• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of blue blood (232 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
qan blood noun general
qana susama blood lust noun general
göy rəng blue noun general
mavi rəng blue noun general
pornoqrafiya filmi blue-film noun general
seks qaydalarına nəzarət edən qanun blue-law noun general
dəniz the blue noun general
okean the blue noun general
səma the blue noun general
qan-tər blood and sweat noun general
qanvermə blood donation noun general
qanverən blood donor noun general
donor blood donor noun general
qan intiqamı blood feud noun general
gan qrupu blood group noun general
qanıq blood lust noun general
qanbahası blood money noun general
sim blood poisoning noun general
qan təzyiqi blood pressure noun general
qan analizi blood test noun general
qanköçürmə blood transfusion noun general
qanvurma blood transfusion noun general
qan damarı blood vessel noun general
qanalma blood-letting noun general
lil blue noun general
qədək blue coarse calico noun general
arıquşu blue tit noun general
alacəhrə blue titmouse noun general
açıq dəniz blue water noun general
kapilyar capillary blood vessel noun general
qandövranı circulation of the blood noun general
qan laxtası clot of blood noun general
laxtalanmış qan coagulated blood noun general
qan itirmə loss of blood noun general
qanitirmə loss of blood noun general
qan ləkəsi spot of blood noun general
polad rəngi steel blue noun general
vena qanı venous blood noun general
qan sızma blood-stroke noun medical
qan dövranı circulation of the blood noun medical
məməlilər və quşlar warm-blood noun zoological
nəsil blood noun general
mənşə blood noun general
əmələ gəlmə blood noun general
əsil-nəcabət blood noun general
əsillik blood noun general
mavi blue noun general
ehtiras blood noun general
temperament blood noun general
xarakter blood noun general
göy boya blue noun general
mavi boya blue noun general
oxşarlıq blood noun general
qohumluq blood noun general
lil blue noun general
şirə blood noun general
göy paltar blue noun general
mavi paltar blue noun general
Birlik Ordusunun üzvü blue noun general
qan almaq blood verb general
göyə boyamaq blue verb general
mavi boyamaq blue verb general
mavi rəngə boyamaq blue verb general
göyərtmək blue verb general
göyərmək blue verb general
qanına qəltan olmaq be covered with one's own blood verb general
qanına bulanmaq be covered with own blood verb general
qansızlaşdırılmaq be drained of blood verb general
qanıqmaq be out for blood verb general
maviləşmək become blue verb general
qansızlaşmaq become drained of blood verb general
simlənmək blood-poisoned: be blood-poisoned verb general
lilləmək blue verb general
paltara lil vurmaq blue a dress verb general
qansızlaşdırmaq drain blood verb general
qan aparmaq faint because of excessive blood loss verb general
simləmək have a blood poisoning verb general
qansızlaşmaq lose one's blood partly verb general
göyərtmək paint blue verb general
qanını axıtmaq shed one's blood verb general
göyərmək show blue verb general
qanı dayandırmaq stop the blood verb general
qanı kəsmək stop the blood verb general
qan-qan demək thirst for blood verb general
göyərmək turn blue verb general
qana qanıxdırmaq blood verb general
qanqırmızı blood red adjective general
göy blue adjective general
abı blue adjective general
mavi blue adjective general
göy-qara blue-black adjective general
göygöz blue-eyed adjective general
mavi gözlü blue-eyed adjective general
doğma full-blood adjective general
göy rəngdə sky-blue adjective general
lacivərdi sky-blue adjective general
mavi sky-blue adjective general
mavi geyimli attired in blue adjective general
qan blood adjective general
qaniçən blood-minded adjective general
simli blood-poisoned adjective general
qantəmizləyən blood-purifying adjective general
qanıqırmızı blood-red adjective general
şəhla blue adjective general
mavigözlü blue-eyed adjective general
açıq mavi Cambridge blue adjective general
gömgöy dark blue adjective general
şəhla dark blue adjective general
sürməyi dark blue adjective general
tünd-göy dark blue adjective general
tünd-abı dark blue adjective general
tünd-abı deep blue adjective general
gömgöy deep blue adjective general
mavi geyimli dressed in blue adjective general
abıtəhər light blue adjective general
açıq-abı light blue adjective general
açıq-göy light blue adjective general
açıq-sürməyi light blue adjective general
sürməyi navy-blue adjective general
tünd mavi Oxford blue adjective general
ağımtıl mavi whitish blue adjective general
göyərmiş blue adjective general
cins full-blood adjective general
əsil full-blood adjective general
safqanlı full-blood adjective general
xalis full-blood adjective general
hüznlü blue adjective general
kədərli blue adjective general
qorxmuş blue adjective general
qəmgin blue adjective general
etibarlı blue adjective general
sədaqətli blue adjective general
tori partiyasına aid olan blue adjective general
ədəbsiz blue adjective general
nalayiq blue adjective general
yaramaz blue adjective general
qana-qan blood for blood adverb general
soyuqqanlı in cold blood adverb general
yolundan çıxmaq be in the blue phrases general
yolunu azmaq be in the blue phrases general
qana susamaq be out for blood phrases general
atadan bir anadan ayrı blood brother phrases general
donor blood donor phrases general
qan düşmənçiliyi blood feud phrases general
tayfa düşmənçiliyi blood feud phrases general
qan qisası blood feud phrases general
qan davası blood feud phrases general
qanlıçılıq blood feud phrases general
bədənin normal temperaturu blood heat phrases general
qatilə verilən pul blood money phrases general
qətlə şahidlik edən adama verilən pul blood money phrases general
qanın zəhərlənməsi blood poisoning phrases general
qan kimi qırmızı blood red phrases general
qanqırmızı blood red phrases general
qan laxtalanması blood serum phrases general
qanköçürmə blood transfusion phrases general
qan qrupu blood type phrases general
qan damarı blood vessel phrases general
ürəyi xəstə doğulmuş uşaq blue baby phrases general
uzun müddət blue moon phrases general
uzun vaxt blue moon phrases general
birdən bolt from the blue phrases general
heç gözlənilmədən bolt from the blue phrases general
gözətçini köməyə çağırmaq cry blue murder phrases general
hərdən once in a blue moon phrases general
çox az-az once in a blue moon phrases general
nəhayət once in a blue moon phrases general
axır ki once in a blue moon phrases general
uzun fasilədən sonra once in a blue moon phrases general
çox nadir hallarda once in a blue moon phrases general
tamamilə gözlənmədən out of the blue phrases general
qəfildən out of the blue phrases general
xapdan out of the blue phrases general
qan gölməçəsi pool of blood phrases general
kral qanından olan prins prince of the blood royal phrases general
kral qanından olan şahzadə prince of the blood royal phrases general
bədbinliklə baxmaq see through blue glasses phrases general
bir aləm qan itimək shed blood like water phrases general
qan su kimi axmaq shed blood like water phrases general
əlini qana batırmaq steep one's hands in blood phrases general
əlini qana bulamaq steep one's hands in blood phrases general
coşqun warm blood phrases general
dəliqanlı warm blood phrases general
qızğın warm blood phrases general
doğma whole blood phrases general
eyni valideynin övladı whole blood phrases general
qanbir whole blood phrases general
dəliqanlı young blood phrases general
gənclik enerjisi olan young blood phrases general
qanı kəsmək stop the blood phrases general
qanı dayandırmaq stop the blood phrases general
qan qusmaq spit blood phrases general
qana bələnmək be stained with one's own blood phrases general
son damla qanına qədər to the last drop of blood phrases general
qanında olmaq run in one's blood phrases general
qan qrupu blood group phrases general
qan köçürmə blood transfusion phrases general
qan qohumluğu blood relationship phrases general
qan intiqamı blood feud phrases general
qan pulu blood money phrases general
qanbahası blood money phrases general
ağzını əzmək beat black and blue phrases general
ağız-burnunu əzmək beat black and blue phrases general
qəddarcasina döymək beat black and blue phrases general
qançır qədər döymək beat black and blue phrases general
qançır olana kimi döymək beat black and blue phrases general
qol-qabırğasını əzmək beat black and blue phrases general
qol-qabırğasını sındırmaq beat black and blue phrases general
alın təri ilə by one's sweat and blood phrases general
son damla qanına qədər vuruşmaq fight the last drop of blood phrases general
arabir once in a blue moon phrases general
çaxnaşma blue funk phrases spoken language
çaşıb qalma blue funk phrases spoken language
qarışıqlıq blue funk phrases spoken language
təlaş blue funk phrases spoken language
vəlvələ blue funk phrases spoken language
ardıcıl true blue phrases spoken language
sistematik true blue phrases spoken language
qan təzyiqi blood pressure phrases medical
qan almaq let one's blood phrases medical
qana boyanmaq beaten black and blue phrases idiomatic
qana bələnmək beaten black and blue phrases idiomatic
məğlub olmaq be in the blue phrases general
müvəffəqiyyətsizliyə uğramaq be in the blue phrases general
siğə qardaş blood brother phrases general
çalışqan true blue phrases general
davamlı true blue phrases general
möhkəm true blue phrases general
çox sadiq true blue phrases figurative meaning
sözünün ağası true blue phrases figurative meaning
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
blue blood əsilli-nəcabətli phrases general
blue blood aristokrat phrases general