• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of bir kəsin yerini tutmaq (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
bir kəsin adından behalf noun general
heç kəsin tanımadığı adam nobody noun general
yerini dəyişmə shift noun general
yerini dəyişdirmə transposition noun general
tutmaq üçün order fiddle noun general
özünü bir kəsin yerinə qoymağa çalışma impersonation noun general
tez-tez yerini dəyişdirməyi sevən adam nomad noun general
bir kəsin seçim azadlığı option noun general
bir kəsin seçim haqqı option noun general
böyük mövqe tutmaq throne noun general
balıq tutmaq üçün lövhəcik troll noun general
yerini çəkmə calibration noun general
balıq tutmaq üçün qarmağa bağlanan lövhəcik fly noun general
yerini dəyişdirmə transposition noun general
yerini doldurma consideration noun general
tutmaq üçün mümkün olan hər hansı bir şey hold noun general
yüksək tutmaq appreciate verb general
tutmaq apprehend verb general
tutmaq arrest verb general
dilə tutmaq beguile verb general
tutmaq bird verb general
tutmaq bite verb general
dilə tutmaq blandish verb general
topa tutmaq bombard verb general
canını dişinə tutmaq brook verb general
büdcədə nəzərdə tutmaq budget verb general
tutmaq bung verb general
tutmaq bungle up verb general
tutmaq bust verb general
dilə tutmaq cajole verb general
topa tutmaq cannon verb general
topa tutmaq cannonade verb general
toplardan atəşə tutmaq cannonade verb general
əsir tutmaq captor verb general
yersiz irad tutmaq carp verb general
tutmaq catch verb general
bərk-bərk tutmaq catch at verb general
tutmaq catch up verb general
göydə tutmaq catch up verb general
irad tutmaq cavil verb general
yerini dəyişdirmək change over verb general
yerini dəyişmək change over verb general
əziz tutmaq cherish verb general
çənəsi ilə tutmaq chin verb general
çatlağı tutmaq chink verb general
yarığı tutmaq chink verb general
tutmaq clabber verb general
tutmaq cling verb general
tutmaq clutch verb general
dilə tutmaq coax verb general
tutmaq coerce verb general
yerini doldurmaq compensate verb general
fikrində tutmaq conceive verb general
od tutmaq conflagrate verb general
fikrində tutmaq conjecture verb general
pərdə tutmaq curtain verb general
yerini və vaxtını göstərmək date verb general
tutmaq deduct verb general
bir kəsin əvəzinə nümayəndə kimi çıxış etmək deputise verb general
tutmaq deter verb general
yerini dəyişdirmək displace verb general
bir kəsin arxasınca düşmək dog verb general
pərdə tutmaq drapery verb general
yerini doldurmaq eke out verb general
qızdırma tutmaq enfever verb general
tutmaq engage verb general
tələdə tutmaq ensnare verb general
tələdə tutmaq entrap verb general
tay tutmaq equalise verb general
bərabər tutmaq equalise verb general
bərabər tutmaq equate verb general
bir tutmaq equate verb general
oruc tutmaq fast verb general
yersiz irad tutmaq fault verb general
balıq tutmaq fish verb general
qarmağa milçək bağlamaqla balıq tutmaq fly-fish verb general
quş tutmaq fowl verb general
qəfildən tutmaq grab verb general
tutmaq grasp verb general
möhkəm tutmaq grip verb general
tutmaq hang on verb general
muzdla tutmaq hire verb general
tutmaq hold verb general
tutmaq hunt verb general
tutmaq hunt down verb general
fikrində tutmaq imply verb general
tutmaq intercept verb general
yerini dəyişdirmək interchange verb general
tutmaq invade verb general
siyahı tutmaq itemize verb general
atıb-tutmaq jig verb general
tutmaq keep verb general
tutmaq knead verb general
yerini göstərmək locate verb general
vəhşicəsinə divan tutmaq lynch verb general
yerini səhv salmaq mislay verb general
yerini itirmək mislay verb general
siçan tutmaq mouse verb general
irad tutmaq nag verb general
cələ vasitəsilə tutmaq net verb general
tələ vasitəsilə tutmaq net verb general
torla tutmaq net verb general
tutmaq nip verb general
tez-tez yerini dəyişdirmək nomadize verb general
kəmədlə tutmaq noose verb general
irad tutmaq objurgate verb general
qabağını tutmaq obscure verb general
həddən artıq çox fəhlə tutmaq overman verb general
tutmaq pare verb general
plan tutmaq plan verb general
caynaqla tutmaq pounce verb general
dırnağı ilə tutmaq pounce verb general
üstün tutmaq prefer verb general
başqalarından əvvəl tutmaq preoccupy verb general
başqalarından qabaq tutmaq preoccupy verb general
tutmaq prey upon verb general
fikrində tutmaq purport verb general
nəzərdə tutmaq purport verb general
xəbər tutmaq query verb general
yerini dəyişdirmək rearrange verb general
bir-birinə irad tutmaq recriminate verb general
yerini dəyişdirmək redeploy verb general
yerini ödəmək reimburse verb general
tutmaq rein back verb general
tutmaq rein in verb general
yerini dəyişmək relocate verb general
yerini dəyişdirmək remove verb general
yenidən tutmaq reoccupy verb general
yerini dəyişmək resettle verb general
yerini doldurmaq restitute verb general
yerini doldurmaq restock verb general
pas tutmaq rust verb general
əziz tutmaq sanctify verb general
tutmaq seize verb general
yerini dəyişmək shift verb general
dişi ilə tutmaq snap verb general
tutmaq snap verb general
tutmaq snatch verb general
acığı tutmaq sulk verb general
acıq tutmaq sulk verb general
torla tutmaq trammel verb general
yerini dəyişdirmək transfer verb general
yerini dəyişdirmək translocate verb general
yerini dəyişdirmək transplant verb general
yerini dəyişdirmək transpose verb general
trol ilə balıq tutmaq trawl verb general
yarsiz irad tutmaq upbraid verb general
deşiyi tutmaq vent verb general
qurşaq tutmaq wrestle verb general
ayaqda tutmaq keep up verb general
yerini müəyyənləşdirmək pinpoint verb general
tutmaq withhold verb general
üstün tutmaq prioritise verb general
bir kəsin etibarından sui-istifadə etmək abuse smb.'s confidence verb general
dəm tutmaq accompany verb general
züy tutmaq accompany a piper on a wind instrument verb general
hal-əhval tutmaq ask after smb.'s health verb general
bir kəsin həyatına sui-qəsd hazırlamaq attempt on smb.'s life verb general
qotur tutmaq bax: qotur düşmək verb general
şoraba tutmaq bax: şoraba qoymaq verb general
tutmaq be infected verb general
tərs damarı tutmaq be obstinate verb general
tərs damarı tutmaq be pigheaded verb general
ağılda tutmaq bear in mind verb general
qeyzi tutmaq become furious verb general
müqəssir tutmaq blame verb general
bir kəsin qəlbini sındırmaq break one's heart verb general
bir kəsin sakitliyini pozmaq break smb.'s peace verb general
bir kəsin dincliyini pozmaq break smb.'s peace and quiet verb general
bir kəsi şahid tutmaq call smb. to witness verb general
qərar tutmaq calm oneself verb general
kəməndlə tutmaq capture with a lasso verb general
soyuq tutmaq catch a cold verb general
diri tutmaq catch alive verb general
xəstəlik tutmaq catch illness verb general
qrip tutmaq catch the flu verb general
atıb-tutmaq chair verb general
bir kəsin arxasınca qaçmaq chase after verb general
bir kəsin üzünə bozarmaq cheek smb. verb general
bir kəsin saçını daramaq comb smb.'s hair verb general
qərar tutmaq come down verb general
nəzərdə tutmaq conserve; verb general
bir kəsin qılığına girmək creep into one's favor verb general
divan tutmaq deal verb general
bir kəsin əmrini yerinə yetirmək do smb.'s bidding verb general
bir kəsin saçını daramaq do smb.'s hair verb general
bir kəsin dalınca dabanbasma gəzmək dog smb.'s steps verb general
bir kəsin saçını daramaq dress smb.'s hair verb general
bir kəsin sağlığına içmək drink to smb. verb general
sıxıb bir kəsin suyunu çıxarmaq drive smb. hard verb general
bir kəsin ağuşuna atılmaq fall into smb.'s arms verb general
bir kəsin əlinə keçmək fall into smb.'s hands verb general
bir kəsin qismətinə düşmək fall the lot of smb. verb general
od tutmaq fetch fire verb general
vəzifə tutmaq fill a position verb general
vəzifə tutmaq fill a post verb general
irad tutmaq find fault verb general
atəşə tutmaq fire verb general
od tutmaq flame up verb general
bir kəsin izi ilə getmək follow in smb.'s footsteps verb general
bir kəsin məsləhətini eşitmək follow smb.'s advice verb general
bir kəsin rəğbətini qazanmaq gain smb.'s sympathy verb general
qeyzi tutmaq get into a rage verb general
bir kəsin əsəblərinə toxunmaq get on smb.'s nerves verb general
bir kəsin şərəfinə nahar vermək give a dinner in honor of smb. verb general
beşəlli tutmaq grasp greedily verb general
öskürək tutmaq have a fit of cough verb general
ikiəlli tutmaq hold firmly verb general
bərk tutmaq hold hard verb general
uca tutmaq hold high verb general
başını uca tutmaq hold one's head high verb general
əziz tutmaq honour verb general
bir kəsin qəlbini sındırmaq hurt smb.'s feelings verb general
bir kəsin qəlbini yaralamaq hurt smb.'s feelings verb general
bir kəsin ürəyinə dağ çəkmək hurt smb.'s heart verb general
bir kəsin vüqarına toxunmaq hurt smb.'s pride verb general
bir kəsin məsləhətinə məhəl qoymamaq ignore smb.'s advice verb general
divan tutmaq inflict reprisals verb general
sorğu-suala tutmaq interrogate verb general
dəm tutmaq join in a singing verb general
atıb-tutmaq jolt verb general
gündəlik tutmaq keep a diary verb general
qərar tutmaq keep patience verb general
ləpir tutmaq keep track verb general
kəmənd atıb tutmaq lasso verb general
atıb-tutmaq lift up verb general
pulemyotla atəşə tutmaq machine-gun verb general
xəbər tutmaq make inquiries verb general
siyahı tutmaq make out a list verb general
bir kəsin tələbini yerinə yetirmək meet smb.'s demand verb general
bir kəsin tələbatını ödəmək meet smb.'s needs verb general
bir kəsin arzusunu yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
bir kəsin istəyini yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
yerini səhv salmaq misplace verb general
kif tutmaq mould verb general
yas tutmaq mourn verb general
faylın yerini dəyişmək move a file verb general
tutmaq nab verb general
bir kəsin iradsinə tabe olmaq obey smb.'s will verb general
layiqli yer tutmaq occupy fitting place verb general
bir kəsin gözünü açmaq open smb.'s eyes verb general
bir kəsin sözünü təhrif etmək pervert smb.'s word verb general
irad tutmaq point out a defect verb general
bir kəsin qolunu dartışdırmaq pull smb.'s sleeves verb general
qarmaq atmaq put a line out; qarmaqla balıq tutmaq verb general
bir kəsin sərəncamına vermək put at smb.'s disposal verb general
bir kəsin namizədliyini irəli sürmək put forward smb.'s candidature verb general
bir kəsin belini qucmaq put one's arms round smb.'s waist verb general
tutmaq put under arrest verb general
irad tutmaq rebut verb general
irad tutmaq refute verb general
bir kəsin sağlamlığını bərpa etmək restore smb.'s health verb general
tutmaq retain verb general
bir kəsin nəzərində böyümək rise in smb.'s opinion verb general
bir kəsin arxasınca qaçmaq run after verb general
satira atəşinə tutmaq satirize verb general
bir kəsin həyatını xilas etmək save smb.'s life verb general
ayaqdan tutmaq seize smb.'s foot verb general
gərdək tutmaq set up a screen verb general
atıb-tutmaq shake verb general
bir kəsin əlini silkələmək shake smb.'s hand verb general
bir kəsin fikrinə şərik olmaq share smb.'s opinion verb general
bir kəsin kədərinə şərik olmaq share smb.'s sorrow verb general
bir kəsin baxışına şərik olmaq share smb.'s views verb general
topla atəşə tutmaq shell verb general
əsməcə tutmaq shiver verb general
kəfənə tutmaq shroud verb general
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq shut the door in smb.'s face verb general
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq slam the door in smb.'s face verb general
bir kəsin haqqında pis danışmaq speak ill of smb. verb general
bir kəsin haqqında yaxşı danışmaq speak well of smb. verb general
bir kəsin işığını kəsmək stand in smb.'s light verb general
bir kəsin tərəfində durmaq stand up for smb. verb general
ağrısı tutmaq start labor of childbirth verb general
bir kəsin yadında qalmaq stick in smb.'s memory verb general
bir kəsin adını siyahıdan silmək strike smb.'s name off the list verb general
bir kəsin əlində əsir-yesir olmaq suffer at smb.'s hands verb general
sancı tutmaq suffer from colic verb general
qotur tutmaq suffer from the itch verb general
düzgün mövqe tutmaq take a correct stand verb general
mövqe tutmaq take a position verb general
lazımi yeri tutmaq take a proper place verb general
diri tutmaq take alive verb general
layiqli yer tutmaq take fitting place verb general
nəzərdə tutmaq take into account verb general
xəstəlik tutmaq take sick verb general
bir kəsin tərəfində olmaq take smb.'s party verb general
bir kəsin yerini tutmaq take smb.'s place verb general
bir kəsin tərəfində durmaq take smb.'s side verb general
bir kəsin qızdırmasını ölçmək take smb.'s temperature verb general
sözünü tutmaq take the advice of verb general
bir kəsin falına baxmaq tell smb.'s fortune verb general
bir kəsin gücünü sınamaq test smb.'s strength verb general
atıb-tutmaq toss verb general
yerini dəyişmək transpose verb general
bir kəsin qabarını basmaq tread on smb.'s corn verb general
bir kəsin səsinə geri dönmək turn at smb.'s voice verb general
bir kəsin qolunu qanırmaq twist smb.'s arm verb general
tutmaq uphold verb general
yerini islatmaq wet one's bed verb general