir kəsin namizədliyini irəli sürmək put forward smb.'s candidature verb general
bir kəsin belini qucmaq put one's arms round smb.'s waist verb general
bir kəsin sağlamlığını bərpa etmək restore smb.'s health verb general
bir kəsin nəzərində böyümək rise in smb.'s opinion verb general
ev basmaq rob a house verb general
bir kəsin arxasınca qaçmaq run after verb general
basmaq run over verb general
bir kəsin həyatını xilas etmək save smb.'s life verb general
bir kəsin əlini silkələmək shake smb.'s hand verb general
bir kəsin fikrinə şərik olmaq share smb.'s opinion verb general
bir kəsin kədərinə şərik olmaq share smb.'s sorrow verb general
bir kəsin baxışına şərik olmaq share smb.'s views verb general
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq shut the door in smb.'s face verb general
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq slam the door in smb.'s face verb general
bir kəsin haqqında pis danışmaq speak ill of smb. verb general
bir kəsin haqqında yaxşı danışmaq speak well of smb. verb general
paxır basmaq stand exposed verb general
bir kəsin işığını kəsmək stand in smb.'s light verb general
bir kəsin tərəfində durmaq stand up for smb. verb general
kandara ayaq basmaq step over the threshold verb general
bir kəsin yadında qalmaq stick in smb.'s memory verb general
bir kəsi sinəsinə basmaq strain smb. one's breast verb general
bir kəsin adını siyahıdan silmək strike smb.'s name off the list verb general
bədlik basmaq suffer a set-back verb general
bir kəsin əlində əsir-yesir olmaq suffer at smb.'s hands verb general
əl basmaq swear verb general
tər basmaq sweat verb general
bir kəsin tərəfində olmaq take smb.'s party verb general
bir kəsin yerini tutmaq take smb.'s place verb general
bir kəsin tərəfində durmaq take smb.'s side verb general
bir kəsin qızdırmasını ölçmək take smb.'s temperature verb general
bir kəsin falına baxmaq tell smb.'s fortune verb general
bir kəsin gücünü sınamaq test smb.'s strength verb general
daşa basmaq throw stones verb general
bir kəsin qabarını basmaq tread on smb.'s corn verb general
bir kəsin səsinə geri dönmək turn at smb.'s voice verb general
kəsalət basmaq turn lazy verb general
kəsalət basmaq turn sloth verb general
bir kəsin qolunu qanırmaq twist smb.'s arm verb general
yara basmaq ulcerate verb general
ayaq basmaq visit verb general
bir kəsin qulağına pıçıldamaq whisper in smb.'s ear verb general
bir kəsin e'tibarını qazanmaq win smb.'s confidence verb general
özünü basmaq flop verb spoken language
basmaq assail verb general
bir kəsin pulunu bütünlüklə əlindən almaq cleanout verb general
pas basmaq corrode verb general
basmaq cram verb general
basmaq curb verb general
basmaq duck verb general
basmaq float verb general
daşıb basmaq float verb general
bir kəsin həddindən artıq qayğısına qalmaq fuss verb general
ot basmaq grass verb general
bir kəsin üstünə qışqırmaq hoot verb general
fıştırığa basmaq hoot verb general
fitə basmaq hoot verb general
kif basmaq mould verb general
ot basmaq overgrow verb general
tük basmaq overgrow verb general
daşa basmaq pebble verb general
damğa basmaq poker verb general
bir kəsin namizədliyini irəli sürmək propose verb general
basmaq pull verb general
damğa basmaq seal verb general
basmaq shower verb general
fitə basmaq barrack verb spoken language
səs basmaq barrack verb spoken language
damğa basmaq cauterise verb figurative meaning
bir kəsin hüququnu təsdiq etmək certificate verb general
naxış basmaq chisel verb general
basmaq crowd verb general
bir kəsin himayəsində olmaq depend verb general
basmaq depress verb general
basmaq drift verb general
basmaq drown verb general
basmaq hail verb general
fışqırığa basmaq hiss verb general
fitə basmaq hiss verb general
basmaq jam verb general
basmaq nestle verb general
basmaq overwhelm verb general
bir kəsin sağlığına içmək pledge verb general
basmaq poke verb general
basmaq press verb general
bir kəsin razılığını almağa nail olmaq woo verb general
basmaq clap verb general
basmaq cover verb general
basmaq overblow verb general
şəkil basmaq tool verb general
basmaq twist verb general
basmaq affect verb medical
basmaq choke verb general
basmaq push verb general
bir kəsin evində yaşamaq quarter verb general
bir kəsin evinə düşmək quarter verb general
gopa basmaq gas verb spoken language
basmaq click verb computer
dağ basmaq burn verb general
basmaq set verb general
bir kəsin hesabına yaşayan dependent adjective general
bir kəsin tələbi üzrə at smb.'s request adverb general
bir kəsin təvəqqesinə görə at smb.'s request adverb general
bir kəsin əmri ilə by order of smb. adverb general
bir kəsin dəvətinə əsasən on smb.'s invitation adverb general
bir kəsin günahı ucundan through smb.'s fault adverb general
bir kəsin iştirakı ilə with the participation of smb. adverb general
bir kəsin xidmətində olmaq be at smb.'s service phrases general
bir kəsin vəziyyətində olmaq be in the smb.'s shoes phrases general
bir kəsin karına gəlmək be of service to smb. phrases general
bir kəsin köməyinə gəlmək be of service to smb. phrases general
bir kəsin sevgilisi olmaq be sweet on smb. phrases general
bir kəsin sevimlisi olmaq be sweet on smb. phrases general
bir kəsin sevgilisi olmaq be sweet upon smb. phrases general
bir kəsin sevimlisi olmaq be sweet upon smb. phrases general
bir kəsin anlaya bilməyəcəyi şey beyond one's grasp phrases general
bir kəsin dərk edə bilməyəcəyi şey beyond one's grasp phrases general
bit kəsin başına ağıl qoymaq bring smb. to his senses phrases general
bir kəsin qol-qanadını kəsmək clip one's wings phrases general
bir kəsin ümidini qırmaq cook smb.'s goose phrases general
bir şeyi bir kəsin zorla boynuna qoymaq cram smth. down smb.'s throat phrases general
bir kəsin qılığına girmək curry favour with somebody phrases general
bir kəsin yuxusuna haram qatmaq disturb smb.'s slumbers phrases general
bir kəsin gözündən itmək drop out of smb.'s sight phrases general
bir kəsin nəbzini yoxlamaq feel smb.'s pulse phrases general
bir kəsin xatirinə for smb.'s sake phrases general
bir kəsin xatirinə for the sake of smb. phrases general
bir kəsin etibarından düşmək get in wrong with smb. phrases general
bir kəsin gözündən düşmək get in wrong with smb. phrases general
bir kəsin həyatına son qoymaq give smb. his quietus phrases general
bir kəsin ağ yalanını ifşa etmək give smb. the lie in his throat phrases general
bir kəsin əlini sıxmaq give smb.'s hand a shake phrases general
bir kəsin əlini silkələmək give smb.'s hand a shake phrases general
bir kəsin xatirəsinə in remebrance of smth. phrases general
bir kəsin əlində mum kimi olmaq like wax in smb.'s hand phrases general
bir kəsin əlində oyuncaq olmaq like wax in smb.'s hand phrases general
bir kəsin hesabına yaşamaq live off phrases general
bir kəsin dərsini vermək make smb. squeal phrases general
bir kəsin görüşünə getmək pay a call on smb. phrases general
bir kəsin görüşünə getmək pay smb. a visit phrases general
günahı bir kəsin boynuna qoymaq pin smth. on smb. phrases general
bir kəsin hirsini soyutmaq pour cold water on smb phrases general
bir kəsin qəzəbini soyutmaq pour cold water on smb phrases general
bir kəsdə bir kəsin/şeyin xeyrinə əvvəlcədən rəğbət doğurmaq prejudice smb. in favour of smb./smth. phrases general
bir kəsin gözündən pərdə asmaq pull the wool over smb.'s eyes phrases general
bir kəsin işinə əngəl törətmək put a spoke in smb.'s wheel phrases general
bir kəsin işinə mane olmaq put a spoke in smb.'s wheel phrases general
əyləci basmaq put on the brake phrases general
bir kəsin işini korlamaq put pipe smb.'s out phrases general
bir kəsin yarasına duz tökmək put salt into the wound phrases general
günahı bir kəsin boynuna qoymaq put smb. in the wrong phrases general
bir kəsin yanına yerləşdirmək quarter in with smb. phrases general
bir kəsin yanına yerləşdirmək quarter on with smb. phrases general
bir kəsin yanına yerləşdirmək quarter upon with smb. phrases general
hirsini basmaq quell one's fears phrases general
bir kəsin şərəfinə badə qaldırmaq raise one's glass to smb. phrases general
bir kəsin fikrini oxumaq read smb.'s mind phrases general
basmaq run wild phrases general
bir kəsin ayağına yazmaq score up phrases general
bir kəsin hesabın yazmaq score up phrases general
bir kəsin qeydinə qalmaq see after smb. phrases general
möhür basmaq set a seal phrases general
bir kəsin şübhələrin yox etmək settle smb.'s doubts phrases general
basmaq shower up phrases general
bir kəsin kürəyinə şapalaq vurmaq slap smb. on the back phrases general
bir kəsin gözündə yaxşı olmaq stand well with smb. phrases general
basmaq step on phrases general