• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of bir kəslə haqq hesab çəkib qurtarmaq (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
hesab account noun general
hesab arithmetic noun general
hesab haqqında bilik arithmetic noun general
hesab bill noun general
hesab calculation noun general
haqq-hesab count noun general
hesab count noun general
çəkib çıxartma draw noun general
haqq equitableness noun general
haqq equity noun general
çəkib dartma extraction noun general
haqq fee noun general
etibarsız hesab etmə nullification noun general
hesab numeration noun general
çəkib vurma pipage noun general
hesab reckoning noun general
haqq remuneration noun general
haqq right noun general
çəkib uzatma stretch noun general
haqq warranty noun general
haqq-hesab cədvəli payroll noun general
haqq-hesab kitabçası payroll noun general
haqq disbursement noun general
haqq-hesab account noun general
hesab kitabı account-book noun general
haqq-hesabın yoxlanması audit noun general
haqq-hesab calculation noun general
haqq-hesab computation noun general
cari hesab current account noun general
günəmuzd haqq pay by the day noun general
haqq payment noun general
şəxsi hesab personal account noun general
hesab reckon noun general
haqq salary noun general
haqq truth noun general
haqq wages noun general
haqq-hesab invoice noun medical
hesab invoice noun medical
hesab score noun sport
bir kəslə hesabı çürütmə account noun figurative meaning
bir kəslə hesablaşma account noun figurative meaning
haqq sooth noun archaism
hesab computation noun general
eyni hesab deuce noun general
hesab evaluation noun general
haqq dünyası heaven noun general
hesab reckoning noun general
haqq rightfulnes noun general
haqq tribute noun general
haqq warrant noun general
haqq qazandırma alibi noun spoken language
hesab figure noun spoken language
kurs qurtarmaq haqqında arayış certificate noun American
məktəb qurtarmaq haqqında arayış certificate noun American
hesab expense noun figurative meaning
hesab chit noun general
haqq due noun general
haqq-hesab score noun general
hesab tally noun general
sərnişinlərin və yüklərin keçiddən daşınması və ona görə haqq alınma hüququ ferry noun law
hesab check noun general
restoranda hesab check noun general
haqq-hesab tick noun general
hesab tick noun general
haqq-hesab tab noun spoken language
hesab tab noun spoken language
haqq charge noun general
hesab charge noun general
müqəssir hesab etmək accuse verb general
müqəssir hesab etmək accuse of verb general
haqq qazandırmaq acquit verb general
haqq qazandırmaq acquit of verb general
haqq qazandırmaq acquitt verb general
mümkün hesab etmək admit verb general
doğru hesab etmək approve verb general
hesab təklif etmək bid verb general
pul verib qurtarmaq buy out verb general
qurtarmaq cease verb general
yarımçıq qalmış işi qurtarmaq clear off verb general
müzakirəni qurtarmaq closure verb general
qurtarmaq complete verb general
hesab etmək compute verb general
qurtarmaq conclude verb general
qurtarmaq consummate verb general
günahkar hesab etmək convict verb general
hesab etmək deem verb general
sərf edib qurtarmaq deplete verb general
qurtarmaq die out verb general
çəkib çıxartmaq disentangle verb general
qurtarmaq disentangle verb general
heç kəslə hesablaşmamaq disoblige verb general
zülmdən qurtarmaq disyoke verb general
qurtarmaq done with verb general
çəkib sürümək drag verb general
sərf olunub qurtarmaq dwindle verb general
yeyib qurtarmaq eat up verb general
çəkib uzatmaq elongate verb general
qurtarmaq end verb general
bərabər hesab etmək equate verb general
işlədib qurtarmaq exhaust verb general
qurtarmaq exhaust verb general
sərf edib qurtarmaq exhaust verb general
səthi izahatla canını qurtarmaq explain away verb general
çəkib çıxartmaq extract verb general
qurtarmaq extricate verb general
təqsirkar hesab etmək fault verb general
çəkib qurtarmaq finish verb general
qurtarmaq finish verb general
canını qurtarmaq flee verb general
sərf edib qurtarmaq forspend verb general
qurtarmaq give out verb general
çəkib çıxarmaq haul verb general
çəkib sürünmək haul verb general
çəkib gətirmək haul in verb general
qırıb qurtarmaq hew away verb general
qırıb qurtarmaq hew off verb general
qırıb qurtarmaq hew out verb general
günahkar hesab etmək indict verb general
haqq qazandırmaq justify verb general
borcdan yaxa qurtarmaq liquidate verb general
hesab etmək opine verb general
malı tərəzidə çəkib bükmək prepack verb general
malı tərəzidə çəkib qablaşdırmaq prepack verb general
hesab etmək presume verb general
çəkib aparmaq pull verb general
qurtarmaq pull through verb general
pul verib qurtarmaq ransom verb general
hesab etmək reckon verb general
pul verib qurtarmaq redeem verb general
hesab etmək regard verb general
qurtarmaq release verb general
qurtarmaq rescue verb general
qurtarmaq rid verb general
qurtarmaq save verb general
çəkib uzatmaq stretch verb general
hesab etmək suppose verb general
az əmək haqq vermək underpay verb general
haqq qazandırmaq warrant verb general
çəkib çıxartmaq wrench verb general
yaxasını qurtarmaq get rid of verb general
qurtarmaq end up verb general
haqq-hesab kəsmək account off verb general
bəladan qurtarmaq avoid a trouble verb general
bir kəslə qarşılaşmaqdan qaçmaq avoid meeting verb general
özünə haqq-hesab vermək be aware verb general
hesab olunmaq be considered verb general
hesab olunmaq be counted verb general
bir kəslə məhrəmanə olmaq be intimate with smb. verb general
özünə haqq-hesab verməmək be unaware verb general
qurtarmaq blow over verb general
yanıb qurtarmaq burn out verb general
şaqqanaq çəkib gülmək burst out laughing verb general
çəkib bağlamaq constrict verb general
qurtarmaq end verb general
xatadan qurtarmaq escape danger verb general
hesab etmək estimate verb general
ehtiyatı qurtarmaq exhaust the supply verb general
qurtarmaq finalize verb general
məktəb qurtarmaq finish school verb general
bir kəslə dabanbasma getmək follow hard on smb.'s heel verb general
intizardan qurtarmaq free oneself from some anxiety verb general
canı qurtarmaq get rid verb general
canını qurtarmaq get rid of verb general
yaxa qurtarmaq get rid of verb general
qurtarmaq graduate verb general
ali məktəbi qurtarmaq graduate from verb general
hesab çəkmək make calculation verb general
bir kəslə dostluq etmək make friends with smb. verb general
bir kəslə gec-gec görüşmək meet smb. seldom verb general
özünə haqq-hesab verməmək not to realize verb general
hesab açmaq open an account verb general
hesab açmaq open the score verb general
imtahan qurtarmaq pass an examination verb general
haqq-hesabını üzmək pay off verb general
çəkib gətirmək pull in verb general
qurtarmaq put an end verb general
özünə haqq-hesab vermək realize verb general
haqq-hesabı çürütmək reckon verb general
haqq-hesabı çürütmək settle up verb general
bir kəslə bölmək share with smb. verb general
hesab xətkeşi slide-ruler verb general
hesab çəkmək square accounts verb general
bir kəslə söhbətə girişmək start talking with smb. verb general
intizardan qurtarmaq wait till verb general
qurtarmaq all-over verb spoken language
hesab yazmaq invoice verb medical
qurtarmaq finalise verb American
qüvvəsini itirmiş hesab etmək invalidate verb law
uğursuzluqla qurtarmaq fizzle out verb figurative meaning
hesab etmək account verb general
qüsurlardan qurtarmaq amend verb general
hesab etmək ascribe verb general
hesab etmək believe verb general
qaçıb qurtarmaq break out verb general
günahkar hesab etmək condemn verb general
hesab etmək count verb general
hesab etmək declare verb general
qurtarmaq dispose of verb general
sərf edib qurtarmaq drain verb general
canını qurtarmaq escape verb general
qurtarmaq escape verb general
yaxasını qurtarmaq escape verb general
haqq qazandırmaq excuse verb general
üzürlü hesab etmək extenuate verb general
hesab etmək fancy verb general
qurtarmaq fullfil verb general
canı qurtarmaq get off verb general
çəkib gətirmək gravitate verb general
çəkib yaxınlaşdırmaq gravitate verb general
bir kəslə bir yerdə gəzmək herd verb general
bir kəslə bir yerdə olmaq herd verb general
qurtarmaq melt verb general
yaxa qurtarmaq outrun verb general
bir işi axıra qədər görüb qurtarmaq outwork verb general
qurtarmaq perfect verb general
hesab etmək pretend verb general
çəkib bərkitmək pull over verb general
bərk çəkib bağlamaq pull over verb general
qurtarmaq quit verb general
hesab etmək rate verb general
zay hesab etmək reject verb general
qurtarmaq result in verb general
qurtarmaq round verb general
qurtarmaq terminate verb general
haqq qazanmaq alibi verb spoken language
güclə qurtarmaq scramble verb figurative meaning
hesab göndərmək bill verb general
hesab yazmaq bill verb general
hesab etmək calculate verb general
hesab etmək class verb general
yararsız hesab etmək condemn verb general
zay hesab etmək condemn verb general
hesab etmək consider verb general
yaxa qurtarmaq divest verb general
axıb qurtarmaq drain verb general
qurtarmaq expire verb general
canını qurtarmaq funk verb general
qurtarmaq funk verb general
yaxa qurtarmaq funk verb general
yaxa qurtarmaq liquidate verb general
hesab etmək number verb general
hesab edilmək rank verb general
qaçıb qurtarmaq run verb general
qurtarmaq sneak verb general
qurtarmaq stop verb general
hesab etmək think verb general
hesab etmək trust verb general
qurtarmaq wane verb general
qurtarmaq run out verb general
hesab etmək guess verb American
yaramaz hesab etmək cast verb general
qurtarmaq close verb general
qurtarmaq deliver verb general
qurtarmaq dispose of verb general
işlədib qurtarmaq exhaust verb general
hesab etmək hold verb general
qurtarmaq issue verb general
bir kəslə hesabı kəsmək settle verb general
hesab etmək date verb general
qurtarmaq dismiss verb general
çəkib uzatmaq draw verb general
mümkün hesab etmək say verb general
hesab etmək assume verb general
seçki bülleteninin nəticələrinin qeyri-qanuni hesab edilməsini tələb etmək challenge verb general
içib qurtarmaq drain verb general
tez qurtarmaq spin verb general
hesab etmək take verb general
yararsız hesab etmək pip verb general
qurtarmaq üzrə olmaq waste verb general
müddəti çəkib qurtarmaq serve verb general
hesab etmək call verb general
satıb qurtarmaq clear verb general
heç-heçə qurtarmaq draw verb general
qaçıb qurtarmaq break verb general
hesab arithmetical adjective general
qurtarmaq bilməyən endless adjective general
haqq qazandırıla bilən justifiable adjective general
qurtarmaq bilməyən never-ceasing adjective general
yaxşı haqq verilən well-paid adjective general
hesab account adjective general
hesab arithmetic adjective general
bir kəslə sirdaş olmaq live in close intimacy with smb. adjective general
haqq-hesabını bilməyən bullheaded adjective general
yararsız hesab edilmiş condemned adjective general
zay hesab edilmiş condemned adjective general
haqq qazandırıla bilməyən indefensible adjective general
hesab baxımından arithmetically adverb general
haqq-nahaq for no reason at all adverb general
bir kəslə eyni vəziyyətdə olmaq be in the smb.'s shoes phrases general
bir kəslə arası saz olmaq be in tune with smb. phrases general
bir kəslə yola getmək be in tune with smb. phrases general
təhlükədən qurtarmaq be out of the wood phrases general
bir şeydən canını qurtarmaq be quit for smth. phrases general
bir-kəslə haqq-hesab çəkib qurtarmaq be quits with smb. phrases general
bir-kəslə haqq-hesabı çürütmək be quits with smb. phrases general
haqq dünyasında olmaq be with God phrases general
bir kəslə çörək kəsmək break bread with somebody phrases general
bir kəslə süfrə yoldaşı olmaq break bread with somebody phrases general
gözlənilmədən qurtarmaq break off short phrases general
heç-heçə qurtarmaq bring to nought phrases general
vero